EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01998D0600-20010802

Consolidated text: A Bizottság 98/600/EK határozata (1998. október 12.) az építési termékek megfelelőségének a 89/106/EGK tanácsi irányelv 20. cikke (2) bekezdése szerinti, az önhordó, fényáteresztő tetőszerkezetekre (az üvegből készült rendszerek kivételével) vonatkozó igazolási eljárásáról (az értesítés a C(1998) 2926. számú dokumentummal történt) (EGT vonatkozású szöveg)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/600/2001-08-02

1998D0600 — HU — 02.08.2001 — 001.001


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

►B

A BIZOTTSÁG 98/600/EK HATÁROZATA

(1998. október 12.)

az építési termékek megfelelőségének a 89/106/EGK tanácsi irányelv 20. cikke (2) bekezdése szerinti, az önhordó, fényáteresztő tetőszerkezetekre (az üvegből készült rendszerek kivételével) vonatkozó igazolási eljárásáról

(az értesítés a C(1998) 2926. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(HL L 287, 24.10.1998, p.35)

Módosította:

 

 

Hivatalos Lap

  No

page

date

►M1

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2001. január 8.)

  L 209

33

2.8.2001
▼B

A BIZOTTSÁG 98/600/EK HATÁROZATA

(1998. október 12.)

az építési termékek megfelelőségének a 89/106/EGK tanácsi irányelv 20. cikke (2) bekezdése szerinti, az önhordó, fényáteresztő tetőszerkezetekre (az üvegből készült rendszerek kivételével) vonatkozó igazolási eljárásáról

(az értesítés a C(1998) 2926. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a 93/68/EGK irányelvvel ( 1 ) módosított, az építési termékekre vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló, 1988. december 21-i 89/106/EGK tanácsi irányelvre ( 2 ) és különösen annak 13. cikke (4) bekezdésére,

mivel a Bizottságnak egy termék megfelelősége igazolását tekintve a 89/106/EGK irányelv 13. cikkének (3) bekezdése szerinti két eljárás közül azt kell választania, „amelyiknek a legkisebb a költségigénye és emellett megfelel a biztonsági követelményeknek is”; mivel ez azt jelenti, hogy egy adott termék vagy termékcsalád tekintetében el kell dönteni azt, hogy a gyártó felelősségi körébe tartozó üzemi gyártás-ellenőrzési rendszer szükséges és elégséges feltétele-e a megfelelőség igazolásának, vagy pedig a 13. cikk (4) bekezdésében említett kritériumok teljesítésével összefüggő okoknál fogva szükségessé válik egy elismert tanúsító szerv bevonása;

mivel a 13. cikk (4) bekezdése előírja, hogy az így meghatározott eljárást meg kell jelölni a megbízásokban és a műszaki előírásokban; mivel ezért kívánatos a termékek vagy termékcsaládok a megbízásokban és a műszaki előírásokban használt fogalmának a meghatározása;

mivel a 13. cikk (3) bekezdésében meghatározott két eljárás részletes leírása a 89/106/EGK irányelv III. mellékletében megtalálható; mivel ezért minden egyes termék vagy termékcsalád tekintetében szükséges azon módszereknek a III. mellékletre való hivatkozás mellett történő egyértelmű előírása, amelyekkel a két eljárást meg kell valósítani, tekintve hogy a III. melléklet bizonyos rendszereket előnyben részesít;

mivel a 13. cikk (3) bekezdésének a) pontjában meghatározott eljárás megfelel a III. melléklet 2. szakaszának ii. pontjában leírt első (folyamatos felügyelet nélküli) lehetőségben, valamint a második és harmadik lehetőségekben meghatározott rendszereknek, míg a 13. cikk (3) bekezdésének b) pontjában leírt eljárás megfelel a III. melléklet 2. szakaszának i. pontjában és a III. melléklet 2. szakaszának ii. pontjában leírt első lehetőségben (folyamatos felügyelettel) meghatározott rendszereknek;

mivel az e határozatban foglalt intézkedések összhangban állnak az építésügyi állandó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:1. cikk

Az I. mellékletben megjelölt termékek és termékcsaládok megfelelőségének igazolása olyan eljárással történik, amelynek során a gyártó saját kizárólagos felelősségi körében olyan üzemi gyártás-ellenőrzési rendszerrel rendelkezik, amely biztosítja, hogy a termék megfeleljen a vonatkozó műszaki előírásoknak.

2. cikk

A II. mellékletben meghatározott termékek megfelelőségét a gyártó által működtetett üzemi gyártás-ellenőrzési rendszeren túlmenően egy olyan eljárással kell igazolni, amelyben egy elismert tanúsító szerv részt vesz a gyártás-ellenőrzés vagy maga a termék értékelésében és felügyeletében.

3. cikk

A III. mellékletben meghatározott megfelelőségi igazolási eljárást az európai műszaki engedélyekre vonatkozó iránymutatások kidolgozására vonatkozó megbízásokban meg kell jelölni.

4. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.
I. MELLÉKLET

Önhordó, fényáteresztő tetőszerkezetek (az üvegből készült rendszerek kivételével)

Bármely felhasználásra, kivéve az ►M1  A1 ( 3 ), A2 (3) , B (3) , C (3)  ◄ osztályba tartozó anyagokból készült termékek tűzzel szembeni viselkedésre vonatkozó szabályozás hatálya alá tartozó felhasználása esetén.
II. MELLÉKLET

Önhordó, fényáteresztő tetőszerkezetek (az üvegből készült rendszerek kivételével)

Az ►M1  A1 ( 4 ), A2 (4) , B (4) , C (4)  ◄ osztályba tartozó anyagokból készült termékek tűzzel szembeni viselkedésre vonatkozó szabályozás hatálya alá tartozó felhasználása esetén.
III. MELLÉKLET

Megjegyzés:

A következő termékcsaládoknál megadott felhasználási területek közül az egynél több felhasználásra szánt szerkezetek esetében az elismert szervnek a vonatkozó megfelelőségi igazolási rendszerekből származó feladatai halmozottak.

TERMÉKCSALÁD

ÖNHORDÓ, FÉNYÁTERESZTŐ TETŐSZERKEZETEK (AZ ÜVEGBŐL KÉSZÜLT RENDSZEREK KIVÉTELÉVEL) (1/3)

1.   Megfelelőségi igazolási rendszerek

Az alábbiakban felsorolt termék(ek) és tervezett felhasználási terület(ek) tekintetében az EOTA felkérést kap érintett európai műszaki engedélyre vonatkozó iránymutatásban a következő megfelelőségi igazolási rendszer(ek) előírására:Termék(ek)

Tervezett felhasználási terület(ek)

Szint(ek) vagy osztály(ok)

Megfelelőségi igazolási rendszer(ek)

Önhordó, fényáteresztő tetőszerkezetek (az üvegből készült rendszerek kivételével):

Tetőkhöz és tetőburkolatokhoz történő felhasználásra

3

3. rendszer: Lásd az ÉTI III. mellékletének 2. ii. pontjában a második lehetőséget.

2.   Az EOTA által alkalmazandó feltételek a megfelelőségi igazolási rendszerek előírásaira

A rendszerre vonatkozó előírásnak akkor is alkalmazhatónak kell lennie, ha a teljesítményt nem kell egy bizonyos tulajdonság tekintetében meghatározni, mivel legalább egy tagállam egyáltalán nem rendelkezik az ilyen tulajdonságra vonatkozó jogi követelménnyel (lásd az ÉTI 2. cikkének (1) bekezdését, valamint ha alkalmazható, az értelmező dokumentumok 1.2.3. záradékát). Ilyen esetekben a gyártó – amennyiben nem kívánja a termék ilyen tekintetben vett teljesítményét közölni – az ilyen tulajdonság ellenőrzésére nem kötelezhető.

TERMÉKCSALÁD

ÖNHORDÓ, FÉNYÁTERESZTŐ TETŐSZERKEZETEK (AZ ÜVEGBŐL KÉSZÜLT RENDSZEREK KIVÉTELÉVEL) (2/3)

1.   Megfelelőségi igazolási rendszerek

Az alábbiakban felsorolt termék(ek) és tervezett felhasználási terület(ek) tekintetében az EOTA felkérést kap érintett európai műszaki engedélyre vonatkozó iránymutatásban a következő megfelelőségi igazolási rendszer(ek) előírására:Termék(ek)

Tervezett felhasználási terület(ek)

Szint(ek) vagy osztály(ok)

Megfelelőségi igazolási rendszer(ek)

Önhordó, fényáteresztő tetőszerkezetek (az üvegből készült rendszerek kivételével):

Olyan kültéri felhasználások, amelyek tűzzel szembeni viselkedésre vonatkozó szabályozás hatálya alá tartoznak

Vizsgálatot igénylő termékek

Vizsgálat nélkül „biztonságosnak ítélt” termékek (1)

3

4

(1)   A tűzvédelmi szabályozók csoportjával folytatott egyeztetés során meg kell erősíteni.

3. rendszer: Lásd az ÉTI III. mellékletének 2. ii. pontjában a második lehetőséget.

4. rendszer: Lásd az ÉTI III. mellékletének 2. ii. pontjában a harmadik lehetőséget.

2.   Az EOTA által alkalmazandó feltételek a megfelelőségi igazolási rendszerek előírásaira

A rendszerre vonatkozó előírásnak akkor is alkalmazhatónak kell lennie, ha a teljesítményt nem kell egy bizonyos tulajdonság tekintetében meghatározni, mivel legalább egy tagállam egyáltalán nem rendelkezik az ilyen tulajdonságra vonatkozó jogi követelménnyel (lásd az ÉTI 2. cikkének (1) bekezdését, valamint ha alkalmazható, az értelmező dokumentumok 1.2.3. záradékát). Ilyen esetekben a gyártó – amennyiben nem kívánja a termék ilyen tekintetben vett teljesítményét közölni – az ilyen tulajdonság ellenőrzésére nem kötelezhető.

TERMÉKCSALÁD

ÖNHORDÓ, FÉNYÁTERESZTŐ TETŐSZERKEZETEK (AZ ÜVEGBŐL KÉSZÜLT RENDSZEREK KIVÉTELÉVEL) (3/3)

1.   Megfelelőségi igazolási rendszerek

Az alábbiakban felsorolt termék(ek) és tervezett felhasználási terület(ek) tekintetében az EOTA felkérést kap érintett európai műszaki engedélyre vonatkozó iránymutatásban a következő megfelelőségi igazolási rendszer(ek) előírására:Termék(ek)

Tervezett felhasználási terület(ek)

Szint(ek) vagy osztály(ok)

Megfelelőségi igazolási rendszer(ek)

Önhordó, fényáteresztő tetőszerkezetek (az üvegből készült rendszerek kivételével):

Olyan felhasználások, amelyek tűzzel szembeni viselkedésre vonatkozó szabályozás hatálya alá tartoznak

►M1  A1 (1), A2 (1), B (1), C (1)  ◄

►M1  A1 (2), A2 (2), B (2), C (2), D, E ◄

►M1  (A1-től E-ig) (3), F ◄

1

3

4

(1)    ►M1  Olyan termékek/anyagok, amelyek előállításuk egy pontosan meghatározott fázisában olyan kezelésen esnek át, amely a tűzzel szembeni viselkedés szerinti besorolásuk javulását eredményezi (pl. égésgátlók hozzáadása vagy a szervesanyag-tartalom korlátozása). ◄

(2)    ►M1  Az 1. lábjegyzet alá nem tartozó termékek/anyagok. ◄

(3)    ►M1  Olyan termékek/anyagok, amelyek tűzzel szembeni viselkedését nem szükséges vizsgálni (pl. a 96/603/EK bizottsági határozat szerinti A1 osztályú termékek/anyagok). ◄

1. rendszer: Lásd az ÉTI III. mellékletének 2. i. pontjában a minták szúrópróbaszerű vizsgálata nélküli esetet

3. rendszer: Lásd az ÉTI III. mellékletének 2. ii. pontjában a második lehetőséget

4. rendszer: Lásd az ÉTI III. mellékletének 2. ii. pontjában a harmadik lehetőséget.

2.   Az EOTA által alkalmazandó feltételek a megfelelőségi igazolási rendszerek előírásaira

A rendszerre vonatkozó előírásnak akkor is alkalmazhatónak kell lennie, ha a teljesítményt nem kell egy bizonyos tulajdonság tekintetében meghatározni, mivel legalább egy tagállam egyáltalán nem rendelkezik az ilyen tulajdonságra vonatkozó jogi követelménnyel (lásd az ÉTI 2. cikkének (1) bekezdését, valamint ha alkalmazható, az értelmező dokumentumok 1.2.3. záradékát). Ilyen esetekben a gyártó – amennyiben nem kívánja a termék ilyen tekintetben vett teljesítményét közölni – az ilyen tulajdonság ellenőrzésére nem kötelezhető.( 1 ) HL L 40., 1989.2.11., 12. o.

( 2 ) HL L 220., 1993.8.30., 1. o.

( 3 ) Olyan termékek/anyagok, amelyek előállításuk egy pontosan meghatározott fázisában olyan kezelésen esnek át, amely a tűzzel szembeni viselkedés szerinti besorolásuk javulását eredményezi (pl. égésgátlók hozzáadása vagy a szervesanyag-tartalom korlátozása).

( 4 ) Olyan termékek/anyagok, amelyek előállításuk egy pontosan meghatározott fázisában olyan kezelésen esnek át, amely a tűzzel szembeni viselkedés szerinti besorolásuk javulását eredményezi (pl. égésgátlók hozzáadása vagy a szervesanyag-tartalom korlátozása).

Top