EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0164

A Bizottság 164/2010/EU rendelete ( 2010. január 25. ) a közösségi belvízi közlekedésre vonatkozó harmonizált folyami információs szolgáltatásokról (RIS) szóló 2005/44/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 5. cikkében meghatározott elektronikus hajózási adatszolgáltatás műszaki előírásairól

HL L 57., 2010.3.6, p. 1–154 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 24/04/2022; hatályon kívül helyezte: 32019R1744

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/164/oj

6.3.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 57/1


A BIZOTTSÁG 164/2010/EU RENDELETE

(2010. január 25.)

a közösségi belvízi közlekedésre vonatkozó harmonizált folyami információs szolgáltatásokról (RIS) szóló 2005/44/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 5. cikkében meghatározott elektronikus hajózási adatszolgáltatás műszaki előírásairól

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a közösségi belvízi közlekedésre vonatkozó harmonizált folyami információs szolgáltatásokról (RIS) szóló, 2005. szeptember 7-i 2005/44/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 5. cikke (1) bekezdésének b) pontjára,

mivel:

(1)

A folyami információs szolgáltatásokat (RIS) harmonizált, összekapcsolható és nyitott módon kell kidolgozni és megvalósítani.

(2)

Meg kell határozni a belvízi hajózásban alkalmazott elektronikus hajózási adatszolgáltatásra vonatkozó műszaki előírásokat.

(3)

Az elektronikus hajózási adatszolgáltatásra vonatkozó műszaki előírásokat az irányelv II. mellékletében előírt műszaki elvek alapján kell meghatározni.

(4)

A műszaki előírásoknak megfelelő mértékben figyelembe kell venniük a területen tevékenykedő nemzetközi szervezetek munkáját. Biztosítani kell a folytonosságot az egyéb modális forgalomirányítási szolgáltatásokkal, különösen a tengeri hajóforgalom-irányítási és információs szolgáltatásokkal.

(5)

A műszaki előírások meghatározása során figyelembe kell venni az elektronikus hajózási adatszolgáltatás tekintetében hatáskörrel rendelkező tagállami hatóságok képviselőiből, más kormányszervek képviselőiből és ágazati megfigyelőkből álló, az elektronikus hajózási adatszolgáltatással foglalkozó szakértői csoport munkáját.

(6)

A műszaki előírások napjaink műszaki színvonalához igazodnak. A 2005/44/EK irányelv alkalmazása kapcsán szerzett tapasztalatok, illetőleg a műszaki haladás szükségessé teheti a műszaki előírások módosítását. A műszaki előírások módosításai során ajánlatos megfelelő mértékben figyelembe venni az elektronikus hajózási adatszolgáltatással foglalkozó szakértői csoport munkáját.

(7)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a belvízi áru- és személyszállításra vonatkozó nemzeti hajóvezetői bizonyítványok kölcsönös elismeréséről szóló, 1991. december 16-i 91/672/EGK tanácsi irányelv (2) 7. cikkével létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A belvízi közlekedésben alkalmazott elektronikus hajózási adatszolgáltatásra vonatkozó műszaki előírásokat a melléklet rögzíti.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételét követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2010. január 25-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 255., 2005.9.30., 152. o.

(2)  HL L 373., 1991.12.31., 29. o.


MELLÉKLET

TARTALOMJEGYZÉK

1.

I. rész: Az üzenet-végrehajtási kézikönyvről szóló egyezmény

1.1.

Bevezetés

1.2.

Az UN/EDIFACT-üzenetek felépítése

1.2.1.

A szegmensek és adatelemek leírása

1.2.2.

Szintaxis

1.2.2.1.

Karakterkészletek

1.2.2.2.

Adatcsere-struktúrák

1.2.2.3.

Adatcsere

1.2.2.4.

A szegmensek és szegmenscsoportok üzeneten belüli sorrendje

1.2.2.5.

Szegmens felépítése

1.2.2.6.

Az adatelemek felépítése

1.2.2.7.

Tömörítés

1.2.2.8.

A numerikus adatelemértékek jelzése

1.3.

Üzenetek

1.3.1.

ERINOT

1.3.2.

PAXLST

1.3.3.

ERIRSP

1.3.4.

BERMAN

1.4.

Módosítási eljárások

2.

2. rész: Kódok és hivatkozások

2.1.

Bevezetés

2.2.

Magyarázatok

2.2.1.

Terminológia

2.2.2.

A Vámügyi Világszervezet (WCO) és harmonizált rendszere (HR).

2.3.

Fogalommeghatározások

2.4.

Besorolások és kódleírások

2.4.1.

A kódok és hivatkozási táblázatok frissítése

2.4.2.

Kódtáblázatok leírása

2.4.2.1.

A hajó vagy a kötelék típusa

2.4.2.2.

Hivatalos hajószám (OFS)

2.4.2.3.

IMO hajóazonosító szám

2.4.2.4.

Elektronikus adatszolgáltatási szám (ERN) (hajóazonosításhoz)

2.4.2.5.

Egyedi európai hajóazonosító szám

2.4.2.6.

Harmonizált rendszerkód (HR)

2.4.2.7.

Kombinált Nómenklatúra (KN)

2.4.2.8.

A szállítási statisztikában használatos standard áruosztályozási rendszer/felülvizsgált rendszer (NST) 2000

2.4.2.9.

Veszélyes áruk ENSZ-száma (UNDG)

2.4.2.10.

Veszélyes áruk nemzetközi tengerészeti kódexe (IMDG)

2.4.2.11.

ADN/R/D

2.4.2.12.

ENSZ-országkódok

2.4.2.13.

ENSZ-helynévkódok – ENSZ/LOCODE

2.4.2.14.

Hajóútszakasz-kód

2.4.2.15.

Terminálkód

2.4.2.16.

Szállítókonténer mérete és típuskódja

2.4.2.17.

Konténerazonosító kód

2.4.2.18.

Csomagtípus

2.4.2.19.

Kezelési utasítások

2.4.2.20.

Kikötés célja

2.4.2.21.

Szállítmány jellege

2.5.

Egyedi európai hajóazonosító szám

2.6.

Az ERI hajótípusok meghatározása

2.7.

Helynévkód

2.7.1.

Adatelemek

2.7.2.

Példa

Rövidítések

Függelékek

Üzenet-végrehajtásikézikönyvek

1. függelék

Adatszolgáltatás (veszélyes) árukról (IFTDGN) – ERINOT

2. függelék

Utas- és személyzeti jegyzék (PAXLST)

3. függelék

ERINOT válasz- és vételi üzenet (APERAK) – ERIRSP

4. függelék

Kikötőrendezési kikötői értesítés (BERMAN)

1.   I. RÉSZ: AZ ÜZENET-VÉGREHAJTÁSI KÉZIKÖNYVRŐL SZÓLÓ EGYEZMÉNY

1.1.   Bevezetés

A műszaki előírások a belvízi közlekedésben alkalmazott elektronikus hajózási adatszolgáltatás tekintetében – az UN/EDIFACT-üzenetfelépítés alapján (lásd még az 1.2. fejezetet), illetve szükség szerint a belvízi közlekedés egyedi sajátosságainak megfelelő módosításokkal – négy üzenet felépítését határozzák meg.

Ha nemzeti vagy nemzetközi jog alapján előírás a belvízi hajózásban alkalmazott elektronikus hajózási adatszolgáltatás, az említett műszaki előírásokat kell alkalmazni.

Az üzenetek a következők:

(1)

Adatszolgáltatás (veszélyes) árukról (IFTDGN) – ERINOT

(2)

Utas- és személyzeti jegyzék (PAXLST)

(3)

ERINOT válasz- és vételi üzenet (APERAK) – ERIRSP

(4)

Kikötőrendezési kikötői értesítés (BERMAN)

A függelékek (üzenet-végrehajtási kézikönyvek) meghatározzák az üzenetek, adatelemek és kódok pontos felhasználását az üzenetek egységes értelmezésének és használatának biztosítására.

További lehetőséget jelent az XML technológia használata. Az XML-üzenetmeghatározásnak a belvízi hajózásban alkalmazott elektronikus hajózási adatszolgáltatás szerinti szabványosításával a belvízi áru- és személyszállításra vonatkozó nemzeti hajóvezetői bizonyítványok kölcsönös elismeréséről szóló, 1991. december 19-i 91/672/EGK tanácsi irányelv 7. cikkével létrehozott bizottságot támogató munkacsoport foglalkozik.

1.2.   Az UN/EDIFACT-üzenetek felépítése

A következő részletezések alapja az ISO 9735 szabvány:

Az UN/EDIFACT-üzenetek szegmensekből állnak. Az üzenet felépítését a szegmensek és szegmenscsoportok helyzetét és kölcsönös kapcsolatát feltüntető fadiagram mutatja be.

Minden szegmens vonatkozásában azok az adatelemek kerülnek meghatározásra, amelyek üzenetben használhatók. Egyes adatelemek együttesen összetett adatelemet alkotnak. Az üzenetek az ISO 9735 szabványban meghatározott, rögzített szintaktikai szabályokat követik.

A szegmens és a szegmensen belüli adatelem lehet kötelező vagy feltételes. A kötelező szegmensek és/vagy adatelemek a vételi alkalmazás számára fontos adatokat tartalmaznak, és azokat értelmes – más szóval érvényes – adatokkal kell kitölteni. A feltételes elemeknek nem feltétlenül kell az üzenetben szerepelni.

Minden üzenet két vagy három szegmenssel kezdődik, az „adatcserefejrész”-szel (interchange header – UNB) és az „üzenetfejrész”-szel (message header – UNH). Ha szükséges, első szegmensként a „szolgálati sztring” (service string advice – UNA) is alkalmazható az üzenetben használt karakterkészlet-típus meghatározására. Az összes üzenet az üzenet záró részével (message trailer – UNT) és az adatcsere záró részével (interchange trailer – UNZ) fejeződik be. Így minden üzenet csak egy adatcserében szerepel, és minden adatcsere kizárólag egy üzenetet tartalmaz.

1.2.1.   A szegmensek és adatelemek leírása

Az üzenet leírásában a következő jelölők használatosak:

Az 1. oszlop tartalmazza a nevét betűszó formában (TAG), amelyet a magasabb szinteken lévő szegmensnevek hierarchiája jelöl. Ez a jelölés a fadiagram alapján készül.

A 2. oszlop tartalmazza a nevét betűszó formában (TAG), az számát és az számát.

A 3. oszlop jelöli azt a , amelyen az adott szegmens a fadiagramban elhelyezkedik.

A 4. oszlop jelzi, hogy az adott szegmens vagy adat (M) vagy (C).

Az 5. oszlop határozza meg az adatelem .

A 6. oszlop adja meg az adatelem UN/EDIFACT . A szegmensek elnevezését félkövér nagybetűvel írjuk, az összetett adatelemek nevét normál nagybetűvel, az adatelemek nevét pedig normál kisbetűvel.

A 7. oszlop adja meg az adatelemek (mezők) . A rögzített értékek idézőjelek között szerepelnek.

1.2.2.   Szintaxis

A szolgálati szegmensek adatelemeinek teljes leírása az ISO 7372 szabvány kereskedelmiadatelem-katalógusának része.

1.2.2.1.   Karakterkészletek

Az alábbi készletekben szereplő karakterek tekintetében az ISO 646 szabvány alapkód-táblázatában szereplő 7-bites kódokat kell használni, hacsak az adatcserében részt vevő felek az UNA-szegmens használatán keresztül nem állapodtak meg külön az ISO 6937 és az ISO 8859 szabvány szerinti megfelelő 8-bites kódok vagy más bitkódok használatában.

A. szintű karakterkészlet:

Leírás

Kód

Megjegyzések

Betűk

nagybetűk A-tól Z-ig

 

Számok

0-tól 9-ig

 

Szóköz karakter

 

 

Pont

.

 

Vessző

,

 

Kötőjel/kivonásjel

 

Nyitó zárójel

(

 

Záró zárójel

)

 

Perjel

/

 

Egyenlőségjel

=

 

Aposztróf

'

Szegmenszárásként történő használatra fenntartva

Összeadásjel

+

Szegmenscímkeként és adatelem-elválasztóként történő használatra fenntartva

Kettőspont

:

Adatelem-elválasztóként történő használatra fenntartva

Kérdőjel

?

Feloldó karakterként történő használatra fenntartva; közvetlenül a ' +: karakterek egyike előtt a? visszaállítja azok alapértelmezett jelentését. Például 10? + 10 = 20 jelentése 10 + 10 = 20. A kérdőjelnek a?? jelölés felel meg.

A következő karakterek is az A. szintű karakterkészlet részét képezik.

Leírás

Kód

Felkiáltójel

!

Idézőjel

"

Százalékjel

%

És (&) jel

&

Csillag

*

Pontosvessző

;

„Kisebb” relációjel

<

„Nagyobb” relációjel

>

1.2.2.2.   Adatcsere-struktúrák

A szolgálati sztring (UNA), és az UNB-től UNZ-ig terjedő szolgálati szegmensek a megadott sorrendben szerepelnek az adatcserében. Lásd az 1.2.2.3. fejezetet.

Egy adatcserén belül több funkcionális csoport lehet.

Az üzenetek szegmensekből állnak. A szegmensek és az abban lévő adatelemek felépítését az 1.2.2.5. fejezet tárgyalja.

1.2.2.3.   Adatcsere

Az adatcsere a következőkből áll:

szolgálati sztring UNA feltételes

- - - - - - - - - - adatcserefejrész UNB kötelező

| - - - - - - üzenetfejrész UNH kötelező

| | a végrehajtási kézikönyvről szóló mellékletben leírt felhasználói adatszegmensek

| - - - - - - üzenet záró rész UNT kötelező

- - - - - - - - - - adatcsere záró rész UNZ kötelező

1.2.2.4.   A szegmensek és szegmenscsoportok üzeneten belüli sorrendje

Az üzenetfelépítés diagramjai és a feldolgozási szabályokat követő szegmensek sorrendje a függelékekben található.

1.2.2.5.   Szegmens felépítése

Szegmenscímke: Kötelező

Szegmenskód: kötelező összetevő adatelem

Összetevő adatelem-elválasztó: feltételes

Beágyazás és ismétlés jelzése: feltételes összetevő adatelem(ek)

Adatelem-elválasztó: Kötelező

Egyszerű vagy összetevő adatelemek: kötelező vagy feltételes, az adott szegmenskatalógusban és végrehajtási kézikönyvben megadottak szerint

Szegmens záró rész: Kötelező

1.2.2.6.   Az adatelemek felépítése

Egyszerű adatelem:

Kötelező vagy feltételes, a vonatkozó végrehajtási iránymutatásban megadottak szerint

Összetevő adatelem:

A szegmenskatalógusban és végrehajtási kézikönyvben megadottak szerint.

Összetevő adatelemek és összetevőadatelem-elválasztók:

kötelező (lásd a korlátozást lent)

Adatelem-elválasztó: kötelező (lásd a korlátozást lent)

Korlátozás:

Nem állhat összetevőadatelem-elválasztó az összetett adatelem utolsó összetevő adateleme után, és nem állhat adatelem-elválasztó a szegmens utolsó adateleme után.

1.2.2.7.   Tömörítés

Azokban az adatelemekben, amelyekre az adatelem-katalógus változó hosszúságot ad meg, illetve más korlátozás hiányában, a jelentéktelen karakterpozíciók tömörítésre kerülnek. A jelentéktelen karakterek esetében a kezdő nullák és a záró szóközök lesznek tömörítve.

A tizedesjel előtti egyetlen nulla azonban jelentős, és a nulla is lehet jelentős (pl. hőmérséklet jelzésére), ha a végrehajtási kézikönyv adatelem-specifikációjában ez így szerepel.

Az üzenetek tömörítésekor a következő szabályokat kell követni:

a)   Szegmensek kizárása

Az adatot nem tartalmazó összes feltételes szegmenst ki kell hagyni (azok szegmenscímkéjével együtt).

b)   Adatelemek kihagyása

Az adatelemeket a szegmensen belüli sorrendjük azonosítja, a szegmenskatalógusban megadottak szerint. Ha egy feltételes adatelem kihagyásra kerül, és azt egy másik adatelem követi, annak helyzetét adatelem-elválasztójának megtartásával jelezzük.

Tag+DE+DE+++DE+DE+DE'

|_|_______________ ez a két adatelem kihagyásra került'

c)   Adatelemek kihagyása csonkolással

Ha a szegmens végén egy vagy több feltételes adatelemet elhagyunk, a szegmens rövidülhet a szegmenselválasztóval, pl. nem kell továbbítani az összefüggő záró adatelem-elválasztókat.

Tag+DE+DE+++DE' A 2.2.7. b) pont példáját használva az utolsó két adatelem kimaradt, és a ‘| ____ jelöléssel a szegmenst csonkoltuk.

d)   Összetevő adatelemek kihagyása

Az összetevő adatelemeket az összetett adatelemen belüli sorrendjük azonosítja. Ha egy feltételes összetevő adatelem kihagyásra kerül, és azt egy másik összetevő adatelem követi, annak adott helyzetét összetevőadatelem-elválasztója jelzi.

Tag+DE+CE:CE+CE:::CE'

|_|____ Az utolsó összetett adatelemből két összetevő adatelem maradt ki'

e)   Összetevő adatelemek kihagyása csonkolással

Az összetett adatelem végén egy vagy több feltételes összetevő adatelem kizárható az adatelem-elválasztónál, illetve a szegmens végén a szegmens záró részének csonkolásával.

Tag+DE+CE+CE' Az első összetett adatelemben az utolsó összetevő adatelem |___|___, valamint az utolsó összetett adatelem három összetevő adateleme kimaradt. Az összetett adatelemeket mindkét esetben csonkoltuk, az első esetben az adatelem-elválasztóval, a második esetben pedig a szegmens záró részével jelölve.

1.2.2.8.   A numerikus adatelemértékek jelzése

a)   Tizedesjel

A tizedesjel ISO-megfelelője a vessző (,) de megengedett az alsó pont is (.) (lásd az ISO 31-0: 1981). Ezek a karakterek egyaránt részei az A. és B. szintű karakterkészleteknek. Amennyiben a szolgálati sztringet – UNA – használják, annak harmadik karaktere adja meg az adatcserében használt karaktert. Nyomatékosan ajánljuk azonban, hogy minden körülmények között az alapértelmezett (,) jelet használjuk a tizedesjel jelölésére. A tizedesjel az adatelem legnagyobb mezőhosszúságának kiszámításakor nem számít bele az érték karakterszámába. Azonban továbbításkor és vételkor a karaktert figyelembe kell venni. Tizedesjel továbbításakor legalább egy számjegynek kell a tizedesjegy előtt és után is lennie. Az egész számmal jelölt értékeknél sem tizedesjel, sem nulla nem használatos, kivéve, ha szükséges a pontosság fokának jelölése.

Javasolt formátum: 0,5 és 2, illetve 2,0. Nem megengedett:, 5 vagy.5 vagy 2, vagy 2.

b)   Ezres elválasztó

Az adatcserében ezres elválasztó nem használatos.

Megengedett: 2500000 Nem megengedett: 2,500,000 vagy 2.500.000 vagy 2 500 000

c)   Előjel

A numerikus adatelemeket pozitív értéknek kell tekinteni. Bár a kivonás fogalmilag negatív előjelű, azt pozitív értékkel kell jelölni és az ilyen eseteket fel kell tüntetni az adatelem-katalógusban. Ha valamely értéket negatív értékként kell jelölni, továbbításkor közvetlen elé kell a mínusz jelet tenni, pl. -112. A mínusz jel az adatelem legnagyobb mezőhosszúságának kiszámításakor nem számít bele az érték karakterszámába. Azonban továbbításkor és vételkor a karaktert figyelembe kell venni.

Jelmagyarázat:

Hiv.

Az adatelem ISO 7372 UNTDED szabványban meghatározott numerikus hivatkozáscímkéje, és ha S áll előtte, a szolgálati szegmensben használt összetett adatelemekre való hivatkozás.

Megnevezés

 

az ÖSSZETETT ADATELEM neve nagybetűvel

 

az ADATELEM neve nagybetűvel

 

az összetevő adatelem neve kisbetűvel

Jel.

 

Adatértékek jelölése:

 

a – alfabetikus karakterek

 

n – numerikus karakterek

 

an – alfanumerikus karakterek

 

a3 - 3 alfabetikus karakter, rögzített hosszúság

 

n3 - 3 numerikus karakter, rögzített hosszúság

 

an3 - 3 alfanumerikus karakter, rögzített hosszúság

 

a..3 - legfeljebb 3 alfabetikus karakter

 

n..3 - legfeljebb 3 numerikus karakter

 

an..3 - legfeljebb 3 alfanumerikus karakter

 

M – kötelező (Mandatory) elem

 

C – feltételes (Conditional) elem.

Az összetett adatelem használatakor a kötelező összetevő adatelemek feltételes összetett adatelemben jelennek meg.

Ha az üzenet-végrehajtási kézikönyvekben az ISO-szabványban előírtnál kisebb számot használnak, ezt zárójelben kell feltüntetni. Az adatelem fennmaradó helyeit szóköz karakterekkel kell kitölteni.

Az üzenet-végrehajtási kézikönyvben a következő használatjelzők szerepelnek:

UNSM használat

Használat

Jelző ebben az üzenet-végrehajtási kézikönyvben

Kötelező (M)

Kötelező (M)

kötelező (M)

Feltételes (C)

Szükséges (R)

mindig szükséges (M)

Feltételes (C)

Ajánlott (A)

nyomatékosan ajánlott pl. egy adott kódkészlet használata

Feltételes (C)

Függő (D)

az egység használata jól körülhatárolt feltételek függvénye

Feltételes (C)

Választható (O)

a használat az üzenet küldőjének szükségletein vagy megítélésén múlik

Feltételes (C)

Használaton kívül (X)

nem szabad használni (n.a.)

Az üzenetek végrehajtási kézikönyvében a használatjelzőket kifejezetten a belvízi hajózásban alkalmazott elektronikus hajózási adatszolgáltatásban való egységes használat biztosítására használják. A dokumentumban hivatkozások találhatók olyan jelzőkre (M, R, A, D, O és X), amelyeket az adattételek mellett tüntettünk fel, és amelyek előírják az üzenetre az egységek megállapodás szerinti használatát.

A következő táblázat tartalmazza a jelzőket és azok használatát:

Státus (S) érték

Leírás

Megjegyzés

M

Kötelező

Azt jelzi, hogy ez az elem a szabványos üzenet kötelező eleme.

R

Szükséges

Azt jelzi, hogy ezt az elemet ebben az üzenet-végrehajtásban kell elküldeni, és használata itt kötelező.

A

Ajánlott

Azt jelzi, hogy egy elismert nemzetközi kódkészlet, pl. ENSZ, ISO vagy ERI kódkészlet nyomatékosan ajánlott az ebben a végrehajtásban való használatra, szemben a helyi kódokkal.

D

Függő

Azt jelzi, hogy az egység használata jól körülhatárolt feltételtől vagy feltételsortól függ. A megfelelő végrehajtási iránymutatás ezeket a feltételeket egyértelműen meghatározza.

O

Választható

Azt jelzi, hogy az egység használata az üzenet küldőjének szükségleteitől vagy belátásától függ

X

 

Ebben az üzenet-végrehajtásban nem használható (n.a.)

1.3.   Üzenetek

1.3.1.   ERINOT

Az ERI értesítő üzenet (ERINOT) az úttal kapcsolatos információk, valamint a belvizeken hajózó hajók fedélzetén lévő veszélyes és nem veszélyes rakománnyal kapcsolatos információk bejelentésére szolgál. Az ERINOT-üzenet az UN/EDIFACT veszélyes áruk nemzetközi továbbítására és szállítására vonatkozó értesítés [International Forwarding and Transport Dangerous Goods Notification – (IFTDGN)] üzenet sajátos felhasználása, mivel azt a PROTECT (1) szervezeten belül fejlesztették ki. Az ERINOT-üzenet alapja a 98.B EDIFACT katalógus és a PROTECT 1.0. végrehajtási változat.

Az ezen üzenetspecifikáción alapuló üzenetalkalmazásokban szereplő adatok és kódok tekintetében felhasználták az ENSZ D98B katalógusát.

Az ERINOT-üzenet a következő típusokat foglalja magában:

közlekedéssel kapcsolatos értesítés a hajóról a hatóságnak („VES” azonosító), hajóról a szárazföldre,

közlekedéssel kapcsolatos értesítés a fuvarozótól a hatóságnak („CAR” azonosító), hajóról a szárazföldre,

áthaladással kapcsolatos értesítés hatóságtól hatóságnak („PAS” azonosító).

A következő üzenetfunkciók azt szemléltetik, hogy milyen fajtájú üzenetre lehet számítani:

új üzenet („9” azonosító),

üzenetmódosítás („5” azonosító),

üzenet törlése („1” azonosító).

1.3.2.   PAXLST

A PAXLST-üzenet alapja az UN/EDIFACT PAXLST-üzenet. A belvízi hajóforgalomban a kapitány/parancsnok vagy fuvarozó és a kijelölt hatóságok – úgymint ISPS-terminálok, vámhatóság, bevándorlási hatóság, rendőrség – közötti adatcserére használatos.

Az üzenetet használják az utasok/személyzet adatainak az indulás helye szerinti ország kijelölt hatóságától a közlekedési eszköz érkezése szerinti ország megfelelő hatóságainak történő átadására.

1.3.3.   ERIRSP

Az ERI-válaszüzenet (ERIRSP) az UN/EDIFACT APERAK-üzenetből származik. Az üzenetet generálhatja például egy RIS-központ. Az ERINOT különböző funkcióival (új, módosítás, törlés) kapcsolatos minden válaszüzenet felépítése azonos. A „módosításra” vagy „törlésre” adott válasz tartalmazza az arra vonatkozó információkat, hogy a fogadó rendszer feldolgozta-e vagy sem a „módosítást” vagy „törlést”.

1.3.4.   BERMAN

A kikötőrendezési (BERMAN) üzenet egyetlen értesítésbe egyesíti az érkezést megelőző értesítést és az általános nyilatkozatot, amelynek alapja az EDIFACT BERMAN-üzenet az UN/EDIFACT D04B katalógusból. A végrehajtási kézikönyv alapja a PROTECT-csoport által meghatározott iránymutatás.

A BERMAN-üzenetet a belvizeken hajózó hajók a veszteglőhelyre vagy kikötőbe való érkezés előtt vagy az onnan való elindulás előtt küldik, és ez az érkezési időre és az azonnali kezelés biztosításához, az eljárások támogatásához és az ellenőrzések lehetővé tételéhez szükséges információkat adja meg.

Az üzenet magában foglalja a hajóról a kikötőbe szóló értesítésre vonatkozó jogi követelményeket. A hajóra vonatkozóan egy kérést támogat – legyen az kikötőbe való behajózás, lehorgonyzás a hajó érkezésekor, a hajó indulásakor a kikötőhely elhagyása vagy a kikötőn belül a veszteglőhely megváltoztatása, illetve kizárólag a kikötő területén történő áthajózás. Az érkezéssel és áthaladással kapcsolatos értesítés tartalmazza az összes részletet a hajó kikötő területén kívülről a kikötő területén lévő első veszteglőhelyig való mozgása tekintetében, vagy pedig áthajózás esetén addig a pontig, ahol a hajó elhagyja a kikötőt.

Meg lehet adni a veszteglőhelyre érkezéskor szükséges további szolgáltatásokat is. A belépési pontra és szükség esetén a távozási pontra való érkezés várható időpontja (ETA) és a hajó előző kikötőhelye szükséges információelemek.

1.4.   Módosítási eljárások

Az üzenet-végrehajtási kézikönyvek módosítására irányuló javaslatokat a módosítás szükségességét megindokoló magyarázat kíséretében az elektronikus hajózási adatszolgáltatással foglalkozó szakértői csoport elnökének kell elküldeni.

Az elnök a javaslatot megküldi a szakértői csoport tagjainak és az Európai Bizottságnak.

A szakértői csoport az elektronikus hajózási adatszolgáltatással foglalkozó szakértői csoport működési rendjében meghatározott eljárásokat alkalmazza.

Az Európai Bizottság minden módosítást a RIS-irányelvben előírt eljárás szerint folytat le. Ennek során megfelelően figyelembe veszi a szakértői csoport munkáját.

2.   II. RÉSZ: KÓDOK ÉS HIVATKOZÁSOK

2.1.   Bevezetés

A II. részben határozzuk meg a belvízi közlekedésben alkalmazott elektronikus hajózási adatszolgáltatásban használandó különféle kódokat és hivatkozásokat. A kódok és hivatkozási számok használata az egyértelműséget szolgálja. A kódok és hivatkozások használatával kevesebb a félreértés, és egyszerűsödik a fordítás bármely nyelvre. Ezért a kódok és hivatkozások használata kötelező az üzenetben feltüntetett és itt szereplő kódok esetében, és használatuk nyomatékosan ajánlott más adatok különféle számítógépes alkalmazások és különböző nyelvet használó felek közötti cseréjekor, amennyiben a vonatkozó adatelem esetében megengedett a létező és közzétett kódérték használata. A következőkben ismertetjük a használt kódok és hivatkozások fogalmát és leírását. A tényleges kódtáblázatokban hivatkozunk majd a melléklet vonatkozó fejezeteire, illetve ha rendelkezésre áll, megadjuk az URL-t (internetes elérési utat) is.

2.2.   Magyarázatok

2.2.1.   Terminológia

A következő magyarázatok az elektronikus hajózási adatszolgáltatásban használt információelemek jelentésének egyértelműsítését és pontosítását szolgálják, és egyértelmű leírások révén elősegítik és biztosítják az adatok és hivatkozások karbantartását.

(1)   Adatkatalógus:

Az adatkatalógus lényegében az adatokra vonatkozó információk centralizált tára, például azok jelentéséről, forrásáról, használatáról vagy besorolásáról. Az eredményes tervezés, irányítás és az adatgyűjtés, -rögzítés és -felhasználás értékelésének alapja a katalógus. Az adatkatalógus vagy lexikon elsődlegesen és eredetileg betűrendbe rendezett szavakat, azok meghatározásait és etimológiájukat tartalmazza.

(2)   Adatelem-katalógus:

Az adatelem-katalógus lényegében az információelemek egyes csoportjainak nevét és adatait felsoroló, útmutató jegyzék. Az információtechnológiában így nevezik azt a táblázatot is, amely a kapcsolódó adatok azonosító szimbólumait és mutatóit tartalmazza. A TDED (Trade Data Elements Directory – kereskedelmi adatelemek katalógusa) ISO 7372 szabvány egységes adatelem-készleteket fogadott el különféle alkalmazási területekre. Az adatelem-katalógus tartalmaz egy számot, az adatelem megnevezését, valamint az egyezményes jelentés magyarázatául szolgáló fogalom leírását az adatelemmel kifejezendő információ (adatérték) tartalmának meghatározása érdekében. Megadja az adatérték karakteres leírásának specifikációját a hely (karakterszám) jelzésével, és adott esetben az adatelemek megnevezésének egyéb közismert szinonimáival együtt.

(3)   Adattár:

Az adattár lényegében tárhely, pl. egy raktár. Az adattraktár kifejezés gyakran használatos közös adatok tárolási helyének megjelölésére. Az adattár kifejezés XML és ebXML fejlesztésben az úgynevezett magösszetevők tárhelyét jelzi. A magösszetevők első katalógusai szabványjavaslati tervezet formájában érhetők el, lásd még: www.unece.org/cefact/. Az ebXML-ben a tárelemet a regisztrációs adatbázis objektumosztályának attribútumaként meghatározott szabványos metaadatkészlethez társítják. Ezek az attribútumok a tényleges táron kívül találhatók és leíró jellegű információkat adnak a tárelemről.

(4)   Glosszárium:

Különböző kifejezések, például bonyolult műszaki szakkifejezések jegyzéke és magyarázata, gyakran szótárrészként hivatkoznak rá. A kifejezések projektekben, könyvekben vagy tanulmányokban való későbbi felhasználását gyakran betűrend segíti.

(5)   Fogalomtár:

Szavak és gyakran kifejezések, rövidítések stb. jegyzéke, rendszerint betűrendbe szedve, meghatározással vagy a szótárakban és szószedetekben ismert módon kifejtve.

2.2.2.   A Vámügyi Világszervezet (WCO) és harmonizált rendszere (HR).

A Vámügyi Világszervezet (WCO) számos szabványt és iránymutatást dolgozott ki az áru- és rakománynyilatkozattal kapcsolatos adatcseréhez.

A WCO a fenntartója annak a harmonizált rendszernek (HR), amely hatjegyű besorolás szerint osztályozza az árukat. A HR használatos a leggyakrabban gyártott vagy forgalmazott több mint 5 000 terméket és termékcsoportot felölelő áruk besorolására. E numerikus rendszer felépítése jogi és logikai struktúrát ad, amely a termékeket vagy termékkategóriákat címek, fejezetek és szakaszok alá rendezi.

Használhatják a vámhatóságok, de statisztikai, gyártási, szállítási, behozatali és kiviteli célra is megfelel.

Szerkezete a következő:

XX

Cím

XXXX

Harmonizált rendszer

XXXX.XX

HR-kód

Kiegészítő helyi használatra a kód a következők szerint bontható ki

XXXX.XX.XX

Kombinált Nómenklatúra szerinti kód

XXXX.XX.XX.XX

Statisztikai szám

XXXX.XXXX.XXX

TARIC-kód

Emellett legfeljebb 21 helyértékig további helyi albesorolásra is módot nyújt, pl. a nemzeti adózási kód jelölésére.

A WCO Kiotói Egyezménye részletesen ismerteti a tranzit- és behozatali/kiviteli nyilatkozatok eljárásait, folyamatait és információelemeit.

2.3.   Fogalommeghatározások

E műszaki előírások alkalmazásában a következő fogalommeghatározásokat (2) használjuk:

Forgalomszervezési szolgáltatás: olyan szolgáltatás, amelynek célja a forgalmi helyváltoztatások irányítása révén a veszélyes hajóforgalmi helyzetek kialakulásának megelőzése, valamint a VTS-területen belül a biztonságos és hatékony hajóforgalom elősegítése.

Ügynök: a hajó üzembentartója nevében történő információszolgáltatással megbízott vagy arra meghatalmazott személy.

Aszinkron üzenet: a feladó által elküldhető olyan üzenet, amelynek a címzett általi feldolgozására kifejezetten nem szükséges várni. A címzett dönti el, hogy mikor dolgozza fel az üzenetet.

Uszály: saját meghajtással nem rendelkező hajó.

Kód: karakterlánc a) információ rögzítésére vagy azonosítására, b) információ sajátos, számítógéppel felismerhető szimbólumok általi jelölésére vagy azonosítására. [ISO TC154/SC1]

Illetékes hatóság: a kormányok által e szabvány szerint jelentett információk fogadására és továbbítására felhatalmazott hatóságok és szervezetek.

Címzett: a fuvarozási okmányban ekként megjelölt fél, akihez az árut, a rakományt vagy a konténereket el kell juttatni.

Feladó: az a kereskedő, aki egy fuvarozóval árufuvarozási szerződést kötött, akinek a nevében vagy képviseletében ilyen szerződést kötöttek, illetőleg az a fél, aki, illetve akinek nevében vagy képviseletében eljáró személy az árufuvarozási szerződéssel összefüggésben az árut a címzetthez ténylegesen eljuttatja. (Szinonimák: megbízó, fuvaroztató).

Veszélyes áruk:  (3)

az UNDG-szabályzatban osztályba sorolt áruk,

az ADN/ADNR-szabályzatban osztályba sorolt áruk,

az IMDG-szabályzatban osztályba sorolt áruk,

az IBC-szabályzatban felsorolt veszélyes folyékony anyagok,

az IGC-szabályzatban felsorolt cseppfolyósított gázok,

a BC-szabályzat B. függelékében említett szilárd anyagok,

Adatelem: olyan adategység, amely meghatározott kontextusban oszthatatlannak minősül, és amelynek tekintetében az azonosítás, leírás és értékábrázolás meghatározásra került.

EDI-szám: az üzenet (feladójának vagy címzettjének, pl. a rakomány feladójának és címzettjének) elektronikus címe. Ez lehet e-mail cím, megállapodás szerinti azonosító vagy pl. az Európai Cikkszámrendszer-társaság által adott szám (EAN-szám).

Elektronikus adatcsere (Electronic Data Interchange – EDI): strukturált adatok egyezményes szabvánnyal történő továbbítása elektronikus eszközökkel az egyik fél számítógépén lévő alkalmazásról a másik fél számítógépén lévő alkalmazásra.

Szállítmányozó: az áruk szállítását, s ezen belül a feladó és címzett nevében a kapcsolódó szolgáltatásokat és/vagy alakiságokat megszervező fél.

Végrehajtási iránymutatás: egy adott szabványos üzenet végrehajtásának módját részletesen ismertető, valamint a felhasználandó szegmenseket, adatelemeket, kódokat és hivatkozásokat és azok felhasználási módját meghatározó kézikönyv.

Hely: minden névvel ellátott földrajzi hely, úgymint kikötő, repülőtér, teherpályaudvar, terminál vagy minden egyéb olyan hely, ahol vámkezelésre és/vagy rendszeres árufogadásra/árufeladásra sor kerülhet, és amely nemzetközi kereskedelemmel/szállítással összefüggő árumozgásokhoz használt állandó létesítményekkel rendelkezik. Az illetékes nemzeti hatóságnak a helyet ilyenként el kell ismernie.

Logisztika: konkrét célok érdekében szervezett rendszeren belül személyek és/vagy áruk mozgatásának és helyváltoztatásának megtervezése, kivitelezése és ellenőrzése, valamint az ilyen mozgatáshoz és helyváltoztatáshoz kapcsolódó támogató tevékenységek.

Rakományjegyzék: a szállítóeszközbe berakott áruk – és berendezések – leírását listázó okmány. A rakományjegyzék gyakran a hivatalos és igazgatási célokra összesített hajórakleveleket képviseli.

Szállítóeszköz: az áruk szállítására használt jármű típusa, úgymint uszály, tehergépkocsi, hajó vagy vonat.

Üzenetkód: az üzenettípust azonosító, hat karakterből álló, egyedi alfabetikus hivatkozás.

Szállítási mód: az áruk továbbítására használt szállítási mód, pl. vasúti, közúti, tengeri, belvízi.

Monitoring: a hajók teljesítményének különböző eszközökkel történő nyomon követése és a felelős felek értesítése a várt, és különösen a tervezett teljesítménytől való minden eltérésről.

Multimodális szállítás: áruk (konténerek) legalább két különböző szállítási móddal történő fuvarozása.

Műveletezési támogatás: a vontatóhajó, illetve a vontatóhajó személyzete által a biztonságos navigáció és kikötés érdekében nyújtott támogatás.

Navigációs tájékoztatás: a fedélzeten tartózkodó parancsnoknak a fedélzeti döntéshozatal támogatása érdekében nyújtott információk.

Navigációs támogatás: révkalauzok által a fedélzetről, illetve különleges esetekben a szárazföldről (partról történő révkalauzolás), a veszélyes hajózási forgalmi helyzetek megelőzése érdekében nyújtott támogatás.

Üzembentartó: a hajó tulajdonosa vagy üzemeltetője;

Szennyező áruk:  (3)

a MARPOL-egyezmény I. mellékletében meghatározott olajok,

a MARPOL-egyezmény II. mellékletében meghatározott ártalmas folyékony anyagok,

a MARPOL-egyezmény III. mellékletében meghatározott ártalmas anyagok.

Eljárás: az alakiságoknak való megfelelés érdekében követett lépések, ideértve a szükséges információk benyújtásának ütemezését, formátumát és továbbítási módszerét.

Minősítő: adatelem, amelynek értéke olyan kód, amely egy másik adatelem vagy szegmens működésének különleges jelentést kölcsönöz. [ISO 9735]

Radar: a tükröző objektum – úgymint hajó – felderítése, és irányának, távolságának, sebességének és orrirányának meghatározása céljából továbbított és visszavert rádióhullámokat használó több rendszer vagy berendezés. Használható navigációhoz vagy felderítéshez.

Hivatkozási szám: valamely kapcsolatra vagy adott esetben korlátozásra történő hivatkozást, vagy azok említését szolgáló szám.

Kockázat (vámügyi): az áruk nemzetközi mozgása és kereskedelme során előforduló olyan esemény valószínűsége, amely a Közösség biztonságát fenyegeti és kockázatot jelent a közegészségre, a környezetre és a fogyasztókra nézve.

Kockázatkezelés (vámügyi): a kockázati kitettség korlátozásához szükséges valamennyi intézkedés módszeres azonosítása és végrehajtása. Ebbe olyan tevékenységek tartoznak bele, mint amilyen az adat- és információgyűjtés, a kockázatok leírásának és az intézkedések megtételének elemzése és értékelése, valamint a folyamatnak és az eredményeknek a rendszeres figyelemmel kísérése és felülvizsgálata nemzetközi, közösségi és nemzeti források és stratégiák alapján.

Szegmens (EDI): funkcionálisan összefüggő adatelemértékek előre meghatározott és azonosított halmaza, amelyeket a halmazon belüli sorrendjük azonosít. A szegmens a szegmenscímkével kezdődik és a szegmenszáró résszel végződik. Lehet szolgálati szegmens vagy felhasználói adatszegmens.

Szegmenskód: az egyes szegmenseket a szegmenskatalógusban meghatározott módon, egyedileg azonosító kód. [ISO 9735]

Hajóparancsnok: a hajó fedélzetén parancsnoki szerepet betöltő személy, aki jogosult meghozni a navigáció és a hajó irányítása körébe tartozó valamennyi döntést. (Szinonimák kapitány, parancsnok, hajóvezető).

Megbízó: lásd a feladó címszót.

Egyablakos rendszer: a kereskedelemben és hajózásban részt vevő felek számára kialakított rendszer, amely lehetővé teszi, hogy az egységesített információkat valamennyi szabályozói követelmény teljesítésére egy beadási helyen nyújtsák be. Ha az információk elektronikus formátumúak, az egyes adatelemeket csak egyszer kell beküldeni (4).

Címke: a szegmens vagy adatelem egyedi azonosítója. [ISO 9735]

Nyomon követés: a rakomány, a rakomány tételei, a szállítmány és a felszerelés hollétére vonatkozó információk visszakeresésének tevékenysége.

Helyzetmegállapítás: a helyzetre vonatkozó információk nyilvántartásának feladata, ideértve a rakomány, a rakomány tételei, a szállítmány és a felszerelés (teli vagy üres konténerek) hollétére vonatkozó információkat.

Közlekedéssel kapcsolatos értesítés: a hajó tervezett útjával kapcsolatban az illetékes hatóságnak tett bejelentés.

UN/EDIFACT: az ENSZ szabályai a közigazgatási, kereskedelmi és közlekedési célokra szolgáló elektronikus adatcsere tekintetében. Strukturált adatok – és különösen az áruk és szolgáltatások kereskedelmére vonatkozó adatok – önálló számítógépes információs rendszerek közötti elektronikus cseréjére vonatkozó szabványok, katalógusok és irányelvek sorozata alkotja. Ajánlott az ENSZ keretében, a szabályokat az ENSZ-EGB hagyja jóvá és teszi közzé az ENSZ adatcsere-katalógusában (UN Trade Data Interchange Directory – UNTDID), karbantartásuk egyezményes eljárásoknak megfelelően történik.

Hajó (szinonima: belvízi vagy tengerjáró hajó): Belvízi navigációban ez a kifejezés magában foglalja a kishajókat, kompokat és az úszó munkagépeket.

Hajótámogató szolgáltatások: a hajóparancsnoknak pl. bunkerhajók és javító szervezetek által nyújtott szolgáltatások.

Hajóforgalom figyelemmel kísérése: szóbeli és elektronikus tájékoztatás nyújtása, valamint a forgalomban részt vevő hajóknak információcsere eredményeként vagy válaszként adott olyan utasítások, amelyek a forgalomban a zökkenőmentes (hatékony) és biztonságos közlekedés optimalizálását szolgálják.

Hajóforgalmi szolgáltatások (Vessel Traffic Services – VTS): az illetékes hatóság által a hajóforgalom biztonságának és hatékonyságának fokozása, valamint a környezet védelme céljából nyújtott szolgáltatások. A szolgáltatásnak képesnek kell lenni a forgalom interaktív kezelésére és reagálni kell tudnia a területen előálló forgalmi helyzetekre.

VTS-terület: a VTS körülhatárolt, formálisan meghatározott szolgáltatási területe. A VTS-terület részterületekre vagy szektorokra osztható.

VTS-szolgáltatások: információs szolgáltatás, de tartalmazhat másféle szolgáltatásokat, úgymint navigációt segítő szolgáltatást, forgalomszervezési szolgáltatást vagy mindkettőt.

2.4.   Besorolások és kódleírások

Annak érdekében, hogy a címzett a lehető legkönnyebben értelmezhesse az üzenetet, azt a lehető legteljesebb mértékig az egyezményes besorolások és kódlisták alapján kell elkészíteni. A meglévő kódokat kell használni az új kódlisták összeállításával és karbantartásával járó többletmunka elkerülésére.

Az elektronikus hajózási adatszolgáltatásban a következő besorolások alkalmazandók:

1.

a hajó vagy a kötelék típusa (28. ENSZ-ajánlás)

2.

hivatalos hajószám (OFS)

3.

IMO hajóazonosító szám (IMO) a Lloyds-nyilvántartásban minden tengerjáró hajóra közzétett szám, az LR betűk nélkül

4.

ERI hajóazonosító szám

5.

ENI európai navigációs azonosítás (egyedi európai hajóazonosító szám)

6.

Harmonizált Áruazonosító és Kódrendszer (HR, áruk)

7.

Kombinált Nómenklatúra (KN, áruk)

8.

A szállítási statisztikában használatos standard áruosztályozási rendszer (áruk)

9.

Veszélyes áruk ENSZ-száma (UNDG)

10.

Veszélyes áruk nemzetközi tengerészeti kódja (IMDG)

11.

ADN/ADNR

12.

ENSZ országkód és állampolgársági kód

13.

ENSZ kereskedelmi és közlekedési helynév kódrendszer

14.

Hajóútszakasz-kód

15.

Terminálkód

16.

Szállítókonténer mérete és típuskódja

17.

Konténerazonosító kód

18.

Csomagtípuskód

19.

Kezelési utasítások

20.

Kikötés célja

21.

Szállítmány jellege

A következőkben részletesen ismertetjük e kódok belvízi hajózásban történő alkalmazását és az ehhez kapcsolódó megjegyzéseket és felhasználói útmutatást. A hajó- és köteléktípus-kódok különböző nyelveken szerepelnek a kódtáblázatokban. A fent említett 12–15. kód elemeinek kombinációját a 2.7. fejezet tárgyalja.

2.4.1.   A kódok és hivatkozási táblázatok frissítése

Az egységes kódok és hivatkozások és a különböző táblázatok állandósága és egységessége megköveteli, hogy a különböző kódok karbantartása, közzététele és használata szigorú eljárások és folyamatok szerint történjen.

Az elektronikus adatszolgáltatási üzenetekben használt minden kód és hivatkozási táblázat karbantartásának megkönnyítése érdekében a kódokat és hivatkozásokat hat kategóriába sorolták.

A. kategória

Hivatalos szervezet által karbantartott nemzetközi kódok és hivatkozások, melyek használata egyedi alapon történik. Az új vagy megváltozott kódokat a nemzetközi szervezet teszi közzé, megadva, hogy az új kódokat mikortól kell alkalmazni. Szintén a szervezet hangolja össze a táblázatokban eszközölt módosítások érvényesítését, a belvízi hajózásban alkalmazott elektronikus hajózási adatszolgáltatás műszaki előírásai szerinti adatszolgáltatás tekintetében azonban az ERI szakértői csoport adja meg, hogy mikortól és mely kódokat kell az üzenetekben használni. Például szolgálnak erre az UNDG (5) IMDG (6) ADN/ADNR/D (7) és a HR/TARIC (8) kódok.

B. kategória

A nemzetközi kódokat és hivatkozásokat elismert nemzetközi szervezet tartja karban (például az ISO vagy az ENSZ/EGB), a táblázatmódosítások közzététele pedig rendszeres időközönként, felhasználói kérések nyomán történik, a módosítást a felhasználói közösségek hangolják össze. Példa erre az ENSZ/LOCODES (9), a szállítóeszköz típusa, a szállítási mód, az ország és valutakódok, valamint a fuvarköltségek és díjak kódrendszere.

C. kategória

Üzleti jellegű kódok és hivatkozások, amelyeket olyan magán vagy állami-magán szervezetek tartanak karban, mint az EAN, a Lloyds vagy a Protect. Példa erre: IMO-számok, EAN-címkódok.

D. kategória

Hivatalos szervezet által meghatározott területen történő felhasználásra karbantartott regionális kódok és hivatkozások. Példa erre: hajóútkódok, ECDIS-hivatkozások.

E. kategória

Hivatalos, illetve állami-magán partnerség által karbantartott nemzeti kódok és hivatkozások. Példa erre az NST/R.

F. kategória

Az adatszolgáltatásban használt és az egységes üzenet részét képező, illetve az üzenetben ilyenként feltüntetett egységes kódok és hivatkozások. A módosítást az ellenőrző szervezetek hangolják össze. Példa erre: minősítők, szintaxiskódok, azonosítók, funkciókódok.

Az A. kategóriában említett nemzetközi kódok és hivatkozások rendszerint az áruk feladójától származnak. A kódokat a vonatkozó jogi követelményeknek és szabályoknak megfelelően kötelező jelleggel meg kell adni, az illetékes hatóság általi ellenőrzés és a vészhelyzeti intézkedések lehetővé tételére és elősegítésére.

Az elektronikus adatszolgáltatásban használt kódokból és hivatkozásokból álló részegységek minden más kategóriáját és a belvízi szállításban használt egyéb üzeneteket az ellenőrző szerv tartja karban. Így összehangolt módon hajtható végre e kódtáblázatok új és módosított bejegyzéseinek harmonizált használata és bevezetése.

A különböző üzenetek szabályozó szervei megtalálhatók az UNH 0051 adatelemben vagy az üzenet-végrehajtási kézikönyvekben, illetve az alábbiakban részletezett kódtáblázatokban.

2.4.2.   Kódtáblázatok leírása

2.4.2.1.   A hajó vagy a kötelék típusa

TELJES MEGNEVEZÉS

Szállításieszköz-típusok kódjai

2. melléklet, 2.5 fejezet: Belvízi szállítás

RÖVIDÍTÉS

28. ENSZ-ajánlás

LÉTREHOZÓ HATÓSÁG

ENSZ-EGB/CEFACT http://www.unece.org/cefact

JOGALAP

28. ENSZ-ajánlás, ECE/Trade/276; 2001/23

JELENLEGI ÁLLAPOT

Használatban

VÉGREHAJTÁSI DÁTUM

2001. március

MÓDOSÍTÁS

UN/CEFACT 2002

FELÉPÍTÉS

Négyjegyű alfanumerikus kód:

 

1 számjegy: „1” tengeri navigációra, „8”„belvízi navigációra”

 

2 számjegy a hajóra vagy kötelékre

 

1 számjegy a 6. fejezetben meghatározott albesorolásra

TÖMÖR LEÍRÁS

Ez az ajánlás létrehozza a szállítóeszközök típusainak azonosítására szolgáló közös kódlistát. Különös jelentőséggel bír a szállítási szervezetek és fuvarozók, vámhatóságok és egyéb hatóságok, statisztikai hivatalok, szállítmányozók, feladók, címzettek és a szállításban érdekelt más felek számára.

KAPCSOLÓDÓ BESOROLÁSOK

19. sz. ENSZ-ajánlás

ELÉRHETŐSÉG

http://www.unece.org/cefact/recommendations/rec_index.htm

http://www.RISexpertgroups.org

NYELVEK

Angol

FELELŐS SZERV CÍME

EK

ÉSZREVÉTELEK

A kódértékek fő készletét nemzetközi szervezet (ENSZ-EGB) kezeli. A harmonizáció biztosítására a további hajótípusokat is képviselő egyetlen kódkészlet használható valamennyi RIS-alkalmazás által


Példa

 

8010

Önjáró teherszállító (belvízi)

1500

Általános rakományt szállító hajó (tengeri)

Használat az üzenet-végrehajtási kézikönyvekben

TDT/C228/8179 (kötelék)

 

EQD(B)/C224/8155 (hajó)

Mellékletek

 

28. sz. ENSZ-EGB-ajánlás Szállítóeszköz-típusok kódjai, belvízi navigációs kódlista leírása az országonként szükséges különböző nyelveken

2.4.2.2.   Hivatalos hajószám (OFS)

TELJES MEGNEVEZÉS

Official Ship Number – hivatalos hajószám

RÖVIDÍTÉS

OFS

LÉTREHOZÓ HATÓSÁG

Rajnai Hajózási Központi Bizottság (CCNR)

JOGALAP

Rheinschiffsuntersuchungsordnung, 2.18 §

JELENLEGI ÁLLAPOT

Használatban

VÉGREHAJTÁSI DÁTUM

------

MÓDOSÍTÁS

------

FELÉPÍTÉS

Kétjegyű országkód (an)

 

Ötjegyű nyilvántartási szám (an)

 

Országkódok:

 

01–19 Franciaország

 

20–39 Hollandia

 

40–49 Németország

 

60–69 Belgium

 

70–79 Svájc

 

80–99 más országok

TÖMÖR LEÍRÁS

-----

KAPCSOLÓDÓ BESOROLÁSOK

-----

HASZNÁLAT

Belvízi navigáció

ELÉRHETŐSÉG

-----

NYELVEK

-----

FELELŐS SZERV CÍME

Central Commission for the Navigation of the Rhine, 2, Place de la Republique, 67082 Strasbourg Cedex,

ÉSZREVÉTELEK

Ezt a kódot váltotta fel az európai hajóazonosító szám a Rheinschiffsuntersuchungsordnung-ban megállapítottak és a 2006/87/EK irányelv (10)II. mellékletének 2.18. cikke szerint


Példa

 

4112345

Germany, Gerda

Használat az üzenet-végrehajtási kézikönyvekben

TDT/C222/8213

 

EQD(1)/C237/8260

 

SGP/C237/8260

2.4.2.3.   IMO hajóazonosító szám

TELJES MEGNEVEZÉS

IMO hajóazonosító szám

RÖVIDÍTÉS

IMO-szám

LÉTREHOZÓ HATÓSÁG

International Maritime Organization/Nemzetközi Tengerészeti Szervezet/Lloyds

JOGALAP

az IMO A.600(15). sz. határozata, XI. SOLAS fejezet, 3. szabályzat

JELENLEGI ÁLLAPOT

Használatban

VÉGREHAJTÁSI DÁTUM

-----

MÓDOSÍTÁS

Frissítés naponta

FELÉPÍTÉS

Lloyd’s Register of Shipping (LR) szám (hétjegyű).

TÖMÖR LEÍRÁS

Az IMO-határozat célja minden hajóhoz állandó szám rendelése, azonosítási célokra

KAPCSOLÓDÓ BESOROLÁSOK

-----

HASZNÁLAT

Tengerjáró hajókra

ELÉRHETŐSÉG

www.ships-register.com

NYELVEK

angol

FELELŐS SZERV CÍME

International Maritime Organization – Nemzetközi Tengerészeti Szervezet

4 Albert Embankment

London SE1 7SR

Egyesült Királyság


Példa

 

Vessel dwt 2774

Danchem East 9031624

Használat az üzenet-végrehajtási kézikönyvekben

TDT/C222/8213

 

EQD(1)/C237/8260

 

SGP/C237/8260

2.4.2.4.   Elektronikus adatszolgáltatási szám (ERN) (hajóazonosításhoz)

TELJES MEGNEVEZÉS

Elektronikus adatszolgáltatási szám (hajóazonosításhoz)

RÖVIDÍTÉS

ERN

LÉTREHOZÓ HATÓSÁG

Rijkswaterstaat, Hollandia

JOGALAP

-----

JELENLEGI ÁLLAPOT

Használatban

VÉGREHAJTÁSI DÁTUM

-----

ALKALMAZÁSI IDŐ KORLÁTOZÁSA

-----

MÓDOSÍTÁS

-----

FELÉPÍTÉS

Nyolcjegyű szám

TÖMÖR LEÍRÁS

-----

KAPCSOLÓDÓ BESOROLÁSOK

-----

HASZNÁLAT

Az OFS vagy IMO-számmal nem rendelkező hajók elektronikus adatszolgáltatásához

ELÉRHETŐSÉG

www.risexpertgroups.org

NYELVEK

 

FELELŐS SZERV CÍME

ERI-helpdesk@risexpertgroups.org

MEGJEGYZÉS

Ezt a kódot váltja fel a 2006/87/EK irányelv II. mellékletének 2.18. cikkében meghatározott európai hajóazonosító szám


Példa

 

12345678

Renate

Használat az üzenet-végrehajtási útmutatókban

TDT/C222/8213

 

EQD(1)/C237/8260

 

SGP/C237/8260

2.4.2.5.   Egyedi európai hajóazonosító szám

TELJES MEGNEVEZÉS

Egyedi európai hajóazonosító szám

RÖVIDÍTÉS

ENI

LÉTREHOZÓ HATÓSÁG

Európai Unió

JOGALAP

2006/87/EK irányelv; 2005/44/EK irányelv

JELENLEGI ÁLLAPOT

-----

VÉGREHAJTÁSI DÁTUM

-----

ALKALMAZÁSI IDŐ KORLÁTOZÁSA

-----

MÓDOSÍTÁS

Folyamatos

FELÉPÍTÉS

Nyolcjegyű szám

TÖMÖR LEÍRÁS

Az egyedi európai navigációs azonosítás vagy az egyedi európai hajóazonosító szám célja minden hajóhoz állandó szám rendelése, azonosítási célokra

KAPCSOLÓDÓ BESOROLÁSOK

IMO-szám, ERN-szám, OFS-szám

HASZNÁLAT

Elektronikus hajózási adatszolgáltatásban, belvízi hajók tekintetében a hajók helyzetmegállapítására és nyomon követésére, valamint minősítésére

ELÉRHETŐSÉG

a)

a nyilvántartást az illetékes hatóságok vezetik. Hozzáférést fognak kapni más tagállamok illetékes hatóságai

b)

Európai hajóazonosító számok adatbázisa

c)

A Mannheimi Egyezmény szerződő államai és más felek, igazgatási megállapodások alapján.

NYELVEK

-----

FELELŐS SZERV CÍME

EU-tagállamok és a Mannheimi Egyezmény szerződő felei

MEGJEGYZÉS

Az egyedi európai hajóazonosító szám, az ENI, nyolc arab számból áll. Az első három számjegy a kiosztó illetékes hatóság kódja. A következő öt számjegy sorszám.

Lásd még a 2.5. fejezetet


Példa

12345678

 

Használat az üzenet-végrehajtási kézikönyvekben

TDT, EQD (V1 és V2-V15)

CNI/GID és

CNI/GID/DGS, 1311-es címke

2.4.2.6.   Harmonizált rendszerkód (HR)

TELJES MEGNEVEZÉS

Harmonizált Áruazonosító és Kódrendszer

RÖVIDÍTÉS

HR, harmonizált rendszerkód

LÉTREHOZÓ HATÓSÁG

Vámügyi Világszervezet (World Customs Organization)

JOGALAP

A Harmonizált Áruazonosító és Kódrendszerről szóló nemzetközi egyezmény

JELENLEGI ÁLLAPOT

Használatban

VÉGREHAJTÁSI DÁTUM

2007. január 1.

MÓDOSÍTÁS

Elvileg ötévente módosítják

FELÉPÍTÉS

7 466 cím, négy hierarchikus szinten szervezve

 

1. szint: a szakaszok kódolása római számmal történik (I-től XXI-ig)

 

A 2. szintű fejezeteket kétjegyű numerikus kódok jelölik

 

3. szint: négyjegyű numerikus kóddal jelölt címek

 

4. szint: hatjegyű numerikus kóddal jelölt alcímek

TÖMÖR LEÍRÁS

A HR-egyezmény az áruk nyersanyag és az áruelőállítás szakasza alapján történő besorolása. A HR a motorja a nemzetközi gazdasági besorolások harmonizálására irányuló teljes folyamatnak, amelyet az ENSZ Statisztikai Részlege és az Eurostat közösen végez. Tételei és altételei azok az alapvető szakkifejezések, amelyek alapján az ipari árukat a termékbesorolásokban leírják. Célkitűzések: a) a külkereskedelmi besorolások közvetlen megfeleltetést biztosító harmonizálása; és b) a különböző országok külkereskedelmi statisztikáinak összehangolása, valamint a nemzetközi szintű összehasonlíthatóság garantálása.

KAPCSOLÓDÓ BESOROLÁSOK

Kombinált Nómenklatúra (KN): teljes egyezés hatjegyű szinten

 

NST/R háromjegyű szinten

HASZNÁLAT

Termékek

ELÉRHETŐSÉG

World Customs Organization

Rue de l’industrie, 26–39

1040 Brussels

BELGIUM

www.wcoomd.org

Customs Co-operation Council, Brussels

NYELVEK

Holland, angol, francia, német stb.

FELELŐS SZERV CÍME

A kódok elektronikus adatszolgáltatáshoz használt részegységeinek karbantartása az ERI-szakértői csoporton keresztül történik

ÉSZREVÉTELEK

A HR-besorolás uniós szintű további részletezése a Kombinált Nómenklatúrának (KN) nevezett besorolás


Példa

 

730110

Szádpalló vasból vagy acélból

310210

Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, ammónium-szulfát

Használat az üzenet-végrehajtási kézikönyvekben

CNI/GID/FTX(1)/C108/4440

CNI/GID/FTX(2)/C108/4440

2.4.2.7.   Kombinált Nómenklatúra (KN)

TELJES MEGNEVEZÉS

Kombinált Nómenklatúra

RÖVIDÍTÉS

KN

LÉTREHOZÓ HATÓSÁG

Az EU Bizottsága, EUROSTAT Statisztikai Hivatal

JOGALAP

Az EU Tanácsának 1987. július 23-i 2658/87/EK rendelete

JELENLEGI ÁLLAPOT

Használatban

VÉGREHAJTÁSI DÁTUM

-----

MÓDOSÍTÁS

Éves felülvizsgálat január 1-jén

FELÉPÍTÉS

Nyolcjegyű numerikus kód:

 

19 581 cím, öt hierarchikus szinten szervezve:

 

1. szint: a szakaszok kódolása római számmal történik (I-től XXI-ig)

 

A 2. szintű fejezeteket kétjegyű numerikus kódok jelölik

 

3. szint: négyjegyű numerikus kóddal jelölt címek

 

4. szint: hatjegyű numerikus kóddal jelölt alcímek

 

5. szint: nyolcjegyű numerikus kóddal jelölt kategóriák

TÖMÖR LEÍRÁS

A Kombinált Nómenklatúra az áruk a külkereskedelmi statisztikák céljaira használt besorolása az EU-n belül. Az EU vámigazgatási célokra is használja. A besorolás alapja a Harmonizált Rendszer (HR), amelyet szükség szerint tovább részletez külkereskedelmi, mezőgazdasági szabályozási és vámigazgatási célokra. A KN-t a HR-rel együtt 1988-ban vezették be

KAPCSOLÓDÓ BESOROLÁSOK

HR-kód: teljes egyezés hatjegyű szinten

NST/R háromjegyű szinten

HASZNÁLAT

Termékek

ELÉRHETŐSÉG

http://ec.europa.eu/taxation_customs

NYELVEK

Az EU összes hivatalos nyelve

FELELŐS SZERV CÍME

Európai Bizottság, Adóügyi és Vámuniós Főigazgatóság

ÉSZREVÉTELEK

-----


Használat az üzenet-végrehajtási kézikönyvekben

Közvetetten, a HR-kódon keresztül

2.4.2.8.   A szállítási statisztikában használatos standard áruosztályozási rendszer/felülvizsgált rendszer (NST) 2000

TELJES MEGNEVEZÉS

Nomenclature uniforme de marchandises pour les Statistiques de Transport/A szállítási statisztikában használatos standard áruosztályozási rendszer/felülvizsgált

RÖVIDÍTÉS

NST 2000

LÉTREHOZÓ HATÓSÁG

Európai Bizottság (Statisztikai Hivatal/Eurostat)

JOGALAP

Az EU statisztikai rendelete

JELENLEGI ÁLLAPOT

-----

VÉGREHAJTÁSI DÁTUM

2007. január 1.

MÓDOSÍTÁS

Rendszeresen, kétévente

FELÉPÍTÉS

kétjegyű NST 2000 kód

1. szint: kétjegyű CPA-részletezés

TÖMÖR LEÍRÁS

HR-kód egy irányban (HR > NST), európai szállítási statisztikai áruosztályozás (Commodity Classification for Transport Statistics in Europe – CSTE)

KAPCSOLÓDÓ BESOROLÁSOK

Termékek HR-kódja egy irányban (HR > NST)

HASZNÁLAT

Termékek

ELÉRHETŐSÉG

http://ec.europa.eu/comm/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_NOM_DTL&StrNom=NSTR_1967&StrLanguageCode=EN&IntPcKey

NYELVEK

Holland, angol, francia, német stb.

FELELŐS SZERV CÍME

Statistical Office of the European Communities (Eurostat)

Unit C2 Batiment BECH A3/112

2920 Luxembourg

ÉSZREVÉTELEK

-----

a)   A szállítási statisztikában használatos standard áruosztályozási rendszer/felülvizsgált rendszer (NST/R)

TELJES MEGNEVEZÉS

Nomenclature uniforme de marchandises pour les Statistiques de Transport/A szállítási statisztikában használatos standard áruosztályozási rendszer/felülvizsgált rendszer

RÖVIDÍTÉS

NST/R

LÉTREHOZÓ HATÓSÁG

Európai Bizottság (Statisztikai Hivatal/Eurostat)

JOGALAP

------

JELENLEGI ÁLLAPOT

Használatban, de jelenleg felülvizsgálat alatt áll

VÉGREHAJTÁSI DÁTUM

1967. január 1.

MÓDOSÍTÁS

Rendszeresen, kétévente

FELÉPÍTÉS

Háromjegyű numerikus kód

1. szint: 10 fejezet, amelyeket egyjegyű numerikus kódok jelölnek (0-tól 9-ig)

2. szint: kétjegyű numerikus kóddal jelölt 52 csoport

3. szint: háromjegyű numerikus kóddal jelölt 176 cím

TÖMÖR LEÍRÁS

Az Eurostat az NST/R-t az Európai Közösségek tagállamainak nemzeti és nemzetközi szállítási statisztikáinak harmonizálására dolgozta ki

KAPCSOLÓDÓ BESOROLÁSOK

Európai szállítási statisztikai áruosztályozás (Commodity Classification for Transport Statistics in Europe – CSTE)

 

HR-kód egy irányban (HR > NST/R)

HASZNÁLAT

Termékek

ELÉRHETŐSÉG

http://ec.europa.eu/comm/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_NOM_DTL&StrNom=NSTR_1967&StrLanguageCode=EN&IntPcKey=

NYELVEK

Holland, angol, francia, német stb.

FELELŐS SZERV CÍME

Statistical Office of the European Communities (Eurostat)

Unit C2 Batiment BECH A3/112

2920 Luxembourg

ÉSZREVÉTELEK

-----


Példa

 

729

Összetett és egyéb műtrágyák

321

Motor üzemanyag

Használat az üzenet-végrehajtási kézikönyvekben

CNI/GID/FTX(2)/C108/4440

b)   A szállítási statisztikában használatos standard áruosztályozási rendszer/felülvizsgált rendszer – Hollandia (NST/R NL)

TELJES MEGNEVEZÉS

A szállítási statisztikában használatos standard áruosztályozási rendszer/felülvizsgált rendszer – Hollandia

RÖVIDÍTÉS

NST/R-NL

LÉTREHOZÓ HATÓSÁG

-----

JOGALAP

-----

JELENLEGI ÁLLAPOT

Használatban

VÉGREHAJTÁSI DÁTUM

-----

MÓDOSÍTÁS

Rendszeresen, kétévente

FELÉPÍTÉS

Négyjegyű numerikus kód

TÖMÖR LEÍRÁS

Az NST/R-NL alapja az Eurostat háromjegyű NST/R osztályozása

KAPCSOLÓDÓ BESOROLÁSOK

NST/R, HR-kód egy irányban (HR > NST/R)

HASZNÁLAT

Statisztika

ELÉRHETŐSÉG

-----

NYELVEK

Holland

FELELŐS SZERV CÍME

-----

ÉSZREVÉTELEK

A 4. szinten nem kompatibilis az NST/R-FR-rel és az NST/R-DE-vel


Példa

 

7290

Mengmeststoffen en andere gefabriceerde meststoffen

3210

Benzine

Használat az üzenet-végrehajtási kézikönyvekben

CNI/GID/FTX(2)/C108/4440

c)   A szállítási statisztikában használatos standard áruosztályozási rendszer/felülvizsgált rendszer – Franciaország (NST/R FR)

TELJES MEGNEVEZÉS

Nomenclature uniforme de marchandises pour les Statistiques de Transport

RÖVIDÍTÉS

NST/R-FR

LÉTREHOZÓ HATÓSÁG

-----

JOGALAP

-----

JELENLEGI ÁLLAPOT

Használatban

VÉGREHAJTÁSI DÁTUM

-----

MÓDOSÍTÁS

Rendszeresen, kétévente

FELÉPÍTÉS

Négyjegyű numerikus kód

TÖMÖR LEÍRÁS

Az NST/R-FR alapja az Eurostat háromjegyű NST/R osztályozása

KAPCSOLÓDÓ BESOROLÁSOK

NST/R, HR-kód egy irányban (HR > NST/R)

HASZNÁLAT

Viziútdíj-számlázás, statisztika

ELÉRHETŐSÉG

-----

NYELVEK

Francia

FELELŐS SZERV CÍME

-----

ÉSZREVÉTELEK

A 4. szinten nem kompatibilis az NST/R-NL-lel és az NST/R-DE-vel


Példa

 

7291

Engrais composes et autres engrais manufactures

3210

Essence de petrole

Használat az üzenet-végrehajtási irányelvekben

CNI/GID/FTX(2)/C108/4440

d)   A szállítási statisztikában használatos standard áruosztályozási rendszer/felülvizsgált rendszer – Németország (NST/R DE)

TELJES MEGNEVEZÉS

Güterverzeichnis für den Verkehr auf deutschen Binnenwasserstraßen

RÖVIDÍTÉS

GV-Binnenwasserstraßen; NST/R-DE

LÉTREHOZÓ HATÓSÁG

Wasser- und Schifffahrtsdirektion West, Münster

JOGALAP

A német Közlekedési Minisztérium rendelete

JELENLEGI ÁLLAPOT

Használatban

VÉGREHAJTÁSI DÁTUM

1986. január 1.

MÓDOSÍTÁS

Rendszeresen, kétévente

FELÉPÍTÉS

Négyjegyű numerikus kód

1. szint: 10 fejezet, amelyeket egyjegyű numerikus kódok jelölnek (0-tól 9-ig)

2. szint: kétjegyű numerikus kóddal jelölt 52 csoport

3. szint: háromjegyű numerikus kóddal jelölt 176 cím

4. szint: egyjegyű módosítás, számlázási és statisztikai célokra

TÖMÖR LEÍRÁS

A „GV-Binnenwasserstraßen” alapja az Eurostat háromjegyű NST/R osztályozása és a Statistisches Bundesamt „Güterverzeichnis 1969” osztályozása

KAPCSOLÓDÓ BESOROLÁSOK

NST/R, HR-kód egy irányban (HR > NST/R)

 

Güterverzeichnis für die Verkehrsstatistik (GV)

HASZNÁLAT

Viziútdíj-számlázás, statisztika

ELÉRHETŐSÉG

WSD West, Münster

NYELVEK

Német

FELELŐS SZERV CÍME

Lásd fent

ÉSZREVÉTELEK

A 4. szinten nem kompatibilis az NST/R-FR-rel és az NST/R-NL-lel


Példa

 

7290

Mineralische Mehrstoffnährdünger

3210

Benzine

Használat az üzenet-végrehajtási kézikönyvekben

CNI/GID/FTX(2)/C108/4440

2.4.2.9.   Veszélyes áruk ENSZ-száma (UNDG)

TELJES MEGNEVEZÉS

Veszélyes áruk nemzetközi szállítására vonatkozó ENSZ-ajánlás,

„Mintaszabályzatok” c. Melléklet

3. rész „Veszélyes áruk jegyzéke”

A. függelék, „Generikus és N.O.S. szállítási tulajdonnevek jegyzéke”

RÖVIDÍTÉS

ENSZ-mintaszabályzatok, UNDG

LÉTREHOZÓ HATÓSÁG

ENSZ-EGB

JOGALAP

-----

JELENLEGI ÁLLAPOT

Használatban

VÉGREHAJTÁSI DÁTUM

1956 óta, az 1996-os mintaszabályzat

MÓDOSÍTÁS

 

FELÉPÍTÉS

Négyjegyű numerikus kód

TÖMÖR LEÍRÁS

A veszélyes áruk nemzetközi szállítására vonatkozó ENSZ-ajánlások a következő fő területekkel foglalkoznak:

a leggyakrabban szállított veszélyes áruk jegyzéke, azonosításuk és besorolásuk

fuvareljárások

csomagolási szabványok, vizsgálati eljárások és tanúsítás

multimodális tartálykonténerekre vonatkozó szabványok, vizsgálati eljárások és tanúsítás

KAPCSOLÓDÓ BESOROLÁSOK

IMDG-kód

HASZNÁLAT

Veszélyes áruk fuvarozása

ELÉRHETŐSÉG

http://www.unece.org/trans/danger/publi/unrec/

NYELVEK

Angol

FELELŐS SZERV CÍME

Transport Division

United Nations Economic Commission for Europe

Palais des nations

CH-1211 Geneve 10

www.unece.org

ÉSZREVÉTELEK

Ebben a szabványban csak a négyjegyű ENSZ-szám használatos (osztály és részletezés nem)


Példa

 

1967

Gázminta, nem túlnyomásos, toxikus

Használat az üzenet-végrehajtási kézikönyvekben

CNI/GID/DGS/C234/7124

2.4.2.10.   Veszélyes áruk nemzetközi tengerészeti kódexe (IMDG)

TELJES MEGNEVEZÉS

Veszélyes áruk nemzetközi tengerészeti kódexe

RÖVIDÍTÉS

IMDG-kód

LÉTREHOZÓ HATÓSÁG

Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO)

JOGALAP

-----

JELENLEGI ÁLLAPOT

Használatban

VÉGREHAJTÁSI DÁTUM

1965. május 18.

MÓDOSÍTÁS

2001. január 1. (30. módosítás), körülbelül kétévente

FELÉPÍTÉS

Kétjegyű numerikus kód:

egyjegyű numerikus kód az osztály jelölésére

egyjegyű numerikus kód a részletezés jelölésére

TÖMÖR LEÍRÁS

Az IMDG-kód vonatkozik a veszélyes anyagok vízi úton történő szállításának túlnyomó többségére. A kormányok számára ajánlott a kód elfogadása a SOLAS Egyezményhez kapcsolódó nemzeti szabályozásuk alapjaként

KAPCSOLÓDÓ BESOROLÁSOK

A kódrendszer alapját az ENSZ veszélyes áruk nemzetközi szállítására vonatkozó ajánlásai (UNDG) képezik

HASZNÁLAT

Veszélyes és káros áruk tengeri fuvarozása

ELÉRHETŐSÉG

www.imo.org

NYELVEK

Holland, angol, francia, német

FELELŐS SZERV CÍME

International Maritime Organization – Nemzetközi Tengerészeti Szervezet

4 Albert Embankment

London SE1 7SR

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

ÉSZREVÉTELEK

Belvízi hajózásban az INO-kód használható, mivel gyakran már ismert, szükség esetén be kell szúrni az IMDG-kódoknak megfelelő AND/R kódot


Példa

 

32

Tűzveszélyes folyadék, közelebbről meg nem határozott (etanol)

Használat az üzenet-végrehajtási kézikönyvekben

CNI/GID/DGS/C205/8351

2.4.2.11.   ADN/R/D

TELJES MEGNEVEZÉS

ADNR Accord Européen relative au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieur (du Rhin, du Danube) (A veszélyes áruk [Rajnán/Dunán történő] nemzetközi belvízi szállításáról szóló szabályzat)

RÖVIDÍTÉS

ADN/R/D

LÉTREHOZÓ HATÓSÁG

Central Commission for the Navigation on the Rhine – Rajnai Hajózási Központi Bizottság

Duna Bizottság

ENSZ Európai Gazdasági Bizottsága

JOGALAP

-----

JELENLEGI ÁLLAPOT

Használatban

VÉGREHAJTÁSI DÁTUM

Használatban

MÓDOSÍTÁS

Rendszeresen, a feltüntetettek szerint kétévente

FELÉPÍTÉS

Szárazáru-szállító hajók tekintetében:

 

ENSZ-szám

 

anyag megnevezése (az ADNR 3. részének A. táblázata szerint)

 

osztály

 

veszélyességi besorolás kódja

 

csomagolási csoport

 

veszélyazonosító hirdetmény (címke)

 

Tartályhajókon lévő árukra:

 

ENSZ-szám

 

anyag megnevezése (az ADNR 3. részének C. táblázata szerint)

 

osztály

 

csomagolási csoport

TÖMÖR LEÍRÁS

Az ADN, a veszélyes áruk nemzetközi belvízi hajózásban történő rajnai szállításáról szóló európai megállapodás, amely fel fogja váltani a különböző regionális megállapodásokat

KAPCSOLÓDÓ BESOROLÁSOK

ADN, ADR

HASZNÁLAT

Veszélyes áruk fuvarozása belvízi navigációban

ELÉRHETŐSÉG

www.ccr-zkr.org

www.danubecom-intern.org

http://www.unece.org/trans/danger/publi/adn/adn_treaty.html

NYELVEK

Holland, francia, német

FELELŐS SZERV CÍME

Central Commission for the Navigation of the Rhine, 2, Place de la Republique, 67082 Strasbourg Cedex,

UN Economic Commission for Europe, Palais des Nations, CH-1211 Geneva 10, Switzerland

ÉSZREVÉTELEK

Az ADN-megállapodás, a veszélyes áruk nemzetközi belvízi hajózásban (ADN) történő szállításáról szóló európai megállapodás rendelkezései vonatkoznak majd a rajnai (ADNR) és dunai (ADND) szállításra Az ADR/RID/ADN 2007. évi kiadását harmonizálták az ENSZ-mintaszabályzatok 2007. január 1-jén hatályba lépett 14. módosított kiadásával


Példa

 

Szárazáru-fuvarozó hajókra:

Tartályhajóra:

1203; petrol; 3; F1; III; 3

1203; petrol; 3;;III;

Használat az üzenet-végrehajtási kézikönyvekben

CNI/GID/DGS/C205/8078

2.4.2.12.   ENSZ-országkódok

TELJES MEGNEVEZÉS

International Standard Codes for the Representation of the Names of Counties (Az országnevek jelölésére alkalmazott nemzetközi egységes kódok)

RÖVIDÍTÉS

ISO 3166-1

LÉTREHOZÓ HATÓSÁG

Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO)

JOGALAP

3. ENSZ-ajánlás (Országnevek jelölésére alkalmazott kódok)

JELENLEGI ÁLLAPOT

Használatban

VÉGREHAJTÁSI DÁTUM

1974

MÓDOSÍTÁS

Az ISO 3166-1 szerint

FELÉPÍTÉS

Kétjegyű alfabetikus kód (elvileg használandó)

Háromjegyű numerikus kód (alternatívaként)

TÖMÖR LEÍRÁS

Az ISO a jegyzékben szereplő összes ország számára egyedi kétjegyű azonosítót ad, illetve ennek alternatívájaként egy háromjegyű numerikus kódot, amelynek a betűrendtől függetlennek kell lennie

KAPCSOLÓDÓ BESOROLÁSOK

ENSZ/LOCODE

HASZNÁLAT

Ezt a kódot e szabvány kombinált helynévkódjának egy elemeként használják

ELÉRHETŐSÉG

ENSZ-EGB

www.unece.org/locode

NYELVEK

Angol

FELELŐS SZERV CÍME

http://www.unece.org/cefact

ÉSZREVÉTELEK

Lásd a 2.7. fejezetet az alfabetikus országkódok helynévkódokkal való kombinálására


Példa

 

BE

Belgium

Használat az üzenet-végrehajtási kézikönyvekben

ERINOT-üzenet

 

TDT/C222/8453

 

NAD(1)/3207

 

NAD(2)/3207

 

ERIRSP-üzenet

 

NAD(1)/3207

2.4.2.13.   ENSZ-helynévkódok – ENSZ/LOCODE

TELJES MEGNEVEZÉS

UN Code for Trade and Transport Locations (az ENSZ kereskedelmi és közlekedési helynévkódrendszere)

RÖVIDÍTÉS

UN/LOCODE

LÉTREHOZÓ HATÓSÁG

ENSZ-EGB/CEFACT

JOGALAP

16. sz. ENSZ-EGB/EDIFACT-ajánlás

JELENLEGI ÁLLAPOT

Használatban

VÉGREHAJTÁSI DÁTUM

1980

MÓDOSÍTÁS

2006-2

FELÉPÍTÉS

Az ISO 3166-1 szabvány szerinti országkódot (alfabetikus, kétjegyű) szóköz és a helynév háromjegyű alfabetikus kódja követi (ötjegyű)

Helynév (a …29)

Az ISO 3166-2 szabvány szerinti részletezés, választható (a ..3)

Funkció, kötelező (an5)

Megjegyzések, választható (an ..45)

Földrajzi koordináták (000N/É 0000 W/NY, 000 S/D 00000 E/K)

TÖMÖR LEÍRÁS

Az ENSZ a nemzetközi kereskedelem számára jelentős helynevek – mint pl. kikötők, repülőterek, teherpályaudvarok és más olyan helyek, ahol áruk vámkezelésére sor kerülhet és amelyek nevét kétséget kizáróan kell feltüntetni a nemzetközi kereskedelem résztvevői közötti adatcserében – rövidítésére az ötjegyű alfabetikus kód használatát ajánlja.

KAPCSOLÓDÓ BESOROLÁSOK

ENSZ-országkódok

HASZNÁLAT

Ezt a kódot e szabvány kombinált helynévkódjának egy elemeként használják

ELÉRHETŐSÉG

www.unece.org/locode

NYELVEK

Angol

FELELŐS SZERV CÍME

ENSZ-EGB

ÉSZREVÉTELEK

Lásd a 2.7. fejezetet a helynévkódok elemeinek kombinálására


Példa

 

BEBRU

Belgium Brussels (Brüsszel)

Használat az üzenet-végrehajtási kézikönyvekben

CNI/GID/FTX(1)/C517/0,9

 

CNI/LOC(1..2) /C517/3225

Lásd:

Ezt a dokumentumot és az üzenet-végrehajtási kézikönyveket: „Definition of the revised location and terminal code” (Felülvizsgált helynév- és terminálkódok meghatározása) a Közlekedési és Építési Minisztérium részéről

Forgalmi és Szállítási Tanácsadói Szolgálat

2002. május

2.4.2.14.   Hajóútszakasz-kód

TELJES MEGNEVEZÉS

Hajóútszakasz-kód

RÖVIDÍTÉS

 

LÉTREHOZÓ HATÓSÁG

Vízi utakkal foglalkozó nemzeti közigazgatási szervek

JOGALAP

-----

JELENLEGI ÁLLAPOT

Használatban

VÉGREHAJTÁSI DÁTUM

-----

MÓDOSÍTÁS

-----

FELÉPÍTÉS

Ötjegyű numerikus kód

TÖMÖR LEÍRÁS

A víziúthálózat szakaszokra oszlik. Ezek lehetnek több 100 km-en húzódó teljes folyók és csatornák vagy kis szakaszok. A szakaszon belül egy hely pozíciója megadható hektométerben vagy a terminál/átkelési pont nevével (kódjával)

KAPCSOLÓDÓ BESOROLÁSOK

UNLOCODE

HASZNÁLAT

A vízi utak számozása a nemzeti hálózaton belül. Ezt a kódot e szabvány kombinált helynévkódjának egy elemeként használják

ELÉRHETŐSÉG

-----

NYELVEK

-----

FELELŐS SZERV CÍME

Vízi utakkal foglalkozó nemzeti közigazgatási szervek. Összehangolás az ERI szakértői csoportján keresztül

ÉSZREVÉTELEK

Lásd a 2.7. fejezetet a helynévkódok elemeinek kombinálásával kapcsolatban


Példa

 

03937

Rhein, Rüdesheimer Fahrwasser

02552

Oude Maas at Dordrecht

Használat az üzenet-végrehajtási kézikönyvekben

TDT/LOC/C517/3225

 

CNI/LOC/C517/3225

Lásd:

Lásd ezt a dokumentumot és az üzenet-végrehajtási kézikönyveket

 

„Definition of the revised location and terminal code” (Felülvizsgált helynév- és terminálkódok meghatározása)

1. megjegyzés:

Ha nincs hajóútkód, a mezőbe nullákat kell írni

2. megjegyzés:

Lásd a 2.7. fejezetet a helynévkódok elemeinek kombinálásával kapcsolatban

2.4.2.15.   Terminálkód

TELJES MEGNEVEZÉS

Terminálkód

RÖVIDÍTÉS

-----

LÉTREHOZÓ HATÓSÁG

A vízi utakért felelős nemzeti hatóságok

JOGALAP

-----

JELENLEGI ÁLLAPOT

2. verzió, 2000. április

VÉGREHAJTÁSI DÁTUM

-----

MÓDOSÍTÁS

Rendszeresen

FELÉPÍTÉS

Terminál típusa (egyjegyű numerikus) Terminál száma (ötjegyű alfanumerikus)

TÖMÖR LEÍRÁS

A terminál helyének az országban a kikötőn belüli további meghatározása

KAPCSOLÓDÓ BESOROLÁSOK

UNLOCODE

HASZNÁLAT

Ezt a kódot e szabvány kombinált helynévkódjának egy elemeként használják. Lásd a 2.7. fejezetet a helynévkódok elemeinek kombinálására és a megfelelő kódkészletek karbantartási szabályaira

ELÉRHETŐSÉG

www.risexpertgroups.org

NYELVEK

-----

FELELŐS SZERV CÍME

Vízi utakkal foglalkozó nemzeti közigazgatási szervek. Összehangolás az ERI szakértői csoportján keresztül

ÉSZREVÉTELEK

Kiemelkedő fontosságú, hogy a kódok karbantartása olyan módon történjen, hogy a lehető legnagyobb mértékű folytonosság és egységesség valósuljon meg annak biztosítására, hogy ne legyen szükség a törlésen és a kiegészítésen túlmenő változtatásokra.

Lásd a 2.7. fejezetet a helynévkódok elemeinek kombinálásával kapcsolatban


Példa

 

LEUVE

Leuvehaven at Rotterdam, NL

Használat az üzenetmegvalósítási irányelvekben

TDT/LOC/C517/3225

 

CNI/LOC/C517/3225

Lásd:

Az üzenet-végrehajtási kézikönyveket és ezt a dokumentumot:

 

„Definition of the revised location and terminal code” (Felülvizsgált helynév- és terminálkódok meghatározása)

1. megjegyzés:

Ha nincs terminálkód, a mezőbe nullákat kell írni

2. megjegyzés:

Minden ország saját adataiért felel. Az összehangolást és a központi elosztást a hollandiai Rijkswaterstaat végzi

3. megjegyzés:

Jelenleg a terminálkódokat a rijkswaterstaati Bureau Telematica tartja karban

2.4.2.16.   Szállítókonténer mérete és típuskódja

TELJES MEGNEVEZÉS

Szállítókonténerek – Kódolás, azonosítás és jelölés

RÖVIDÍTÉS

-----

LÉTREHOZÓ HATÓSÁG

Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO)

JOGALAP

ISO 6346 szabvány, 4. fejezet, valamint D. és E. melléklet

JELENLEGI ÁLLAPOT

Használatban

VÉGREHAJTÁSI DÁTUM

-----

MÓDOSÍTÁS

3. kiadás, 1995. december 1.

FELÉPÍTÉS

Konténer mérete; két alfanumerikus karakter (az első a hosszúságot, a második a magasság és a szélesség együttesét jelöli)

 

Konténertípus: két alfanumerikus karakter

TÖMÖR LEÍRÁS

Minden konténerfajtára megállapítanak méret- és típuskódot

KAPCSOLÓDÓ BESOROLÁSOK

ISO 6346 szabvány szerinti kódolási azonosítás és jelölés

HASZNÁLAT

Minden esetben, ha ismert és a kereskedelmi információcserében feltüntették

ELÉRHETŐSÉG

www.iso.ch/iso/en

NYELVEK

Angol

FELELŐS SZERV CÍME

http://www.bic-code.org/

ÉSZREVÉTELEK

A mérettípuskódok a konténereken feltüntetésre kerülnek és azokat így kell használni az elektronikus adatszolgáltatásban minden esetben, ha más információcseréből, pl. a foglalásból az elérhető. A mérettípuskódokat egészükben kell használni, azaz az információkat nem lehet összetevőikre bontani (ISO 6346:1995 szabvány)


Példa a méretre:

 

42

Hosszúság: 40 láb; magasság: 8 láb 6 hüvelyk; szélesség: 8 láb.

Példa a típusra:

 

GP

Általános felhasználású konténer,

BU

Szárazrakomány-konténer

Használat az üzenet-végrehajtási kézikönyvekben

Adott esetben EQD szegmens

2.4.2.17.   Konténerazonosító kód

TELJES MEGNEVEZÉS

Szállítókonténerek – Kódolás, azonosítás és jelölés

RÖVIDÍTÉS

ISO mérettípuskódok

LÉTREHOZÓ HATÓSÁG

Nemzetközi Szabványügyi Szervezet

JOGALAP

ISO 6 346 szabvány, 3 fejezet, A. melléklet

JELENLEGI ÁLLAPOT

az egész világon bevezették minden teherkonténeren

VÉGREHAJTÁSI DÁTUM

1995

MÓDOSÍTÁS

-----

FELÉPÍTÉS

Tulajdonos kódja: három betű

 

Berendezéskategória azonosítója: egy betű

 

Sorozatszám: hat számjegy,

 

Ellenőrző számjegy: egy számjegy

TÖMÖR LEÍRÁS

Az azonosító rendszert általános alkalmazásra szánták például nyilvántartásban, ellenőrzésben és kommunikációban (beleértve az automata adatfeldolgozó rendszereket is), illetve magukon a konténereken való feltüntetésre

KAPCSOLÓDÓ BESOROLÁSOK

ISO 668, ISO 1496, ISO 8323 szabvány

HASZNÁLAT

-----

ELÉRHETŐSÉG

www.iso.ch/iso/en

http://www.bic-code.org/

NYELVEK

Angol

FELELŐS SZERV CÍME

Bureau International des Conteneurs (BIC), 167 rue de Courcelles, 75 017 Paris, France http://www.bic-code.org/

ÉSZREVÉTELEK

-----


Példa

 

KNLU4713308

NEDLLOYD tengerészeti szállítókonténer 471330 sorozatszámmal, (a 8 az ellenőrző szám)

Használat az üzenet-végrehajtási kézikönyvekben

CNI/GID/DGS/SGP/C237/8260

2.4.2.18.   Csomagtípus

TELJES MEGNEVEZÉS

Csomag és csomagolóanyag-típusok kódjai

RÖVIDÍTÉS

21. sz. ENSZ-EGB-ajánlás

LÉTREHOZÓ HATÓSÁG

UN CEFACT

JOGALAP

-----

JELENLEGI ÁLLAPOT

Használatban

VÉGREHAJTÁSI DÁTUM

1994. augusztus (ECE/TRADE/195)

MÓDOSÍTÁS

Trade/CEFACT/2002/24

FELÉPÍTÉS

Kétjegyű alfanumerikus kódérték

 

Kódérték megnevezés

 

Kétjegyű numerikus kódérték leírása

TÖMÖR LEÍRÁS

Numerikus kódrendszer a szállításra bemutatott áruk megjelenésének leírására, az azonosítás, nyilvántartás, kezelés és a kezelési díjtételek megállapításának egyszerűsítésére.

KAPCSOLÓDÓ BESOROLÁSOK

-----

HASZNÁLAT

-----

ELÉRHETŐSÉG

www.unece.org/cefact

NYELVEK

Angol, francia, német

FELELŐS SZERV CÍME

-----

ÉSZREVÉTELEK

A numerikus kódértéket ez a szabvány nem használja


Példa

 

BG

Zsák

BX

Doboz

Használat az üzenet-végrehajtási kézikönyvekben

CNI/GID/C213/7065

2.4.2.19.   Kezelési utasítások

TELJES MEGNEVEZÉS

Kezelési utasítások leírásának kódja

RÖVIDÍTÉS

UN/EDIFACT 4079 adatelem

LÉTREHOZÓ HATÓSÁG

UN CEFACT

JOGALAP

-----

JELENLEGI ÁLLAPOT

Használatban

VÉGREHAJTÁSI DÁTUM

2005. július 25.

MÓDOSÍTÁS

Trade/CEFACT/2005/

FELÉPÍTÉS

Jelölés: an..3

 

Kódérték megnevezés

 

Háromjegyű alfabetikus kódérték leírása

TÖMÖR LEÍRÁS

Alfabetikus kódrendszer a kikötőben a hajó kezelésének és a kezelési díjtételek megállapításának egyszerűsítésére elvégzendő feladatokról

KAPCSOLÓDÓ BESOROLÁSOK

-----

HASZNÁLAT

un/edifact üzenetek

ELÉRHETŐSÉG

www.unece.org/cefact

NYELVEK

Angol

FELELŐS SZERV CÍME

-----

ÉSZREVÉTELEK

A numerikus kódértéket ez a szabvány nem használja


Példa

 

LOA

Loading (Berakodás)

DIS

Discharge (Kirakodás)

RES

Re-stow (Újrarakodás)

Használat az üzenet-végrehajtási kézikönyvekben

LOC/HAN/C524/4079

2.4.2.20.   Kikötés célja

TELJES MEGNEVEZÉS

Szállítási célú kikötés leírásának kódja

RÖVIDÍTÉS

POC C525

LÉTREHOZÓ HATÓSÁG

UN CEFACT

JOGALAP

-----

JELENLEGI ÁLLAPOT

Használatban

VÉGREHAJTÁSI DÁTUM

2005. július 25.

MÓDOSÍTÁS

Trade/CEFACT/2005

FELÉPÍTÉS

Jelölés: an..3

 

Kétjegyű numerikus kódérték

 

Kódérték megnevezés

TÖMÖR LEÍRÁS

Numerikus kódrendszer a hajó kikötési céljának leírására az azonosítás és nyilvántartás egyszerűsítésére.

KAPCSOLÓDÓ BESOROLÁSOK

HAN

HASZNÁLAT

EDIFACT-üzenetek

ELÉRHETŐSÉG

www.unece.org/cefact

NYELVEK

Angol

FELELŐS SZERV CÍME

-----

ÉSZREVÉTELEK

A numerikus kódértéket ez a szabvány használja


Példa

 

1

Cargo Operations (rakományművelet)

23

Waste Disposal (hulladéklerakás)

Használat az üzenet-végrehajtási kézikönyvekben

TSR/POC/C525/8025

2.4.2.21.   Szállítmány jellege

TELJES MEGNEVEZÉS

Rakománytípusok osztályozási kódja

RÖVIDÍTÉS

UN/EDIFACT 7085 rakománytípus

LÉTREHOZÓ HATÓSÁG

UN CEFACT

JOGALAP

-----

JELENLEGI ÁLLAPOT

Használatban

VÉGREHAJTÁSI DÁTUM

2005. július 25.

MÓDOSÍTÁS

Trade/CEFACT/2005

FELÉPÍTÉS

AN..3

 

Kétjegyű numerikus kódérték

 

Kódérték-megnevezés

 

Kétjegyű numerikus kódérték leírása

TÖMÖR LEÍRÁS

Numerikus kódrendszer a szállított rakománytípus besorolásának megadására, az azonosítás, nyilvántartás, kezelés és a díjtételek megállapításának egyszerűsítésére

KAPCSOLÓDÓ BESOROLÁSOK

HAN

HASZNÁLAT

EDIFACT-üzenetek

ELÉRHETŐSÉG

www.unece.org/cefact

NYELVEK

angol

FELELŐS SZERV CÍME

-----

ÉSZREVÉTELEK

A numerikus kódértéket ebben a műszaki előírásban használják


Példa

 

5

Other non-containerised (egyéb nem konténeres)

30

Cargo in bulk (ömlesztett rakomány)

Használat az üzenet-végrehajtási kézikönyvekben

TSR/LOC/HAN/C703/7085

2.5.   Egyedi európai hajóazonosító szám

Az egyedi európai hajóazonosító szám (ENI) fogalmát – a továbbiakban európai hajóazonosító szám – a 2006/87/EK irányelv II. mellékletének 2.18. cikke határozza meg.

Amennyiben a hajó nincs birtokában európai hajóazonosító számnak akkor, amikor a folyami információs szolgáltatásokban (RIS) való részvételéhez európai hajóazonosító számra lesz szüksége, azon tagállam illetékes hatóság adja azt ki a hajó számára, amelyben a hajót lajstromozták vagy amelyben anyakikötője található.

Az olyan országokból származó hajók esetében, amelyekben az európai hajóazonosító szám kiosztása nem lehetséges, azon tagállam illetékes hatósága adja ki az európai hajóazonosító számot, amelyben a hajónak első alkalommal van arra szüksége a RIS-ben való részvételhez.

Az illetékes hatóság tanúsítványt állít ki, amely dokumentálja az európai hajóazonosító szám kiadását.

Egy hajó számára csak egyetlen európai hajóazonosító szám osztható ki. Az európai hajóazonosító szám kiadására csak egy alkalommal kerül sor, és az a hajó teljes élettartama során változatlan marad.

A hajó tulajdonosa vagy képviselője kéri az illetékes hatóságtól az európai hajóazonosító szám kiadását. A tulajdonosa vagy képviselője felel azért, hogy az európai hajóazonosító számot a hajóra felszereljék.

Minden tagállam értesíti a Bizottságot az európai hajóazonosító szám kiadásáért felelős illetékes hatóságról. A Bizottság nyilvántartást vezet ezekről az illetékes hatóságokról, illetve a harmadik országok által bejelentett illetékes hatóságokról, és ezt a nyilvántartást a tagállamok rendelkezésére bocsátja. A nyilvántartás kérésre harmadik országok illetékes hatóságainak is kiadható.

Az előző bekezdéssel összhangban minden illetékes hatóság megteszi a szükséges intézkedéseket az előző bekezdés szerint vezetett nyilvántartásban szereplő összes illetékes hatóság tájékoztatása érdekében az általa kiadott minden egyes európai hajóazonosító számról, valamint a hajó 2006/87/EK irányelv II. mellékletének IV. függelékében meghatározott azonosító adatairól.

Ezeket az adatokat szükség szerint hozzáférhetővé lehet tenni más tagállamok, a Mannheimi Egyezmény szerződő államai, és azonos szintű titoktartás garantálása mellett és közigazgatási megállapodás alapján harmadik országok illetékes hatóságai számára a navigáció biztonságának és egyszerűségének fenntartásához szükséges igazgatási intézkedések elvégzése érdekében.

2.6.   Az ERI hajótípusok meghatározása

HASZNÁLATV/C

M

Kódrészletezés

Megnevezés

Leírás

Nem

8

00

0

Hajó, típusa ismeretlen

 

 

 

 

Ismeretlen típusú hajó

V

8

01

0

Önjáró teherszállító

 

 

 

 

Általános rakomány szállítására tervezett önjáró hajó

V

8

02

0

Motortartályhajó

 

 

 

 

Rakomány tartályban való szállítására tervezett önjáró hajó

V

8

02

1

Motortartályhajó, folyékony rakomány, N típus

 

 

 

 

Folyékony rakomány szállítására tervezett önjáró hajó

V

8

02

2

Motortartályhajó, folyékony rakomány, C típus

 

 

 

 

Különleges vegyi anyagok szállítására tervezett önjáró hajó

V

8

02

3

Motortartályhajó, száraz szállítmány

 

 

 

 

Folyékonyként szállítandó száraz rakomány (pl. cement) szállítására tervezett önjáró hajó

V

8

03

0

Konténerhajó

 

 

 

 

Konténerek szállítására tervezett hajó

V

8

04

0

Gázszállító tartályhajó

 

 

 

 

Gázszállításra tervezett tartályokkal felszerelt hajó

C

8

05

0

Önjáró teherszállító (belvízi)

 

 

 

 

Rakomány szállítására tervezett és vontatásra képes önjáró hajó

C

8

06

0

Motortartályhajó, vontató

 

 

 

 

Folyékony rakomány szállítására tervezett és vontatásra képes önjáró hajó

C

8

07

0

Önjáró teherszállító egy vagy több hajóból

 

 

 

 

Általános rakomány szállítására tervezett önjáró hajó egy vagy több hajóból

C

8

08

0

Önjáró teherszállító tartályhajóval (belvízi)

 

 

 

 

Általános rakomány szállítására tervezett önjáró hajó folyékony rakomány szállítására tervezett hajóval

C

8

09

0

Egy vagy több teherszállítót toló önjáró teherszállító

 

 

 

 

Egy vagy több általános rakomány szállítására tervezett teherszállítót toló, általános rakomány szállítására tervezett önjáró hajó

C

8

10

0

Legalább egy tartályhajót toló önjáró teherszállító

 

 

 

 

Legalább egy, folyékony rakomány szállítására tervezett teherszállítót toló, általános rakomány szállítására tervezett önjáró hajó

Nem

8

11

0

Vontató, teherszállító

 

 

 

 

Más hajó tolására vagy vontatására tervezett, általános rakomány szállítására képes hajó

Nem

8

12

0

Vontató, tartályhajó

 

 

 

 

Más hajó tolására vagy vontatására tervezett, egyben folyékony rakomány szállítására képes hajó

C

8

13

0

Vontató, teherszállító, összekapcsolt

 

 

 

 

Más hajó tolására vagy vontatására tervezett, egyben egy vagy több más hajóhoz csatolt általános rakomány szállítására képes hajó

C

8

14

0

Vontató, teherszállító/tartályhajó, összekapcsolt

 

 

 

 

Más hajó tolására vagy vontatására tervezett, egyben egy vagy több más hajóhoz csatolt általános vagy folyékony rakomány szállítására képes hajó

V

8

15

0

Teherszállító uszály

 

 

 

 

Általános rakomány szállítására tervezett önjáró hajó

V

8

16

0

Tartályuszály

 

 

 

 

Rakomány tartályokban való szállítására tervezett könnyítőhajó

V

8

16

1

Tartályuszály, folyékony rakomány, N típus

 

 

 

 

Folyékony rakomány szállítására tervezett könnyítőhajó

V

8

16

2

Tartályuszály, folyékony rakomány, C típus

 

 

 

 

Különleges vegyi anyagok szállítására tervezett könnyítőhajó

V

8

16

3

Tartályuszály, száraz rakomány

 

 

 

 

Folyékonyként szállítandó száraz rakomány (pl. cement) szállítására tervezett könnyítőhajó

V

8

17

0

Teherszállító uszály konténerekkel

 

 

 

 

Konténerek szállítására tervezett könnyítőhajó

V

8

18

0

Tartályuszály, gáz

 

 

 

 

Gáz szállítására tervezett könnyítőhajó

C

8

21

0

Vontatóhajó, egy teherszállító uszály

 

 

 

 

Más hajó tolására vagy vontatására tervezett hajó, amely egy teherszállító uszály mozgatását teszi lehetővé

C

8

22

0

Vontatóhajó, két teherszállító uszály

 

 

 

 

Más hajó tolására vagy vontatására tervezett kombináció, amely két teherszállító uszály mozgatását teszi lehetővé

C

8

23

0

Vontatóhajó, három teherszállító uszály

 

 

 

 

Más hajó tolására vagy vontatására tervezett kombináció, amely három teherszállító uszály mozgatását teszi lehetővé

C

8

24

0

Vontatóhajó, négy teherszállító uszály

 

 

 

 

Más hajó tolására vagy vontatására tervezett kombináció, amely négy teherszállító uszály mozgatását teszi lehetővé

C

8

25

0

Vontatóhajó, öt teherszállító uszály

 

 

 

 

Más hajó tolására vagy vontatására tervezett kombináció, amely öt teherszállító uszály mozgatását teszi lehetővé

C

8

26

0

Vontatóhajó, hat teherszállító uszály

 

 

 

 

Tolásra vagy vontatásra tervezett kombináció, amely hat teherszállító uszály mozgatását teszi lehetővé

C

8

27

0

Vontatóhajó, hét teherszállító uszály

 

 

 

 

Tolásra vagy vontatásra tervezett kombináció, amely hét teherszállító uszály mozgatását teszi lehetővé

C

8

28

0

Vontatóhajó, nyolc teherszállító uszály

 

 

 

 

Tolásra vagy vontatásra tervezett kombináció, amely nyolc teherszállító uszály mozgatását teszi lehetővé

C

8

29

0

Vontatóhajó, kilenc teherszállító uszály

 

 

 

 

Tolásra vagy vontatásra tervezett kombináció, amely kilenc teherszállító uszály mozgatását teszi lehetővé

C

8

31

0

Vontatóhajó, egy gázszállító/tartályszállító uszály

 

 

 

 

Egy tartályhajó vagy gázszállító uszály tolására vagy vontatására tervezett kombináció

C

8

32

0

Vontatóhajó, két uszály, legalább egy tartályhajó vagy gázszállító uszály

 

 

 

 

Tolásra vagy vontatásra tervezett kombináció, amely két uszályt mozgat, amelyek közül legalább az egyik tartályhajó vagy gázszállító uszály

C

8

33

0

Vontatóhajó, három uszály, legalább egy tartályhajó vagy gázszállító uszály

 

 

 

 

Tolásra vagy vontatásra tervezett kombináció, amely három uszályt mozgat, amelyek közül legalább az egyik tartályhajó vagy gázszállító uszály

C

8

34

0

Vontatóhajó, négy uszály, legalább egy tartályhajó vagy gázszállító uszály

 

 

 

 

Tolásra vagy vontatásra tervezett kombináció, amely négy uszályt mozgat, amelyek közül legalább az egyik tartályhajó vagy gázszállító uszály

C

8

35

0

Vontatóhajó, öt uszály, legalább egy tartályhajó vagy gázszállító uszály

 

 

 

 

Tolásra vagy vontatásra tervezett kombináció, amely öt uszályt mozgat, amelyek közül legalább az egyik tartályhajó vagy gázszállító uszály

C

8

36

0

Vontatóhajó, hat uszály, legalább egy tartályhajó vagy gázszállító uszály

 

 

 

 

Tolásra vagy vontatásra tervezett kombináció, amely hat uszályt mozgat, amelyek közül legalább az egyik tartályhajó vagy gázszállító uszály

C

8

37

0

Vontatóhajó, hét uszály, legalább egy tartályhajó vagy gázszállító uszály

 

 

 

 

Tolásra vagy vontatásra tervezett kombináció, amely hét uszályt mozgat, amelyek közül legalább az egyik tartályhajó vagy gázszállító uszály

C

8

38

0

Vontatóhajó, nyolc uszály, legalább egy tartályhajó vagy gázszállító uszály

 

 

 

 

Tolásra vagy vontatásra tervezett kombináció, amely nyolc uszályt mozgat, amelyek közül legalább az egyik tartályhajó vagy gázszállító uszály

C

8

39

0

Vontatóhajó, kilenc uszály, legalább egy tartályhajó vagy gázszállító uszály

 

 

 

 

Tolásra vagy vontatásra tervezett kombináció, amely hét uszályt mozgat, amelyek közül legalább az egyik tartályhajó vagy gázszállító uszály

V

8

40

0

Vontató, egyes

 

 

 

 

Más olyan hajó tolására tervezett hajó, ami a vontatásra használt egyetlen hajó

Nem

8

41

0

Vontató, egy vagy több vontatmány

 

 

 

 

Más olyan hajó tolására tervezett hajó, ami több egyidejű vontatmány részét képezi

C

8

42

0

Vontató, amely hajót segít vagy kapcsolt kombináció

 

 

 

 

Más olyan hajó tolására tervezett hajó, ami egy hajót vagy hajók vagy vontatók és hajók kombinációját segíti

V

8

43

0

Tolóhajó, egyes

 

 

 

 

Tolásra tervezett hajó

V

8

44

0

Utasszállító hajó, komp, vöröskeresztes hajó, tengerjáró hajó

 

 

 

 

Általános utasszállításra tervezett hajó

V

8

44

1

Komp

 

 

 

 

Utasok és/vagy járművek rendszeres rövid úton való szállítására tervezett hajó

V

8

44

2

Vöröskeresztes hajó

Betegek vagy fogyatékkal élők szállítására tervezett hajó

V

8

44

3

Tengerjáró hajó

 

 

 

 

A fedélzeten elszállásolt utasok szállítására tervezett hajó

V

8

44

4

Szálláslehetőség nélküli utasszállító hajó

 

 

 

 

A fedélzeten utasok elszállásolás (pl. kabin stb.) nélkül történő szállítására tervezett hajó

V

8

45

0

Szolgálati hajó, rendőrségi járőrhajó, kikötői szolgálatok

 

 

 

 

Meghatározott szolgáltatás ellátására tervezett hajó

V

8

46

0

Hajó, karbantartó hajó, úszódaru, csörlős komp, bójahajó, kotróhajó

 

 

 

 

Meghatározott típusú munka elvégzésére tervezett hajó

C

8

47

0

Közelebbről nem meghatározott, vontatott objektum

 

 

 

 

Közelebbről nem meghatározott, vontatmányban lévő objektum

V

8

48

0

Halászhajó

 

 

 

 

Halászatra tervezett hajó

V

8

49

0

Bunkerhajó

 

 

 

 

Bunkerek szállítására és lerakására tervezett hajó

V

8

50

0

Uszály, tartályhajó, vegyi anyag

 

 

 

 

Folyékony vagy ömlesztett vegyi anyagok szállítására tervezett hajó

C

8

51

0

Közelebbről nem meghatározott objektum

 

 

 

 

Közelebbről nem meghatározott, úszó objektum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

További kódok tengeri szállítóeszközökhöz

 

 

 

 

 

V

1

50

0

Általános tengeri teherszállító hajó

 

 

 

 

Általános rakomány szállítására tervezett hajó

V

1

51

0

Tengeri csapatszállító

 

 

 

 

Konténerek szállítására tervezett hajó

V

1

52

0

Ömlesztettáru-szállító tengeri hajó

 

 

 

 

Ömlesztett rakomány szállítására tervezett hajó

V

1

53

0

Tartályhajó

 

 

 

 

Csak rakományszállításra tervezett tartályokkal felszerelt hajó

V

1

54

0

Cseppfolyósítottgáz-szállító tartályhajó

 

 

 

 

Cseppfolyósított gáz szállítására tervezett tartályhajó

V

1

85

0

Szabadidős hajó, 20 méternél hosszabb

 

 

 

 

Szabadidős tevékenységre tervezett, 20 méternél hosszabb hajó

V

1

90

0

Gyorshajó

 

 

 

 

Minden célra használható gyorshajó

V

1

91

0

Szárnyas hajó

 

 

 

 

Nagysebességű sikláshoz szárnyszerű szerkezettel felszerelt hajó

V

1

92

0

Gyors katamarán

 

 

 

 

Két párhuzamos hajótesttel tervezett gyorshajó

Forrás: ENSZ-EGB.

2.7.   Helynévkód

2.7.1.   Adatelemek

A helynévkód az alábbi külön elemekből áll:

Elem szám

Leírás

1

ENSZ-országkód (kétjegyű)

2

ENSZ -helynévkódok (háromjegyű)

3

Hajóútszakasz száma (ötjegyű)

4

Terminálkód vagy átkelési pont kódja (ötjegyű)

5

Hajóútszakasz hektométer (ötjegyű), az adatbázisban a hajóútszakasz számának attribútumaként kezelik

A kért helynevet mindig egyedi kódként kell megadni. Ez az adatszolgáltatás céljától és a helyi körülményektől függően többféle módon megvalósulhat.

Az UNLOCODE mindig az országkódból és a helynévkódból áll, ez a kombináció együttesen teszi egyedivé az UNLOCODE kódot.

2.7.2.   Példa

Cél

Példa

Használt elemek

Kód

 

Szám

Teljes szöveg

1

ENSZ-országkód

2

ENSZ-helynévkódok

3

Hajóútszakasz száma

4

Terminálkód

5

Hajóútszakasz hektométer

1

2

3

4

5

Szállítási értesítés, számlanyilatkozat

 

Indulás helye/rendeltetési hely

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Németország; Mainz; Rajna; Frankenbach

X

X

X

X

 

DE

MAI

03 901

00FRB

00000

 

2

Hollandia; Rotterdam; 2552. szakasz (Oude Maas); Leuvehaven

x

x

x

X

 

NL

RTM

02 552

LEUVE

00000

 

3

Hollandia; Rotterdam; 2552. szakasz (Oude Maas); 2,2 km

x

 

x

 

x

NL

XXX

05552

00000

00022

 

4

Németország; Rajna; 502,3 km

x

 

x

 

x

DE

XXX

03900

00000

05023

Forgalmi értesítés

 

Átkelési pont

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Németország; Rajna; 502,3 km

x

 

x

 

x

DE

XXX

03900

00000

05023

 

6

Németország;Oberwesel; Rhine; Forgalmi központ;

x

x

x

X

 

DE

OWE

03901

TRACE

00000

 

7

Németország; Trier; Mose; lock;

x

X

x

X

 

De

TRI

03201

LOCK

00000

Rövidítések

Rövidítések

Leírás

AND

A veszélyes áruk nemzetközi belvízi hajózásban történő szállításáról szóló európai megállapodás (94/95/EK tanácsi irányelv)

ADNR

Réglement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin

AIS

Automatic Identification System – automatikus azonosító rendszer

BERMAN

Berth Management – kikötőrendezés (EDI-üzenet)

CCNR

Central Commission for the Navigation on the Rhine – Rajnai Hajózási Központi Bizottság

KN

Combined Nomenclature (on Goods) of the harmonised system – áruk harmonizált kombinált nómeklatúrája

DWT

Dead Weight – holtsúly

EAN

European Article Numbering Association – Európai Cikkszámrendszer-társaság

ECDIS

Electronic Chart Display and Information System – elektronikus térképmegjelenítő és információs rendszer

EDI

Electronic Data Interchange – elektronikus adatcsere

ENI

European Vessel Identification Number – egyedi európai hajóazonosító szám

ERI

Electronic Reporting International – elektronikus nemzetközi adatszolgáltatás

ERINOT

ERI Notification – ERI-értesítés (üzenet)

ERIRSP

ERI Response – ERI-válasz (üzenet)

ERN

Electronic Reporting Number – elektronikus adatszolgáltatási szám

ETA

Estimated Time of Arrival – várható érkezési idő

ETD

Estimated Time of Departure – indulás várható időpontja

FAL

elősegítésről szóló IMO-egyezmény

GPS

Global Positioning System – globális helyzetmeghatározó rendszer

HR-kód

A WCO Harmonizált Áruleíró és Kódrendszere

HTML

Hypertext Markup Language – hipertext-jelölőnyelv

IFTDGN

International Forwarding and Transport Dangerous Goods Notification – veszélyes áruk nemzetközi továbbítására és szállítására vonatkozó értesítés (üzenet)

IMDG

International Maritime Dangerous Goods Code – veszélyes áruk nemzetközi tengerészeti kódexe (szám)

IMO

International Maritime Organization – Nemzetközi Tengerészeti Szervezet

IMO-FAL

A nemzetközi tengeri forgalom elősegítéséről szóló 1965. évi egyezmény és módosításai

ISO

International Standardisation Organisation – Nemzetközi Szabványügyi Szervezet

ISPS

International Ship and Port facility Security – nemzetközi hajók és kikötői létesítmények biztonsága (kód)

LOCODE

ENSZ-EGB kódok kikötők és teherpályaudvarok számára

NST 2000

A szállítási statisztikában használatos standard áruosztályozási rendszer (2007-től használatos)

NST/R

A szállítási statisztikában használatos standard áruosztályozási rendszer/felülvizsgált

OFS

Official Ship Number – hivatalos hajószám

PAXLST

Passenger List – utaslista (üzenet)

PROTECT

A veszélyes anyagokra vonatkozó üzenetek végrehajtásával foglalkozó észak-európai kikötők nemzetközi szervezete

PCS

Port Community System – kikötők közösségi rendszere

RIS

River Information Services – folyami információs szolgáltatások

SCAC

Standard Carrier Alpha Code – egységes alfabetikus fuvarozói kód

SOLAS

Életbiztonság a tengeren IMO-egyezmény

UN/CEFACT

Az ENSZ kereskedelmet és elektronikus üzleti tevékenységet elősegítő központja

UN/ECE

United Nations Economic Commission for Europe – az ENSZ Európai Gazdasági Bizottsága

UN/EDIFACT

Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport – elektronikus adatcsere közigazgatási, kereskedelmi és közlekedési célokra

UN/LOCODE

United Nations Location Code – az ENSZ helynévkódja

UNDG

United Nations Dangerous Goods – veszélyes áruk ENSZ kódja (szám)

UNTDID

United Nations Trade Data Interchange Directory – az Egyesült Nemzetek Kereskedelmi Adatcsere Katalógusa

URL

Uniform Resource Allocator – internetes elérési út (cím)

VTM

Vessel Traffic Management – hajóforgalom-irányítás

VTS

Vessel Traffic Services – hajóforgalmi szolgáltatások

WCO

World Customs Organisation – Vámügyi Világszervezet

XML

Extended Markup Language – bővíthető jelölőnyelv


(1)  PROTECT: számos olyan európai tengeri kikötő szervezete, amelyek a szabványos üzenetekre közös végrehajtási iránymutatást fejlesztettek ki. Ezek az iránymutatások képezik az elektronikus adatszolgáltatás műszaki előírásainak alapját a végrehajtási kézikönyvekben.

(2)  UN/EDIFACT-glosszárium, az UNECE szerkesztésében (www.unece.org/trade/untdid/texts/d300_d.htm); Szállítási és logisztikai glosszárium, K+F projektek az RTD – INDRIS (FP4), COMPRIS (FP5), MARNIS (FP6) európai keretprogramok keretében

(3)  Forrás: 2002/59/EK irányelv.

(4)  Forrás: 33. UNECE-ajánlás.

(5)  A kódok esetleges módosításáról az ENSZ-en keresztül kétévente döntenek, és azokat közzéteszik.

(6)  A kódok módosítását az IMO-n keresztül kétévente teszik közzé.

(7)  A kódok módosításáról a megfelelő felelős szervezeten keresztül kétévente döntenek, és azokat közzéteszik.

(8)  A WCO négyévente közzéteszi a teljes kódkészlet módosításait, a részegységek kiigazítása az ERI szakértői csoporton keresztül történik, a módosítási kérelmek alapján.

(9)  Az új vagy megváltozott kódok érvényesítését az ERI szakértői csoport koordinálja.

(10)  Az Európai Parlament és a Tanács irányelve (2006. december 12.) a belvízi hajókra vonatkozó műszaki követelmények megállapításáról és a 82/714/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 389., 2006.12.30., 1. o.).

1. függelék

Adatszolgáltatás (veszélyes) árukról (IFTDGN) – ERINOT

TARTALOMJEGYZÉK

1.

ERI értesítő üzenet

1.1.

Szegmenstáblázat

1.2.

Fadiagram (ERI értesítő üzenet)

1.3.

ERINOT-üzenet felépítése

1.4.

Próbaszegmensek

1.5.

Üres hajók

1.6.

Nem veszélyes áruk konténeres szállítása

1.7.

Ismeretlen tulajdonságú árut tartalmazó vagy üres konténerek

1.8.

RIS-hatóságok közötti információcsere

1.9.

Értesítés törlése

1.   ERI ÉRTESÍTŐ ÜZENET

Az ERI értesítő üzenet (ERINOT) az UN/EDIFACT veszélyes áruk nemzetközi továbbítására és szállítására vonatkozó értesítő üzenet (International Forwarding and Transport Dangerous Goods Notification – IFTDGN) sajátos felhasználása, mivel azt a PROTECT szervezeten belül fejlesztették ki. Az ERINOT-üzenet alapja a 98.B EDIFACT katalógus és a PROTECT 1.0. változata.

Az ERINOT-üzenet szegmenstáblázata az 1.1. fejezetben kerül feltüntetésre. Az ERINOT-üzenet fadiagramja az 1.2. fejezetben kerül feltüntetésre.

Az üzenet használatának olyan sajátos körülmények között történő biztosítására, mint amilyenek a hajókötelékek, a TDT-csoport RFF-szegmensébe néhány további minősítő került bevezetésre.

1.1.   Szegmenstáblázat

 

 

ERI

Címke

Megnevezés

S

R

 

S

 

R

 

 

 

 

 

Message header

M

1

 

M

 

1

 

 

 

 

 

Beginning of message

M

1

 

M

 

1

 

 

 

 

 

Date/time/period

C

9

 

C

 

0

 

 

 

 

 

Free text

C

9

 

C

 

3

 

 

 

 

 

Handling instructions

C

1

 

D

 

1

 

 

 

 

 

 

-----1. szegmenscsoport------

C

9

---

C

 

3

---

---

---

---

--|

Reference

M

1

 

M

 

1

 

 

 

 

|

Date/time/period

C

9

---

-----

---

0

---

---

---

---

--|

 

-------2. szegmenscsoport----

C

1

---

M

 

1

---

---

---

---

--|

Details of transport

M

1

 

M

 

1

 

 

 

 

 

Reference

C

9

 

M

 

9

 

 

 

 

 

Place/location identification

C

1

0

M

 

9

 

 

 

 

 

Date/time/period

C

2

---

C

---

2

---

---

---

---

--|

 

------3. szegmenscsoport-----

C

9

---

M

---

2

---

---

---

---

--|

Name and address

M

1

 

M

 

1

 

 

 

 

|

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|

 

----4. szegmenscsoport------

C

9

---

M

---

2

---

---

---

|

|

Contact information

M

1

 

M

 

1

 

 

 

|

|

Communciation contact

C

9

---

C

---

4

---

---

---

|--

--|

 

-----5. szegmenscsoport------

C

999

---

M

-1

9

---

---

---

|

 

Equipment details

M

1

 

M

 

1

 

 

 

|

 

Measurements

C

9

---

M

---

5

---

---

---

|

 

 

----- 6. szegmenscsoport-----

M

999

---

M

99

9

---

---

---

---

--|

Consignment information

M

1

 

M

 

1

 

 

 

 

|

Handling instructions

C

1

 

D

 

1

 

 

 

 

|

Date/time/period

C

4

 

C

 

2

 

 

 

 

|

Place/location identification

C

4

 

C

 

2

 

 

 

 

|

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|

 

-----7. szegmenscsoport------

C

1

---

C

 

0

--|

 

 

 

|

Details of transport

M

1

 

M

 

1

|

 

 

 

|

Reference

C

9

---

C

 

0

--|

 

 

 

|

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|

 

----- 8. szegmenscsoport-------

C

2

---

C

 

2

---

--|

 

 

|

Name and address

M

1

 

M

 

1

 

|

 

 

|

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|

 

 

|

 

---- 9. szegmenscsoport------

C

1

 

C

 

0

--|

|

 

 

|

Contact information

M

1

 

M

 

1

|

|

 

 

|

Communciation contact

C

1

 

C

 

0

--|

|

 

 

|

Reference

C

1

 

C

 

0

---

--|

 

 

|

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|

 

----10. szegmenscsoport-----

M

9

9-

M

9

9

---

---

--|

 

|

Goods item details

M

1

 

M

 

1

 

 

|

 

|

Free text

C

2

 

C

 

2

 

 

|

 

|

Package identification

C

1

 

C

 

0

 

 

|

 

|

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|

 

|

 

--- 11. szegmenscsoport-----

C

9

9-

C

9

9

---

--|

|

 

|

Split goods placement

M

1

 

M

 

1

 

|

|

 

|

Measurements

C

9

 

M

 

2

---

--|

|

 

|

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|

 

|

 

----12. szegmenscsoport-----

M

1

---

M

---

---

---

--|

|

 

|

Dangerous goods

M

1

 

M

 

1

 

|

|

 

|

Free text

M

9

 

M

 

2

 

|

|

 

|

Measurements

M

9

 

M

 

1

 

|

|

 

|

Place/location identification

C

99

 

C

 

0

 

|

|

 

|

Reference

C

9

 

C

 

0

 

|

|

 

|

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|

|

 

|

 

-----13 szegmenscsoport----

C

99

 

C

9

9

--|

|

|

 

|

Split goods placement

M

1

 

M

 

1

|

|

|

 

|

Place/location identification

C

1

 

C

 

1

|

|

|

 

|

Measurements

C

2

 

M

 

2

---

--|

--|

---

--|

Message trailer

M

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.   Fadiagram (ERI értesítő üzenet)

BGM Beginning of message – üzenet eleje; CNI Consignment information – szállítmány adatai; COM Communication contact – kommunikációs kapcsolattartó; CTA Contact information – kapcsolattartó elérhetősége; DGS Dangerous goods – veszélyes áruk; DTM Date/time/period – nap/időpont/időszak; EQD Equipment details – berendezés adatai; FTX Free text – szabad szöveg; GID Goods items details – árucikkek adatai; HAN Handling instructions – kezelési utasítások; LOC Place/location identification – hely, helyzet meghatározása; MEA Measurements – mérések; NAD Name and address – név és cím; PCI Package identification – csomagazonosítás; RFF Reference – hivatkozás; SGP Split goods placement – áruk pontos helye; TDT Details of transport – szállítás részletei; UNH Message header – üzenet fejléce; UNT Message trailer – üzenet záró része; SG Segment group – szegmenscsoport; M Mandatory – kötelező; C Conditional – feltételes; Bases – Alapok: UNTD98.B, PROTECT 1.0

Image

1.3.   ERINOT-üzenet felépítése

Az 1. táblázat határozza meg az ERI értesítő üzenetet szegmenseinek felépítését és adatelemeit.

1. táblázat: ERI ERINOT értesítő üzenet

Szegmenscsoport

Szegmens

Összetett adatelem (C)

Adatelem

CÍMKE

Szint

Kötelező

Feltételes

Formátum

Megnevezés

Leírás

Minősítők idézőjelben

1

2

3

4

5

6

7

 

UNB

0

K

 

INTERCHANGE HEADER

 

 

S001

 

K

 

SYNTAX IDENTIFIER

 

 

0001

 

K

a4

Syntax identifier

„UNOA” ellenőrző szerv, A. szint

 

0002

 

K

n1

Syntax version number

„2”

 

S002

 

K

 

INTERCHANGE SENDER

 

 

0004

 

K

an..35

(an25)

Sender identification

Postafiók száma vagy egyedi név

 

0007

 

F

an..4

Partner identification code qualifier

n.a.

 

0008

 

F

an..14

Address for reverse routing

n.a.

 

S003

 

K

 

INTERCHANGE RECIPIENT

 

 

0010

 

K

an..35

(an25)

Recipient identification

Postafiók száma vagy egyedi név

 

0007

 

F

an..4

Partner identification code qualifier

n.a.

 

0014

 

F

an..14

Routing address

n.a.

 

S004

 

K

 

DATE/TIME OF PREPARATION

 

 

0017

 

K

n6

Date

Létrehozás napja, ÉÉHHNN

 

0019

 

K

n4

Time

Létrehozás ideje, ÓÓPP

 

0020

 

K

an..14

Interchange control reference

Az üzenet hivatkozási számának első 14 pozíciója

 

S005

 

F

 

RECIPIENTS REFERENCE, PASSWORD

n.a

 

0022

 

 

an..14

Recipient’s reference/password

n.a.

 

0025

 

 

an2

Recipient’s reference, password qualifier

n.a.

 

0026

 

 

an..14

Application reference

n.a.

 

0029

 

 

a1

Processing priority code

n.a.

 

0031

 

F

n1

Acknowledgement request

„1” = a feladó visszaigazolást kér, azaz UNB és UNZ szegmens érkezett és került azonosításra

 

0032

 

 

an..35

Communications agreement id

n.a.

 

0035

 

F

n1

Test indicator

„1” = az adatcsere tesztüzenetre vonatkozik

 

 

 

 

 

 

 

 

UNH

0

K

 

MESSAGE HEADER

Az üzenet azonosítása, specifikációja és fejléce

 

0062

 

K

an..14

Message reference number

Az üzenet hivatkozási számának első 14 pozíciója

 

S009

 

K

 

MESSAGE IDENTIFIER

 

 

0065

 

K

an..6

Message type

„IFTDGN”, üzenettípus

 

0052

 

K

an..3

Message version number

„D”,

 

0054

 

K

an..3

Message release number

„98B”

 

0051

 

K

an..2

Controlling agency

„UN”,

 

0057

 

K

an..6

Association assigned code

„ERI12”, ERI 1.2 változat

 

0068

 

O

an..35

Common access reference

Referenciakód arra a célra, hogy egy adott útra vonatkozó valamennyi üzenetben szerepeljen egy közös azonosító

 

S010

 

 

 

STATUS OF THE TRANSFER

n.a.

 

0070

 

 

n..2

Sequence of transfers

n.a.

 

0073

 

 

a1

First and last transfer

n.a.

 

 

 

 

 

 

 

 

BGM

0

K

 

BEGINNING OF MESSAGE

Az üzenet típusának és funkciójának azonosítása

 

C002

 

K

 

DOCUMENT/MESSAGE NAME

 

 

1001

 

K

an..3

Document/message name code

Üzenet típusa:

„VES”, üzenet a hajóról a RIS-hatóságnak;

„CAR”, üzenet a fuvarozótól a RIS-hatóságnak

„PAS”, áthaladási jelentés RIS-hatóságtól RIS-hatóságnak (lásd még a 0 szakaszt)

 

1131

 

 

an..3

Code list qualifier

n.a.

 

3055

 

 

an..3

Code list responsible agency

n.a.

 

1000

 

 

an..35

Document/message name

n.a.

 

C106

 

K

 

DOCUMENT/MESSAGE IDENTIFICATION

 

 

1004

 

K

an..35 (an15)

Document identifier

Üzenet hivatkozási száma. Ennek a számnak a lehető legegyedibbnek kell lennie, a feladó és a címzett számára is. Ha az üzenet megérkezik és azt továbbküldik egy másik címzettnek, az eredeti üzenet hivatkozási számát kell használni. A továbbító rendszernek ez esetben nem szabad üzenethez új hivatkozási számot létrehoznia

 

1056

 

 

an..9

Version

n.a.

 

1060

 

 

an..6

Revision number

n.a.

 

1225

 

K

an..3

Message function code

Az üzenet funkciója:

„1” = törlési üzenet

„9” = új üzenet (eredeti)

„5” = módosító üzenet

 

4343

 

F

an..3

Response type code

AQ

 

 

 

 

 

 

 

 

FTX (1)

1

F

 

FREE TEXT

A fedélzeten tartózkodó személyek számának és a kék kúpok számának bejelentésére

 

4451

 

K

an..3

Text subject code qualifier

„SAF” biztonsági magyarázat esetében

 

4453

 

 

an..3

Free text function code

n.a.

 

C107

 

 

 

TEXT REFERENCE

 

 

4441

 

 

an..17

Free text identification

n.a.

 

1131

 

 

an..3

Code list qualifier

n.a.

 

3055

 

 

an..3

Code list responsible agency

n.a.

 

C108

 

K

 

TEXT LITERAL

Text

 

4440

 

K

an.. 70

(n4)

Free text

A fedélzeten tartózkodó összlétszám

 

4440

 

F

an.. 70

(an1)

Free text

„0”, „1”, „2”, „3” a kúpok számára (belvízi hajó),

„B” a piros jelzőzászló esetében (tengeri hajó),

„V” külön engedély esetében

 

4440

 

F

an.. 70

(n4)

Free text

Utaslétszám

 

4440

 

 

an.. 70

Free text

n.a.

 

4440

 

 

an.. 70

Free text

n.a.

 

3453

 

 

an.. 3

Language, coded

n.a.

 

4447

 

 

an..3

Text formatting, coded

n.a.

 

 

 

 

 

 

 

 

FTX (2)

1

F

 

FREE TEXT

Annak jelölésére, hogy az üzenetben szereplő információt a címzett továbbíthatja-e más hatóságoknak

 

4451

 

K

an..3

Text subject code qualifier

„ACK” a „Titoktartási nyilatkozat” vagy „Titkos jelleg” jelölésére

 

4453

 

 

an..3

Free text function code

n.a.

 

C107

 

 

 

TEXT REFERENCE

 

 

4441

 

 

an..17

Free text identification

n.a.

 

1131

 

 

an..3

Code list qualifier

n.a.

 

3055

 

 

an..3

Code list responsible agency

n.a.

 

C108

 

K

 

TEXT LITERAL

 

 

4440

 

K

an..70

(a1)

Free text

„Y” = Yes (Igen), „N” = No (Nem)

 

4440

 

 

an..70

Free text

n.a.

 

4440

 

 

an..70

Free text

n.a.

 

4440

 

 

an..70

Free text

n.a.

 

4440

 

 

an..70

Free text

n.a.

 

3453

 

 

an..3

Language, coded

n.a.

 

4447

 

 

an..3

Text formatting, coded

n.a.

 

 

 

 

 

 

 

 

FTX

 

F

 

Free text

Törlés oka

 

4451

 

K

an..3

Text subject code qualifier

„ACD” törlési ok

 

4453

 

 

an..3

Free text function code

n.a.

 

C107

 

K

 

TEXT REFERENCE

Szöveges azonosítás

 

4441

 

K

an..17

Free text identification

„CAM” hiba az értesítésben

„CAO” a szállításra nem kerül sor

„CAV” a szállítás fő rendeltetési helye megváltozott

„CHD” érkezési idő megváltozott

 

1131

 

 

an..3

Code list qualifier

n.a.

 

3055

 

 

an..3

Code list responsible agency

n.a.

 

C108

 

K

 

 

Szöveg

 

4440

 

K

an..70

Free text

Az ok ismertetése:

 

4440

 

F

an..70

Free text

Szabad szöveg további magyarázat céljára

 

4440

 

F

an..70

Free text

Szabad szöveg további magyarázat céljára

 

4440

 

F

an..70

Free text

Szabad szöveg további magyarázat céljára

 

4440

 

F

an..70

Free text

Szabad szöveg további magyarázat céljára

 

3453

 

F

an..3

Language, coded

n.a.

 

4447

 

F

an..3

Text formatting, coded

n.a.

 

 

 

 

 

 

 

 

HAN(1)

1

D

 

 

 

 

C524

 

K

 

HANDLING INSTRUCTIONS

 

 

4079

 

K

 

Handling instructions, coded

Alapértelmezésben „T”

T = Transit (Áthaladás)

LLO = Loading (Rakodás)

LDI = Unloading (kirakodás)

TSP = Transit in the same port (Áthaladás azonos kikötőn belül)

 

1131

 

F

 

Code list qualifier

n.a.

 

3055

 

F

 

Code list responsible agency, coded

n.a.

 

4078

 

F

 

Handling intructions

n.a.

 

C218

 

F

 

HAZARDOUS MATERIAL

n.a.

 

7419

 

F

 

Hazardous material class code, indentification

n.a.

 

1131

 

F

 

Code list qualifier

n.a.

 

3055

 

F

 

Code list responsible agency, coded

n.a.

 

7418

 

F

 

Hazardous material class

n.a.

 

 

 

 

 

 

 

 

RFF (1)

1

F

 

REFERENCE

Hivatkozás arra az üzenetre, amelyet a jelenlegi üzenet felvált. Kötelező, ha az üzenet módosító vagy törlő üzenet

 

C506

 

K

 

REFERENCE

 

 

1153

 

K

an..3

Reference qualifier

„ACW” az előző üzenet hivatkozási száma esetén

 

1154

 

K

an..35

(an15)

Reference number

Az üzenet hivatkozási száma azon üzenet BGM-szegmensének 1004-es címkéjéből, amelyiket ez az üzenet felvált

 

1156

 

 

an..6

Line number

n.a.

 

4000

 

 

an..35

Reference version number

n.a.

 

1060

 

 

an..6

Revision number

n.a.

 

 

 

 

 

 

 

 

RFF (2)

1

F

 

REFERENCE

Hivatkozás a fuvarozási okmányra

 

C506

 

K

 

REFERENCE

 

 

1153

 

K

an..3

Reference qualifier

„FF” a szállítmányozó („freight forwarder) hivatkozási száma” esetében

 

1154

 

K

an..35

Reference number

A fuvarozási okmány hivatkozási száma

 

1156

 

 

an..6

Line number

n.a.

 

4000

 

 

an..35

Reference version number

n.a.

 

1060

 

 

an..6

Revision number

n.a.

 

 

 

 

 

 

 

 

RFF (3)

1

F

 

REFERENCE

Hivatkozás valamely tesztforgatókönyvre

 

C506

 

K

 

REFERENCE

 

 

1153

 

K

an..3

Reference qualifier

„ADD” a teszt száma esetén

 

1154

 

K

an..35

Reference number

Tesztforgatókönyv azonosítása, amelyet a címzett félnek ismernie kell

 

1156

 

 

an..6

Line number

n.a.

 

4000

 

 

an..35

Reference version number

n.a.

 

1060

 

 

an..6

Revision number

n.a.

 

 

 

 

 

 

 

TDT

TDT

1

K

 

DETAILS OF TRANSPORT

A szállítóeszköz specifikációja, a kötelék nevét adó hajó (ebben az összefüggésben az uszály nélküli egyes hajó is kötelék)

 

8051

 

K

an..3

Transport stage code qualifier

„20” a fő szállítási mód esetében

 

8028

 

F

an..17

Conveyance reference number

Az út üzenet feladója által meghatározott száma

 

C220

 

K

 

MODE OF TRANSPORT

 

 

8067

 

K

an..3

Mode of transport, coded

„8” belvízi szállításra, „1” tengeri szállításra (lásd az ENSZ-EGB 19. sz. ajánlását)

 

8066

 

 

an..17

Mode of transport

n.a.

 

C228

 

K

 

TRANSPORT MEANS

 

 

8179

 

K

an..8

(an4)

Type of means of transport identification, convoy type

Szállítóeszközök hajó- és köteléktípusainak kódjai az ENSZ/CEFACT 28. ajánlásból, lásd a 2. rész 4.2.1. fejezetét

 

8178

 

 

an..17

Type of means of transport

n.a.

 

C040

 

 

 

CARRIER

n.a.

 

3127

 

 

an..17

Carrier identification

n.a.

 

1131

 

 

an..3

Code list qualifier

n.a.

 

3055

 

 

an..3

Code list responsible agency

n.a.

 

3128

 

 

an..35

Carrier name

n.a.

 

8101

 

 

an..3

Transit direction, coded

n.a.

 

C401

 

 

 

EXCESS TRANSPORTATION INFORMATION

 

 

8457

 

 

an..3

Excess transportation reason

n.a.

 

8459

 

 

an..3

Excess transportation responsibility

n.a.

 

7130

 

 

an..17

Customer authorization number

n.a.

 

C222

 

K

 

TRANSPORT IDENTIFICATION

 

 

8213

 

K

an..9

(an7..8)

ID. of means of transport identification

Hajó száma: 7 számjegy az OFS vagy IMO jelölés, 8 számjegy az ERN jelölés és az egyedi európai hajóazonosító szám esetében

 

1131

 

K

an..3

Code list qualifier

„OFS” a CCNR-rendszer szerinti hivatalos hajószám esetében, lásd a 2. rész 4.2.2. fejezetét

„IMO” az IMO-szám esetében, lásd a 2. rész 4.2.3. fejezetét

„ERN” (elektronikus adatszolgáltatási szám) minden más hajó esetében, lásd a 2. rész 4.2.2. fejezetét

„ENI” az egyedi európai hajóazonosító szám esetében, lásd a 2. rész 4.2.5. fejezetét

 

3055

 

 

an..3

Code list responsible agency

n.a.

 

8212

 

K

an..35

Id. Of the means of transport

Hajó neve; ha a név 35 karakternél hosszabb, a hajó nevét rövidítik

 

8453

 

K

an..3

Nationality of means of transport

ISO kétbetűs országkód a 3166-1 szabvány szerint, lásd a 2. rész 4.2.12. fejezetét. Ha a szállítóeszköz honossága ismeretlen, az európai hajóazonosító számot kiadó hatóság háromjegyű kódját kell használni.

 

8281

 

 

an..3

Transport ownership

n.a.

 

 

 

 

 

 

 

TDT

RFF (1)

2

K

 

REFERENCE

Szállítás kiterjedése, hosszúság

 

C506

 

K

 

REFERENCE

 

 

1153

 

K

an..3

Reference qualifier

„LEN” = Length (Hosszúság)

 

1154

 

K

an..35

(n..5)

Reference number

Kötelék teljes hossza centiméterben

 

1156

 

 

an..6

Line number

n.a.

 

4000

 

 

an..35

Reference version number

n.a.

 

1060

 

 

an..6

Revision number

n.a.

 

 

 

 

 

 

 

TDT

RFF (2)

2

K

 

REFERENCE

Szállítás kiterjedése, szélesség

 

C506

 

K

 

REFERENCE

 

 

1153

 

K

an..3

Reference qualifier

„WID”

 

1154

 

K

an..35

(n..4)

Reference number

Kötelék teljes szélessége centiméterben

 

1156

 

 

an..6

Line number

n.a.

 

4000

 

 

an..35

Reference version number

n.a.

 

1060

 

 

an..6

Revision number

n.a.

 

 

 

 

 

 

 

TDT

RFF (3)

2

K

 

REFERENCE

Szállítás kiterjedése, merülés

 

C506

 

K

 

REFERENCE

 

 

1153

 

K

an..3

Reference qualifier

„DRA”

 

1154

 

K

an..35

(n..4)

Reference number

Kötelék merülése centiméterben

 

1156

 

 

an..6

Line number

n.a.

 

4000

 

 

an..35

Reference version number

n.a.

 

1060

 

 

an..6

Revision number

n.a.

 

 

 

 

 

 

 

TDT

RFF (4)

2

F

 

REFERENCE

Szállítás kiterjedése, magasság

 

C506

 

K

 

REFERENCE

 

 

1153

 

K

an..3

Reference qualifier

„HGT”

 

1154

 

K

an..35

(n..4)

Reference number

Kötelék vízszint feletti magassága centiméterben

 

1156

 

 

an..6

Line number

n.a.

 

4000

 

 

an..35

Reference version number

n.a.

 

1060

 

 

an..6

Revision number

n.a.

 

 

 

 

 

 

 

TDT

RFF (5)

2

K

 

REFERENCE

Szállítás kiterjedése, űrtartalom

 

C506

 

K

 

REFERENCE

Hivatkozás

 

1153

 

K

an..3

Reference qualifier

„TON”

 

1154

 

K

an..35

(n..5)

Reference number

A kötelék teljes kapacitása metrikus tonnában

 

1156

 

 

an..6

Line number

n.a.

 

4000

 

 

an..35

Reference version number

n.a.

 

1060

 

 

an..6

Revision number

n.a.

 

 

 

 

 

 

 

TDT

RFF (6)

2

F

 

REFERENCE

Nemzetközi úthivatkozás, Belgium

 

C506

 

K

 

REFERENCE

Hivatkozás

 

1153

 

K

an..3

Reference qualifier

„GNB”

 

1154

 

K

an..35

Reference number

Kormányzati hivatkozás, Belgium

 

1156

 

 

an..6

Line number

n.a.

 

4000

 

 

an..35

Reference version number

n.a.

 

1060

 

 

an..6

Revision number

n.a.

 

 

 

 

 

 

 

TDT

RFF (7)

2

F

 

REFERENCE

Nemzetközi úthivatkozás, Franciaország

 

C506

 

K

 

REFERENCE

Hivatkozás

 

1153

 

K

an..3

Reference qualifier

„GNF”

 

1154

 

K

an..35

Reference number

Kormányzati hivatkozás, Franciaország

 

1156

 

 

an..6

Line number

n.a.

 

4000

 

 

an..35

Reference version number

n.a.

 

1060

 

 

an..6

Revision number

n.a.

 

 

 

 

 

 

 

TDT

RFF (8)

2

F

 

REFERENCE

Nemzetközi úthivatkozás, Németország

 

C506

 

K

 

REFERENCE

Hivatkozás

 

1153

 

K

an..3

Reference qualifier

„GNG”

 

1154

 

K

an..35

Reference number

Kormányzati hivatkozás, Németország

 

1156

 

 

an..6

Line number

n.a.

 

4000

 

 

an..35

Reference version number

n.a.

 

1060

 

 

an..6

Revision number

n.a.

 

 

 

 

 

 

 

TDT

RFF (9)

2

F

 

REFERENCE

Nemzetközi úthivatkozás, tartalék 1

 

C506

 

K

 

REFERENCE

Hivatkozás

 

1153

 

K

an..3

Reference qualifier

„GN1”

 

1154

 

K

an..35

Reference number

Kormányzati hivatkozás, tartalék 1

1

1156

 

 

an..6

Line number

n.a.

 

4000

 

 

an..35

Reference version number

n.a.

 

1060

 

 

an..6

Revision number

n.a.

 

 

 

 

 

 

 

TDT

LOC (1)

2

K

 

PLACE/LOCATION IDENTIFICATION

Indulási kikötő, az a kikötő, ahol a szállítás megkezdődik

 

3227

 

K

an..3

Place/location qualifier

„5” indulás helye

 

C517

 

K

 

LOCATION IDENTIFICATION

 

 

3225

 

K

an..25

(an5)

Place/location identification

ENSZ-EGB-helynévkód (16.ajánlás), lásd a 2. rész 4.2.13. fejezetét

 

1131

 

 

an..3

Code list qualifier

n.a.

 

3055

 

 

an..3

Code list responsible agency

n.a.

 

3224

 

F

an..70

(an..17)

Place/location

kikötő helyének teljes neve

 

C519

 

F

 

RELATED LOCATION ONE IDENTIFICATION

 

 

3223

 

K

an..25

(an..5)

Related place/location one identification

Terminálkód, lásd a 2. rész 4.2.15. fejezetét

 

1131

 

 

an..3

Code list qualifier

n.a.

 

3055

 

 

an..3

Code list responsible agency

n.a.

 

3222

 

 

an..70

Related place/location one

Terminál teljes neve.

 

C553

 

F

 

RELATED LOCATION TWO IDENTIFICATION