EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02008R1334-20180524

Consolidated text: Az Európai Parlament és a Tanács 1334/2008/EK rendelete (2008. december 16.) az élelmiszerekben és azok felületén használható aromákról és egyes, aroma tulajdonságokkal rendelkező élelmiszer-összetevőkről, valamint az 1601/91/EGK tanácsi rendelet, a 2232/96/EK és a 110/2008/EK rendelet, valamint a 2000/13/EK irányelv módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)EGT-vonatkozású szöveg

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1334/2018-05-24

02008R1334 — HU — 24.05.2018 — 016.002


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű és nem vált ki joghatást. Az EU intézményei semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért. A jogi aktusoknak – ideértve azok bevezető hivatkozásait és preambulumbekezdéseit is – az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett és az EUR-Lex portálon megtalálható változatai tekintendők hitelesnek. Az említett hivatalos szövegváltozatok közvetlenül elérhetők az ebben a dokumentumban elhelyezett linkeken keresztül

►B

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1334/2008/EK RENDELETE

(2008. december 16.)

az élelmiszerekben és azok felületén használható aromákról és egyes, aroma tulajdonságokkal rendelkező élelmiszer-összetevőkről, valamint az 1601/91/EGK tanácsi rendelet, a 2232/96/EK és a 110/2008/EK rendelet, valamint a 2000/13/EK irányelv módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

(HL L 354, 2008.12.31., 34. o)

Módosította:

 

 

Hivatalos Lap

  Szám

Oldal

Dátum

►M1

A BIZOTTSÁG 872/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2012. október 1.)

  L 267

1

2.10.2012

►M2

A BIZOTTSÁG 545/2013/EU RENDELETE (2013. június 14.)

  L 163

15

15.6.2013

►M3

A BIZOTTSÁG 985/2013/EU RENDELETE (2013. október 14.)

  L 273

18

15.10.2013

►M4

A BIZOTTSÁG 246/2014/EU RENDELETE (2014. március 13.)

  L 74

58

14.3.2014

►M5

A BIZOTTSÁG 1098/2014/EU RENDELETE (2014. október 17.)

  L 300

41

18.10.2014

►M6

A BIZOTTSÁG (EU) 2015/648 RENDELETE (2015. április 24.)

  L 107

15

25.4.2015

►M7

A BIZOTTSÁG (EU) 2015/1102 RENDELETE (2015. július 8.)

  L 181

54

9.7.2015

►M8

A BIZOTTSÁG (EU) 2015/1760 RENDELETE (2015. október 1.)

  L 257

27

2.10.2015

 M9

A BIZOTTSÁG (EU) 2016/54 RENDELETE (2016. január 19.)

  L 13

40

20.1.2016

►M10

A BIZOTTSÁG (EU) 2016/55 RENDELETE (2016. január 19.)

  L 13

43

20.1.2016

►M11

A BIZOTTSÁG (EU) 2016/178 RENDELETE (2016. február 10.)

  L 35

6

11.2.2016

►M12

A BIZOTTSÁG (EU) 2016/637 RENDELETE (2016. április 22.)

  L 108

24

23.4.2016

►M13

A BIZOTTSÁG (EU) 2016/692 RENDELETE (2016. május 4.)

  L 120

7

5.5.2016

►M14

A BIZOTTSÁG (EU) 2016/1244 RENDELETE (2016. július 28.)

  L 204

7

29.7.2016

►M15

A BIZOTTSÁG (EU) 2017/378 RENDELETE (2017. március 3.)

  L 58

14

4.3.2017

►M16

A BIZOTTSÁG (EU) 2017/1250 RENDELETE (2017. július 11.)

  L 179

3

12.7.2017

►M17

A BIZOTTSÁG (EU) 2018/678 RENDELETE (2018. május 3.)

  L 114

13

4.5.2018

►M18

A BIZOTTSÁG (EU) 2018/1246 RENDELETE (2018. szeptember 18.)

  L 235

3

19.9.2018


Helyesbítette:

►C1

Helyesbítés, HL L 322, 21.11.2012, o 8  (1334/2008)
▼B

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1334/2008/EK RENDELETE

(2008. december 16.)

az élelmiszerekben és azok felületén használható aromákról és egyes, aroma tulajdonságokkal rendelkező élelmiszer-összetevőkről, valamint az 1601/91/EGK tanácsi rendelet, a 2232/96/EK és a 110/2008/EK rendelet, valamint a 2000/13/EK irányelv módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)I. FEJEZET

TÁRGY, HATÁLY ÉS FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

1. cikk

Tárgy

Ez a rendelet az élelmiszerekben és azok felületén használható aromákra és egyes, ízesítő tulajdonságokkal rendelkező élelmiszer-összetevőkre vonatkozó szabályokat állapít meg a belső piac eredményes működésére tekintettel, ugyanakkor biztosítja az emberi egészség védelme és a fogyasztóvédelem magas szintjét, ideértve a fogyasztók érdekeinek védelmét és az élelmiszerkereskedelem tisztességes gyakorlatát is, miközben szükség szerint figyelembe veszi a környezet védelmét.

Ennek érdekében ez a rendelet meghatározza az alábbiakat:

a) az I. mellékletben található, az élelmiszerekben és azok felületén történő használatra engedélyezett aromák és alapanyagok közösségi listája (a továbbiakban: a közösségi lista);

b) az aromák és az ízesítő tulajdonságokkal rendelkező élelmiszer-összetevők élelmiszerekben és azok felületén történő felhasználásának feltételei;

c) az aromák címkézésére vonatkozó szabályok.

2. cikk

Hatály

(1)  Ezt a rendeletet a következőkre kell alkalmazni:

a) az élelmiszerekben és azok felületén használt vagy használni kívánt aromák, a 2065/2003/EK rendeletben megállapított különös rendelkezések sérelme nélkül;

b) ízesítő tulajdonságokkal rendelkező élelmiszer-összetevők;

c) aromákat és/vagy ízesítő tulajdonságokkal rendelkező élelmiszer-összetevőket tartalmazó élelmiszerek;

d) aromák és/vagy ízesítő tulajdonságokkal rendelkező élelmiszer-összetevők alapanyagai.

(2)  Ezt a rendeletet nem kell alkalmazni a következőkre:

a) a kizárólag édes, savanyú vagy sós ízű anyagok;

b) nyers élelmiszerek;

c) nem összetett élelmiszerek és például, de nem kizárólag a friss, szárított vagy fagyasztott fűszer- és/vagy fűszernövény-keverékek, teakeverékek és gyümölcs-, illetve gyógynövénytea keverékek, amennyiben nem élelmiszer-összetevőként használják őket.

3. cikk

Fogalommeghatározások

(1)  E rendelet alkalmazásában a 178/2002/EK rendeletben és az 1829/2003/EK rendeletben megállapított fogalommeghatározásokat kell alkalmazni.

(2)  Alkalmazni kell továbbá az alábbi fogalommeghatározásokat:

a) az „aroma” olyan termék,

i. amelyet nem szándékoznak önmagában fogyasztani, hanem illat és/vagy íz kialakítása vagy változtatása céljából adnak az élelmiszerhez;

ii. amely az alábbi kategóriákból készült vagy tevődik össze: aromaanyagok, aromakészítmények, hőkezeléssel előállított aromák, füstaromák, aroma-elővegyültek vagy egyéb aromák vagy ezek keverékei;

b) „aromaanyag”: ízesítő tulajdonságokkal rendelkező, meghatározott vegyi anyag;

c) „természetes aromaanyag”: olyan aromaanyag, amelyet fizikai, enzimes vagy mikrobiológiai folyamatok segítségével növényi, állati vagy mikrobiológiai eredetű anyagokból készítenek, az anyag nyers állapotában vagy az emberi fogyasztás érdekében történő, a II. mellékletben felsorolt hagyományos élelmiszer-feldolgozási eljárásoknak megfelelő feldolgozást követően. A természetes aromaanyagok a természetben jelenlévő és a természetben kimutatott anyagoknak felelnek meg;

d) „aromakészítmény”: az aromaanyagtól eltérő olyan termék, amelyet az alábbiakból nyernek:

i. élelmiszer: megfelelő fizikai, enzimes vagy mikrobiológiai folyamatok segítségével, az anyag nyers állapotában vagy az emberi fogyasztás érdekében történő, a II. mellékletben felsorolt egy vagy több hagyományos élelmiszer-feldolgozási eljárásnak megfelelő feldolgozást követően;

és/vagy

ii. az élelmiszertől eltérő növényi, állati vagy mikrobiológiai eredetű anyag megfelelő fizikai, enzimes vagy mikrobiológiai eljárásokkal, az anyag nyers állapotában vagy a II. mellékletben felsorolt egy vagy több hagyományos élelmiszer-feldolgozási eljárásnak megfelelő feldolgozást követően;

e) „hőkezeléssel előállított aroma”: olyan termék, amelyet olyan összetevők keverékének hőkezelésével nyertek, amelyek önmagukban nem szükségszerűen rendelkeznek ízesítő tulajdonságokkal, és amelyek közül legalább egy tartalmaz aminonitrogént, egy másik pedig redukálócukor; az összetevők a hőkezeléssel előállított aroma gyártáshoz a következők lehetnek:

i. élelmiszer;

és/vagy

ii. nem élelmiszer-alapanyag;

f) „füstaroma”: a 2065/2003/EK rendelet 3. cikkének (1), (2) és (4) bekezdésében meghatározott termék, amelyet a kondenzált füstből származó elsődleges füstkondenzátumok, elsődleges kátrányos frakciók és/vagy származékos füstaromák szétválasztásával és tisztításával nyernek;

g) „aroma-elővegyület” (aroma-prekurzor): olyan termék, amely önmagában nem feltétlenül rendelkezik ízesítő tulajdonságokkal, és amelyet szándékosan adnak az élelmiszerhez azzal a kizárólagos céllal, hogy az élelmiszer feldolgozása során lebomlásával vagy más alkotóelemekkel reagálva ízesítő anyagot hozzon létre; az alábbiakból állíthatják elő:

i. élelmiszer;

és/vagy

ii. nem élelmiszer-alapanyag;

h) „egyéb aroma”: illat és/vagy íz létrehozása céljából az élelmiszerhez adott vagy adni kívánt, a b)–g) meghatározások hatályán kívül eső aroma;

i) „ízesítő tulajdonságokkal rendelkező élelmiszer-összetevő”: az aromáktól eltérő, elsősorban íz hozzáadása vagy az íz módosítása céljából az élelmiszerhez adott élelmiszer-összetevő, amely jelentősen hozzájárul bizonyos természetesen előforduló nemkívánatos anyagok jelenlétéhez az élelmiszerekben;

j) „alapanyag”: növényi, állati, mikrobiológiai vagy ásványi eredetű anyag, amelyből aromákat vagy ízesítő tulajdonságokkal rendelkező élelmiszer-összetevőket állítanak elő; ez lehet:

i. élelmiszer;

vagy

ii. nem élelmiszer-alapanyag;

k) „megfelelő fizikai eljárás”: olyan fizikai eljárás, amely a II. mellékletben található hagyományos élelmiszer-feldolgozási eljárások felsorolásának sérelme nélkül nem módosítja szándékosan az aroma alkotóelemeinek kémiai jellegét, és nem foglalja magában többek között oxigéngyök, ózon, szervetlen katalizátorok, fémes katalizátorok, fémorganikus reagensek és/vagy UV-sugárzás használatát.

(3)  Azon alapanyagok, amelyeknek a (2) bekezdés d), e), g) és j) pontjában felsorolt fogalom-meghatározások szerinti aromák előállításához történt felhasználása egyértelműen bizonyított, e rendelet alkalmazásában élelmiszernek minősülnek.

(4)  Az aromák tartalmazhatnak technológiai célokra hozzáadott, az 1333/2008/EK rendelet által megengedett élelmiszer-adalékokat és/vagy más élelmiszer-összetevőket.II. FEJEZET

AZ AROMÁK, AZ ÍZESÍTŐ TULAJDONSÁGOKKAL RENDELKEZŐ ÉLELMISZER-ÖSSZETEVŐK ÉS AZ ALAPANYAGOK HASZNÁLATI FELTÉTELEI

4. cikk

Az aromák és az ízesítő tulajdonságokkal rendelkező élelmiszer-összetevők általános használati feltételei

Csak az alábbi feltételeket teljesítő aromák és ízesítő tulajdonságokkal rendelkező élelmiszer-összetevők használhatók az élelmiszerekben vagy azok felületén:

a) a rendelkezésre álló tudományos bizonyítékok alapján nem járnak biztonsági kockázattal a fogyasztó egészségére nézve; és

b) használatuk nem vezeti félre a fogyasztót.

5. cikk

Nem megfelelő aromák és/vagy nem megfelelő élelmiszerek tilalma

Nem hozható forgalomba olyan aroma vagy bármiféle aromát és/vagy ízesítő tulajdonsággal rendelkező élelmiszer-összetevőt tartalmazó élelmiszer, ha az aroma használata nem felel meg e rendeletnek.

6. cikk

Egyes anyagok jelenléte

(1)  A III. melléklet A. részében felsorolt anyagok, mint olyanok nem adhatók élelmiszerekhez.

(2)  A 110/2008/EK rendelet sérelme nélkül egyes, az aromákban és az ízesítő tulajdonságokkal rendelkező élelmiszer-összetevőkben természetes tartalomként előforduló anyagok a III. melléklet B. részében felsorolt összetett élelmiszerekben és azok felületén nem haladhatják meg a maximális szintet az aromák és az ízesítő tulajdonságokkal rendelkező élelmiszer-összetevők használatának eredményeként. Az anyagok III. mellékletben megállapított maximális szintje – ettől eltérő rendelkezés hiányában – a forgalomba kerülő élelmiszerekre vonatkozik. Ettől az elvtől eltérve, az eredeti állapotukba visszaállítandó szárított vagy koncentrált élelmiszerekre a címkén szereplő utasításoknak megfelelően elkészített élelmiszerekre vonatkozó maximális értékek vonatkoznak, figyelembe véve a minimális hígítási tényezőt.

(3)  A (2) bekezdés végrehajtására vonatkozóan – amennyiben szükséges, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (a továbbiakban: a Hatóság) véleményét követően – a 21. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárásnak megfelelően lehet részletes szabályokat elfogadni.

7. cikk

Egyes alapanyagok használata

(1)  A IV. melléklet A. részében felsorolt alapanyagok nem használhatók az aromák és/vagy az ízesítő tulajdonságokkal rendelkező élelmiszer-összetevők előállításához.

(2)  A IV. melléklet B. részében felsorolt alapanyagokból előállított aromák és ízesítő tulajdonságokkal rendelkező élelmiszer-összetevők csak a mellékletben megállapított feltételek mellett használhatók.

8. cikk

Aromák és ízesítő tulajdonságokkal rendelkező élelmiszer-összetevők, amelyeket nem szükséges értékelni és jóváhagyni

(1)  Az alábbi aromák és ízesítő tulajdonságokkal rendelkező élelmiszer-összetevők az e rendelet szerinti értékelés és jóváhagyás nélkül használhatók élelmiszerekben vagy azok felületén, amennyiben megfelelnek a 4. cikknek:

a) a 3. cikk (2) bekezdése d) pontjának i. alpontjában említett aromakészítmények;

b) a 3. cikk (2) bekezdése e) pontjának i. alpontjában említett, hőkezeléssel előállított aromák, amelyek teljesítik az V. mellékletben megállapított, a hőkezeléssel előállított aromák gyártására vonatkozó feltételeket, illetve bizonyos anyagoknak a hőkezeléssel előállított aromákban megszabott maximális szintjei;

c) a 3. cikk (2) bekezdése g) pontjának i. alpontjában említett aroma-elővegyületek (aroma-prekurzorok);

d) az ízesítő tulajdonságokkal rendelkező élelmiszer-összetevők.

(2)  Az (1) bekezdés ellenére, amennyiben a Bizottság, a tagállam vagy a Hatóság kételkedik az (1) bekezdésben említett aroma vagy ízesítő tulajdonságokkal rendelkező élelmiszer-összetevő biztonságosságában, a Hatóság elvégzi az aroma vagy az ízesítő tulajdonságokkal rendelkező élelmiszer-összetevő kockázatértékelését. Az 1331/2008/EK rendelet 4., 5. és 6. cikke ekkor értelemszerűen alkalmazandó. Szükség esetén a Bizottság a Hatóság véleményét követően, a 18. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban intézkedéseket fogad el, amelyek célja ezen rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek többek között kiegészítéssel történő módosítása. Ezeket az intézkedéseket, amennyiben szükséges, a III., IV. és/vagy V. melléklet állapítja meg. Rendkívül sürgős esetben a Bizottság alkalmazhatja a 21. cikk (4) bekezdésében említett sürgősségi eljárást.III. FEJEZET

AZ ÉLELMISZEREKBEN VAGY AZOK FELÜLETÉN TÖRTÉNŐ HASZNÁLATRA JÓVÁHAGYOTT AROMÁK ÉS ALAPANYAGOK KÖZÖSSÉGI LISTÁJA

9. cikk

Aromák és alapanyagok, amelyeket értékelni kel és jóvá kell hagyni

Ez a fejezet az alábbiakra alkalmazandó:

a) aromaanyagok;

b) a 3. cikk (2) bekezdése d) pontjának ii. alpontjában említett aromakészítmények;

c) olyan összetevők hevítésével nyert hőkezeléssel előállított aromák, amelyek részben vagy egészben a 3. cikk (2) bekezdése e) pontja ii. alpontjának hatálya alá tartoznak, és/vagy amelyek esetében nem teljesülnek az V. mellékletben megállapított, a hőkezeléssel előállított anyagok gyártására vonatkozó feltételek és/vagy az egyes nemkívánatos anyagokra vonatkozó maximális értékek;

d) a 3. cikk (2) bekezdése g) pontjának ii. alpontjában említett aroma-elővegyületek (aroma-prekurzorok);

e) a 3. cikk (2) bekezdésének h) pontjában említett egyéb aromák;

f) a 3. cikk (2) bekezdése j) pontjának ii. alpontjában említett, nem élelmiszer-alapanyagok.

10. cikk

Az aromák és alapanyagok közösségi listája

A 9. cikkben említett aromák és alapanyagok közül – adott esetben és az ott meghatározott feltételek mellett – csak a közösségi listán szereplők hozhatók önmagukban forgalomba és használhatók élelmiszerekben vagy azok felületén.

11. cikk

Az aromák és alapanyagok felvétele a közösségi listára

(1)  Az aroma vagy alapanyag az 1331/2008/EK rendeletben megállapított eljárásnak megfelelően csak akkor kerülhet fel a közösségi listára, ha teljesíti az e rendelet 4. cikkben megállapított feltételeket.

(2)  Az aroma vagy az alapanyag a következők feltüntetésével kerül a közösségi listára:

a) a jóváhagyott aroma vagy alapanyag azonosítása;

b) szükség esetén az aroma használatának feltételei.

(3)  A közösségi listát az 1331/2008/EK rendeletben említett eljárással összhangban módosítják.

12. cikk

Az 1829/2003/EK rendelet hatálya alá tartozó aromák vagy alapanyagok

(1)  Az 1829/2003/EK rendelet hatálya alá tartozó aromát vagy alapanyagot csak az 1829/2003/EK rendelet szerinti eljárással összhangban történt engedélyezést követően lehet ezen rendeletnek megfelelően az I. mellékletben foglalt közösségi listára felvenni.

(2)  Amennyiben a közösségi listán már szereplő aroma az 1829/2003/EK rendelet hatálya alá tartozó más forrásból származik, e rendelet értelmében nincs szükség új engedélyre, feltéve hogy a forrás az 1829/2003/EK rendelet értelmében rendelkezik engedéllyel, és az aroma megfelel az e rendeletben meghatározott előírásoknak.

13. cikk

Értelmezéssel kapcsolatos döntések

Szükség esetén a 21. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárással összhangban eldönthető, hogy:

a) egy adott anyag vagy anyagkeverék, alapanyag vagy élelmiszerfajta a 2. cikk (1) bekezdésében felsorolt kategóriákba tartozik-e;

b) az adott anyag a 3. cikk (2) bekezdésének b)–j) pontjában meghatározottak közül melyik speciális kategóriába tartozik;

c) egy bizonyos termék valamelyik élelmiszer-kategóriába tartozik-e, vagy hogy az I. mellékletben vagy a III. melléklet B. részében említett élelmiszer-e.IV. FEJEZET

CÍMKÉZÉS

14. cikk

A nem végfogyasztónak való értékesítésre szánt aromák címkézése

(1)  A nem a végső fogyasztónak történő értékesítésre szánt aromákat csak a 15. és 16. cikkben előírt, jól látható, könnyen olvasható és letörölhetetlen címkézéssel lehet értékesíteni. A 15. cikkben foglalt információt a vásárlók számára könnyen érthető nyelven kell feltüntetni.

(2)  Saját területén a forgalmazás szerinti tagállam a Szerződésnek megfelelően előírhatja, hogy a 15. cikkben előírt információkat a Közösségnek a tagállam által kiválasztott egy vagy több hivatalos nyelvén tüntessék fel. Ez nem zárja ki a címkén szereplő információk több nyelven történő feltüntetését.

15. cikk

A nem a végső fogyasztónak történő eladásra szánt aromák általános címkézési követelményei

(1)  Ha a nem a végső fogyasztónak történő értékesítésre szánt aromákat önmagukban vagy egymással és/vagy más élelmiszer-összetevőkkel kombinálva és/vagy a 3. cikk (4) bekezdésével összhangban más anyagok hozzáadásával értékesítik, azok csomagolásán vagy tárolóeszközén az alábbi információkat kell feltüntetni:

a) a termék kereskedelmi megnevezése: az „aroma” szó vagy az aroma pontosabb megnevezése vagy leírása;

b) az „élelmiszerben használható” vagy az „élelmiszerekben korlátozottan használható” felirat, vagy a szándékolt élelmiszeripari használat pontosabb leírása;

c) szükség esetén a tárolás és/vagy felhasználás különleges feltételei;

d) az árutételt vagy a szállítmányt azonosító jelzés;

e) tömeg szerint csökkenő sorrendben az alábbiak felsorolása:

i. az előforduló aromák kategóriái; és

ii. a termékben lévő összes egyéb anyag vagy alapanyag neve, és adott esetben azok E-száma;

f) a gyártó, a csomagoló vagy egy értékesítő neve vagy cégneve és címe;

g) az élelmiszerekben korlátozott mennyiségben használható valamennyi összetevő vagy összetevőcsoport maximális mennyiségének feltüntetése, és/vagy olyan megfelelő, egyértelmű és könnyen érthető módon közölt információk, amelyek lehetővé teszik a vevő számára e rendelet vagy más vonatkozó közösségi jogszabályok betartását;

h) a nettó mennyiség;

i) a minőségmegőrzés vagy a felhasználhatóság lejáratának dátuma;

j) adott esetben az e cikkben említett és az élelmiszerekben lévő összetevők feltüntetésére vonatkozó 2000/13/EK irányelv IIIa. mellékletében felsorolt aromákkal vagy egyéb anyagokkal kapcsolatos információ.

(2)  Az (1) bekezdéstől eltérve az (1) bekezdés e) és g) pontjában előírt információkat csak a szállítmányra vonatkozó azon dokumentumokban kell feltüntetni, amelyeket áruszállításkor vagy az előtt kell átadni, feltéve hogy a „nem kiskereskedelmi forgalmazásra” megjelölés a kérdéses termék csomagolásának vagy tárolóeszközének jól látható részén szerepel.

(3)  Amennyiben az aromákat tartályokban szállítják, az (1) bekezdéstől eltérően valamennyi információt elég pusztán a szállítmányra vonatkozó azon dokumentumokban feltüntetni, amelyeket áruszállításkor kell átadni.

16. cikk

A „természetes” kifejezés használatának különös feltételei

(1)  Ha az aroma 15. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett kereskedelmi megnevezésében szerepel a „természetes” kifejezés, ezen cikk (2)–(6) bekezdéseinek rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2)  Az aroma megnevezésében csak akkor használható a „természetes” kifejezés, ha az aroma-összetevő csak aromakészítményekből és/vagy természetes aromaanyagokból áll.

(3)  A „természetes aromaanyag(ok)” kifejezés csak olyan aromák esetében használható, amelyekben az aroma-összetevő kizárólag természetes aromaanyagokat tartalmaz.

(4)  A „természetes” kifejezés csak akkor használható az élelmiszerre, élelmiszerkategóriára, illetve növényi vagy állati eredetű aromaforrásra történő hivatkozással együtt, ha az aroma-összetevő legalább 95 %-a tömegszázalékban az említett alapanyagból származik.

„Természetes »élelmiszer(ek) vagy élelmiszer-kategória vagy -alapanyag(ok)«-aroma”.

(5)  A „természetes »élelmiszer(ek) vagy élelmiszer-kategória vagy -alapanyag(ok)«-aroma egyéb természetes aromákkal” megnevezés csak akkor használható, ha az aroma-összetevő részben az említett alapanyagból származik, és annak íze könnyen felismerhető.

(6)  A „természetes aroma” megnevezés csak akkor használható, ha az aroma-összetevő eltérő alapanyagokból származik, és az alapanyagokra való hivatkozás nem tükrözné zamatukat és/vagy ízüket.

17. cikk

A végső fogyasztónak történő értékesítésre szánt aromák címkézése

(1)  A 2000/13/EK irányelv, az egyes árutételekhez tartozó élelmiszereket azonosító jelzésekről és jelölésekről szóló, 1989. június 14-i 89/396/EGK tanácsi irányelv ( 1 ) és az 1829/2003/EK rendelet sérelme nélkül a végső fogyasztónak történő értékesítésre szánt aromák – önmagukban vagy egymással és/vagy más élelmiszer-összetevőkkel és/vagy más anyagok hozzáadásával – csak akkor hozhatók forgalomba, ha a csomagoláson jól látható, könnyen olvasható és letörölhetetlen formában feltüntetik az „élelmiszerben használható” vagy az „élelmiszerben korlátozottan használható” feliratot vagy a szándékolt élelmiszerként történő felhasználásuk pontosabb leírását.

(2)  Ha a „természetes” kifejezés szerepel az aromának a 15. cikk (1) bekezdése a) pontjában említett kereskedelmi megnevezésében, a 16. cikket kell alkalmazni.

18. cikk

Egyéb címkézési követelmények

A 14–17. cikk rendelkezéseit a tömegre és a mértékekre, vagy a veszélyes anyagok és készítmények kiszerelésére, osztályozására, csomagolására, címkézésére vagy az ilyen anyagok és készítmények szállítására vonatkozó részletesebb vagy átfogóbb törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezések sérelme nélkül kell alkalmazni.V. FEJEZET

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK ÉS VÉGREHAJTÁS

19. cikk

Az élelmiszeripari vállalkozók jelentési kötelezettsége

(1)  Az aromaanyag előállítója vagy felhasználója, vagy az ilyen előállító vagy felhasználó képviselője a Bizottság kérésére tájékoztatást ad a Közösségben az élelmiszerekhez adott anyagok 12 hónapos időszakra vonatkozó mennyiségéről. Az ebben az összefüggésben nyújtott információkat bizalmasként kell kezelni, mivel azok nem szükségesek a biztonsági értékeléshez.

A meghatározott élelmiszer-kategóriákban történő Közösségen belüli használatuk szintjére vonatkozó információkat a Bizottság a tagállamok számára hozzáférhetővé teszi.

(2)  Adott esetben az e rendelet szerint már jóváhagyott, a Hatóság kockázatértékelésében szereplőktől jelentősen különböző gyártási módszerekkel vagy alapanyagokból készülő aroma tekintetében az aroma előállítója vagy felhasználója annak forgalomba hozatalát megelőzően benyújtja a Bizottságnak az aromának a Hatóság által elvégzendő, a módosított gyártási módszerre vagy jellemzőkre vonatkozó értékéléséhez szükséges adatokat.

(3)  Az aromák és/vagy alapanyagaik előállítói vagy felhasználói haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot az általuk ismert és hozzáférhető minden olyan új tudományos vagy műszaki információról, amely érintheti az aromaanyag biztonsági értékelését.

(4)  Az (1) bekezdés végrehajtásának részletes szabályait a 21. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

20. cikk

Felügyelet és jelentés a tagállamok részéről

(1)  A tagállamok kockázatalapú megközelítést alkalmazva rendszereket hoznak létre a közösségi listán szereplő aromák fogyasztásának és a III. mellékletben felsorolt anyagok fogyasztásának felügyeletére, és megfelelő gyakorisággal jelentést tesznek a Bizottságnak és a Hatóságnak.

(2)  A Hatósággal való konzultációt követően a 21. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárásnak megfelelően 2011. január 20-ig kidolgozzák a közösségi listán és a III. mellékletben szereplő aromák fogyasztásával és használatával kapcsolatos információk tagállamok által történő gyűjtésének közös módszertanát.

21. cikk

A bizottság

(1)  A Bizottságot az Élelmiszerlánc és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság segíti.

(2)  Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, figyelembe véve a 8. cikk rendelkezéseit.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikke (6) bekezdésében említett határidő három hónap.

(3)  Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)–(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

(4)  Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1), (2), (4) és (6) bekezdését, valamint 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

22. cikk

A II–V. melléklet módosítása

Szükség esetén a Bizottság a Hatóság véleményét követően, a 21. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban fogad el e rendelet II–V. mellékletére vonatkozóan olyan, a tudományos és technikai fejlődést tükröző módosításokat, amelyek célja ezen rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítása.

Rendkívül sürgős esetben a Bizottság alkalmazhatja a 21. cikk (4) bekezdésében említett sürgősségi eljárást.

23. cikk

Az összehangolt politikák közösségi finanszírozása

Az e rendelet alapján hozott intézkedések finanszírozásának jogalapja a 882/2004/EK rendelet 66. cikke (1) bekezdésének c) pontja.VI. FEJEZET

ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

24. cikk

Hatályon kívül helyezés

(1)  A 88/388/EGK irányelv, a 88/389/EGK határozat és a 91/71/EGK irányelv 2011. január 20-tól kezdődően hatályát veszti.

(2)  A 2232/96/EK rendelet az említett rendelet 2. cikkének (2) bekezdésében említett lista alkalmazásának időpontjában hatályát veszti.

(3)  A hatályon kívül helyezett jogi aktusokra történő hivatkozást az e rendeletre való hivatkozásként kell értelmezni.

25. cikk

Az aromaanyagok jegyzékének bevezetése az aromák és alapanyagok közösségi listájára és átmeneti rendszer

(1)  A közösségi lista létrehozásához az aromaanyagoknak a 2232/96/EK rendelet 2. cikkének (2) bekezdésében említett listája e rendelet elfogadásának időpontjában e rendelet I. mellékletébe kerül át.

(2)  A közösségi lista létrehozásáig a 2232/96/EK rendeletben előírt értékelési programban nem szereplő aromaanyagok értékelésére és jóváhagyására az 1331/2008/EK rendeletet kell alkalmazni.

Ettől az eljárástól eltérve az 1331/2008/EK rendelet 5. cikkének (1) bekezdésében és 7. cikkében említett kilenc hónapos határidő nem alkalmazandó az ilyen értékelésre és jóváhagyásra.

(3)  Bármely, az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek többek között kiegészítéssel történő módosítását célzó megfelelő átmeneti intézkedést a 21. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

26. cikk

Az 1601/91/EGK rendelet módosítása

A 2. cikk (1) bekezdése a következőképpen módosul:

1. Az a) pontban a harmadik francia bekezdés első albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

▼C1

„— az élelmiszerekben és azok felületén használható aromákról és egyes, ízesítő tulajdonságokkal rendelkező élelmiszer-összetevőkről szóló, 2008. december 16-i 1334/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet ( *1 ) 3. cikke (2) bekezdésének b) és d) pontjában meghatározott aromaanyagok és/vagy aromakészítmények, és/vagy

▼B

2. A b) pontban a második francia bekezdés első albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„— az 1334/2008/EK rendelet 3. cikke (2) bekezdésének b) és d) pontjában meghatározott aromaanyagok és/vagy aromakészítmények, és/vagy”.

3. A c) pontban a második francia bekezdés első albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„— az 1334/2008/EK rendelet 3. cikke (2) bekezdésének b) és d) pontjában meghatározott aromaanyagok és/vagy aromakészítmények, és/vagy”.

27. cikk

A 2232/96/EK rendelet módosítása

A 2232/96/EK rendelet 5. cikke (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(1)  Legkésőbb 2010. december 31-ig megalkotják az aromaanyagoknak a 2. cikk (2) bekezdésében említett listáját, a 7. cikkben meghatározott eljárással összhangban.”

28. cikk

A 110/2008/EK rendelet módosítása

A 110/2008/EK rendelet a következőképpen módosul:

1. A 5. cikk (2) bekezdésének c) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„c) az élelmiszerekben és azok felületén használható aromákról és egyes, ízesítő tulajdonságokkal rendelkező élelmiszer-összetevőkről szóló, 2008. december 16-i 1334/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet ( *2 ) ►C1  3. cikke (2) bekezdésének b) pontjában meghatározott aromaanyagokat ◄ és ugyanennek a rendeletnek a 3. cikke (2) bekezdésének d) pontjában meghatározott aromakészítményeket tartalmaz.

2. A 5. cikk (3) bekezdésének c) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„c) az 1334/2008/EK rendelet 3. cikke (2) bekezdésének a) pontjában meghatározott egy vagy több aromát tartalmaz;”.

3. Az I. melléklet (9) pontjának helyébe következők lépnek:

„(9) Aroma

Az aroma az 1334/2008/EK rendelet 3. cikke (2) bekezdésének a) pontjában meghatározott egy vagy több aroma felhasználása a szeszes italok előállításához.”.

4. A II. melléklet a következőképpen módosul:

a) A 19. c) bekezdés helyébe a következő pont lép:

„c) Egyéb, az 1334/2008/EK rendelet 3. cikke (2) bekezdésének b) pontjában meghatározott aromaanyagok, és/vagy ugyanazon rendelet 3. cikke (2) bekezdésének d) pontjában meghatározott aromakészítmények, és/vagy egyéb, az aromát adó növények vagy azok részei használhatók kiegészítésként, de a boróka érzékszervi tulajdonságainak, még ha gyengén is, de felismerhetőnek kell lenniük.”;

b) A 20. c) bekezdés helyébe a következő pont lép:

„c) Gin készítéséhez kizárólag az 1334/2008/EK rendelet 3. cikke (2) bekezdésének b) pontjában meghatározott aromaanyagok és/vagy ugyanazon rendelet 3. cikke (2) bekezdésének d) pontjában meghatározott aromakészítmények használhatók, hogy annak ízében a borókaíz domináljon.”;

c) A 21. a) bekezdés ii) alpontja helyébe a következő alpont lép:

„ii) az így készített desztillátumot ugyanolyan összetételű, tisztaságú és alkoholtartalmú mezőgazdasági eredetű etil-alkohollal keverik; a desztillált gin ízesítéséhez a 20. kategória c) pontjában meghatározott aromaanyagok és/vagy aromakészítmények is felhasználhatók.”;

d) A 23. c) bekezdés helyébe a következő pont lép:

„c) Az 1334/2008/EK rendelet 3. cikke (2) bekezdésének b) pontjában meghatározott egyéb aromaanyagok és/vagy ugyanazon rendelet 3. cikke (2) bekezdésének d) pontjában meghatározott aromakészítmények használhatók kiegészítésként, de a kömény ízének dominánsnak kell maradnia.”;

e) A 24. c) bekezdés helyébe a következő pont lép:

„c) Az 1334/2008/EK rendelet 3. cikke (2) bekezdésének c) pontjában meghatározott egyéb természetes aromaanyagok és/vagy ugyanazon rendelet 3. cikke (2) bekezdésének d) pontjában meghatározott aromakészítmények használhatók kiegészítésként, de az italok ízét főként a kömény- (Carum carvi L.) és/vagy a kapormag (Anethum graveolens L.) párlatának íze adja, esszenciális olajok használata tilos.”;

f) A 30a. bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„a) Elsődlegesen keserű ízű szeszes italok vagy keserűk, amelyeket mezőgazdasági eredetű etil-alkoholnak az 1334/2008/EK rendelet 3. cikke (2) bekezdésének b) pontjában meghatározott aromaanyagokkal és/vagy ugyanazon rendelet 3. cikke (2) bekezdésének d) pontjában meghatározott aromakészítményekkel történő ízesítésével állítanak elő.”;

g) A 32. c) bekezdés első albekezdése helyébe és a második albekezdés bevezető része helyébe a következő szöveg lép:

▼C1

„c) Likőrök készítéséhez az 1334/2008/EK rendelet 3. cikke (2) bekezdésének b) pontjában meghatározott aromaanyagok és ugyanazon rendelet 3. cikke (2) bekezdésének d) pontjában meghatározott aromakészítmények használata engedélyezett. Mindazonáltal kizárólag az 1334/2008/EK rendelet 3. cikke (2) bekezdésének c) pontjában meghatározott természetes aromaanyagok és az említett rendelet 3. cikke (2) bekezdésének d) pontjában meghatározott aromakészítmények használata engedélyezett a következőkben felsorolt likőrök készítéséhez:”;

▼B

h) A 41. c) bekezdés helyébe a következő pont lép:

„c) Kizárólag az 1334/2008/EK rendelet 3. cikke (2) bekezdésének b) pontjában meghatározott aromaanyagok és/vagy ugyanazon rendelet 3. cikke (2) bekezdésének d) pontjában meghatározott aromakészítmények használata engedélyezett tojáslikőr, advocaat, avocat vagy advokat készítéséhez.”;

i) A 44a. bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„a) A väkevä glögi vagy spritglögg a szeszes ital, amelyet szegfűszeg-és/vagy fahéjaromával aromatizált mezőgazdasági eredetű etilalkoholból a következő eljárások valamelyikével állítanak elő: alkohol macerálása és/vagy desztillációja, újradesztillációja a fent meghatározott növények részeinek jelenléte mellett, az 1334/2008/EK rendelet 3. cikke (2) bekezdésének c) pontjában meghatározott szegfűszeg- vagy fahéj-aromaanyagok hozzáadása vagy e módszerek kombinációja.”;

j) A 44. c) bekezdés helyébe a következő pont lép:

„c) Az 1334/2008/EK rendelet 3. cikke (2) bekezdésének b), d) és h) pontjában meghatározott egyéb aromák, aromaanyagok és aromakészítmények használhatók kiegészítésként, de az adott fűszerek ízének dominánsnak kell maradnia.”;

k) A (25), (26), (27), (28), (29), (33), (34), (35), (36), (37), (38), (39), (40), (42), (43), (45) és (46) bekezdések c) pontjában a „készítmény” szó helyébe az „aromakészítmény” szó lép.

29. cikk

A 2000/13/EK irányelv módosítása

A 2000/13/EK irányelv III. melléklete helyébe a következő szöveg lép:
„III. MELLÉKLET

AZ AROMÁK JELÖLÉSE AZ ÖSSZETEVŐK LISTÁJÁN

(1) A (2) bekezdés sérelme nélkül az aromákat a következőképpen jelölik:

 »aromák« vagy az aroma pontosabb megjelölése vagy leírása, ha az aroma-összetevő az élelmiszerekben és azok felületén használható aromákról és egyes, aroma tulajdonságokkal rendelkező élelmiszer-összetevőkről szóló, 2008. december 16-i 1334/2008/EK rendelet európai parlamenti és tanácsi rendelet ( *3 ) 3. cikke (2) bekezdésének b), c), d), e), f), g) és h) pontjában meghatározott aromákat tartalmaz;

 »füstaroma (füstaromák)«, vagy » »élelmiszer(ek)ből vagy élelmiszerkategóriákból vagy alapanyagból« (például bükkfából) előállított füstaroma (füstaromák)«, ha az aroma-összetevő az 1334/2008/EK rendelet 3. cikke (2) bekezdésének f) pontjában meghatározott aromákat tartalmaz, és füstös ízt kölcsönöz az élelmiszernek.

(2) A »természetes« kifejezés aromák leírásában történő használatának összhangban kell állnia az 1334/2008/EK rendelet 16. cikkével.

30. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2011. január 20-tól kell alkalmazni.

A 10. cikket a közösségi lista alkalmazásának időpontjától számított 18 hónap múlva kell alkalmazni.

A 26. és 28. cikket a közösségi lista alkalmazásának időpontjától kell alkalmazni.

A 22. cikket 2009. január 20-tól kell alkalmazni. A 2011. január 20. előtt jogszerűen forgalomba hozott vagy felcímkézett azon élelmiszerek, amelyek nem felelnek meg e rendeletnek, a minőségmegőrzés vagy a felhasználhatóság időpontjáig hozhatók forgalomba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
I. MELLÉKLET

▼M1

AROMAANYAGOK ÉS ALAPNYAGOK UNIÓS LISTÁJA

A.   RÉSZ

Aromaanyagok uniós listája

1.    SZAKASZ

A lista tartalma

Az 1. táblázat a következő információkat tartalmazza:

1. oszlop (FL-szám): az anyag egyedi azonosítószáma

2. oszlop (Kémiai név): az anyag neve

3. oszlop (CAS-szám): az anyag Chemical Abstracts Service (CAS) szerinti nyilvántartási száma

4. oszlop (JECFA-szám): az anyagnak az élelmiszer-adalékanyagokkal foglalkozó közös FAO/WHO szakértői bizottság (JECFA) szerinti száma

5. oszlop (CoE-szám): az anyagnak az Európa Tanács (CoE) szerinti száma

6. oszlop (Eltérő rendelkezés hiányában az adott anyag tisztasága legalább 95 %-os): Az adott aromaanyag tisztasága legalább 95 %-os kell hogy legyen. Amennyiben kevesebb, az aromaanyag összetételét ez az oszlop tartalmazza.

7. oszlop (Felhasználásra vonatkozó korlátozások): Az aromaanyag felhasználása a helyes gyártási gyakorlatok alkalmazása mellett engedélyezett, kivéve, ha ez az oszlop egyedi korlátozásokat tartalmaz. Korlátozott felhasználásra engedélyezett aromaanyagok csak a felsorolt élelmiszer-kategóriákhoz adhatók hozzá, az egyedileg előírt felhasználási feltételek mellett. A korlátozások az alábbi, az 1333/2008/EK rendelet II. mellékletében meghatározott élelmiszer-kategóriákra vonatkoznak:Kategória száma

Élelmiszer-kategória

1

Tejtermékek és hasonlók

2

Zsírok és olajok, zsír- és olajemulziók

3

Fagyasztott állapotban fogyasztható készítmények

4.2

Feldolgozott gyümölcs és zöldség

5

Édességek

5.3

Rágógumi

6

Gabonafélék és gabonakészítmények

7

Sütőipari termékek

8

Hús

9

Hal és halászati termékek

10

Tojás és tojástermékek

11

Cukor, szirup, méz és asztali édesítőszerek

12

Sók, fűszerek, levesek, szószok, saláták és fehérjetermékek

13

A 2009/39/EK irányelvben (1) meghatározott, különleges táplálkozási célú élelmiszerek

14.1

Alkoholmentes italok

14.2

Alkoholtartalmú italok, beleértve az alkoholmentes és a kis alkoholtartalmú megfelelőiket is

15

Fogyasztásra kész fűszeres falatkák és snackek

16

Desszertek, kivéve az 1., 3. és 4. kategóriába tartozó termékeket

17

A 2002/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben (2) meghatározott étrend-kiegészítők, kivéve a csecsemőknek és kisgyermekeknek készült étrend-kiegészítőket

18

Az 1–17. kategóriába nem tartozó feldolgozott élelmiszerek, kivéve a csecsemőknek és kisgyermekeknek készült élelmiszereket

(1)   HL L 124., 2009.5.20., 21. o.

(2)   HL L 183., 2002.7.12. 51. o.

8. oszlop (Lábjegyzetek): Az 1. lábjegyzet azon aromaanyagokra vonatkozik, amelyekre az értékelést a Hatóságnak kell elvégeznie. A 2–4. lábjegyzet a kérelmezők számára előírt azon határidőkre vonatkoznak, ameddig a Hatóság által közzétett véleményekben kért adatokat be kell nyújtaniuk. Abban az esetben, ha a szükséges információkat nem adták meg a kért határidőn belül, az adott aromaanyagot vissza kell vonni az unós listáról. A Hatóságnak a benyújtott adatokat az azok benyújtásától számított 9 hónapon belül kell értékelnie. A JECFA által már értékelt anyagok esetében a 4. oszlopban fel van tüntetve a JECFA-szám.

(1) a Hatóság általi értékelésre van szükség

(2) további tudományos adatokat kell benyújtani 2012. december 31-ig

(3) további tudományos adatokat kell benyújtani 2013. június 30-ig

(4) további tudományos adatokat kell benyújtani 2013. december 31-ig

9. oszlop (Hivatkozás): hivatkozás arra a tudományos testületre, amely az értékelést végezte.

2.    SZAKASZ

Megjegyzések

1. megjegyzés: Az anyag „általános” változatán az ammónium-, nátrium-, kálium- és kalciumsókat, valamint a kloridokat, karbonátokat és szulfátokat kell érteni, feltéve hogy rendelkeznek ízesítő tulajdonsággal.

2. megjegyzés: Amennyiben az engedélyezett aromaanyag racemát (egyenlő arányban jelenlévő optikai izomerek keveréke), felhasználásra mind R-, mind pedig S-változtatát engedélyezni kell. Ha csak R-változata engedélyezett, akkor ez az engedélyezés az S-változatra nem vonatkozik, és fordítva.

3. megjegyzés: A maximális határérték a forgalomban lévő élelmiszerben vagy élelmiszer felületén található értékekre vonatkozik. Ettől az elvtől eltérően az elkészítendő szárított és/vagy koncentrált élelmiszerek esetében a címkén szereplő utasításoknak megfelelően elkészített élelmiszerekre vonatkozó maximális szintek alkalmazandók, a minimum hígítási tényezőt figyelembe véve.

4. megjegyzés: Az aromaanyag jelenléte engedélyezhető:

a) a mellékletben említettektől eltérő összetett élelmiszerekben, amennyiben az aromaanyag engedélyezett az összetett élelmiszer valamelyik összetevőjében;

b) kizárólag összetett élelmiszer előállításához használt élelmiszerben, feltéve hogy az összetett élelmiszer megfelel ennek a rendeletnek.1.  táblázat

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

FL-szám

Kémiai név

CAS-szám

JECFA-szám

CoE-szám

Eltérő rendelkezés hiányában az anyag tisztasága legalább 95 %-os

Felhasználásra vonatkozó korlátozások

Lábjegyzet

Hivatkozás

01.001

Limonén

138-86-3

 

491

 

 

 

EFSA

01.002

1-izopropil-4-metil-benzol

99-87-6

1325

620

 

 

 

EFSA

01.003

pin-2(10)-én

127-91-3

1330

2114

 

 

2

EFSA

01.004

pin-2(3)-én

80-56-8

1329

2113

 

 

2

EFSA

01.005

terpinolén

586-62-9

1331

2115

 

 

 

EFSA

01.006

alfa-fellandrén

99-83-2

1328

2117

Legalább 85 %; másodlagos összetevők: 10–12 % cimén és más terpén-szénhidrogének

 

 

EFSA

01.007

béta-kariofillén

87-44-5

1324

2118

80–92 % béta-kariofillén és 15–19 % C15H24 terpén-szénhidrogének (pl. valencén)

 

2

EFSA

01.008

mircén

123-35-3

1327

2197

Legalább 90%; másodlagos összetevők: C15H24 terpén-szénhidrogének (pl. valencén); minimum tesztérték tartalom nyomokban tartalmazhat limonént, alfa- és béta-pinént és más általános C10H16 terpéneket.

 

4

EFSA

01.009

kamfén

79-92-5

1323

2227

Legalább 80 %; másodlagos összetevők: 15–19 % C15H24 terpén-szénhidrogének (pl. valencén)

 

2

EFSA

01.010

1-izopropenil-4-metil-benzol

1195-32-0

1333

2260

 

 

 

EFSA

▼M7 —————

▼M4 —————

▼M1

01.016

1,4(8), 12-bizabolatrién

495-62-5

1336

10979

 

 

 

EFSA

01.017

valencén

4630-07-3

1337

11030

Legalább 94 %; másodlagos összetevők: 1–4 % más C15H24 szeszkviterpének

 

2

EFSA

01.018

béta-ocimén

13877-91-3

1338

11015

Legalább 80 %; másodlagos összetevő: 15–17 % cisz-béta-ocimén

 

4

EFSA

01.019

alfa-terpinén

99-86-5

1339

11023

Legalább 89 %; másodlagos összetevők: 6–7 % 1,4- és 1,8-cineol

 

 

EFSA

01.020

gamma-terpinén

99-85-4

1340

11025

 

 

 

EFSA

01.024

béta-bourbonén

5208-59-3

1345

11931

 

 

2

EFSA

01.026

1(5), 7(11)-gvajadién

88-84-6

1347

 

 

 

2

EFSA

01.027

bizabola-1,8,12-trién

17627-44-0

 

 

 

 

 

EFSA

01.028

béta-bizabolén

495-61-4

 

 

 

 

 

EFSA

01.029

delta-3-karén

13466-78-9

1342

10983

Legalább 92 %; másodlagos összetevők: 2–3 % pinén; 1–2 % limonén; 1–2 % mircén; 0–1 % p-cimén

 

2

EFSA

01.033

2,2-dimetil-hexán

590-73-8

 

 

 

 

 

EFSA

01.034

2,4-dimetil-hexán

589-43-5

 

 

 

 

 

EFSA

01.035

2,6-dimetil-okta-2,4,6-trién

673-84-7

 

 

 

 

2

EFSA

01.038

dodekán

112-40-3

 

 

 

 

 

EFSA

01.039

delta-elemén

20307-84-0

 

10996

 

 

 

EFSA

01.040

alfa-farnezén

502-61-4

1343

10998

Legalább 38 % alfa és 29 % béta (cisz/transz-izomerek összege); másodlagos összetevők: 20 % bizabolén és maximum 10 % egyéb izomer (valencén, bourbonén, kadinén, gvajén)

 

4

EFSA

01.045

d-limonén

5989-27-5

1326

491

 

 

 

EFSA

01.046

l-limonén

5989-54-8

 

491

 

 

 

EFSA

01.054

pentadekán

629-62-9

 

 

 

 

 

EFSA

01.057

tetradekán

629-59-4

 

 

 

 

 

EFSA

01.059

4(10)-tujén

3387-41-5

 

11018

 

 

2

EFSA

01.061

undeka-1,3,5-trién

16356-11-9

1341

 

Legalább 94% (cisz/transz-izomerek összege); másodlagos összetevő: 2,4,6-undekatrién (Z,Z,E)

 

4

EFSA

01.064

cisz-3,7-dimetil-1,3,6-oktatrién

3338-55-4

 

 

 

 

2

EFSA

01.070

1-oktén

111-66-0

 

 

 

 

2

EFSA

01.077

1-metil-1,3-ciklohexadién

1489-56-1

1344

 

 

 

 

EFSA

02.001

2-metil-propán-1-ol

78-83-1

251

49

 

 

 

JECFA

02.002

propán-1-ol

71-23-8

82

50

 

 

 

JECFA

02.003

izopentanol

123-51-3

52

51

 

 

 

JECFA

02.004

bután-1-ol

71-36-3

85

52

 

 

 

JECFA

02.005

hexán-1-ol

111-27-3

91

53

 

 

 

JECFA

02.006

oktán-1-ol

111-87-5

97

54

 

 

 

JECFA

02.007

nonán-1-ol

143-08-8

100

55

 

 

 

JECFA

02.008

dodekán-1-ol

112-53-8

109

56

 

 

 

JECFA

02.009

hexadekán-1-ol

36653-82-4

114

57

 

 

 

JECFA

02.010

benzil-alkohol

100-51-6

25

58

 

 

 

EFSA

02.011

citronellol

106-22-9

1219

59

Legalább 90%; másodlagos összetevők: 5–8% di-telítetlen és telített C10 alkoholok, 1% citronellil-acetát, 1 citronellál

 

 

EFSA

02.012

geraniol

106-24-1

1223

60

 

 

 

EFSA

02.013

linalool

78-70-6

356

61

 

 

 

JECFA

02.014

alfa-terpineol

98-55-5

366

62

 

 

 

JECFA

02.015

mentol

89-78-1

427

63

 

 

 

JECFA

02.016

DL-borneol

507-70-0

1385

64

 

 

 

EFSA

02.017

cinnamil-alkohol

104-54-1

647

65

 

 

 

EFSA

02.018

nerolidol

7212-44-4

1646

67

 

 

 

EFSA

02.019

2-fenil-etán-1-ol

60-12-8

987

68

 

 

 

EFSA

02.020

hex-2-en-1-ol

2305-21-7

1354

 

 

 

2

EFSA

02.021

heptán-1-ol

111-70-6

94

70

 

 

 

JECFA

02.022

oktán-2-ol

123-96-6

289

71

 

 

 

JECFA

02.023

okt-1-én-3-ol

3391-86-4

1152

 

 

 

1

EFSA

02.024

dekán-1-ol

112-30-1

103

73

 

 

 

JECFA

02.026

3,7-dimetil-oktán-1-ol

106-21-8

272

75

Legalább 90 %; másodlagos összetevők: 5-7 % geraniol és citronellol

 

 

JECFA

02.027

(-)-rodinol

6812-78-8

1222

76

 

 

 

EFSA

02.028

3,7-dimetil-oktán-3-ol

78-69-3

357

77

 

 

 

JECFA

02.029

3,7,11-trimetil-dodeka-2,6,10-trién-1-ol

4602-84-0

1230

78

 

 

 

EFSA

02.030

alfa-pentil-cinnamil-alkohol

101-85-9

674

79

 

 

 

EFSA

02.031

3-fenil-propán-1-ol

122-97-4

636

80

 

 

 

EFSA

02.033

1-fenil-propán-1-ol

93-54-9

822

82

 

 

 

EFSA

02.034

1-fenil-pentán-2-ol

705-73-7

825

83

 

 

 

EFSA

02.035

2-metil-1-fenil-propán-2-ol

100-86-7

1653

84

 

 

 

EFSA

02.036

4-fenil-bután-2-ol

2344-70-9

815

85

 

 

 

EFSA

02.037

3-metil-1-fenil-pentán-3-ol

10415-87-9

1649

86

 

 

 

EFSA

02.038

fenchil-alkohol

1632-73-1

1397

87

 

 

 

EFSA

02.039

4-izopropil-benzil-alkohol

536-60-7

864

88

 

 

 

EFSA

02.040

pentán-1-ol

71-41-0

88

514

 

 

 

JECFA

02.041

2-metil-bután-2-ol

75-85-4

 

515

 

 

 

EFSA

02.042

2-(4-metil-fenil)propán-2-ol

1197-01-9

1650

530

Legalább 90 %; másodlagos összetevők: 9–11 % izopropenil-toluén

 

 

EFSA

02.043

2-etil-bután-1-ol

97-95-0

 

543

 

 

 

SCF/CoE

02.044

heptán-3-ol

589-82-2

286

544

 

 

 

JECFA

02.045

heptán-2-ol

543-49-7

284

554

 

 

 

JECFA

02.047

3,7-dimetil-oktán-1,7-diol

107-74-4

610

559

 

 

 

JECFA

02.049

nona-2,6-dién-1-ol

7786-44-9

1184

589

 

 

2

EFSA

02.050

pent-2-én-1-ol

20273-24-9

1793

665

 

 

2

EFSA

02.051

5-fenil-pentán-1-ol

10521-91-2

675

674

 

 

 

EFSA

02.052

2-metil-propán-2-ol

75-65-0

 

698

 

 

 

EFSA

02.054

p-mentán-1,8-diol

80-53-5

 

701

 

 

 

EFSA

02.055

3,5,5-trimetil-hexán-1-ol

3452-97-9

268

702

 

 

 

JECFA

02.056

hex-3(cisz)-én-1-ol

928-96-1

315

750c

 

 

 

JECFA

02.057

undekán-1-ol

112-42-5

106

751

 

 

 

JECFA

02.058

(Z)- nerol

106-25-2

1224

2018

 

 

 

EFSA

02.059

DL-izoborneol

124-76-5

1386

2020

Legalább 92%; másodlagos összetevő: 3–5 % borneol

 

 

EFSA

▼M14

02.060

p-menta-1,8-dién-7-ol

536-59-4

974

2024

 

Az 1., 3., 4.2., 5. kategóriában (az 5.3. kategória kivételével), a 6., 7., 14.1., 14.2. és 16. kategóriában

1

EFSA

▼M1

02.061

dihidrokarveol

619-01-2

378

2025

 

 

 

JECFA

02.062

karveol

99-48-9

381

2027

 

 

 

JECFA

02.063

d-neomentol

2216-52-6

428

2028

 

 

 

JECFA

02.064

1-fenil-etán-1-ol

98-85-1

799

2030

 

 

 

EFSA

02.065

4-metil-1-fenil-pentán-2-ol

7779-78-4

827

2031

 

 

 

EFSA

02.066

4-fenil-but-3-én-2-ol

17488-65-2

819

 

 

 

2

EFSA

02.067

1R,2S,5R-izopulegol

89-79-2

755

2033

 

 

4

EFSA

02.070

ciklohexanol

108-93-0

 

2138

 

 

 

EFSA

02.071

p-mentán-2-ol

499-69-4

376

2228

 

 

 

JECFA

02.072

4-terpinenol

562-74-3

439

2229

 

 

 

JECFA

02.073

2-fenil-propán-1-ol

1123-85-9

1459

2257

 

 

 

EFSA

02.074

hex-4-én-1-ol

6126-50-7

318

2295

 

 

 

JECFA

02.075

(1R,2S,5S)-neo-dihidrokarveol

18675-33-7

 

2296

 

 

 

EFSA

02.076

2-metil-bután-1-ol

137-32-6

1199

2346

 

 

 

EFSA

02.077

pentán-3-ol

584-02-1

 

2349

 

 

 

EFSA

02.078

etanol

64-17-5

41

11891

 

 

 

JECFA

02.079

izopropanol

67-63-0

277

 

 

 

 

JECFA

02.080

1-(p-tolil)etán-1-ol

536-50-5

805

10197

 

 

 

EFSA

02.081

2,6-dimetil-heptán-4-ol

108-82-7

303

11719

Legalább 90%; másodlagos összetevő: 8–9 % 2-heptanol

 

 

JECFA

02.082

2-etil-hexán-1-ol

104-76-7

267

11763

 

 

 

JECFA

02.083

p-ment-1-én-3-ol

491-04-3

434

10248

 

 

 

JECFA

02.085

szabinén-hidrát

546-79-2

441

10309

 

 

 

JECFA

02.086

undekán-2-ol

1653-30-1

297

11826

 

 

 

JECFA

02.087

nonán-2-ol

628-99-9

293

11803

 

 

 

JECFA

02.088

pentán-2-ol

6032-29-7

280

11696

 

 

 

JECFA

02.089

hexán-3-ol

623-37-0

282

11775

 

 

 

JECFA

02.090

non-2(transz)-én-1-ol

31502-14-4

1365

10292

 

 

2

EFSA

▼M14

02.091

mirtenol

515-00-4

981

10285

 

Az 1., 3., 5., 6., 14.1., 14.2., 15. és 16. kategóriában

1

EFSA

▼M1

02.092

dehidrodihidroionol

57069-86-0

397

10195

Legalább 70%; másodlagos összetevő: 25–27 % tetrahidroionon

 

 

JECFA

▼M3

02.093

(Z)-non-6-én-1-ol

35854-86-5

324

10294

 

 

 

JECFA

▼M1

02.094

okt-3-én-1-ol

20125-84-2

321

10296

 

 

 

JECFA

02.095

2-etil-fenchol

18368-91-7

440

10208

 

 

 

JECFA

02.096

1-terpinenol

586-82-3

373

10252

 

 

 

JECFA

02.097

béta-terpineol

138-87-4

374

10254

 

 

 

JECFA

02.098

oktán-3-ol

589-98-0

291

11715

 

 

 

JECFA

02.099

pent-1-én-3-ol

616-25-1

1150

11717

 

 

1

EFSA

02.100

pinokarveol

5947-36-4

1403

10303

 

 

 

EFSA

02.101

pin-2-én-4-ol

473-67-6

1404

10304

 

 

 

EFSA

02.102

okt-3-én-2-ol

76649-14-4

1140

 

 

 

1

EFSA

02.103

dekán-3-ol

1565-81-7

295

10194

 

 

 

JECFA

02.104

hex-1-én-3-ol

4798-44-1

1151

10220

 

 

1

EFSA

02.105

4-(2,6,6-trimetil-2-ciklohexenil)but-3-én-2-ol

25312-34-9

391

 

 

 

2

JECFA

02.106

4-(2,2,6-trimetil-1-ciklohexenil)but-3-én-2-ol

22029-76-1

392

 

Legalább 92%; másodlagos összetevők: 3–8 % ionol és ionon

 

2

JECFA

02.107

dihidro-béta-ionol

3293-47-8

395

 

 

 

 

JECFA

02.108

2-metil-4-fenil-bután-2-ol

103-05-9

1477

10281

 

 

 

EFSA

02.109

3-metil-but-2-én-1-ol

556-82-1

1200

11795

 

 

 

EFSA

▼M3

02.110

2,6-dimetil-hept-6-én-1-ol

36806-46-9

348

 

Legalább 90 %; másodlagos összetevő: 5–10 % 2,6-dimetil-5-heptén-1-ol

 

 

JECFA

▼M1

02.111

3-metil-bután-2-ol

598-75-4

300

 

 

 

 

JECFA

02.112

non-2(cisz)-én-1-ol

41453-56-9

1369

10292

 

 

2

EFSA

02.113

okt-5(cisz)-én-1-ol

64275-73-6

322

 

Legalább 90%; másodlagos összetevő: 7–9 % transz-5-oktén-1-ol

 

 

JECFA

02.114

2-(2,2,3-trimetil-ciklopent-3-enil)etán-1-ol

1901-38-8

970

 

 

 

 

EFSA

02.115

3-metil-pentán-1-ol

589-35-5

263

10275

 

 

 

JECFA

02.119

cedrenol

28231-03-0

 

10189

 

 

 

EFSA

02.120

(+)-cedrol

77-53-2

 

10190

 

 

 

EFSA

02.121

bután-2-ol

78-92-2

 

11735

 

 

 

SCF/CoE

▼M4 —————

▼M1

02.123

2-metil-but-3-én-2-ol

115-18-4

 

11794

 

 

 

EFSA

02.124

6-metil-hept-5-én-2-ol

1569-60-4

 

10264

 

 

 

EFSA

02.125

undec-10-én-1-ol

112-43-6

 

10319

 

 

 

EFSA

02.126

tetradekán-1-ol

112-72-1

 

10314

 

 

 

EFSA

02.128

p-anizil-alkohol

105-13-5

871

66

 

 

 

EFSA

02.129

(l)-alfa-bizabolol

23089-26-1

 

10178

Izomerek összesen: legalább 95 %

 

 

EFSA

02.131

but-3-én-2-ol

598-32-3

 

 

 

 

1

EFSA

02.132

bután-1,3-diol

107-88-0

 

 

 

 

 

EFSA

02.133

bután-2,3-diol

513-85-9

 

10181

 

 

 

EFSA

02.134

2-ciklohexiletán-1-ol

4442-79-9

 

 

 

 

 

EFSA

02.135

ciklopentanol

96-41-3

 

10193

 

 

 

EFSA

02.136

dek-1-én-3-ol

51100-54-0

1153

 

 

 

1

EFSA

02.137

dek-2-én-1-ol

22104-80-9

1794

11750

 

 

2

EFSA

02.138

dek-9-én-1-ol

13019-22-2

 

 

 

 

 

EFSA

▼M15

02.139

deka-2,4-dién-1-ol

18409-21-7

1189

11748

 

Az aromaanyagként való felhasználásra vonatkozó korlátozások:

A 2. kategóriában: legfeljebb 1,5 mg/kg,

a 3. kategóriában: legfeljebb 5 mg/kg,

az 5. kategóriában: legfeljebb 9 mg/kg,

a 7. kategóriában: legfeljebb 15 mg/kg,

a 8. kategóriában: legfeljebb 5 mg/kg,

a 12. kategóriában: legfeljebb 3 mg/kg,

a 14.1. kategóriában: legfeljebb 2 mg/kg,

a 14.2. kategóriában: legfeljebb 1 mg/kg,

a 16. kategóriában: legfeljebb 2 mg/kg.

1

EFSA

▼M1

02.140

1,2-dihidrolinalool

2270-57-7

 

 

 

 

 

EFSA

02.141

2-(6,6-dimetil-biciklo[3.1.1]hept-2-én-2-il)etán-1-ol

128-50-7

986

 

 

 

 

EFSA

02.142

3,3-dimetil-bután-2-ol

464-07-3

 

 

 

 

 

EFSA

02.144

2,6-dimetil-okt-7-én-2-ol

18479-58-8

 

 

 

 

 

EFSA

▼M3

02.145

2,6-dimetil-okta-1,5,7-trién-3-ol

29414-56-0

 

 

 

 

 

EFSA

▼M1

02.146

(E)-3,7-dimetil-okta-1,5,7-trién-3-ol

53834-70-1

 

10202

Legalább 93%; másodlagos összetevők: 2–3 % linalool, 1–2 % linalool-oxid és legfeljebb 1 % nerol-oxid

 

4

EFSA

02.147

3,6-dimetil-oktán-3-ol

151-19-9

 

 

 

 

 

EFSA

02.148

dodekán-2-ol

10203-28-8

 

11760

 

 

 

EFSA

02.149

(-)-alfa-elemol

639-99-6

 

10205

 

 

 

EFSA

02.150

(E,E)-geranil-linalool

1113-21-9

 

 

 

 

 

EFSA

02.152

hept-3-én-1-ol

10606-47-0

 

10219

 

 

 

EFSA

▼M15

02.153

hepta-2,4-dién-1-ol

33467-79-7

1784

 

 

Az aromaanyagként való felhasználásra vonatkozó korlátozások:

Az 1. kategóriában: legfeljebb 35 mg/kg,

a 2. kategóriában: legfeljebb 25 mg/kg,

a 3. kategóriában: legfeljebb 30 mg/kg,

a 4.2. kategóriában: legfeljebb 50 mg/kg,

az 5. kategóriában: legfeljebb 50 mg/kg,

a 6. kategóriában: legfeljebb 25 mg/kg,

a 7. kategóriában: legfeljebb 50 mg/kg,

a 8. kategóriában: legfeljebb 10 mg/kg,

a 9. kategóriában: legfeljebb 10 mg/kg,

a 12. kategóriában: legfeljebb 100 mg/kg,

a 14.1. kategóriában: legfeljebb 25 mg/kg,

a 15. kategóriában: legfeljebb 50 mg/kg,

a 16. kategóriában: legfeljebb 25 mg/kg.

1

EFSA

▼M1

02.154

heptadekán-1-ol

1454-85-9

 

 

 

 

 

EFSA

02.155

1-heptén-3-ol

4938-52-7

1842

10218

 

 

1

EFSA

02.156

hex-2(cisz)-én-1-ol

928-94-9

1374

69

Legalább 92%; másodlagos összetevő: 3–4 % hex-2(transz)-én-1-ol

 

2

EFSA

02.159

hex-3-én-1-ol

544-12-7

315

750

 

 

 

SCF/CoE

▼M15

02.162

hexa-2,4-dién-1-ol

111-28-4

1174

 

 

Az aromaanyagként való felhasználásra vonatkozó korlátozások:

A 3. kategóriában: legfeljebb 4 mg/kg,

a 4.2. kategóriában: legfeljebb 2 mg/kg,

az 5. kategóriában: legfeljebb 2 mg/kg,

a 12. kategóriában: legfeljebb 4 mg/kg,

a 14.1. kategóriában: legfeljebb 4 mg/kg,

a 14.2. kategóriában: legfeljebb 1 mg/kg,

a 15. kategóriában: legfeljebb 1 mg/kg,

a 16. kategóriában: legfeljebb 2 mg/kg.

1

EFSA

▼M1

02.164

4-hidroxi-3,5-dimetoxi-benzil-alkohol

530-56-3

 

 

 

 

 

EFSA

02.165

4-hidroxi-benzil-alkohol

623-05-2

955

 

 

 

 

EFSA

02.166

2-(4-hidroxi-fenil)etán-1-ol

501-94-0

 

10226

 

 

 

EFSA

02.167

(1R,2R,5S)-izodihidrokarveol

18675-35-9

 

 

 

 

 

EFSA

02.168

izofitol

505-32-8

 

10233

 

 

 

EFSA

02.170

(R)-(-)-lavandulol

498-16-8

 

 

 

 

 

EFSA

02.171

p-mentán-8-ol

498-81-7

 

 

 

 

 

EFSA

02.173

3-(4-metoxi-fenil)propán-1-ol

5406-18-8

 

 

 

 

 

EFSA

02.174

2-metil-but-2-én-1-ol

4675-87-0

 

10258

 

 

1

EFSA

02.175

2-metil-but-3-én-1-ol

4516-90-9

 

10259

 

 

 

EFSA

02.176

3-metil-but-3-én-1-ol

763-32-6

 

10260

 

 

 

EFSA

02.177

2-metil-hexán-3-ol

617-29-8

 

10266

 

 

 

EFSA

02.178

2-metil-oktán-1-ol

818-81-5

 

 

 

 

 

EFSA

02.180

4-metil-pentán-1-ol

626-89-1

 

10278

 

 

 

EFSA

02.181

2-metil-pentán-2-ol

590-36-3

 

10274

 

 

 

EFSA

02.182

3-metil-pentán-2-ol

565-60-6

 

10276

 

 

 

EFSA

02.183

4-metil-pentán-2-ol

108-11-2

 

10279

 

 

 

EFSA

02.184

3-metil-pentán-3-ol

77-74-7

 

10277

 

 

 

EFSA

02.186

mirtanol

514-99-8

 

 

 

 

 

EFSA

02.187

Non-1-én-3-ol

21964-44-3

 

10291

 

 

1

EFSA

▼M15

02.188

nona-2,4-dién-1-ol

62488-56-6

1183

11802

Legalább 92 %; másodlagos összetevő: 3–4 % 2-nonén-1-ol

Az aromaanyagként való felhasználásra vonatkozó korlátozások:

Az 1. kategóriában: legfeljebb 2 mg/kg,

a 2. kategóriában: legfeljebb 5 mg/kg,

a 3. kategóriában: legfeljebb 5 mg/kg,

a 4.2. kategóriában: legfeljebb 5 mg/kg,

az 5. kategóriában: legfeljebb 10 mg/kg,

a 6. kategóriában: legfeljebb 1 mg/kg,

a 7. kategóriában: legfeljebb 14,5 mg/kg,

a 8. kategóriában: legfeljebb 5 mg/kg,

a 12. kategóriában: legfeljebb 10 mg/kg,

a 14.1. kategóriában: legfeljebb 2 mg/kg,

a 14.2. kategóriában: legfeljebb 5 mg/kg,

a 15. kategóriában: legfeljebb 5 mg/kg,

a 16. kategóriában: legfeljebb 2,5 mg/kg.

1

EFSA

▼M1

02.189

(Z,Z)- nona-3,6-dién-1-ol

76649-25-7

1283

10289

 

 

 

EFSA

02.190

nonán-3-ol

624-51-1

 

10290

 

 

 

EFSA

02.192

okt-2-én-1-ol

22104-78-5

 

 

 

 

2

EFSA

02.193

okt-2-én-4-ol

4798-61-2

1141

 

 

 

1

EFSA

▼M3

02.194

okta-1,5-dién-3-ol

83861-74-9

 

 

 

 

 

EFSA

▼M1

02.195

okta-(3Z,5E)-dién-1-ol

70664-96-9

 

 

 

 

 

EFSA

02.196

oktadekán-1-ol

112-92-5

 

 

 

 

 

EFSA

02.197

1,2,3,4,4a, 5,6,7-oktahidro-2,5,5-trimetil-naftalén-2-ol

41199-19-3

 

10173

 

 

 

EFSA

02.198

oktán-1,3-diol

23433-05-8

 

 

 

 

 

EFSA

02.201

pent-4-én-1-ol

821-09-0

 

 

 

 

 

EFSA

02.202

pentadekán-1-ol

629-76-5

 

 

 

 

 

EFSA

02.203

2-fenil-propán-2-ol

617-94-7

 

11704

 

 

 

EFSA

02.204

fitol

150-86-7

1832

10302

 

 

 

EFSA

02.205

piperonil-alkohol

495-76-1

 

10306

 

 

 

EFSA

02.206

(-)-szklareol

515-03-7

 

10311

 

 

 

EFSA

02.207

tujil-alkohol

21653-20-3

1865

 

 

 

 

EFSA

02.209

3,3,5-trimetil-ciklohexán-1-ol

116-02-9

1099

 

 

 

 

EFSA

02.210

undec-2-én-1-ol

37617-03-1

1384

 

 

 

2

EFSA

▼M3

02.211

undeka-1,5-dién-3-ol

56722-23-7

 

 

 

 

 

EFSA

▼M1

02.213

vanillil-alkohol

498-00-0

886

690

 

 

 

EFSA

▼M11 —————

▼M1

02.216

12-béta-szantalén-14-ol

77-42-9

 

74

 

 

2

EFSA

02.217

12-alfa-szantalén-14-ol

115-71-9

 

74

 

 

2

EFSA

02.219

2,6-dimetil-2-heptanol

13254-34-7

 

 

 

 

 

EFSA

02.222

3-pentenol-1

39161-19-8

 

10298

 

 

 

EFSA

02.224

3-(1-mentoxi)propán-1,2-diol

87061-04-9

1408

 

 

 

 

EFSA

02.226

[S-(cisz)]- 3,7,11-trimetil-1,6,10-dodekatrién-3-ol

142-50-7

 

67

 

 

 

EFSA

▼M3

02.229

(-)-3,7-dimetil-6-oktén-1-ol

7540-51-4

 

 

Legalább 90 % cisz-izomer; másodlagos összetevők: 2-6 % di-telítetlen és telített C10 alkoholok, 2–4 % citronellil-acetát és 2–3 % citronellál

 

 

EFSA

▼M1

02.230

terpineol

8000-41-7

 

 

Izomerek összesen: 91–99 %. Az egyes izomereknek az összetételhez való relatív hozzájárulása: 55–75 % alfa, 16–23 % gamma, 1–10 % cisz-béta, 1–13 % transz-béta, 0–1 % delta

 

 

EFSA

02.231

transz-2, cisz-6-nonadién-1-ol

28069-72-9

 

 

 

 

2

EFSA

02.234

(Z)- non-3-én-1-ol

10340-23-5

 

10293

 

 

 

EFSA

02.242

2-butoxi-etán-1-ol

111-76-2

 

10182

 

 

 

EFSA

02.243

(E,Z)-3,6-nonadién-1-ol

56805-23-3

1284

 

Legalább 92%; másodlagos összetevő: 6 % (E,E)-3,6-nonadién-1-ol

 

 

EFSA

02.245

2,3,4-trimetil-3-pentanol

3054-92-0

1643

 

 

 

 

EFSA

02.246

p-mentán-3,8-diol

42822-86-6

1416

 

 

 

 

EFSA

02.247

l-mentoxi-etanol

38618-23-4

1853

 

 

 

 

EFSA

02.248

vanillin 3-(l-mentoxi)propán-1,2-diol acetál

180964-47-0

1879

 

 

 

 

EFSA

02.249

(4Z)-heptén-1-ol

6191-71-5

1280

 

 

 

 

EFSA

02.250

2,4,8-trimetil-7-nonén-2-ol

437770-28-0

1644

 

 

 

 

EFSA

02.251

2,4,8-trimetil-3,7-nonadién-2-ol

479547-57-4

1645

 

 

 

 

EFSA

▼M3

02.252

4,8-dimetil-3,7-nonadién-2-ol

67845-50-5

1841

 

 

 

 

EFSA

▼M1

02.253

2,4-dimetil-4-nonanol

74356-31-3

1850

 

 

 

 

EFSA

02.254

(1R, 2S, 5S)-3-mentoxi-2-mentil-propán-1,2-diol

195863-84-4

1411

 

 

 

 

EFSA

02.255

(Z)-4-heptén-2-ol

66642-85-1

 

 

Legalább 91%; másodlagos összetevők: (E)-4-heptén-2-ol (4–5 %), 2-heptanol (legfeljebb 1 %), transz-3-heptén-2-ol (legfeljebb 1 %) cisz-3-heptén-2-ol (legfeljebb 1 %)

 

 

EFSA

03.001

1,8-cineol

470-82-6

1234

182

 

 

 

EFSA

03.003

benzil-etil-éter

539-30-0

1252

521

 

 

 

EFSA

03.004

dibenzil-éter

103-50-4

1256

11856

 

 

 

EFSA

03.005

2-butil-etil-éter

2679-87-0

1231

10911

 

 

 

EFSA

03.006

2-metoxi-etil-benzol

3558-60-9

1254

11812

 

 

 

EFSA

03.007

1,4-cineol

470-67-7

1233

11225

Legalább 75%; másodlagos összetevő: 20–25 % 1,8-cineol

 

 

EFSA

03.008

2-acetoxi-1,8-cineol

57709-95-2

 

 

 

 

 

EFSA

03.010

benzil-butil-éter

588-67-0

1253

520

Legalább 93%; másodlagos összetevő: 2–5 % benzil-alkohol

 

 

EFSA

03.011

benzil-metil-éter

538-86-3

 

10910

 

 

 

EFSA

03.012

benzil-oktil-éter

54852-64-1

 

 

 

 

 

EFSA

03.015

etil-geranil-éter

40267-72-9

 

 

 

 

 

EFSA

03.016

hexil-metil-éter

4747-07-3

 

 

 

 

 

EFSA

03.019

prenil-etil-éter

22094-00-4

1232

 

 

 

 

EFSA

03.020

alfa-terpinil-metil-éter

14576-08-0

 

 

 

 

 

EFSA

03.022

1-metoxi-1-decén

79930-37-3

1802

 

 

 

 

EFSA

03.023

1-etoxi-etil-acetát

1608-72-6

 

 

 

 

 

EFSA

03.024

digeranil-éter

31147-36-1

 

 

 

 

 

EFSA

04.002

6-etoxi-prop-3-enil-fenol

94-86-0

1264

170

 

 

 

EFSA

04.003

eugenol

97-53-0

1529

171

 

 

 

EFSA

04.004

izoeugenol

97-54-1

1260

172

 

 

 

EFSA

04.005

2-metoxi-fenol

90-05-1

713

173

 

 

 

EFSA

04.006

timol

89-83-8

709

174

 

 

 

EFSA

04.007

2-metoxi-4-metil-fenol

93-51-6

715

175

 

 

 

EFSA

04.008

4-etil-gvajakol

2785-89-9

716

176

 

 

 

EFSA

04.009

2-metoxi-4-vinil-fenol

7786-61-0

725

177

 

 

 

EFSA

04.010

1-metoxi-4-(prop-1(transz)-enil)benzol

4180-23-8

217

183

 

 

 

JECFA

04.013

1,2-dimetoxi-4-(prop-1-enil)benzol

93-16-3

1266

186

 

 

 

EFSA

04.014

1-metoxi-2-metil-benzol

578-58-5

1242

187

 

 

 

EFSA

04.015

1-metoxi-4-metil-benzol

104-93-8

1243

188

 

 

 

EFSA

04.016

1,3-dimetoxi-benzol

151-10-0

1249

189

 

 

 

EFSA

04.017

1-etoxi-2-metoxi-4-(prop-1-enil)benzol

7784-67-0

1267

190

 

 

 

EFSA

04.018

benzil-izoeugenil-éter

120-11-6

1268

522

 

 

 

EFSA

04.019

2,5-dimetil-fenol

95-87-4

706

537

 

 

 

EFSA

04.020

3,5-dimetil-fenol

108-68-9

 

538

 

 

 

EFSA

04.021

3-etil-fenol

620-17-7

 

549

 

 

 

EFSA

04.022

4-etil-fenol

123-07-9

694

550

 

 

 

EFSA

04.026

3-metil-fenol

108-39-4

692

617

 

 

 

EFSA

04.027

2-metil-fenol

95-48-7

691

618

 

 

 

EFSA

04.028

4-metil-fenol

106-44-5

693

619

 

 

 

EFSA

04.029

benzol-1,2-diol

120-80-9

 

680

 

 

 

SCF/CoE

04.031

karvakrol

499-75-2

710

2055

 

 

 

EFSA

04.032

anizol

100-66-3

1241

2056

 

 

 

EFSA

04.033

béta-naftil-etil-éter

93-18-5

1258

2058

 

 

 

EFSA

04.034

1,4-dimetoxi-benzol

150-78-7

1250

2059

 

 

 

EFSA

04.035

difenil-éter

101-84-8

1255

2201

 

 

 

EFSA

04.036

2,6-dimetoxi-fenol

91-10-1

721

2233

 

 

 

EFSA

04.037

4-etoxi-fenol

622-62-8

720

2258

 

 

 

EFSA

04.038

karvakril-etil-éter

4732-13-2

1247

11840

 

 

 

EFSA

04.039

1-metoxi-4-propil-benzol

104-45-0

1244

11835

 

 

 

EFSA

04.040

1,2-dimetoxi-4-vinil-benzol

6380-23-0

1251

11228

 

 

 

EFSA

04.041

fenol

108-95-2

690

11811

 

 

 

EFSA

04.042

2,6-dimetil-fenol

576-26-1

707

11261

 

 

 

EFSA

04.043

1-izopropil-2-metoxi-4-metil-benzol

1076-56-8

1246

11245

 

 

 

EFSA

04.044

2-izopropil-fenol

88-69-7

697

11234

 

 

 

EFSA

04.045

2-(etoxi-metil)fenol

20920-83-6

714

11905

 

 

 

EFSA

04.046

2-propil-fenol

644-35-9

695

11908

 

 

 

EFSA

04.047

benzol-1,3-diol

108-46-3

712

11250

 

 

 

EFSA

04.048

3,4-dimetil-fenol

95-65-8

708

11262

 

 

 

EFSA

04.049

2-metoxi-4-propil-fenol

2785-87-7

717

 

 

 

 

EFSA

04.050

4-propil-fenol

645-56-7

696

 

 

 

 

EFSA

04.051

4-allil-2,6-dimetoxi-fenol

6627-88-9

726

11214

 

 

 

EFSA

04.052

4-etil-2,6-dimetoxi-fenol

14059-92-8

723

11231

 

 

 

EFSA

04.053

4-metil-2,6-dimetoxi-fenol

6638-05-7

722

 

 

 

 

EFSA

04.054

izobutil-béta-naftil-éter

2173-57-1

1259

11886

 

 

 

EFSA

04.055

2,6-dimetoxi-4-prop-1-enil-fenol

20675-95-0

1265

 

 

 

 

EFSA

04.056

2,6-dimetoxi-4-propil-fenol

6766-82-1

724

 

 

 

 

EFSA

04.057

4-vinil-fenol

2628-17-3

711

11257

 

 

 

EFSA

04.058

4-allil-fenol

501-92-8

1527

11218

 

 

 

EFSA

04.059

karvakril-metil-éter

6379-73-3

 

11224

 

 

 

EFSA

04.061

2,6-dimetoxi-4-vinil-fenol

28343-22-8

 

11229

 

 

 

EFSA

04.062

1,2-dimetoxi-benzol

91-16-7

1248

10320

 

 

 

EFSA

04.063

1,3-dimetil-4-metoxi-benzol

6738-23-4

1245

 

 

 

 

EFSA

04.064

4-(1,1-dimetil-etil)fenol

98-54-4

733

 

 

 

 

EFSA

04.065

2,3-dimetil-fenol

526-75-0

 

11258

 

 

 

EFSA

04.066

2,4-dimetil-fenol

105-67-9

 

11259

 

 

 

EFSA

04.067

1-etoxi-2-metoxi-benzol

17600-72-5

 

 

 

 

 

EFSA

04.068

1-etoxi-4-metoxi-benzol

5076-72-2

 

 

 

 

 

EFSA

04.069

1-etil-4-metoxi-benzol

1515-95-3

 

 

 

 

 

EFSA

04.070

2-etil-fenol

90-00-6

 

11232

 

 

 

EFSA

04.072

3-izopropil-fenol

618-45-1

 

 

 

 

 

EFSA

04.073

4-izopropil-fenol

99-89-8

 

 

 

 

 

EFSA

04.074

2-metoxi-naftalén

93-04-9

1257

 

 

 

 

EFSA

04.075

1-metoxi-naftalén

2216-69-5

 

 

 

 

 

EFSA

04.076

3-metoxi-fenol

150-19-6

 

 

 

 

 

EFSA

04.077

4-metoxi-fenol

150-76-5

 

11241

 

 

 

EFSA

04.078

5-metil-2-(tert-butil)fenol

88-60-8

 

 

 

 

 

EFSA

04.079

metil-4-metoxi-benzil-éter

1515-81-7

 

 

 

 

 

EFSA

04.084

1,2,3-trimetoxi-benzol

634-36-6

 

 

 

 

 

EFSA

04.085

2,3,6-trimetil-fenol

2416-94-6

737

 

 

 

 

EFSA

04.088

1-metoxi-4-(1-propenil)benzol

104-46-1

 

183

 

 

 

CoE

04.091

etil-4-hidroxi-benzil-éter

57726-26-8

 

 

 

 

 

EFSA

04.092

4-hidroxi-benzil-metil-éter

5355-17-9

 

 

 

 

 

EFSA

04.093

butil-vanillil-éter

82654-98-6

888

 

 

 

 

EFSA

04.094

etil-4-hidroxi-3-metoxi-benzil-éter

13184-86-6

887

 

 

 

 

EFSA

04.095

2,4,6-trimetil-fenol

527-60-6

 

 

 

 

 

EFSA

04.096

2-metoxi-6-(2-propenil)fenol

579-60-2

1528

 

 

 

 

EFSA

04.097

4-prop-1-enil-fenol

539-12-8

 

 

 

 

 

EFSA

05.001

acetaldehid

75-07-0

80

89

 

 

 

JECFA

05.002

propanal

123-38-6

83

90

 

 

 

JECFA

05.003

butanal

123-72-8

86

91

 

 

 

JECFA

05.004

2-metil-propanal

78-84-2

252

92

 

 

 

JECFA

05.005

pentanal

110-62-3

89

93

 

 

 

JECFA

05.006

3-metil-butanal

590-86-3

258

94

 

 

 

JECFA

05.007

2-etil-butanal

97-96-1

256

95

 

 

 

JECFA

05.008

hexanal

66-25-1

92

96

 

 

 

JECFA

05.009

oktanal

124-13-0

98

97

Legalább 92%; másodlagos összetevő: 4–7 % 2-metil-heptanal

 

 

JECFA

05.010

dekanal

112-31-2

104

98

Legalább 92%; másodlagos összetevő: 4–7 % 2-metil-nonanal

 

 

JECFA

05.011

dodekanal

112-54-9

110

99

Legalább 92%; másodlagos összetevők: 3–6% tetradekanal; 2–5% dekanal; 1–2 % hexadekanal

 

 

JECFA

05.012

3,7-dimetil-7-hidroxi-oktanal

107-75-5

611

100

 

 

 

JECFA

05.013

benzaldehid

100-52-7

22

101

 

 

 

EFSA

05.014

fahéjaldehid

104-55-2

656

102

 

 

 

EFSA

05.015

4-metoxi-benzaldehid

123-11-5

878

103

 

 

 

EFSA

05.016

piperonal

120-57-0

896

104

 

 

 

EFSA

05.017

veratraldehid

120-14-9

877

106

 

 

 

EFSA

05.018

vanillin

121-33-5

889

107

 

 

 

EFSA

05.019

etil-vanillin

121-32-4

893

108

 

 

 

EFSA

05.020

citrál

5392-40-5

1225

109

 

 

 

EFSA

05.021

citronellál

106-23-0

1220

110

Legalább 85%; másodlagos összetevők: terpenoid anyagok 12–14 %-os keveréke (főként 1,8-cineol, 2-izopropilidén-5-metil-ciklohexanol, linalool, citronellil-acetát és más, természetben előforduló terpének)

 

 

EFSA

05.022

4-izopropil-benzaldehid

122-03-2

868

111

 

 

 

EFSA

05.023

2,6-dimetil-oktanal

7779-07-9

273

112

 

 

 

JECFA

05.024

2-metil-oktanal

7786-29-0

270

113

 

 

 

JECFA

05.025

nonanal

124-19-6

101

114

Legalább 92%; másodlagos összetevő: 4–8% 2-metil-oktanál

 

 

JECFA

▼M3

05.026

o-tolualdehid

529-20-4

 

 

 

 

 

EFSA

▼M1

05.027

tolualdehid

1334-78-7

866

115

Legalább 95 % (o,m,p-izomerek összesen)

 

 

EFSA

▼M3

05.028

m-tolualdehid

620-23-5

 

 

 

 

 

EFSA

05.029

p-tolualdehid

104-87-0

 

 

 

 

 

EFSA

▼M1

05.030

fenil-acetaldehid

122-78-1

1002

116

 

 

 

EFSA

05.031

heptanal

111-71-7

95

117

Legalább 92%; másodlagos összetevő: 4–7 % 2-metil-hexanal

 

 

EFSA

05.032

tetradekanal

124-25-4

112

118

Legalább 85%; másodlagos összetevők: 10–12 % dodekanal, hexadekanal, valamint oktadekanal

 

 

JECFA

05.033

2-etil-hept-2-enal

10031-88-6

1216

120

 

 

1

EFSA

05.034

undekanal

112-44-7

107

121

Legalább 92%; másodlagos összetevő: 4–8% 2-metil-dekanal

 

 

JECFA

05.035

undec-10-enal

112-45-8

330

122

 

 

 

JECFA

05.036

undec-9-enal

143-14-6

329

123

 

 

 

JECFA

05.037

2-dodecenal

4826-62-4

1350

124

Legalább 93%; másodlagos összetevő: 3–4% 2-dodecénsav

 

2

EFSA

05.038

2-fenil-propanal

93-53-8

1467

126

 

 

 

EFSA

05.039

alfa-butil-fahéjaldehid

7492-44-6

684

127

 

 

 

EFSA

05.040

alfa-pentil-fahéjaldehid

122-40-7

685

128

 

 

 

EFSA

05.041

alfa-hexil-fahéjaldehid

101-86-0

686

129

 

 

 

EFSA

05.042

p-tolil-acetaldehid

104-09-6

1023

130

 

 

 

EFSA

05.043

2-(p-tolil)propionaldehid

99-72-9

1471

131

 

 

 

EFSA

05.044

p-izopropil-fenil-acetaldehid

4395-92-0

1024

132

 

 

 

EFSA

05.045

3-(p-kumenil)- 2-metil-propionaldehid

103-95-7

1465

133

Legalább 90%; másodlagos összetevő: 5% 3-(p-kumenil)-2-metil-propionsav

 

 

EFSA

05.046

2-metil-4-fenil-butiraldehid

40654-82-8

1462

134

 

 

 

EFSA

05.047

4-hidroxi-benzaldehid

123-08-0

956

558

 

 

 

EFSA

05.048

2-metoxi-fahéjaldehid

1504-74-1

688

571

Legalább 94%; másodlagos összetevő: 3 % o-metoxi-fahéjsav

 

 

EFSA

05.049

2-metil-butiraldehid

96-17-3

254

575

 

 

 

JECFA

05.050

alfa-metil-fahéjaldehid

101-39-3

683

578

 

 

 

EFSA

05.051

3-(4-metoxi-fenil)-2-metil-prop-2-enal

65405-67-6

689

584

 

 

 

EFSA

05.052

2-metil-3-(p-tolil)propionaldehid

41496-43-9

1466

587

 

 

 

EFSA

05.053

2,4,6-trimetil-1,3,5-trioxán

123-63-7

 

594

 

 

 

SCF/CoE

05.055

szalicilaldehid

90-02-8

897

605

 

 

 

EFSA

05.056

4-etoxi-benzaldehid

10031-82-0

879

626

 

 

 

EFSA

▼M15

05.057

hexa-2(transz),4(transz)-dienal

142-83-6

1175

640

 

Az aromaanyagként való felhasználásra vonatkozó korlátozások:

Az 1. kategóriában: legfeljebb 10 mg/kg,

a 3. kategóriában: legfeljebb 10 mg/kg,

a 4.2. kategóriában: legfeljebb 15 mg/kg,

az 5. kategóriában: legfeljebb 20 mg/kg,

a 6. kategóriában: legfeljebb 0,05 mg/kg,

a 7. kategóriában: legfeljebb 15 mg/kg,

a 8. kategóriában: legfeljebb 15 mg/kg,

a 9. kategóriában: legfeljebb 20 mg/kg,

a 11. kategóriában: legfeljebb 50 mg/kg,

a 12. kategóriában: legfeljebb 4 mg/kg,

a 14.1. kategóriában: legfeljebb 15 mg/kg,

a 14.2. kategóriában: legfeljebb 1 mg/kg,

a 16. kategóriában: legfeljebb 10 mg/kg.

1

EFSA

▼M1

05.058

nona-2(transz),6(cisz)-dienal

557-48-2

1186

659

Legalább 92%; másodlagos összetevő: 4–7 % (E,E)-2,6-nonadienal

 

2

EFSA

05.059

non-6(cisz)-enal

2277-19-2

325

661

Legalább 90%; másodlagos összetevő: 6–9% transz-6-nonenal

 

 

JECFA

05.060

okt-2-enal

2363-89-5

1363

663

Legalább 92%; másodlagos összetevők: 3–4% 2-okténsav és etil-oktanoát

 

2

EFSA

05.061

okt-6-enal

63826-25-5

 

664

 

 

 

EFSA

05.062

2-fenil-krotonaldehid

4411-89-6

1474

670

 

 

2

EFSA

▼M15

05.064

trideka-2(transz),4(cisz),7(cisz)-trienal

13552-96-0

1198

685

Legalább 71 %; másodlagos összetevők: 14 % 4-cisz-7-cisz-tridekadienol; 6 % 3-cisz-7-cisz-tridekadienol; 5 % 2-transz-7-cisz-tridekadienal; 3 % 2-transz-4-transz-7-cisz-tridekatrienal

Az aromaanyagként való felhasználásra vonatkozó korlátozások:

A 2. kategóriában: legfeljebb 1 mg/kg,

a 8. kategóriában: legfeljebb 2 mg/kg,

a 9. kategóriában: legfeljebb 1 mg/kg,

a 12. kategóriában: legfeljebb 1 mg/kg,

a 15. kategóriában: legfeljebb 1 mg/kg,

1

EFSA

▼M1

05.066

4-etoxi-3-metoxi-benzaldehid

120-25-2

 

703

 

 

 

EFSA

05.068

4-etil-benzaldehid

4748-78-1

865

705

 

 

 

EFSA

05.069

2-metil-pentanal

123-15-9

260

706

 

 

 

JECFA

05.070

2-heptenal

2463-63-0

1360

730

 

 

2

SCF/CoE

▼M15

05.071

nona-2,4-dienal

6750-03-4

1185

732

Legalább 89 %; másodlagos összetevők: 5–6 % 2,4-nonadién-1-ol és 1–2 % 2-nonén-1-ol

Az aromaanyagként való felhasználásra vonatkozó korlátozások:

Az 1. kategóriában: legfeljebb 1,5 mg/kg,

a 2. kategóriában: legfeljebb 5 mg/kg,

a 3. kategóriában: legfeljebb 1 mg/kg,

a 4.2. kategóriában: legfeljebb 1 mg/kg,

az 5. kategóriában: legfeljebb 5 mg/kg,

a 6. kategóriában: legfeljebb 1 mg/kg,

a 7. kategóriában: legfeljebb 5 mg/kg,

a 8. kategóriában: legfeljebb 5 mg/kg,

a 9. kategóriában: legfeljebb 5 mg/kg,

a 10. kategóriában: legfeljebb 1 mg/kg,

a 11. kategóriában: legfeljebb 1 mg/kg,

a 12. kategóriában: legfeljebb 10 mg/kg,

a 14.1. kategóriában: legfeljebb 1 mg/kg,

a 14.2. kategóriában: legfeljebb 1 mg/kg,

a 15. kategóriában: legfeljebb 5 mg/kg,

a 16. kategóriában: legfeljebb 1 mg/kg.

1

EFSA

▼M1

05.072

transz-2-nonenal

18829-56-6

 

733

Legalább 92%; másodlagos összetevő: 3–4% 2-nonénsav

 

2

CoE

05.073

hex-2(transz)-enal

6728-26-3

1353

748

Legalább 92%; másodlagos összetevő: 3–4% 2-hexénsav

 

2

CoE

05.074

2,6-dimetil-hept-5-enal

106-72-9

349

2006

Legalább 85%; másodlagos összetevők: 9–10 % 6-metil-5-heptén-2-on 1–2% 2,6-dimetil-6-heptenal

 

 

JECFA

05.075

hex-3(cisz)-enal

6789-80-6

316

2008

 

 

 

JECFA

05.076

dec-2-enal

3913-71-1

1349

2009

Legalább 92%; másodlagos összetevő: 3–4% 2-decénsav

 

2

EFSA

05.077

2-metil-undekanal

110-41-8

275

2010

 

 

 

JECFA

05.078

tridec-2-enal

7774-82-5

1359

2011

Legalább 92%; másodlagos összetevő: 3–4% 2-tridecénsav

 

2

EFSA

05.079

citronellil-oxi-acetaldehid

7492-67-3

592

2012

Legalább 75%; másodlagos összetevők: 20–21% geranil-oxi-acetaldehid; 1–2 % citronellol

 

 

EFSA

05.080

3-fenil-propanal

104-53-0

645

2013

 

 

 

EFSA

▼M15

05.081

2,4-dekadienal

2363-88-4

3135

2120

Legalább 89 %; másodlagos összetevők (cisz, cisz)-; (cisz, transz)- és (transz, cisz)- 2,4-dekadienalok keveréke (izomerek összesen: 95 %); aceton és izopropanol

Az aromaanyagként való felhasználásra vonatkozó korlátozások:

Az 1. kategóriában: legfeljebb 1,5 mg/kg,

a 2. kategóriában: legfeljebb 5 mg/kg,

a 3. kategóriában: legfeljebb 1,5 mg/kg,

a 4.2. kategóriában: legfeljebb 5 mg/kg,

az 5. kategóriában: legfeljebb 5 mg/kg (kivéve az 5.3. kategóriában, ahol legfeljebb 10 mg/kg),

a 6. kategóriában: legfeljebb 5 mg/kg,

a 7. kategóriában: legfeljebb 5 mg/kg,

a 8. kategóriában: legfeljebb 10 mg/kg,

a 9. kategóriában: legfeljebb 3 mg/kg,

a 10. kategóriában: legfeljebb 1 mg/kg,

a 11. kategóriában: legfeljebb 7,5 mg/kg,

a 12. kategóriában: legfeljebb 10 mg/kg,

a 14.1. kategóriában: legfeljebb 1 mg/kg,

a 14.2. kategóriában: legfeljebb 1 mg/kg,

a 15. kategóriában: legfeljebb 20 mg/kg,

a 16. kategóriában: legfeljebb 1,5 mg/kg.

1

EFSA

▼M1

05.082

(Z,Z)-3,6-dodekadienal

13553-09-8

 

2121

 

 

 

EFSA

▼M15

05.084

hepta-2,4-dienal

4313-03-5

1179

729

Legalább 92 %; másodlagos összetevők: 2–4 % (E,Z)-2,4-heptadienal és 2–4 % 2,4-heptadiénsav

Az aromaanyagként való felhasználásra vonatkozó korlátozások:

Az 1. kategóriában: legfeljebb 5 mg/kg,

a 2. kategóriában: legfeljebb 10 mg/kg,

a 3. kategóriában: legfeljebb 1 mg/kg,

a 4.2. kategóriában: legfeljebb 1 mg/kg,

az 5. kategóriában: legfeljebb 5 mg/kg,

a 6. kategóriában: legfeljebb 0,5 mg/kg,

a 7. kategóriában: legfeljebb 10 mg/kg,

a 8. kategóriában: legfeljebb 6 mg/kg,

a 9. kategóriában: legfeljebb 6 mg/kg,

a 10. kategóriában: legfeljebb 1 mg/kg,

a 11. kategóriában: legfeljebb 1 mg/kg,

a 12. kategóriában: legfeljebb 2 mg/kg,

a 14.1. kategóriában: legfeljebb 1 mg/kg,

a 14.2. kategóriában: legfeljebb 1 mg/kg,

a 15. kategóriában: legfeljebb 3 mg/kg,

a 16. kategóriában: legfeljebb 1 mg/kg.

1

EFSA

▼M3

05.085

(Z)-hept-4-énal

6728-31-0

320

2124

Legalább 93 % (Z)-hept-4-énal; másodlagos összetevő: 2–5 % (E)-hept-4-énal.

 

 

JECFA

▼M1

05.090

2-metil-pent-2-enal

623-36-9

1209

2129

Legalább 92%; másodlagos összetevők: 1,5–2,5 % propionaldehid és 3,5–4,5% propionsav

 

1

EFSA

05.091

2-hidroxi-4-metil-benzaldehid

698-27-1

898

2130

 

 

 

EFSA

05.094

3-(4-izopropil-fenil)propionaldehid

7775-00-0

680

2261

85–90% p-izomer és 5–10% o-izomer

 

 

EFSA

05.095

2-metil-krotonaldehid

497-03-0

1201

2281

 

 

1

EFSA

05.096

4-decenal

30390-50-2

326

2297

 

 

 

JECFA

05.097

3-metil-2-fenil-butiraldehid

2439-44-3

1463

135

 

 

 

EFSA

05.098

p-ment-1-én-9-al

29548-14-9

971

10347

 

 

 

EFSA

05.099

5-metil-2-fenil-hex-2-enal

21834-92-4

1472

10365

 

 

2

EFSA

05.100

4-metil-2-fenil-pent-2-enal

26643-91-4

1473

10366

 

 

2

EFSA

▼M15

05.101

penta-2,4-dienal

764-40-9

1173

11695

 

Az aromaanyagként való felhasználásra vonatkozó korlátozások:

Az 1. kategóriában: legfeljebb 1 mg/kg,

a 3. kategóriában: legfeljebb 1 mg/kg,

az 5. kategóriában: legfeljebb 1 mg/kg,

a 6. kategóriában: legfeljebb 1 mg/kg,

a 7. kategóriában: legfeljebb 1 mg/kg,

a 8. kategóriában: legfeljebb 1 mg/kg,

a 12. kategóriában: legfeljebb 1 mg/kg,

a 14.1. kategóriában: legfeljebb 1 mg/kg,

a 14.2. kategóriában: legfeljebb 1 mg/kg,

a 16. kategóriában: legfeljebb 1 mg/kg.

1

EFSA

▼M1

05.102

pent-2-enal

764-39-6

1364

10375

 

 

2

EFSA

05.103

3-fenil-pent-4-enal

939-21-9

679

10378

 

 

 

EFSA

05.104

2,6,6-trimetil-ciklohexa-1,3-dién-1-karbaldehid

116-26-7

977

10383

 

 

 

EFSA

05.105

2-butil-but-2-enal

25409-08-9

1214

10324

 

 

1

EFSA

▼M14

05.106

mirtenal

564-94-3

980

10379

 

Az 1., 2., 3., 4.2., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 14.1., 14.2., 15. és 16. kategóriában

1

EFSA

▼M1

05.107

2-izopropil-5-metilhex-2-enal

35158-25-9

1215

10361

 

 

1

EFSA

▼M15

05.108

undeka-2,4-dienal

13162-46-4

1195

10385

 

Az aromaanyagként való felhasználásra vonatkozó korlátozások:

Az 1. kategóriában: legfeljebb 1 mg/kg,

a 2. kategóriában: legfeljebb 5 mg/kg.

A 3. kategóriában: legfeljebb 1 mg/kg.

A 4.2. kategóriában: legfeljebb 1 mg/kg,

az 5. kategóriában: legfeljebb 1 mg/kg (kivéve az 5.3. kategóriában, ahol legfeljebb 10 mg/kg),

a 6. kategóriában: legfeljebb 1 mg/kg,

a 7. kategóriában: legfeljebb 5 mg/kg,

a 8. kategóriában: legfeljebb 3 mg/kg,

a 9. kategóriában: legfeljebb 3 mg/kg,

a 10. kategóriában: legfeljebb 1 mg/kg,

a 11. kategóriában: legfeljebb 1 mg/kg,

a 12. kategóriában: legfeljebb 1 mg/kg,

a 14.1. kategóriában: legfeljebb 1 mg/kg,

a 14.2. kategóriában: legfeljebb 1 mg/kg,

a 15. kategóriában: legfeljebb 3 mg/kg,

a 16. kategóriában: legfeljebb 1 mg/kg.

1

EFSA

▼M1

05.109

2-undecenal

2463-77-6

1366

11827

 

 

2

EFSA

05.110

2,4-dimetil-benzaldehid

15764-16-6

869

 

 

 

 

EFSA

05.111

okta-2(transz),6(transz)-dienal

56767-18-1

1182

10371

 

 

2

EFSA

05.112

2,6,6-trimetil-ciklohex-1-én-1-acetaldehid

472-66-2

978

10338

Legalább 92%; másodlagos összetevők: 2–3% béta-ciklocitrál; 0,5–1 % béta-ionon; 2–4% metil-béta-homociklogeranát; 0,6–1% etil-béta-homociklogeranát

 

 

EFSA

05.113

hex-4-enal

4634-89-3

319

10337

 

 

 

JECFA

05.114

4-metil-pent-2-enal

5362-56-1

1208

10364

 

 

2

EFSA

05.115

2-fenil-pent-4-enal

24401-36-3

1476

10377

 

 

 

EFSA

05.116

3,5,5-trimetil-hexanal

5435-64-3

269

10384

 

 

 

JECFA

▼M8 —————

▼M1

05.118

4-metoxi-fahéjaldehid

1963-36-6

687

11919

 

 

 

EFSA

05.119

(1R) 2,2,3-trimetil-ciklopent-3-én-1-il-acetaldehid

4501-58-0

967

10325

 

 

 

EFSA

05.120

dodeka-2,6-dienal

21662-13-5

1197

 

 

 

2

EFSA

▼M12 —————

▼M1

05.122

p-metil-fahéjaldehid

1504-75-2

682

10352

 

 

 

EFSA

05.123

(1R,2R,5S) 5-izopropenil-2-metil-ciklopentán-karboxaldehid

55253-28-6

968

 

 

 

 

EFSA

05.124

3-metil-krotonaldehid

107-86-8

1202

10354

 

 

 

EFSA

▼M15

05.125

dodeka-2,4-dienal

21662-16-8

1196

11758

Legalább 85 %; másodlagos összetevő: 11–12 % 2-transz-4-cisz-izomer

Az aromaanyagként való felhasználásra vonatkozó korlátozások:

Az 1. kategóriában: legfeljebb 1 mg/kg,

a 2. kategóriában: legfeljebb 5 mg/kg,

a 3. kategóriában: legfeljebb 1 mg/kg,

a 4.2. kategóriában: legfeljebb 1 mg/kg,

az 5. kategóriában: legfeljebb 1 mg/kg (kivéve az 5.3. kategóriában, ahol legfeljebb 10 mg/kg),

a 6. kategóriában: legfeljebb 1 mg/kg,

a 7. kategóriában: legfeljebb 3 mg/kg,

a 8. kategóriában: legfeljebb 3 mg/kg,

a 9. kategóriában: legfeljebb 3 mg/kg,

a 10. kategóriában: legfeljebb 1 mg/kg,

a 11. kategóriában: legfeljebb 1 mg/kg,

a 12. kategóriában: legfeljebb 1 mg/kg,

a 14.1. kategóriában: legfeljebb 1 mg/kg,

a 14.2. kategóriában: legfeljebb 1 mg/kg,

a 15. kategóriában: legfeljebb 3 mg/kg,

a 16. kategóriában: legfeljebb 1 mg/kg.

1

EFSA

▼M1

05.126

2-metil-okt-2-enal

49576-57-0

1217

10363

 

 

1

EFSA

▼M15

05.127

okta-2(transz),4(transz)-dienal

30361-28-5

1181

11805

 

Az aromaanyagként való felhasználásra vonatkozó korlátozások:

Az 1. kategóriában: legfeljebb 1 mg/kg,

a 3. kategóriában: legfeljebb 1 mg/kg,

az 5. kategóriában: legfeljebb 10 mg/kg,

a 6. kategóriában: legfeljebb 5 mg/kg,

a 7. kategóriában: legfeljebb 2 mg/kg

a 8. kategóriában: legfeljebb 2 mg/kg,

a 12. kategóriában: legfeljebb 2 mg/kg,

a 14.1. kategóriában: legfeljebb 3 mg/kg,

a 15. kategóriában: legfeljebb 1 mg/kg,

a 16. kategóriában: legfeljebb 2 mg/kg.

1

EFSA

▼M1

05.128

okt-5(cisz)-enal

41547-22-2

323

 

Legalább 85%; másodlagos összetevő: 10–15% transz-5-oktenal

 

 

JECFA

05.129

2-metoxi-benzaldehid

135-02-4

 

10350

 

 

 

EFSA

05.134

2-metil-3-tolil-propionaldehid (kevert o,m,p-)

 

 

587

Legalább 95 % (izomerek összesen: 80% p-; 10% o-; 5% m-)

 

 

EP

▼M3

05.137

dec-4(cisz)-enal

21662-09-9

 

 

Legalább 90 %; másodlagos összetevő: legalább 5 % transz-izomer

 

 

EFSA

▼M1

05.139

dec-9-enal

39770-05-3

1286

 

 

 

 

EFSA

▼M15

05.140

deka-2(transz),4(transz)-dienal

25152-84-5

1190

2120

Legalább 89 %; másodlagos összetevők: 3–4 % (cisz-cisz)-; (cisz-transz)- és (transz-cisz)-2,4-dekadienalok keverékéből; 3–4 % aceton és nyomokban izopropanol

Az aromaanyagként való felhasználásra vonatkozó korlátozások:

Az 1. kategóriában: legfeljebb 1,5 mg/kg,

a 2. kategóriában: legfeljebb 5 mg/kg,

a 3. kategóriában: legfeljebb 1,5 mg/kg,

a 4.2. kategóriában: legfeljebb 5 mg/kg,

az 5. kategóriában: legfeljebb 5 mg/kg (kivéve az 5.3. kategóriában, ahol legfeljebb 10 mg/kg),

a 6. kategóriában: legfeljebb 5 mg/kg,

a 7. kategóriában: legfeljebb 5 mg/kg,

a 8. kategóriában: legfeljebb 10 mg/kg,

a 9. kategóriában: legfeljebb 3 mg/kg,

a 10. kategóriában: legfeljebb 1 mg/kg,

a 11. kategóriában: legfeljebb 7,5 mg/kg,

a 12. kategóriában: legfeljebb 10 mg/kg,

a 14.1. kategóriában: legfeljebb 1 mg/kg,

a 14.2. kategóriában: legfeljebb 1 mg/kg,

a 15. kategóriában: legfeljebb 20 mg/kg,

a 16. kategóriában: legfeljebb 1,5 mg/kg.

1

EFSA

05.141

deka-2,4,7-trienal

51325-37-2

1786

 

 

Az aromaanyagként való felhasználásra vonatkozó korlátozások:

Az 1. kategóriában: legfeljebb 1 mg/kg,

a 2. kategóriában: legfeljebb 1 mg/kg,

a 3. kategóriában: legfeljebb 1 mg/kg,

a 4.2. kategóriában: legfeljebb 1 mg/kg,

az 5. kategóriában: legfeljebb 1 mg/kg,

a 6. kategóriában: legfeljebb 1 mg/kg,

a 7. kategóriában: legfeljebb 1 mg/kg,

a 8. kategóriában: legfeljebb 1 mg/kg,

a 9. kategóriában: legfeljebb 1 mg/kg,

a 10. kategóriában: legfeljebb 1 mg/kg,

a 11. kategóriában: legfeljebb 1 mg/kg,

a 12. kategóriában: legfeljebb 1 mg/kg,

a 14.1. kategóriában: legfeljebb 1 mg/kg,

a 14.2. kategóriában: legfeljebb 1 mg/kg,

a 15. kategóriában: legfeljebb 1 mg/kg,

a 16. kategóriában: legfeljebb 1 mg/kg.

1

EFSA

▼M1

05.142

3,4-dihidroxi-benzaldehid

139-85-5

 

10328

 

 

 

EFSA

05.143

2,5-dimetil-2-vinil-hex-4-enal

56134-05-5

 

 

 

 

 

EFSA

05.144

dodec-2(transz)-enal

20407-84-5

 

 

Legalább 93%; másodlagos összetevő: 2–3% 2-dodecénsav

 

2

EFSA

05.147

2-etil-hexanal

123-05-7

 

10331

 

 

 

EFSA

05.148

farnezal

19317-11-4

1228

 

 

 

 

EFSA

05.149

glutáraldehid

111-30-8

 

 

 

 

 

EFSA

05.150

hept-2(transz)-enal

18829-55-5

1360

730

 

 

2

EFSA

05.152

hexadekanal

629-80-1

 

10336

 

 

 

EFSA

05.153

4-hidroxi-3,5-dimetoxi-benzaldehid

134-96-3

1878

10340

 

 

 

EFSA

05.154

(E)-4-hidroxi-3,5-dimetoxi-fahéjaldehid

4206-58-0

 

10341

 

 

 

EFSA

05.155

4-hidroxi-3-metoxi-fahéjaldehid (izomerek keveréke)

458-36-6

 

10342

 

 

 

EFSA

05.156

3-(4-hidroxi-3-metoxi-fenil)propanal

80638-48-8

 

 

 

 

 

EFSA

05.157

izociklocitrál

1335-66-6

 

 

 

 

 

EFSA

05.158

3-metoxi-benzaldehid

591-31-1

 

10351

 

 

 

EFSA

05.159

p-metoxi-fenil-acetaldehid

5703-26-4

 

 

 

 

 

EFSA

05.160

2-metil-dekanal

19009-56-4

 

 

 

 

 

EFSA

05.164

2-metil-hexanal

925-54-2

 

 

 

 

 

EFSA

05.166

4-metil-pentanal

1119-16-0

 

10369

 

 

 

EFSA

05.167

12-metil-tetradekanal

75853-50-8

 

 

 

 

 

EFSA

05.169

12-metil-tridekanal

75853-49-5

1229

 

 

 

 

EFSA

05.170

nerál

106-26-3

 

 

 

 

1

EFSA

05.171

non-2-enal

2463-53-8

1362

733

Legalább 92%; másodlagos összetevő: 3–4% 2-nonénsav

 

2

EFSA

05.172

nona-2(transz),6(transz)-dienal

17587-33-6

1187

 

 

 

2

EFSA

▼M15

05.173

nona-2,4,6-trienal

57018-53-8

1785

 

 

Az aromaanyagként való felhasználásra vonatkozó korlátozások:

Az 1. kategóriában: legfeljebb 15 mg/kg,

a 2. kategóriában: legfeljebb 10 mg/kg,

a 3. kategóriában: legfeljebb 15 mg/kg,

a 4.2. kategóriában: legfeljebb 15 mg/kg,

az 5. kategóriában: legfeljebb 20 mg/kg,

a 6. kategóriában: legfeljebb 10 mg/kg,

a 7. kategóriában: legfeljebb 25 mg/kg,

a 8. kategóriában: legfeljebb 5 mg/kg,

a 9. kategóriában: legfeljebb 5 mg/kg,

a 12. kategóriában: legfeljebb 25 mg/kg,

a 14.1. kategóriában: legfeljebb 10 mg/kg,

a 15. kategóriában: legfeljebb 15 mg/kg,

a 16. kategóriában: legfeljebb 15 mg/kg.

1

EFSA

▼M1

05.174

pent-4-enal

2100-17-6

1619

 

 

 

 

EFSA

05.175

2-fenil-pent-2-enal

3491-63-2

 

 

 

 

2

EFSA

05.179

(E)-tetradec-2-enal

51534-36-2

1803

 

 

 

2

EFSA

▼M3

05.182

2,6,6-trimetil-ciklohex-2-én-1-karboxaldehid

432-24-6

 

 

 

 

 

EFSA

▼M1

05.183

4-(2,6,6-trimetil-ciklohexenil)-2-metil-butanal

73398-85-3

 

 

 

 

 

EFSA

05.184

undec-2(transz)-enal

53448-07-0

 

 

 

 

2

EFSA

▼M15

05.186

2,4-oktadienal

5577-44-6

 

11805

 

Az aromaanyagként való felhasználásra vonatkozó korlátozások:

Az 1. kategóriában: legfeljebb 1 mg/kg,

a 3. kategóriában: legfeljebb 1 mg/kg,

az 5. kategóriában: legfeljebb 10 mg/kg,

a 6. kategóriában: legfeljebb 5 mg/kg,

a 7. kategóriában: legfeljebb 2 mg/kg,

a 8. kategóriában: legfeljebb 2 mg/kg,

a 12. kategóriában: legfeljebb 2 mg/kg,

a 14.1. kategóriában: legfeljebb 3 mg/kg,

a 15. kategóriában: legfeljebb 1 mg/kg,

a 16. kategóriában: legfeljebb 2 mg/kg.

1

EFSA

▼M1

05.188

transz-3,7-dimetil-okta-2,6-dienal

141-27-5

 

 

 

 

1

EFSA

05.189

2-hexenal

505-57-7

 

 

Legalább 92%; másodlagos összetevő: 3–4% 2-hexénsav

 

2

EFSA

05.190

transz-2-oktenal

2548-87-0

 

 

Legalább 92%; másodlagos összetevők: 3–4% 2-okténsav és etil-oktanoát

 

2

EFSA

05.191

transz-2-decenal

3913-81-3

 

 

Legalább 92%; másodlagos összetevő: 3–4% 2-decénsav

 

2

EFSA

05.192

3-hexenal

4440-65-7

1271

 

Legalább 80 % (cisz és transz-izomerek összesen); másodlagos összetevő: 18–20% transz-2-hexenal

 

 

EFSA

▼M15

05.194

tr-2, tr-4-nonadienal

5910-87-2

 

732

Legalább 89 %; másodlagos összetevők: legalább 5 % 2,4-nonadién-1-ol és 2-nonén-1-ol és a 2,4-nonadienal más izomerei

Az aromaanyagként való felhasználásra vonatkozó korlátozások:

Az 1. kategóriában: legfeljebb 1,5 mg/kg,

a 2. kategóriában: legfeljebb 5 mg/kg,

a 3. kategóriában: legfeljebb 1 mg/kg,

a 4.2. kategóriában: legfeljebb 1 mg/kg,

az 5. kategóriában: legfeljebb 5 mg/kg,

a 6. kategóriában: legfeljebb 1 mg/kg,

a 7. kategóriában: legfeljebb 5 mg/kg,

a 8. kategóriában: legfeljebb 5 mg/kg,

a 9. kategóriában: legfeljebb 5 mg/kg,

a 10. kategóriában: legfeljebb 1 mg/kg,

a 11. kategóriában: legfeljebb 1 mg/kg,

a 12. kategóriában: legfeljebb 10 mg/kg,

a 14.1. kategóriában: legfeljebb 1 mg/kg,

a 14.2. kategóriában: legfeljebb 1 mg/kg,

a 15. kategóriában: legfeljebb 5 mg/kg,

a 16. kategóriában: legfeljebb 1 mg/kg.

1

EFSA

▼M1

05.195

transz-2-tridecenal

7069-41-2

 

 

Legalább 92%; másodlagos összetevők: 2–5% 2-tridecénsav és 3–5% cisz-2-tridecenal

 

2

EFSA

▼M15

05.196

tr-2, tr-4-undekadienal

30361-29-6

 

10385

 

Az aromaanyagként való felhasználásra vonatkozó korlátozások:

Az 1. kategóriában: legfeljebb 1 mg/kg,

a 2. kategóriában: legfeljebb 5 mg/kg,

a 3. kategóriában: legfeljebb 1 mg/kg,

a 4.2. kategóriában: legfeljebb 1 mg/kg,

az 5. kategóriában: legfeljebb 1 mg/kg (kivéve az 5.3. kategóriában, ahol legfeljebb 10 mg/kg),

a 6. kategóriában: legfeljebb 1 mg/kg,

a 7. kategóriában: legfeljebb 5 mg/kg,

a 8. kategóriában: legfeljebb 3 mg/kg,

a 9. kategóriában: legfeljebb 3 mg/kg,

a 10. kategóriában: legfeljebb 1 mg/kg,

a 11. kategóriában: legfeljebb 1 mg/kg,

a 12. kategóriában: legfeljebb 1 mg/kg,

a 14.1. kategóriában: legfeljebb 1 mg/kg,

a 14.2. kategóriában: legfeljebb 1 mg/kg,

a 15. kategóriában: legfeljebb 3 mg/kg,

a 16. kategóriában: legfeljebb 1 mg/kg.

1

EFSA

▼M1

05.198

3-butenal, 2-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-ciklohexén-1-il)-

58102-02-6

 

 

 

 

 

EFSA

05.203

9-oktadecenal

5090-41-5

1641

 

 

 

 

EFSA

05.208

Z-8-tetradecenal

169054-69-7

1640

 

 

 

 

EFSA

05.211

6-metil-oktanal

30689-75-9

 

 

 

 

 

EFSA

05.217

(Z)-5-decenal

21662-08-8

 

 

 

 

 

EFSA

05.218

16-oktadecenal

56554-87-1

 

 

 

 

 

EFSA

05.219

3-metil-hexanal

19269-28-4

 

 

 

 

 

EFSA

05.220

4Z-dodecenal

21944-98-9

1636

 

Legalább 94% (4Z)-dodecenal; másodlagos összetevő: 3–4% dodecenal

 

 

EFSA

05.221

6,6'-dihidroxi-5,5'-dimetoxi-bifenil-3,3'-dikarbaldehid

2092-49-1

1881

 

 

 

 

EFSA

05.222

2-fenil-4-metil-2-hexenal

26643-92-5

 

 

 

 

2

EFSA

05.223

4-etil-oktanal

58475-04-0

1819

 

 

 

 

EFSA

05.224

(4E)-hexenal

25166-87-4

1622

 

 

 

 

EFSA

05.225

6-metil-heptanal

63885-09-6

 

 

 

 

 

EFSA

05.226

E-4-undecenal

68820-35-9

 

 

 

 

 

EFSA

06.001

1,1-dietoxi-etán

105-57-7

941

35

 

 

 

EFSA

06.002

5-hidroxi-2-fenil-1,3-dioxán

1708-40-3

838

36

Legalább 98 % (5-hidroxi-2-fenil-1,3-dioxán és 2-fenil-4-hidroxi-metil-1,3-dioxalán összesen)

 

 

EFSA

06.003

alfa,alfa-dimetoxi-toluol

1125-88-8

837

37

 

 

 

EFSA

06.004

citrál-dietil-acetál

7492-66-2

948

38

Legalább 98% (izomerek összesen + hemiacetálok + citrál)

 

 

EFSA

06.005

citrál-dimetil-acetál

7549-37-3

944

39

Legalább 98% (izomerek összesen + hemiacetálok + citrál)

 

 

EFSA

06.006

1,1-dimetoxi-2-fenil-etán

101-48-4

1003

40

 

 

 

EFSA

06.007

fenil-acetaldehid-glicerid-acetál

29895-73-6

1004

41

57 % 5-hidroxi-metil-2-fenil-1,3-dioxolán; 38 % 5-hidroxi-2-fenil-1,3-dioxán

 

 

EFSA

06.008

1,1-dimetoxi-oktán

10022-28-3

942

42

 

 

 

EFSA

06.009

1,1-dimetoxi-dekán

7779-41-1

945

43

 

 

 

EFSA

06.010

1,1-dietoxi-3,7-dimetil-oktán-7-ol

7779-94-4

613

44

 

 

 

JECFA

06.011

1,1-dimetoxi-3,7-dimetil-oktán-7-ol

141-92-4

612

45

 

 

 

JECFA

06.012

tolualdehid-gliceril-acetál

1333-09-1

867

46

40% 5-hidroxi-dioxán; 60% 5-hidroxi-metil-dioxalán

 

 

EFSA

06.013

alfa-pentil-fahéjaldehid-dimetil-acetál

91-87-2

681

47

 

 

 

EFSA

06.014

fahéjaldehid-etilén-glikol-acetál

5660-60-6

648

48

 

 

 

EFSA

06.015

1,1-dimetoxi-etán

534-15-6

940

510

 

 

 

EFSA

06.016

1-fenil-etoxi-1-propoxi-etán

7493-57-4

1000

511

 

 

 

EFSA

06.017

(dietoxi-metil)benzol

774-48-1

 

517

 

 

 

EFSA

06.019

1-benzil-oxi-1-(2-metoxi-etoxi)etán

7492-39-9

840

523

 

 

 

EFSA

06.020

1,1-dietoxi-dekán

34764-02-8

 

531

 

 

 

SCF/CoE

06.021

1,1-dietoxi-heptán

688-82-4

 

553

 

 

 

SCF/CoE

06.023

1,1-dietoxi-hexán

3658-93-3

 

557

 

 

 

SCF/CoE

06.024

1,1-di-izobutoxi-2-fenil-etán

68345-22-2

1006

595

 

 

 

EFSA

06.025

1,1-dietoxi-nona-2,6-dién

67674-36-6

946

660

 

 

2

EFSA

06.027

4,5-dimetil-2-benzil-1,3-dioxolán

5468-06-4

1005

669

Legalább 93%; másodlagos összetevő: 2–3% bután-2,3-diol

 

 

EFSA

06.028

1,1-dimetoxi-heptán

10032-05-0

947

2015

 

 

 

EFSA

06.029

heptanal-gliceril-acetál (kevert 1,2 és 1,3 acetálok)

72854-42-3

912

2016

Acetálok (56–58% dioxolán; 37–39% dioxán) és 1–2% reagálatlan heptanal keveréke

 

 

EFSA

06.030

1,1-dimetoxi-2-fenil-propán

90-87-9

1468

2017

 

 

 

EFSA

06.031

1,1-dietoxi-hex-2-én

54306-00-2

1383

2135

 

 

2

EFSA

06.032

4-metil-2-fenil-1,3-dioxolán

2568-25-4

839

2226

 

 

 

EFSA

06.033

1,1-dibutoxi-etán

871-22-7

 

2341

 

 

 

SCF/CoE

06.034

1,1-dipropoxi-etán

105-82-8

 

2342

 

 

 

SCF/CoE

06.035

citrál-propilén-glikol-acetál

10444-50-5

 

2343

 

 

 

SCF/CoE

06.036

1-butoxi-1-(2-fenil-etoxi)etán

64577-91-9

1001

10007

 

 

 

EFSA

06.037

1,1-dietoxi-hept-4-én (cisz és transz)

1192738-48-9

949

10011

 

 

 

EFSA

06.038

4,4-dimetoxi-bután-2-on

5436-21-5

593

10029

 

 

 

JECFA

06.039

1,2-di((1'-etoxi)-etoxi)propán

67715-79-1

927

 

 

 

 

EFSA

06.040

1,2,3-trisz([1'-etoxi]-etoxi)propán

67715-82-6

913

11930

 

 

 

EFSA

06.041

1-izobutoxi-1-etoxi-2-metil-propán

 

 

10055

 

 

 

EFSA

06.042

1-izobutoxi-1-etoxi-3-metil-bután

85136-40-9

 

10057

 

 

 

EFSA

06.043

1-izoamil-oxi-1-etoxi-propán

238757-30-7

 

10038

 

 

 

EFSA

06.044

1-izobutoxi-1-etoxi-propán

67234-04-2

 

10058

 

 

 

EFSA

06.045

1-izobutoxi-1-izopentil-oxi-2-metil-propán

 

 

10061

 

 

 

EFSA

06.046

1-izobutoxi-1-izopentil-oxi-3-metil-bután

 

 

10060

 

 

 

EFSA

06.047

1-izopentil-oxi-1-propoxi-etán

238757-63-6

 

10065

 

 

 

EFSA

06.048

1-izopentil-oxi-1-propoxi-propán

238757-65-8

 

10066

 

 

 

EFSA

06.049

1-butoxi-1-(2-metil-butoxi)etán

77249-20-8

 

 

 

 

 

EFSA

06.050

1-butoxi-1-etoxi-etán

57006-87-8

 

10003

 

 

 

EFSA

06.051

1,1-di-(2-metil-butoxi)etán

13535-43-8

 

 

 

 

 

EFSA

06.052

1,1-di-izobutoxi-2-metil-propán

13262-24-3

 

10025

 

 

 

EFSA

06.053

1,1-di-izobutoxi-etán

5669-09-0

 

10023

 

 

 

EFSA

06.054

1,1-di-izobutoxi-pentán

13262-27-6

 

10026

 

 

 

EFSA

06.055

1,1-di-izopentil-oxietán

13002-09-0

1729

10028

 

 

 

EFSA

06.057

1,1-dietoxi-2-metil-bután

3658-94-4

 

10013

 

 

 

EFSA

06.058

1,1-dietoxi-2-metil-propán

1741-41-9

 

10015

 

 

 

EFSA

06.059

1,1-dietoxi-3-metil-bután

3842-03-3

1730

10014

 

 

 

EFSA

06.061

1,1-dietoxi-bután

3658-95-5

 

10009

 

 

 

EFSA

06.062

1,1-dietoxi-d-odekán

53405-98-4

 

 

 

 

 

EFSA

06.063

(Z)-1,1-dietoxi-hex-3-én

73545-18-3

 

 

 

 

 

EFSA

06.064

dietoxi-metán