EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0465

A Tanács (EU) 2016/465 rendelete (2016. március 31.) a Koreai Népi Demokratikus Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 329/2007/EK rendelet módosításáról

HL L 85., 2016.4.1, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2017; közvetve hatályon kívül helyezte: 32017R1509

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/465/oj

1.4.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 85/1


A TANÁCS (EU) 2016/465 RENDELETE

(2016. március 31.)

a Koreai Népi Demokratikus Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 329/2007/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 215. cikkére,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés V. címének 2. fejezetével összhangban elfogadott, a Koreai Népi Demokratikus Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről és a 2010/800/KKBP határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. április 22-i 2013/183/KKBP tanácsi határozatra (1),

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője és az Európai Bizottság együttes javaslatára,

mivel:

(1)

A 329/2007/EK rendelet (2) végrehajtja a Koreai Népi Demokratikus Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2013/183/KKBP határozatban rögzített intézkedéseket, amely hatályon kívül helyezte a 2010/800/KKBP határozatot és annak helyébe lépett.

(2)

A Tanács 2016. március 31-én elfogadta a (KKBP) 2016/475 határozatot (3), amely jegyzékbe veszi a Korea National Insurance Corporationt (KNIC) és olyan mentességekről rendelkezik, amelyek lehetővé teszik uniós személyek és jogalanyok számára, hogy biztosítást vagy viszontbiztosítást kössenek a KNIC-vel az Észak-Koreában folytatandó tevékenységekre. Emellett a Tanács úgy határozott, hogy lehetővé teszi uniós személyek és jogalanyok számára, hogy a KNIC általi, az ilyen biztosítás, illetve viszontbiztosítás alapján, vagy az Unió területén okozott kár tekintetében kifizetésekben részesülhessenek. Ezen túlmenően a (KKBP) 2016/475 határozat lehetővé teszi a KNIC azon befagyasztott pénzeszközeinek felszabadítását, amelyek korábbi szerződés alapján fennálló, esedékes kifizetések teljesítéséhez szükségesek.

(3)

A 329/2007/EK rendelet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 329/2007/EK rendelet a következő cikkel egészül ki:

„8a. cikk

(1)   A 6. cikk (4) bekezdésétől eltérve a tagállamoknak a II. mellékletben felsorolt honlapokon megjelölt illetékes hatóságai engedélyezhetik a Korea National Insurance Corporation (KNIC) egyes pénzeszközeinek vagy gazdasági forrásainak rendelkezésre bocsátását, amennyiben az valamely tagállam állampolgárával, valamely tagállam joga szerint bejegyzett vagy létrehozott jogi személlyel, jogalannyal vagy szervvel kötött biztosítási vagy viszontbiztosítási szerződés szerinti díjak kifizetéséhez szükséges, feltéve, hogy a kifizetés:

a)

kizárólag valamely tagállam állampolgára, valamely tagállam joga szerint bejegyzett vagy létrehozott jogi személy, jogalany vagy szerv által Észak-Koreában folytatandó és az e rendelet szerint nem tiltott tevékenységek célját szolgálja;

b)

a kifizetés nem egy a IV., V. vagy Va. mellékletben felsorolt személy, jogalany vagy szerv közvetlen vagy közvetett javára szolgál, kivéve a KNIC-t.

(2)   Valamely tagállam állampolgára, és valamely tagállam joga szerint bejegyzett vagy létrehozott jogi személy, jogalany vagy szerv a KNIC általi kifizetésben részesülhet, amennyiben ezt a tagállamoknak a II. mellékletben felsorolt honlapokon megjelölt illetékes hatóságai előzetesen engedélyezik. Az engedély akkor adható meg, ha a kifizetés:

a)

az (1) bekezdés a) pontjában említett biztosítási vagy viszontbiztosítási szolgáltatás nyújtásáról szóló szerződésnek megfelelően, vagy KNIC által nyújtandó biztosítási, illetve viszontbiztosítási szolgáltatás nyújtásáról szóló szerződésnek megfelelően, az Unió területén, az ilyen szerződés bármely szerződő fele által okozott kár tekintetében esedékes;

b)

nem szolgálja sem közvetlenül, sem közvetve valamely, a IV., V. vagy Va. mellékletben felsorolt személy, jogalany vagy szerv javát;

c)

nem járul hozzá az e rendelet szerint tiltott tevékenységhez; és

d)

nem eredményezi a KNIC Észak-Koreán kívüli pénzeszközeinek vagy gazdasági forrásainak felszabadítását.

(3)   Nincs szükség az e cikk (1) és (2) bekezdése szerinti engedélyre, ha a KNIC részére történő vagy a KNIC általi kifizetés valamely tagállam észak-koreai diplomáciai vagy konzuli missziója hivatalos céljaira szükséges.

(4)   A 6. cikk (2) bekezdésétől eltérve a tagállamoknak a II. mellékletben felsorolt honlapokon megjelölt illetékes hatóságai az általuk megfelelőnek ítélt körülmények esetén engedélyezhetik a KNIC egyes befagyasztott pénzeszközeinek vagy gazdasági forrásainak felszabadítását azt követően, hogy megállapították, hogy:

a)

a pénzeszközök vagy gazdasági források kizárólag a KNIC által, 2016. április 1. előtt kötött szerződések alapján esedékes kifizetések céljára használhatók fel;

b)

a szerződés nem kapcsolódik sem közvetlenül, sem közvetve valamely, e rendelet alapján tiltott tevékenységhez;

c)

a kfizetés sem közvetlenül, sem közvetve nem szolgál egy a IV., V. vagy Va. mellékletben felsorolt személy, jogalany vagy szerv javára.

Az érintett tagállam az e bekezdés alapján kiadott valamennyi engedélyről tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2016. március 31-én.

a Tanács részéről

az elnök

A.G. KOENDERS


(1)  HL L 111., 2013.4.23., 52. o.

(2)  A Tanács 329/2007/EK rendelete (2007. március 27.) a Koreai Népi Demokratikus Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről (HL L 88., 2007.3.29., 1. o.).

(3)  A Tanács (KKBP) 2016/475 határozata (2016. március 31.) a Koreai Népi Demokratikus Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2013/183/KKBP határozat módosításáról (lásd e Hivatalos Lap 34. oldalát).


Top