Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62015CN0643

C-643/15. sz. ügy: 2015. december 2-án benyújtott kereset – Szlovák Köztársaság kontra az Európai Unió Tanácsa

OJ C 38, 1.2.2016, p. 41–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.2.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 38/41


2015. december 2-án benyújtott kereset – Szlovák Köztársaság kontra az Európai Unió Tanácsa

(C-643/15. sz. ügy)

(2016/C 038/55)

Az eljárás nyelve: szlovák

Felek

Felperes: Szlovák Köztársaság (képviselő: a Szlovák Köztársaság Igazságügyi Minisztériuma)

Alperes: az Európai Unió Tanácsa

Kereseti kérelmek

A Szlovák Köztársaság azt kéri, hogy a Bíróság:

semmisítse meg a nemzetközi védelem területén Olaszország és Görögország érdekében elfogadott átmeneti intézkedések megállapításáról szóló, 2015. szeptember 22-i (EU) 2015/1601 tanácsi határozatot (1), és

kötelezze az Európai Unió Tanácsát a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresete alátámasztása érdekében a Szlovák Köztársaság hat jogalapra hivatkozik:

1.

Az EUMSZ 68. cikknek, valamint az EUSZ 13. cikk (2) bekezdésének és az intézményi egyensúly elvének a megsértésére alapított első jogalap

A Tanács azzal, hogy a megtámadott határozatot az Európai Tanács korábbi iránymutatásában foglaltak túllépésével, tehát megbízatásával ellentétesen fogadta el, megsértette az EUMSZ 68. cikket, valamint az EUSZ 13. cikk (2) bekezdését és az intézményi egyensúly elvét.

2.

Az EUSZ 10. cikk (1) és (2) bekezdésének, az EUSZ 13. cikk (2) bekezdésének, az EUMSZ 78. cikk (3) bekezdésének, az (1.) Jegyzőkönyv 3. és 4. cikkének, a (2.) jegyzőkönyv 6. és 7. cikkének, valamint a jogbiztonság, a képviseleti demokrácia és az intézményi egyensúly elveinek a megsértésére alapított második jogalap

A megtámadott határozathoz hasonló jellegű jogi aktus az EUMSZ 78. cikk (3) bekezdése alapján nem fogadható el. A megtámadott határozat ugyanis tartalmának tükrében olyan jellegű, mint a jogalkotási aktusok, és ezért azt jogalkotási eljárás keretében kellett volna elfogadni, amely eljárást az EUMSZ 78. cikk (3) bekezdése azonban nem ír elő. A Tanács azzal, hogy a megtámadott határozatot az EUMSZ 78. cikk (3) bekezdése alapján fogadta el, nemcsak ezt a rendelkezést sértette meg, hanem még a nemzeti parlamentek és az Európai Parlament jogköreibe is beavatkozott.

3.

A jogalkotási eljárást rendező lényeges eljárási szabályoknak, valamint az EUSZ 10. cikk (1) és (2) bekezdésének, az EUSZ 13. cikk (2) bekezdésének, és a képviseleti demokrácia, az intézményi egyensúly és a jó kormányzás elveinek a megsértésére alapított harmadik jogalap

Arra az esetre, ha a Bíróság a Szlovák Köztársaság által a második jogalap keretében előadottakkal ellentétben arra a következtetésre jut, hogy a megtámadott határozatot jogalkotási eljárás keretében fogadták el (amelynek az esete nem áll fenn), a Szlovák Köztársaság másodlagosan az EUSZ 16. cikk (8) bekezdésében, az EUMSZ 15. cikk (2) bekezdésében, az EUMSZ 78. cikk (3) bekezdésében, az (1.) Jegyzőkönyv 3. és 4. cikkében, a (2.) Jegyzőkönyv 6. cikkében és 7. cikkének (1) és (2) bekezdésében szereplő lényeges eljárási szabályok megsértésére, valamint az EUSZ 10. cikk (1) és (2) bekezdésének, az EUSZ 13. cikk (2) bekezdésének, és a képviseleti demokrácia, az intézményi egyensúly és a jó kormányzás elveinek a megsértésére hivatkozik. Konkrétan nem tartották tiszteletben annak a szükségességét, hogy a Tanácson belüli tanácskozásra és szavazásra nyilvános ülés keretében kerüljön sor, korlátozták a nemzeti parlamentek részvételét a megtámadott határozat elfogadásának folyamatában, valamint megsértették az Európai Parlamenttel való konzultáció szükségességét.

4.

Az EUMSZ 78. cikk (3) bekezdésében és az EUMSZ 293. cikkben szereplő lényeges eljárási szabályoknak, valamint az EUSZ 10. cikk (1) és (2) bekezdésének, az EUSZ 13. cikk (2) bekezdésének, a képviseleti demokrácia, az intézményi egyensúly és a jó kormányzás elveinek a megsértésére alapított negyedik jogalap

A Tanács a megtámadott határozat elfogadása előtt a Bizottság javaslatához számos módosítást és kiegészítést fűzött. Ezzel megsértette az EUMSZ 78. cikk (3) bekezdésében és az EUMSZ 293. cikkben szereplő lényeges eljárási szabályokat, valamint az EUSZ 10. cikk (1) és (2) bekezdését, az EUSZ 13. cikk (2) bekezdését, a képviseleti demokrácia, az intézményi egyensúly és a jó kormányzás elveit. Az Európai Parlamenttel ugyanis nem konzultáltak megfelelően, és a Tanács a Bizottság javaslatához fűzött módosításokról és kiegészítésekről nem egyhangúlag határozott.

5.

Az EUMSZ 78. cikk (3) bekezdésének a megsértésére alapított ötödik jogalap, amennyiben nem teljesülnek az e rendelkezés alkalmazásához szükséges előfeltételek

A második jogalaphoz képest másodlagosan a Szlovák Köztársaság az EUMSZ 78. cikk (3) bekezdésének a megsértésére hivatkozik, amennyiben nem teljesülnek az e rendelkezés alkalmazásához szükséges előfeltételek az intézkedések ideiglenes jellegét, valamint azon szükséghelyzet fennállását illetően, amelyet harmadik országok állampolgárainak hirtelen beáramlása jellemez.

6.

Az arányosság elvének a megsértésére alapított hatodik jogalap

A megtámadott határozat nyilvánvalóan ellentétes az arányosság elvével, mivel a kitűzött cél eléréséhez nyilvánvalóan nem megfelelő, és nem is szükséges.


(1)  HL L 248., 80. o.


Top