EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52015JC0032

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG ÉS AZ UNIÓ KÜLÜGYI ÉS BIZTONSÁGPOLITIKAI FŐKÉPVISELŐJÉNEK KÖZÖS HATÁROZATA az Európai Uniónak a terrorizmus megelőzését és leküzdését célzó különböző szervezetekben való részvételéről

JOIN/2015/032 final

Brüsszel, 2015.8.27.

JOIN(2015) 32 final

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG ÉS AZ UNIÓ KÜLÜGYI ÉS BIZTONSÁGPOLITIKAI FŐKÉPVISELŐJÉNEK KÖZÖS HATÁROZATA

az Európai Uniónak a terrorizmus megelőzését és leküzdését célzó különböző szervezetekben való részvételéről


AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG ÉS AZ UNIÓ KÜLÜGYI ÉS BIZTONSÁGPOLITIKAI FŐKÉPVISELŐJÉNEK KÖZÖS HATÁROZATA

az Európai Uniónak a terrorizmus megelőzését és leküzdését célzó különböző szervezetekben való részvételéről

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG ÉS AZ UNIÓ KÜLÜGYI ÉS BIZTONSÁGPOLITIKAI FŐKÉPVISELŐJE,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 17. cikke (1) bekezdésére és 27. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)A terrorizmus elleni küzdelem világfórumának célja a terrorizmus elleni küzdelem terén folytatott nemzetközi együttműködés megerősítése, e multilaterális fórum keretében a részt vevő tagok arról tárgyalnak, milyen know-how, erőforrások és kezdeményezések mozgósítására van szükség a terrorizmus elleni hatékonyabb küzdelemhez. A fórum keretében a tagok az erőszakos szélsőségesség elleni fellépéssel és annak megelőzésével kapcsolatos kérdések kezelése céljából szakosított nemzetközi szerveket hoztak létre: a Hedayah-t (az Erőszakos Szélsőségesség Elleni Fellépés Nemzetközi Kiválósági Központja), az Igazságszolgáltatás és Jogállamiság Nemzetközi Intézetét és a közösségi szerepvállalást és rezilienciát támogató globális alapot.

(2)A Hedayah-t (az Erőszakos Szélsőségesség Elleni Fellépés Nemzetközi Kiválósági Központja) azon igény kielégítésére alapították, hogy létrejöjjön egy független, az erőszakos szélsőségesség minden formájának és megnyilvánulásának leküzdését célzó képzési, párbeszéd-, együttműködési és kutatási központ, amely világszinten képes összefogni a szakértőket, a know-howt és a tapasztalatokat.

(3)Az Igazságszolgáltatás és Jogállamiság Nemzetközi Intézetének küldetése, hogy jogi alapú képzéseket nyújtson jogalkotóknak, rendőrségi, ügyészségi és bírósági tisztviselőknek, valamint a büntetés-végrehajtási állomány tagjainak, továbbá az igazságügy egyéb érdekelt feleinek a terrorizmus és a kapcsolódó nemzetközi bűncselekmények kezelése, a büntető igazságszolgáltatási rendszerek megerősítése, valamint a jogérvényesülés, a biztonság és az emberi jogok érvényesülésének előmozdítása érdekében az igazságügyi, rendőrségi és egyéb büntető igazságszolgáltatási szakemberek regionális hálózatainak kiépítése terén. Az intézet fórumként szolgál hasonló tevékenységekhez olyan együttműködési partnerekkel is, mint például az ENSZ Kábítószer- és Bűnügyi Hivatala, az ENSZ Terrorizmus Elleni Bizottságának Ügyvezető Igazgatósága, vagy a terrorizmus elleni küzdelem világfóruma.

(4)A közösségi szerepvállalást és rezilienciát támogató globális alapot a terrorizmus elleni küzdelem világfóruma keretén belül alakították ki, hogy kiegészítő jelleggel támogassa a kormányzatok és közösségi alapú szervezetek erőszakos szélsőségesség kezelésére és az erőszakos szélsőségesség megnyilvánulásaival szembeni ellenálló képesség ösztönzésére irányuló jelenlegi és jövőbeli erőfeszítéseit. Az alap célja az erőszakos szélsőségesség elleni helyi, közösségi szintű kezdeményezések támogatása.

(5)Az Európai Unió a terrorizmus elleni küzdelem világfórumának alapító tagjaként, valamint a Hedayah (az Erőszakos Szélsőségesség Elleni Fellépés Nemzetközi Kiválósági Központja), az Igazságszolgáltatás és Jogállamiság Nemzetközi Intézete és a közösségi szerepvállalást és rezilienciát támogató globális alap alapításában szorosan együttműködő partnerként ezeket a szerveket központi jelentőségűnek tartja általában az erőszakos szélsőségesség, és különösen a terrorizmus elleni nemzetközi együttműködés terén tett erőfeszítései szempontjából.

(6)A stabilitás és a béke elősegítését szolgáló eszköz 2014–2020-ra vonatkozó tematikus stratégiai dokumentumának és az azt kísérő, 2014–2017. évi többéves indikatív programjának elfogadásáról szóló, 2014. augusztus 11-i (C(2014) 5607) bizottsági végrehajtási határozat hosszú távú tevékenységekre vonatkozó rendelkezéseket állapított meg az Unió, valamint a partnerországok és -régiók közötti együttműködés konkrét fellépései vonatkozásában, melyek célja a globális és a régiókon átnyúló, valamint a kialakulóban lévő fenyegetések kezelése, a stabilitás és a béke elősegítését szolgáló eszköz létrehozásáról szóló 230/2014/EU rendelet ( 1 ) 5. cikkének rendelkezései szerint.

(7)A stratégia – melynek egyik legfontosabb prioritásaként a terrorizmus elleni küzdelmet határozták meg – felhívja az Európai Unió figyelmét arra, hogy járuljon hozzá a hatékony multilateralizmus előmozdítására és a prioritásként meghatározott, régiókon átnyúló együttműködésre irányuló átfogó uniós célkitűzésekhez. Az ENSZ keretében vagy olyan más multilaterális keretek között kialakított konkrét terrorizmusellenes együttműködési programok támogatása, mint a terrorizmus elleni küzdelem világfóruma, kifejezetten említésre kerül a stabilitás és a béke elősegítését szolgáló eszköz egyik lehetőségeként.

(8)A stratégiára építve a 2014–2017. évi többéves indikatív program prioritásként határozta meg a terrorizmus elleni hosszú távú multilaterális együttműködést, különösen az ENSZ és a terrorizmus elleni küzdelem világfóruma keretében, valamint a világszintű bevonás és – a többek közt multilaterális kezdeményezésekkel, kormányzatokkal, civil társadalmi szervezetekkel és helyi közösségekkel folytatott – párbeszéd támogatását a terrorizmus megelőzéséről és az erőszakos szélsőségesség elleni küzdelemről.

(9)A 2013. évi cselekvési program elfogadásáról szóló (C(2013) 4599) bizottsági végrehajtási határozat alapján a Bizottság az Igazságszolgáltatás és Jogállamiság Nemzetközi Intézetén keresztül is támogatja a Közel-Kelet és Észak-Afrika büntető igazságszolgáltatási rendszereinek terrorizmusellenes aspektusaival kapcsolatos fellépéseket, az intézet jogállamiság-alapú büntető igazság-szolgáltatási reformok előmozdítása terén szerzett tapasztalatainak és felhatalmazásának köszönhetően.

(10)A 2014. évi cselekvési program elfogadásáról szóló (C(2014) 5647) bizottsági végrehajtási határozatban a Bizottság úgy határozott, hogy részt fog venni a Hedayah (az Erőszakos Szélsőségesség Elleni Fellépés Nemzetközi Kiválósági Központja) és a közösségi szerepvállalást és rezilienciát támogató globális alap munkájában. A Bizottság ezzel a határozattal támogatást nyújtott a mind a Hedayah-nak (az Erőszakos Szélsőségesség Elleni Fellépés Nemzetközi Kiválósági Központja), mind a közösségi szerepvállalást és rezilienciát támogató globális alapnak azzal a céllal, hogy ezek e támogatásokat továbbadják olyan helyi, közösségi szintű kezdeményezések finanszírozására, amelyek világszerte az erőszakos szélsőségesség ellen lépnek fel, hasznosítva e két szerv nemzetközi tapasztalatait és multilaterális jellegét. Ezenkívül ugyanez a határozat úgy rendelkezett, hogy a Bizottság részt fog venni a közösségi szerepvállalást és rezilienciát támogató globális alap irányító testületében.

(11)Ezt a megközelítést igazolták és megerősítették a 2015. február 9-i terrorizmus elleni küzdelemről szóló tanácsi következtetések 2 : „Támogatni kell a radikalizálódás és a terrorizmus elleni küzdelemre irányuló olyan nemzetközi kezdeményezéseket, mint például az erőszakos szélsőségesség elleni első nemzetközi kiválósági központ („Hedayah”) Abu-Dzabiban vagy a genfi székhelyű, a közösségi szerepvállalást és rezilienciát támogató globális alap (GCERF).”

(12)Ezenkívül a Tanács következtetései szerint az „EU még aktívabb szerepet fog vállalni a Globális Terrorizmus elleni Fórumon (GCTF) belül, többek között azáltal, hogy tevékenyen részt vesz a fórum által ihletett kezdeményezéseknek – így például az abu-dzabi székhelyű Hedayah-nak, a közösségi szerepvállalást és rezilienciát támogató globális alapnak (GCERF), valamint az igazságszolgáltatás és jogállamiság máltai székhelyű nemzetközi intézetének – a kialakításában.” Ezt tovább hangsúlyozta az állam-, illetve kormányfők 2015. február 12-i nyilatkozata, melyet az Európai Tanács tagjai bocsátottak ki; a nyilatkozat ragaszkodott az ENSZ és a terrorizmus elleni küzdelem világfóruma, valamint a vonatkozó regionális kezdeményezések iránti változatlan és koordinált elkötelezettséghez.

(13)A Bizottság a 2004. augusztus 4-i C(2004) 2958 határozat mellékletét képező, a magánjogi szervekben való bizottsági részvételről szóló iránymutatásban fektette le azt az általános szabályt, hogy nem vesz részt magánjogi szervezetekben.

(14)Ezt a szabályt azért fogadták el, mert komoly kockázatok társulnak az ilyen jellegű részvételekhez, konkrétan a Bizottság megítélését fenyegető kockázatok, a pénzügyi kockázatok, az érintett tisztviselők esetleges összeférhetetlensége, a pénzügyi eljárásokkal való esetleges visszaélés, az esetleges nepotizmus és patronázs kockázata e szervek munkaerő-felvétele során, a függőséggel és hatékonyság hiányával kapcsolatos kockázatok, valamint a többi szolgáltatásnyújtóval szembeni tisztességtelen verseny kockázata.

(15)A Bizottság azonban fenntartotta annak lehetőségét, hogy különleges helyzetekben eltérjen ettől az általános szabálytól, ha a részvétel bizonyíthatóan a Bizottság kimagasló érdeke. Ilyen eltérés esetén a Bizottságnak figyelembe kell vennie bizonyos általános kritériumokat, szem előtt tartva a kérdéses szerv jellegét és célkitűzéseit.

(16)Az olyan nemzetközi együttműködést célzó szervek tekintetében, melyekben a Bizottság partnerei tagállamok és harmadik országok lennének, a Bizottság részvételét mindig kiemelkedő politikai érdekeknek kell igazolniuk. Mivel ezek a szervek kvázi kormányközi jellegűek, adott esetben érdemes fontolóra venni a döntéshozatali szerveikben való szoros részvételt, az iránymutatás (C(2004) 2958) 4. cikkének a) pontjával összhangban.

(17)Annak érdekében, hogy hangsúlyt kapjon az Európai Bizottság állhatatos elkötelezettsége a Hedayah (az Erőszakos Szélsőségesség Elleni Fellépés Nemzetközi Kiválósági Központja), az Igazságszolgáltatás és Jogállamiság Nemzetközi Intézete és a közösségi szerepvállalást és rezilienciát támogató globális alap mellett, összhangban az Európai Unió terrorizmus elleni küzdelemre vonatkozó multilaterális megközelítésével, valamint a stabilitás és a béke elősegítését szolgáló eszköz 2014–2020-ra vonatkozó tematikus stratégiai dokumentumának és az azt kísérő, 2014–2017. évi többéves indikatív programjának megfelelően, mely szerint a három szerv kulcsfontosságú részét képezi a terrorizmus világszerte történő megelőzésére és leküzdésére irányuló uniós stratégiának, alapvetően fontos, hogy az Európai Unió biztosítsa teljes mértékű részvételét a fent nevezett szervek irányító testületeiben. Ez ahhoz is szükséges, hogy befolyást lehessen gyakorolni a programozásra, illetve – mint a közösségi szerepvállalást és rezilienciát támogató globális alap esetében – e szervek finanszírozási döntéseire az Európai Unió prioritásainak megfelelően, valamint hogy biztosítható legyen e szervezetek munkájának koherenciája és komplementaritása az Unió saját programjaival és az ENSZ keretében vállalt kötelezettségeivel. Ezenkívül a terrorizmus elleni küzdelemről szóló 2015. február 9-i tanácsi következtetések felkérik az Európai Uniót, hogy fokozza elkötelezettségét a három említett szervezet mellett, míg a Tanács által 2014. október 20-án elfogadott és 2015. január 16-án közzétett, a terrorizmus elleni küzdelemre, különösen a külföldi harcosok kérdésére vonatkozó uniós stratégia 3 is arra kéri fel az Európai Uniót, hogy vállaljon részt a terrorizmus elleni küzdelem világfórumának vonatkozó kezdeményezéseiben. Továbbá a fent említett szervek azt is lehetővé teszik az EU számára, hogy hatékonyabb együttműködést folytasson a különböző partnerekkel a terrorizmus leküzdése érdekében. A közösségi szerepvállalást és rezilienciát támogató globális alap esetében ezen felül az alap pénzügyi és operatív jellege, valamint finanszírozás-kezelési feladata miatt a Bizottság pénzügyi érdekeit is szolgálja az irányító testületben való részvétel és a teljes körű szavazati jog.

(18)A magánjogi szervekben való részvétel mellőzésétől való eltérés kérelmezéséről szóló bármilyen (nevezetesen a teljes tagságra vonatkozó vagy a szavazati joggal rendelkező tagságra vonatkozó) bizottsági határozatnak meg kell felelnie a C(2004) 2958 határozat mellékletében szereplő iránymutatás 5. és 6. pontjában szereplő feltételeknek.

(19)Az Európai Bizottság és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője közös határozatának elfogadására van szükség az Uniónak az Igazságszolgáltatás és Jogállamiság Nemzetközi Intézetében, a Hedayah-ban (az Erőszakos Szélsőségesség Elleni Fellépés Nemzetközi Kiválósági Központja) és a közösségi szerepvállalást és rezilienciát támogató globális alapban való részvételéről,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZTAK:

1. cikk

Az Európai Unió részt vesz a terrorizmus megelőzését és leküzdését célzó alábbi szervezetekben:

Hedayah (az Erőszakos Szélsőségesség Elleni Fellépés Nemzetközi Kiválósági Központja), Abu-Dzabi, Egyesült Arab Emírségek,

az Igazságszolgáltatás és Jogállamiság Nemzetközi Intézete, Valletta, Máltai Köztársaság,

a közösségi szerepvállalást és rezilienciát támogató globális alap, Genf, Svájci Államszövetség.

2. cikk

Az Európai Bizottság és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője jóváhagyja a csatolt levélváltás-tervezetet (I. függelék), mint e határozat alátámasztó dokumentumait, és kéri, hogy az Európai Unió teljes jogú tagságot kapjon a következő szervezetek irányító testületeiben:

Hedayah (az Erőszakos Szélsőségesség Elleni Fellépés Nemzetközi Kiválósági Központja), Abu-Dzabi, Egyesült Arab Emírségek,

az Igazságszolgáltatás és Jogállamiság Nemzetközi Intézete, Valletta, Máltai Köztársaság,

a közösségi szerepvállalást és rezilienciát támogató globális alap, Genf, Svájci Államszövetség.

Az Európai Bizottság fent említett szervezetekben való részvétele összhangban áll a C(2004)2958 bizottsági határozatban szereplő iránymutatásokkal.

3. cikk

Az Európai Bizottság és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője jóváhagyják a határozathoz mellékelt, a munkaszervezésre vonatkozó megállapodást (I. melléklet).
Kelt Brüsszelben, -án/-én.

a Bizottság részéről

Neven MIMICA

az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője
Federica MOGHERINI

(1)

   Az Európai Parlament és a Tanács 2014. március 11-i 230/2014/EU rendelete a stabilitás és a béke elősegítését szolgáló eszköz létrehozásáról. HL L 77., 2014.3.15.

(2)

   6044/15. sz. dokumentum, a Tanács 3367. ülése (külügyek), Brüsszel, 2015. február 9.

(3)

   5369/15. sz. dokumentum: Az elsősorban a külföldi harcosok kérdésével foglalkozó, Szíriára és Irakra vonatkozó, terrorizmus elleni stratégia vázlata, a Terrorizmus-munkacsoport (nemzetközi vonatkozások) 233494. ülése, Brüsszel,  2015. január 15.

Top

Brüsszel, 2015.8.27.

JOIN(2015) 32 final

MELLÉKLET

a következőhöz:

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG ÉS AZ UNIÓ KÜLÜGYI ÉS BIZTONSÁGPOLITIKAI FŐKÉPVISELŐJÉNEK KÖZÖS HATÁROZATA

az Európai Uniónak a terrorizmus megelőzését és leküzdését célzó különböző szervezetekben való részvételéről


I. MELLÉKLET: A MUNKASZERVEZÉSRE VONATKOZÓ MEGÁLLAPODÁS

Az Európai Uniónak az Igazságszolgáltatás és Jogállamiság Nemzetközi Intézetében, a Hedayah-ban (az Erőszakos Szélsőségesség Elleni Fellépés Nemzetközi Kiválósági Központja) és a közösségi szerepvállalást és rezilienciát támogató globális alapban való részvétele tekintetében tiszteletben tartják a következő megállapodást:

a)Az Uniót az Igazságszolgáltatás és Jogállamiság Nemzetközi Intézetében és a Hedayah-ban (az Erőszakos Szélsőségesség Elleni Fellépés Nemzetközi Kiválósági Központja) az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője, a Bizottság alelnöke vagy az ő képviselői (az Európai Külügyi Szolgálat vagy a Bizottság szolgálatai részéről) képviselik. Az Uniót a közösségi szerepvállalást és rezilienciát támogató globális alapban az Európai Bizottság képviseli.

A Bizottságnak a három említett szervezetben az Uniót képviselő vezető illetékes szolgálatai koordinációs értekezletet szerveznek az összes érintett bizottsági szolgálattal; erre az értekezletre a három említett szervezet irányítótestületi ülései előtt legalább öt munkanappal kerül sor.

b)A Bizottság a hatáskörébe tartozó kérdésekben, valamint az operatív és pénzügyi vonatkozású kérdésekben jelen van és képviselettel rendelkezik az Igazságszolgáltatás és Jogállamiság Nemzetközi Intézete és a Hedayah (az Erőszakos Szélsőségesség Elleni Fellépés Nemzetközi Kiválósági Központja) irányítótestületi ülésein.

A magánjogi szervekben való részvételről szóló bizottsági iránymutatás (C(2004) 2958) 4. cikke a) pontjának és 5. cikke a) és b) pontjának megfelelően az Európai Bizottság képviselője nincs hierarchikus kapcsolatban a fent említett szervek uniós finanszírozásáért felelős bizottsági szolgálatokkal, kivéve, ha az 5. cikk d) pontja alkalmazandó, mely szerint a hozzájárulás összegét a biztosi testület határozata állapítja meg. Ezenkívül az Európai Bizottság képviselője nem áll kapcsolatban semmilyen olyan ajánlati felhívással, amelyben ezek a szervek részt vesznek.

c)A főképviselő hatáskörébe tartozó kérdésekben, valamint a közös kül- és biztonságpolitikával vagy stratégiai és szakpolitikai ügyekkel kapcsolatos kérdésekben közösségi szerepvállalást és rezilienciát támogató globális alap irányítótestületi ülésein az Európai Külügyi Szolgálat képviselői jelen vannak jelen és képviselettel rendelkeznek.

Top

Brüsszel, 2015.8.27.

JOIN(2015) 32 final

MELLÉKLET

FÜGGELÉK

a következőhöz:

Az Európai Bizottság és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének közös határozata

az Európai Uniónak a terrorizmus megelőzését és leküzdését célzó különböző szervezetekben való részvételéről


FÜGGELÉK

LEVÉLVÁLTÁS

Top