EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0466

A Tanács (EU) 2016/466 végrehajtási rendelete (2016. március 31.) a líbiai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló (EU) 2016/44 rendelet 21. cikke (2) bekezdésének végrehajtásáról

HL L 85., 2016.4.1, p. 3–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/04/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/466/oj

1.4.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 85/3


A TANÁCS (EU) 2016/466 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2016. március 31.)

a líbiai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló (EU) 2016/44 rendelet 21. cikke (2) bekezdésének végrehajtásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a líbiai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról és a 204/2011/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. január 18-i (EU) 2016/44 tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 21. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára,

mivel:

(1)

A Tanács 2016. január 18-án elfogadta az (EU) 2016/44 rendeletet.

(2)

A Tanács 2015. március 16-án emlékeztetett arra, hogy csak politikai megoldás révén lehet fenntartható előrelépést tenni és elősegíteni a békét és stabilitást Líbiában, és említést tett többek között arról, hogy fontos tartózkodni minden olyan cselekménytől, amely tovább mélyítheti a jelenlegi megosztottságot.

(3)

A Tanácsot továbbra is súlyos aggodalommal tölti el a líbiai helyzet és különösen a líbiai békét, biztonságot és stabilitást fenyegető cselekmények, továbbá azon cselekmények, amelyek akadályozzák vagy aláássák a líbiai politikai átmenet sikeres befejezését, mint például azon cselekmények, amelyek akadályozzák a 2015. december 17-i líbiai politikai megállapodás végrehajtását és a nemzeti egységkormány megalakítását, ideértve az intézkedéseknek a politikai befolyással rendelkező líbiai személyek általi, több ízben történő elmulasztását.

(4)

A Líbiában fennálló helyzet súlyosságára tekintettel helyénvaló további három személyt felvenni a korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyeknek az (EU) 2016/44 rendelet III. mellékletében foglalt jegyzékébe.

(5)

Az (EU) 2016/44 rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az e rendelet mellékletében felsorolt személyeket fel kell venni az (EU) 2016/44 rendelet III. mellékletében foglalt jegyzékbe.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2016. március 31-én.

a Tanács részéről

az elnök

A.G. KOENDERS


(1)  HL L 12., 2016.1.19., 1. o.


MELLÉKLET

„III. MELLÉKLET

A 6. cikk (2) bekezdésében említett természetes és jogi személyek, szervezetek és szervek jegyzéke

A.   SZEMÉLYEK

 

Név

Azonosító adatok

A jegyzékbevétel indokolása

A jegyzékbevétel időpontja

16.

SALEH ISSA GWAIDER, Agila

Születési idő: 1944 (nem biztos)

Agila Saleh a képviselők tanácsának elnöke a képviselőházban 2014. augusztus 5. óta.

2015. december 17-én kinyilvánította, hogy ellenzi a 2015. december 17-én aláírt líbiai politikai megállapodást.

A képviselők tanácsának elnökeként Agila Saleh akadályozza és aláássa a líbiai politikai átmenetet, többek között azzal, hogy 2016. február 23-án nem volt hajlandó szavazást tartani a képviselőházban a nemzeti egységkormányról.

Agila Saleh 2016. február 23-án úgy döntött, hogy létrehoz egy bizottságot, amely várhatóan találkozik a líbiai politikai megállapodást ellenző »líbiai–líbiai folyamat« más tagjaival.

 

17.

GHWELL, Khalifa

más néven AL GHWEIL, Khalifa

AL-GHAWAIL, Khalifa

Születési idő: 1964

Misratah

Khalifa Ghwell a nemzetközi szinten nem elismert általános nemzeti kongresszus (más néven »nemzeti felemelkedés kormánya«) úgynevezett »miniszterelnöke és védelmi minisztere«, és ebben a minőségében felelős annak tevékenységéért.

Khalifa Ghwell 2015. július 7-én Nuri Abu Sahmain-nel, az általános nemzeti kongresszus elnökével együtt részt vett a Steadfastness Front (Alsomood) elnevezésű új katonai erő felavatásának aláírási ceremóniáján, és ezzel kinyilvánította az e katonai erő iránti támogatását, amelyet hét hadosztály alkot, és amelynek célja, hogy megakadályozza egy egységkormány megalakítását Tripoliban.

Khalifa Ghwell mint az általános nemzeti kongresszus »miniszterelnöke« központi szerepet játszik a líbiai politikai megállapodással létrehozott nemzeti egységkormány megalakulásának akadályozásában.

2016. január 15-én Khalifa Ghwell mint a tripoli székhelyű általános nemzeti kongresszus »miniszterelnöke és védelmi minisztere« elrendelte, hogy tartóztassák le az új biztonsági csoportnak a nemzeti egységkormány megbízott miniszterelnöke által kinevezett minden olyan tagját, aki beteszi a lábát Tripoliba.

 

18.

ABU SAHMAIN, Nuri

más néven BOSAMIN, Nori

BO SAMIN, Nuri

BADI, Salahdin

Születési idő: 1956.5.16.

Zouara/Zuwara, Líbia

Nuri Abu Sahmain a nemzetközi szinten nem elismert általános nemzeti kongresszus (más néven »nemzeti felemelkedés kormánya«) úgynevezett »elnöke«, és ebben a minőségében felelős annak tevékenységéért.

Az általános nemzeti kongresszus elnökeként Nuri Abu Sahmain központi szerepet játszik a líbiai politikai megállapodás akadályozásában és ellenzésében, valamint a nemzeti egységkormány megalakulásának akadályozásában és ellenzésében.

Nuri Abu Sahmain 2015. december 15-én sürgette, hogy halasszák el a líbiai politikai megállapodás elfogadását, amelyre a tervek szerint egy december 17-i ülésen került volna sor.

2015. december 16-án nyilatkozatot adott ki arról, hogy az általános nemzeti kongresszus nem engedélyezi a tagjai számára, hogy részt vegyenek az ülésen vagy hogy aláírják a líbiai politikai megállapodást.

Nuri Abu Sahmain 2016. január 1-jén az Egyesült Nemzetek Szervezetének különleges képviselőjével folytatott tárgyalások során elutasította a líbiai politikai megállapodást.”

 


Top