EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D2459

A Tanács (KKBP) 2015/2459 végrehajtási határozata (2015. december 23.) a Közép-afrikai Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2013/798/KKBP határozat végrehajtásáról

OJ L 339, 24.12.2015, p. 48–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/2459/oj

24.12.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 339/48


A TANÁCS (KKBP) 2015/2459 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2015. december 23.)

a Közép-afrikai Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2013/798/KKBP határozat végrehajtásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 31. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a Közép-afrikai Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló, 2013. december 23-i 2013/798/KKBP tanácsi határozatra (1) és különösen annak 2c. cikkére,

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára,

mivel:

(1)

A Tanács 2013. december 23-án elfogadta a 2013/798/KKBP határozatot.

(2)

Az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának a 2127 (2013) ENSZ BT-határozat alapján létrehozott szankcióbizottsága (a továbbiakban: szankcióbizottság) 2015. október 20-án a szankciós jegyzékében egy személy tekintetében frissítette az azonosításra szolgáló adatokat.

(3)

A szankcióbizottság 2015. december 17-én két személyt felvett a korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek és szervezetek jegyzékébe.

(4)

A 2013/798/KKBP határozat mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2013/798/KKBP határozat melléklete az e határozat mellékletében foglaltak szerint módosul.

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2015. december 23-án.

a Tanács részéről

az elnök

J. ASSELBORN


(1)  HL L 352., 2013.12.24., 51. o.


MELLÉKLET

Az 1. cikkben említett személyek

I.

A 2013/798/KKBP határozat mellékletében foglalt jegyzék a következő személyekkel egészül ki:

7.   Haroun GAYE (más néven: a) Haroun Geye; b) Aroun Gaye; c) Aroun Geye)

Tisztség: a Front Populaire pour la Renaissance de Centrafrique (FPRC) politikai koordinációjának felelőse

Születési idő: a) 1968. január 30. b) 1969. január 30.

Útlevélszám: Central African Republic number O00065772 (az „O” betűt három nulla követi), lejárat napja: 2019. december 30.)

Cím: Bangui, Közép-afrikai Köztársaság

A jegyzékbe vétel időpontja: 2015. december 17.

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó információ:

Haroun Gaye-t 2015. december 17-én vették jegyzékbe a 2196 (2015) ENSZ BT-határozat 11. pontja és 12. pontjának b) és f) alpontja alapján mint olyan személyt, aki részt vesz a Közép-afrikai Köztársaság békéjét, stabilitását vagy biztonságát veszélyeztető cselekményekben vagy támogatja azokat; részt vesz a nemzetközi emberi jogi normákat vagy a nemzetközi humanitárius jogot megsértő cselekedetek vagy emberi jogi jogsértésnek vagy visszaélésnek minősülő cselekedetek tervezésében, irányításában vagy elkövetésében a Közép-afrikai Köztársaságban, ideértve a nemi erőszakot, a civil lakosság célba vételét, az etnikai vagy vallási alapú támadásokat, az iskolák és kórházak elleni támadásokat, valamint az elrablást és a lakóhely elhagyására kényszerítést is; illetve részt vesz az ENSZ-missziók vagy nemzetközi biztonsági erők, mint például a MINUSCA, az uniós missziók és az ezeket támogató francia műveletek elleni támadások tervezésében, irányításában, finanszírozásában vagy végrehajtásában.

További információk:

HAROUN GAYE 2014 elejétől vezető szerepet tölt be egy olyan fegyveres csoportban, amely Bangui PK5-ös körzetében működik. A PK5-ös körzet civil társadalmi képviselőinek elmondása szerint Gaye és fegyveres csoportja tovább élezi a konfliktust Banguiban, akadályozza a megbékélést, valamint a lakosság bejutását Bangui harmadik negyedébe, illetve kijutását onnan. 2015. május 11-én Gaye 300 tüntetővel megakadályozta a bejutást a nemzeti átmeneti tanács ülésére, azzal a céllal, hogy megzavarja a Bangui Fórum utolsó napjának menetét. GAYE a beszámolók szerint együttműködött anti-Balaka tisztviselőkkel a rendzavarás koordinálásában.

2015. június 26-án Gaye és néhány követője megzavarta egy szavazói regisztrációs kampány megkezdését Bangui PK5-ös körzetében, aminek következtében a kampány nem is folytatódott.

A MINUSCA személyzete 2015. augusztus 2-án megkísérelte letartóztatni Gaye-t a 2217 (2015) sz. ENSZ-BT határozat 32. pontja f) alpontjának i. alpontja alapján. Gaye a beszámolók szerint előre értesült a letartóztatási kísérletről, és támogatóival együtt nehézfegyverekkel felfegyverkezve várta azt. Gaye fegyveresei tüzet nyitottak a MINUSCA közös csapatára. A hétórás összecsapásban Gaye emberei tűzfegyvereket, rakétahajtású gránátot, illetve kézigránátot vetettek be a MINUSCA csapatai ellen, és egy békefenntartót megöltek, nyolcat pedig megsebesítettek. Gaye 2015. szeptember végén részt vett erőszakos tüntetésekre és összecsapásokra való felbujtásban, amelyekről kiderült, hogy az átmeneti kormány megbuktatására irányuló államcsínykísérlet részét képezték. Az államcsíny-kísérletet vélhetően Francois Bozize volt elnök támogatói vezették Gaye-jel és az FPRC más vezetőivel szükségből szövetkezve. Gaye célja valószínűleg az volt, hogy megtorló támadások sorát provokálja ki és ezzel veszélybe sodorja a küszöbön álló választások megtartását. Gaye volt a felelős az anti-Balaka csoport irányításból kiszorult tagjaival való koordinációért.

2015. október 1-jén találkozóra került sor a PK5-ös körzetben Eugène Barret Ngaïkosset, az anti-Balaka csoport egy irányításból kiszorult tagja és Gaye között, hogy megtervezzenek egy közös támadást, amelyre október 3-án, szombaton került volna sor Banguiban. Gaye csoportja megakadályozta, hogy a PK5-ös körzetben tartózkodó személyek elhagyják a körzetet, hogy ezzel erősítse a muzulmán népesség közösségi azonosságtudatát, fokozandó az etnikumok közötti feszültségeket és megakadályozandó a megbékélést. 2015. október 26-án Gaye és csoportja megzavarta a Bangui érseke és Bangui központi mecsetének imámja közötti találkozót, és megfenyegette a küldöttséget, amely a központi mecset elhagyására és a PK5-ös körzetből való menekülésre kényszerült.

8.   Eugène BARRET NGAÏKOSSET (más néven: a) Eugene Ngaikosset b) Eugene Ngaikoisset c) Eugene Ngakosset, d) Eugene Barret Ngaikosse e) Eugene Ngaikouesset; nem megerősített álnév: f) „The Butcher of Paoua” g) Ngakosset

Tisztség: a) a Közép-afrikai Köztársaság elnöki őrségének volt parancsnoka, b) a Közép-afrikai Köztársaság haditengerészetének volt parancsnoka

Nemzeti személyazonosító szám: a Közép-afrikai Köztársaság fegyveres erőinek (FACA) katonai azonosítószáma: 911-10-77

Cím: a) Bangui, Közép-afrikai Köztársaság

A jegyzékbe vétel időpontja: 2015. december 17.

Egyéb információ: Eugène Barret Ngaïkosse parancsnok François Bozizé volt elnök (CFi.001) elnöki őrségének egykori tagja, és összefüggésbe hozható az anti-Balaka mozgalommal. A Brazzaville-ből való kiadatását követően 2015. május 17-én megszökött a börtönből, és létrehozta saját anti-Balaka csoportját, amelynek a Közép-afrikai Köztársaság fegyveres erőinek (FACA) korábbi harcosai is a tagjai közé tartoznak.

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó információ:

Eugène BARRET NGAÏKOSSET-et 2015. december 17-én vették jegyzékbe a 2196 (2015) ENSZ BT-határozat 11. pontja és 12. pontjának b) és f) alpontja alapján mint olyan személyt, aki részt vesz a Közép-afrikai Köztársaság békéjét, stabilitását vagy biztonságát veszélyeztető cselekményekben vagy támogatja azokat; részt vesz a nemzetközi emberi jogi normákat vagy a nemzetközi humanitárius jogot megsértő cselekedetek vagy emberi jogi jogsértésnek vagy visszaélésnek minősülő cselekedetek tervezésében, irányításában vagy elkövetésében a Közép-afrikai Köztársaságban, ideértve a nemi erőszakot, a civil lakosság célba vételét, az etnikai vagy vallási alapú támadásokat, az iskolák és kórházak elleni támadásokat, valamint az elrablást és a lakóhely elhagyására kényszerítést is; illetve részt vesz az ENSZ-missziók vagy nemzetközi biztonsági erők, mint például a MINUSCA, az uniós missziók és az ezeket támogató francia műveletek elleni támadások tervezésében, irányításában, finanszírozásában vagy végrehajtásában.

További információk:

Ngaïkosset egyike azoknak, akik a leginkább felelőssé tehetők a Banguiban 2015. szeptember végén lezajlott erőszakos cselekményekért. Ngaïkosset és az anti-Balaka csoport más tagjai együttműködtek az ex-Séléka irányításból kiszorult tagjaival annak érdekében, hogy destabilizálják a Közép-afrikai Köztársaság átmeneti kormányát. A 2015. szeptember 27-ről28-ra virradó éjszaka során Ngaïkosset és mások sikertelen kísérletet hajtottak végre az „Izamo” csendőrségi laktanya lerohanására, amellyel céljuk az volt, hogy fegyvereket és lőszert zsákmányoljanak. Szeptember 28-án a csoport körbevette a Közép-afrikai Köztársaság nemzeti rádiójának irodaépületét.

2015. október 1-jén találkozóra került sor a PK5-ös körzetben Ngaïkosset és Haroun Gaye, a Front Populaire pour la Renaissance de Centrafrique (FPRC) egyik vezetője között, hogy megtervezzenek egy közös támadást, amelyre október 3-án, szombaton került volna sor Banguiban.

2015. október 8-án a Közép-afrikai Köztársaság igazságügyi minisztere bejelentette, hogy tervei között szerepel annak kivizsgálása, hogy Ngaïkosset és más személyek milyen szerepet játszottak a 2015. szeptemberében Banguiban lezajlott erőszakos cselekményekben. Ngaïkosset és a többi érintett személy az elmondottak szerint „az állam belső biztonságát sértő, elítélendő magatartást tanúsított, továbbá összeesküvéssel, valamint polgárháborúra, polgári engedetlenségre, gyűlölködésre és bűnrészességre való felbujtással gyanúsítható”. A Közép-afrikai Köztársaság igazságügyi hatóságai utasítást kaptak arra, hogy kutassák fel és tartóztassák le az elkövetőket és a bűnrészeseket.

2015. október 11-én Ngaïkosset vélhetően arra utasította az irányítása alatt álló anti-Balaka milíciát, hogy hajtson végre emberrablásokat azzal a céllal, hogy kikényszerítse Catherine Samba-Panza ideiglenes elnök távozását. Az emberrablásoknak különösen francia állampolgárok, valamint a Közép-afrikai Köztársaság politikai személyiségei és ENSZ-tisztviselők álltak a célpontjában.

II.

A 2013/798/KKBP határozat mellékletében szereplő 6. bejegyzésnek a következő bejegyzés lép a helyébe:

6.   Oumar YOUNOUS ABDOULAY (más néven: a) Oumar Younous, b) Omar Younous, c) Oumar Sodiam, d) Oumar Younous M'Betibangui)

Tisztség: a Séléka egykori vezérezredese

Születési idő: 1970. április 2.

Állampolgárság: szudáni, közép-afrikai köztársasági diplomataútlevelének száma: D00000898, kiállítás dátuma: 2013. április 11. (érvényes 2018. április 10-ig)

Cím: a) Bria, Közép-afrikai Köztársaság (Tel.: +236 75507560) b) Birao, Közép-afrikai Köztársaság c) Tullus, dél-Dárfúr, Szudán (korábbi lakhely)

Egyéb információ: Gyémántcsempész, a Séléka háromcsillagos vezérezredese és Michel Djotodiának, a Közép-afrikai Köztársaság korábbi ideiglenes elnökének közeli bizalmasa. Személyleírása: hajszín: fekete, magasság: 180 cm, a fulani etnikai csoporthoz tartozik. Az Interpol–ENSZ Biztonsági Tanács speciális körözésen való feltüntetéshez fénykép áll rendelkezésre.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel dátuma: 2015. augusztus 20. (2015. október 20-án módosítva)

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó információ:

Oumar Younoust 2015. augusztus 20-án vették jegyzékbe a 2196 (2015) ENSZ BT-határozat 11. pontja és 12. pontjának d) alpontja alapján mint olyan személyt, aki részt vesz a Közép-afrikai Köztársaság békéjét, stabilitását vagy biztonságát veszélyeztető cselekményekben vagy támogatja azokat, ideértve az átmeneti megállapodásokat veszélyeztető vagy megsértő cselekedeteket, a politikai átmenet folyamatát – ezen belül a demokratikus, szabad és tisztességes választások felé való átmenetet – veszélyeztető vagy akadályozó, vagy az erőszakot tápláló cselekedeteket is, továbbá a természeti erőforrások – többek között a gyémánt, az arany, a vadon élő állatok és növények, valamint az ezekből készült termékek – illegális kiaknázása vagy kereskedelme révén támogatást nyújt fegyveres csoportoknak vagy bűnszövetkezeteknek a Közép-afrikai Köztársaságban.

További információk:

Oumar Younous a Sékéla korábbi vezérezredeseként és gyémántcsempészként a természeti erőforrások, többek között a gyémánt illegális kiaknázása és kereskedelme révén támogatást nyújt egy fegyveres csoportnak a Közép-afrikai Köztársaságban.

Oumar Younous, a SODIAM gyémántfelvásárló társaság korábbi sofőrje, 2008 októberében csatlakozott a Mouvement des Libérateurs Centrafricains pour la Justice (MLCJ) elnevezésű felkelő csoporthoz. 2013. decemberi állás szerint a Séléka háromcsillagos vezérezredese és Michel Djotodia ideiglenes elnök közeli bizalmasa volt.

Younous részt vesz a Briából és Sam Ouandjából Szudánba irányuló gyémántkereskedelemben. Értesülések szerint Oumar Younous részt vett Briában elrejtett gyémántcsomagok begyűjtésében és eladás céljából Szudánba történő szállításában.


Top