EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0840

A Tanács (EU) 2016/840 végrehajtási rendelete (2016. május 27.) a szíriai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 36/2012/EU rendelet végrehajtásáról

HL L 141., 2016.5.28, p. 30–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/840/oj

28.5.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 141/30


A TANÁCS (EU) 2016/840 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2016. május 27.)

a szíriai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 36/2012/EU rendelet végrehajtásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a szíriai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló, 2012. január 18-i 36/2012/EU tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 32. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A Tanács 2012. január 18-án elfogadta a 36/2012/EU rendeletet.

(2)

Kettő személyt törölni kell a korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó természetes és jogi személyeknek, szervezeteknek vagy szerveknek a 36/2012/EU rendelet II. mellékletében foglalt jegyzékéből.

(3)

A 36/2012/EU rendelet II. mellékletében foglalt jegyzékben szereplő bizonyos személyekre vonatkozó adatokat naprakésszé kell tenni.

(4)

A 36/2012/EU rendelet II. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 36/2012/EU rendelet II. melléklete az e rendelet mellékletében foglaltak szerint módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2016. május 27-én.

a Tanács részéről

az elnök

A.G. KOENDERS


(1)  HL L 16., 2012.1.19., 1. o.


MELLÉKLET

I.

A 36/2012/EU rendelet II. mellékletének A. szakaszában foglalt jegyzékéből az alábbi személyekre vonatkozó bejegyzéseket törölni kell:

15.

Mohamed Farahat (a.k.a. Muhammad Farahat)

17.

Muhammad (

Image

) Nasif (

Image

) (más néven: Naseef, Nassif, Nasseef) Khayrbik (

Image

)

II.

A 36/2012/EU rendelet II. mellékletének A. szakaszában az alábbi személyekre vonatkozó bejegyzések helyébe a következő bejegyzések lépnek:

 

Név

Azonosító adatok

A jegyzékbe vétel okai

A jegyzékbe vétel időpontja

8.

Rami (

Image

) Makhlouf (

Image

)

Születési idő: 1969. július 10.;

születési hely: Damaszkusz;

útlevél száma: 454224

Szíriában tevékenykedő vezető üzletember, akinek a távközlési, a pénzügyi szolgáltatási, a közlekedési és az ingatlankereskedelmi ágazatban vannak érdekeltségei; pénzügyi érdekeltsége van és/vagy felső vezetői és igazgatói beosztást tölt be a Syriatelnél – amely Szíria első számú mobiltelefon-szolgáltatója –, valamint az Al Mashreq, a Bena Properties és a Cham Holding befektetési alapoknál.

Üzleti érdekeltségein keresztül a szíriai rezsim finanszírozója és támogatója.

A Makhlouf család befolyásos tagja, és szoros kapcsolatban áll az Aszad családdal; Basar al-Aszad elnök unokatestvére.

2011.5.9.

18.

Mohammed (

Image

) Hamcho (

Image

)

Születési idő: 1966. május 20.;

útlevél száma: 002954347

Szíriában tevékenykedő vezető üzletember, akinek a mérnöki iparban, az építőiparban, a médiaágazatban, a vendéglátóiparban és az egészségügyben vannak érdekeltségei. Pénzügyi érdekeltsége van és/vagy felső vezetői és igazgatói beosztást tölt be számos szíriai vállalatnál, nevezetesen a Hamsho international-nél, a Hamsho Communication-nél, az Mhg International-nél, a Jupiter for Investment and Tourism project-nél és a Syria Metal industries-nál.

A damaszkuszi kereskedelmi kamara főtitkáraként (erre a posztra 2014. decemberében nevezte ki az akkori gazdasági miniszter, Khodr Orfali), a Kína–Szíria Kétoldalú Kereskedelmi Tanácsok elnökeként (2014. márciusa óta), valamint a Szíriai Fém- és Acélipari Tanács elnökeként (2015. decembere óta) fontos szerepet tölt be a szíriai üzleti körökben.

Szoros üzleti kapcsolatban áll a szíriai rezsim kulcsfontosságú szereplőivel, többek között Maher al-Aszaddal.

Mohammed Hamcho üzleti érdekeltségein keresztül a szíriai rezsim haszonélvezője és támogatója, emellett kapcsolatban áll a rezsim más haszonélvezőivel és támogatóival.

2015.1.27.

22.

Ihab (

Image

) (más néven: Ehab, Iehab) Makhlouf (

Image

)

Születési idő: 1973. január 21.;

születési hely: Damaszkusz;

útlevél száma: N002848852

Szíriában tevékenykedő vezető üzletember. Ihab Makhlouf a Syriatel – amely Szíria első számú mobiltelefon-szolgáltatója – alelnöke és részvényese. Számos más szíriai vállalatban és szervezetben is vannak üzleti érdekeltségei, többek között a Ramak Construction Co-ban és a Syrian International Private University for Science and Technology-ban (Szíriai Nemzetközi Tudományos és Műszaki Magányegyetem, SIUST).

A Syriatel a koncessziós szerződése értelmében nyereségének jelentős részét átutalja a szíriai kormánynak, így Ihab Makhlouf mint a vállalat alelnöke szintén közvetlen támogatója a szíriai rezsimnek.

A Makhlouf család befolyásos tagja és szoros kapcsolatban áll az Aszad családdal; Basar al-Aszad elnök unokatestvére.

2011.5.23.

28.

Khalid (

Image

) (más néven: Khaled) Qaddur (

Image

) (más néven: Qadour, Qaddour, Kaddour)

 

Szíriában tevékenykedő vezető üzletember, akinek a távközlési, a kőolaj- és a műanyagiparban vannak érdekeltségei. Közeli üzleti kapcsolatban áll Maher al-Aszaddal.

Üzleti tevékenységén keresztül a szíriai rezsim haszonélvezője és támogatója.

Egyebek mellett üzleti tevékenysége révén kapcsolatban áll Maher al-Aszaddal.

2015.1.27.

29.

Ra'if (

Image

) Al-Quwatly (

Image

) (más néven: Ri'af Al-Quwatli a.k.a. Raeef Al-Kouatly)

Születési idő: 1967.2.3.

születési hely: Damaszkusz

Maher Al-Asszad üzlettársa és egyes üzleti érdekeltségeinek kezelője, a rezsim pénzügyi támogatója.

2011.6.23.

32

Mohammed (

Image

) Makhlouf (

Image

) (más néven: Abu Rami)

Születési idő: 1932.10.19.;

születési hely: Latakia, Szíria.

A Makhlouf család befolyásos tagja, Rami, Ihab és Iyad Makhlouf apja és üzlettársa. Szoros kapcsolatban áll az Aszad családdal, és Basar és Maher al-Aszad anyai nagybátyja. Abu Rami néven is ismert.

Szíriában üzleti tevékenységet kifejtő vezető üzletember, akinek a szíriai ipar számos ágazatában van érdekeltsége és/vagy a szíriai ipar számos ágazatában tevékenykedik. Jelentős befolyással és/vagy érdekeltséggel rendelkezik a General Organisation of Tobacco nevű vállalatban, valamint a kőolaj-, a földgáz- és a fegyveriparban, illetve a bankszektorban.

Részt vesz az Aszad-rezsim fegyverbeszerzéshez és banki szolgáltatásokhoz kapcsolódó üzleti ügyeiben. Tekintettel a szíriai rezsimmel ápolt kiterjedt üzleti és politikai kapcsolataira, a rezsim támogatója és haszonélvezője.

2011.8.1.

33.

Ayman (

Image

) Jabir (

Image

) (más néven: Aiman Jaber)

születési hely: Latakia

Szíriában üzleti tevékenységet kifejtő vezető üzletember, akinek az acél-, a média-, a fogyasztásicikk- és a kőolajágazatban – többek között az ezen ágazatok által termelt cikkek kereskedelmében – vannak érdekeltségei. Számos szíriai vállalatban és szervezetben érdekelt pénzügyileg és/vagy tölt be felső vezetői pozíciót. Ilyenek a következők: Al Jazira (más néven: Al Jazeera; El Jazireh), Dunia TV, valamint a Sama Satellite Channel.

Az Al Jazira nevű cége révén elősegítette az Overseas Petroleum Trading vállalattól Szíriába irányuló olajimportot.

Ayman Jaber üzleti érdekeltségein keresztül a szíriai rezsim haszonélvezője és támogatója.

Közvetlen támogatást nyújt a rezsim Shabiha és/vagy Suqur as-Sahraa elnevezésű milíciáinak, és vezető szerepet játszik bennük.

Üzleti tevékenysége révén kapcsolatban áll Rami Makhlouffal, a rezsimhez kötődő milíciákban betöltött szerepe révén pedig Maher al-Aszaddal.

2015.1.27.

41.

Ali (

Image

) Douba (

Image

)

Születési idő: 1933.;

Születési hely: Karfis, Szíria

Az 1980-as hama-i gyilkosságok felelőse. Basar al-Asszad különleges tanácsadójának hívták vissza Damaszkuszba.

2011.8.23.

48.

Samir (

Image

) Hassan (

Image

)

 

Szíriában tevékenykedő vezető üzletember, a szíriai gazdaság több ágazatában vannak érdekeltségei és/vagy ezekben tevékenykedik. Érdekeltsége van és/vagy jelentős befolyással rendelkezik az Amir Group és a Cham Holding nevű konglomerátumokban, amelyek az ingatlankereskedelem, a turizmus és a közlekedés területén, valamint a pénzügyi szektorban fejtik ki tevékenységüket. Khodr Orfali gazdasági miniszter által történt kinevezését követően 2014. márciusa óta ő tölti be a Kétoldalú Üzleti Tanácsok Oroszországért felelős elnöki tisztségét.

Samir Hassan ezen felül készpénzadományokkal támogatja a rezsim háborús törekvéseit.

Kapcsolatban áll a rezsimet támogatókkal és annak haszonélvezőivel, így például a Tanács által jegyzékbe vett Rami Makhlouffal és Issam Anboubával, a szíriai rezsim haszonélvezőivel.

2014.9.27.

108.

Mohammad (

Image

) (más néven: Mohamed, Muhammad, Mohammed) Al-Jleilati (

Image

)

Születési idő: 1945;

születési hely: Damaszkusz

Volt pénzügyminiszter (posztját 2013. február 9-ig töltötte be). Mint korábbi miniszter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.

2011.12.1.

111.

Joseph (

Image

) Suwaid (

Image

)

Születési idő: 1958;

születési hely: Damaszkusz

Volt államminiszter (legalább 2014. január 21-ig volt hivatalban). Mint korábbi miniszter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.

2012.3.23.

112.

Hussein (

Image

) (más néven: Hussain) Mahmoud (

Image

) Farzat (

Image

) (más néven: Hussein Mahmud Farzat)

Születési idő: 1957;

születési hely: Hama

Volt államminiszter (legalább 2014-ig volt hivatalban). Mint korábbi miniszter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.

2012.3.23.

114.

Emad (

Image

) Abdul-Ghani (

Image

) Sabouni (

Image

) (más néven: Imad Abdul Ghani Al Sabuni)

Születési idő: 1964;

születési hely: Damaszkusz

Volt távközlési és technológiai miniszter (legalább 2014. áprilisáig volt hivatalban). Mint korábbi miniszter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.

2012.2.27.

117.

Adnan (

Image

) Hassan (

Image

) Mahmoud (

Image

)

Születési idő: 1966;

születési hely: Tartous.

Korábbi tájékoztatási miniszter. Mint korábbi miniszter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.

2011.9.23.

192

Hashim Anwar al-Aqqad (más néven: Hashem Aqqad, Hashem Akkad, Hashim Akkad)

Születési idő: 1961;

születési hely: Mohagirine, Szíria

Szíriában tevékenykedő vezető üzletember, a szíriai gazdaság több ágazatában vannak érdekeltségei és/vagy ezekben tevékenykedik. Érdekeltsége van és/vagy jelentős befolyással rendelkezik az Anwar Akkad Sons Group (AASG) nevű vállalatcsoportban és az ahhoz tartozó United Oil nevű vállalatban. Az AASG konglomerátumnak a következő ágazatokban vannak érdekeltségei: kőolaj-, földgáz- és vegyipar, biztosítás, ipari gépek, ingatlankereskedelem, turizmus, kiállítások, szerződések, valamint orvosi felszerelések.

Hashim Anwar al-Aqqad a szíriai parlamentnek is tagja volt egészen 2012-ig.

Al-Aqqad nem érhette volna el sikereit a rezsim támogatása nélkül. Tekintettel a szíriai rezsimmel ápolt kiterjedt üzleti és politikai kapcsolataira, a rezsim támogatója és haszonélvezője.

2014.7.23.

201

Wael Abdulkarim

(más néven: Wael Al Karim)

Al Karim for Trade and Industry, PO Box 111, 5797 Damascus, Syria

A szíriai kőolaj-, vegy- és feldolgozóiparban tevékenykedő vezető üzletember. Nevezetesen az Abdulkarim Group (más néven: Al Karim Group/Alkarim for Trade and Industry/Al Karim Trading and Industry/Al Karim for Trade and Industry) nevű szervezetet képviseli. Az Abdulkarim Group kenőanyagok, zsírok és ipari vegyi anyagok vezető gyártója Szíriában.

2015.3.7.

203

George Haswani

(más néven: Heswani; Hasawani; Al Hasawani)

Cím: Damascus Province, Yabroud, Al Jalaa St, Syria

Szíriában tevékenykedő vezető üzletember, a mérnöki, építőipari, valamint a kőolaj- és földgázágazatban vannak érdekeltségei és/vagy ezekben tevékenykedik. Érdekeltsége van és/vagy jelentős befolyással rendelkezik számos szíriai vállalatban és szervezetben, nevezetesen egy vezető mérnöki és építőipari vállalkozásban, a HESCO Engineering and Construction Company-ban.

George Haswani szoros kapcsolatban áll a szíriai rezsimmel. Mint a szíriai rezsim számára az ISIL-től történő olajszállítási ügyletekben közvetítői szerepet betöltő személy, támogatja a rezsimet és haszonélvezője annak. A rezsim haszonélvezője azáltal is, hogy alvállalkozói szerződést kötött a Stroytransgaz nevű, kiemelkedő jelentőségű orosz olajvállalattal.

2015.3.7.


Top