Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R2230

A Bizottság 2230/2004/EK rendelete (2004. december 23.) az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság küldetési területén működő szervezetek hálózatba szervezése vonatkozásában a 178/2002/EK rendelet alkalmazásának végrehajtási szabályairólEGT vonatkozású szöveg

OJ L 379, 24.12.2004, p. 64–67 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 183M , 5.7.2006, p. 450–453 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 012 P. 80 - 83
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 012 P. 80 - 83
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 020 P. 20 - 23

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/2230/oj

24.12.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 379/64


A BIZOTTSÁG 2230/2004/EK RENDELETE

(2004. december 23.)

az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság küldetési területén működő szervezetek hálózatba szervezése vonatkozásában a 178/2002/EK rendelet alkalmazásának végrehajtási szabályairól

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 36. cikke (3) bekezdésére,

konzultálva az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatósággal,

mivel:

(1)

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (a továbbiakban: „a Hatóság”) és a tagállamoknak a Hatóság küldetési területén működő intézményei közötti hálózatbaszervezett működés a Hatóság működésének egyik alapelvét képezi. E működési elvnek a 178/2002/EK rendelet 36. cikke (1) és (2) bekezdéseinek előírásai szerinti megvalósítását pontosítani kell, ezáltal biztosítva annak hatékonyságát.

(2)

A tagállamok egyes intézményei nemzeti szinten a Hatóság küldetéséhez hasonló feladatokat látnak el. A hálózati működésnek lehetővé kell tennie egy olyan tudományos együttműködési fórum létrehozásának előmozdítását, amellyel az információk és az ismeretek megoszthatók, a közös feladatok meghatározhatók, valamint a források és a szakértelem felhasználása optimalizálható. Szintén fontos elősegíteni az ilyen intézmények által az élelmiszerbiztonság és az állati takarmányok biztonsága területén összegyűjtött adatok szintézisét a közösség szintjén.

(3)

Tekintettel arra, hogy e szervezetek hatáskörébe tartozik a 178/2002/EK rendeletben meghatározott általános érdekű feladatokban a Hatóságot segítő egyes feladatok vállalása, fontos, hogy e szervezeteket a tagállamok a tudományos és műszaki hozzáértés, a hatékonyság és a függetlenség kritériumai alapján jelöljék ki.

(4)

A tagállamoknak indokolniuk kell a Hatóság felé a megkövetelt kritériumok betartását, hogy ezáltal lehetővé tegyék az illetékes szervezetek bejegyzését a Hatóság igazgatótanácsa által összeállított listára.

(5)

A tagállamoknak ezen kívül pontosítaniuk kell a kijelölt illetékes szervezetek specifikus szakterületeit, hogy elősegítsék ezáltal a hálózat működését. Eszerint, az 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (2) megfelelően, amikor a Hatóság véleményt alakít ki a géntechnológiával módosított élelmiszerek vagy a géntechnológiával módosított állati takarmányok engedélyezési kérelméről, kéréssel fordulhat a tagállam élelmiszerek vagy állati takarmányok értékelésében illetékes szervezetéhez annak megállapítására, hogy a 178/2002/EK rendelet 36. cikkével összhangban végzett értékelés alapján az élelmiszer vagy az állati takarmány ártalmatlannak minősíthető-e.

(6)

Fontos, hogy a 178/2002/EK rendelet 27. cikke (4) bekezdésének c) pontja szerint, a Konzultatív Fórum szoros együttműködést tudjon biztosítani a Hatóság és a tagállamok illetékes szervei között, előmozdítva a Hatóság küldetésének körébe tartozó területeken tevékenykedő szervezetek európai hálózatba szervezett működését.

(7)

A Hatóság részéről a listán szereplő illetékes szervezetekre bízott feladatok azt a célt szolgálják, hogy segítséget nyújtsanak a Hatóságnak tudományos és műszaki küldetése teljesítésében, mellyel szakértői támogatást nyújt a közösségi politika és jogszabályozás felé anélkül, hogy ez csökkentené a Hatóság felelősségét a 178/2002/EK rendeletben meghatározott feladatai megvalósításában.

(8)

A pénzügyi támogatás odaítélésről olyan kritériumok alapján kell dönteni, amelyek biztosítják, hogy ez a támogatás hatékonyan járuljon hozzá a Hatóság feladatainak teljesítéséhez, valamint az érintett területeken a tudományos és műszaki szakértői támogatás iránti közösségi prioritások megvalósításához.

(9)

Fontos általánosan garantálni, hogy a Hatóság által a hálózat tagjaira bízott feladatok végrehajtása magas tudományos és műszaki szinten, a határidőket is beleértve hatékonyan és függetlenül történjék. A Hatóság ugyanakkor továbbra is felelős az illetékes szervezetek részére kiadott feladatokért, valamint a feladatok nyomon követéséért.

(10)

Az e rendeletben előírt rendelkezések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A tagállamok által kijelölt illetékes szervezetek

(1)   A tagállamok által a 178/2002/EK rendelet 36. cikk (2) bekezdése alapján kijelölt illetékes szervezeteknek az alábbi kritériumoknak kell megfelelniük:

a)

az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (a továbbiakban „a Hatóság”) hatáskörébe tartozó területeken, különösen ott, ahol azok közvetlen vagy közvetett hatással vannak az élelmiszerek és az állati takarmányok biztonságára, olyan tudományos és műszaki szakértői támogatást nyújtanak, mint a kockázatok azonosítása, a kockázatoknak való kitettséggel kapcsolatos adatok begyűjtése és elemzése, a kockázatok értékelése, az élelmiszerek vagy az állati takarmányok ártalmatlanságának az értékelése, tudományos vagy műszaki tanulmányok, tudományos vagy műszaki segítségnyújtás a kockázatkezelők részére;

b)

jogi személyek, amelyek közhasznú tevékenységet folytatnak; szervezetükön belül rendelkeznek olyan eljárásokkal és specifikus szabályokkal, amelyek biztosítják, hogy az esetlegesen rájuk bízott feladatokat függetlenül és az etikai normákat betartva teljesítik;

c)

magas szintű tudományos vagy műszaki szakértelemmel rendelkeznek a Hatóság küldetésébe tartozó egy vagy több területen, különösen ott, ahol azok közvetlen vagy közvetett hatással vannak az élelmiszerek és az állati takarmányok biztonságára;

d)

az e rendelet 3. cikkében előirányzott tudományos jellegű tevékenységek során képesek hálózatba szervezetten dolgozni, és/vagy az e rendelet 4. cikkében említett feladattípusokat, amelyekkel a Hatóság őket megbízhatja, képesek hatékonyan végrehajtani.

(2)   A tagállamok eljuttatják a Hatóság részére, egy másolatot küldve a Bizottságnak, a kijelölt intézmények nevét és adatait, azokat az indokokat, amelyek tanúsítják, hogy ezek az intézmények megfelelnek az (1) bekezdésben felsorolt kritériumoknak, megjelölve továbbá azok tudományos felkészültségét. A tagállamok, tekintettel elsősorban az 1829/2003/EK rendelet 6. cikke (3) bekezdésének b) pontjának és 18. cikke (3) bekezdésének b) pontjának alkalmazására, átadják a géntechnológiával módosított élelmiszerek és a géntechnológiával módosított állati takarmányok ártalmatlansága kiértékelésében illetékes szervezetek nevét és adatait.

Amikor a kijelölt intézmény egy hálózat keretében jár el, ezt fel kell tüntetni, és pontosítani kell a hálózati működés feltételeit.

Abban az esetben, ha a kijelölt szervezetnek egy bizonyos egysége képes a tudományos tevékenységek hálózatba szervezett működésére és/vagy a Hatóság részéről a rábízott feladatok teljesítésére, e körülmény rögzítése a tagállamok feladata.

(3)   Ha a kijelölt intézmények már nem tesznek eleget az (1) bekezdésben felsorolt kritériumoknak, a tagállamok visszavonják kijelölésüket, és erről azonnal tájékoztatják a Hatóságot, egy másolatot küldve a Bizottságnak, tájékoztatva az indokokról.

A tagállamok rendszeresen, és legalább (3) évenként felülvizsgálják az általuk kijelölt szervezetek listáját.

2. cikk

Az illetékes szervezetek listájának összeállítása

(1)   A Hatóság megbizonyosodik arról, hogy a tagállamok által kijelölt szervezetek valóban megfelelnek-e az 1. cikk (1) bekezdésében felsorolt kritériumoknak. Ha szükséges a tagállamokhoz indokolással ellátott kérelmet intéz, hogy egészítsék ki az 1. cikk (2) bekezdésében feltüntetett indokokat.

(2)   A Hatóság igazgatótanácsa, az ügyvezető igazgató javaslatára, összeállítja az illetékes szervezetek listáját, megjelölve speciális szakterületeiket, különösen azokét, amelyek az (1) bekezdésben feltüntetett vizsgálat alapján a géntechnológiával módosított élelmiszerek és a géntechnológiával módosított állati takarmányok ártalmatlansága kiértékelésében illetékesek.

(3)   A (2) bekezdésben előírt listát (a továbbiakban: „a lista”) az Európai Unió Hivatalos Lapja C sorozatában teszik közzé.

(4)   A Hatóság ügyvezető igazgatójának javaslatára a listát rendszeresen frissítik, figyelembe véve a tagállamok által végzett felülvizsgálatokat és az általuk tett új javaslatokat.

3. cikk

A Hatóság és a listán szereplő szervezetek hálózatba szervezett működése

(1)   A Hatóság elősegíti a listán szereplő intézményekkel a hálózatba szervezett működést, hogy ezáltal mozdítsa elő az aktív tudományos együttműködést a Hatóság küldetésébe tartozó területeken, különösen ott, ahol azok közvetett vagy közvetlen hatással vannak az élelmiszerek vagy az állati takarmányok biztonságára.

Ennek érdekében a Hatóság, a Tanácsadó Fórum keretében végzett tevékenységek alapján, meghatározza azokat a közös érdeklődésre számot tartó tudományos jellegű tevékenységeket, amelyeket hálózatba szervezetten lehet megvalósítani. A Tanácsadó Fórum keretében végzett tevékenységek során figyelembe veszik a listán szereplő szervezetek javaslatait.

A 178/2002/EK rendelet 27. cikke (4) bekezdésének c) pontja szerint a Tanácsadó Fórum hozzájárul a hálózati működéshez.

(2)   A Bizottság és a Hatóság együttműködnek annak érdekében, hogy közösségi szinten elkerüljék a tudományos és műszaki munkákban jelentkező átfedéseket.

4. cikk

A listán szereplő szervezetekre bízható feladatok

(1)   A 178/2002/EK rendelet értelmében rá háruló küldetés és feladatok sérelme nélkül a Hatóság a listán szereplő egy vagy több szervezetre egyetértésükkel olyan feladatokat bízhat, amelyek számára tudományos és műszaki hozzájárulást jelentenek.

(2)   A Tanácsadó Fórum törekszik megfelelő összhangot biztosítani a Hatóság részéről a listán szereplő szervezetek felé intézett kérelmek, valamint a között, hogy a listán szereplő szervezetek miképpen tudnak e kérésekre pozitív választ adni. Ennek érdekében az ügyvezető igazgató minden szükséges információt a Tanácsadó Fórum rendelkezésére bocsát.

(3)   A listán szereplő szervezetekre, akár egy, akár több együtt tevékenykedő szervezetre bízható feladatok az alábbiak:

amelyek lehetővé teszik a jó gyakorlatok terjesztését és a módszerek javítását a tudományos és műszaki adatok begyűjtésében és elemzésében, elősegítve összehasonlíthatóságukat és lehetővé téve közösségi szintű összesítésüket,

amelyek célja közös prioritásokra, úgymint a Hatóság munkatervében szereplő közösségi prioritásokra vonatkozó specifikus adatok gyűjtése és elemzése, és azok az esetek, amikor a Bizottság sürgősen igényli a Hatóság tudományos segítségét, például a fent említett 178/2002/EK rendelet 55. cikkében szereplő általános válságkezelő terv keretében,

amelyek olyan adatok gyűjtését és elemzését célozzák, amelyek elősegítik a Hatóság részéről végzett kockázatelemzést, beleértve az európai jogszabályozással összefüggésben az emberi táplálkozás területén végzett értékelési feladatokat, az egészségre kockázattal járó különböző anyagokról, kezelési módokról, élelmiszerekről vagy állati takarmányokról, szervezetekről vagy fertőző anyagokról rendelkezésre álló tudományos adatok összegyűjtését és/vagy feldolgozását, valamint a tagállamok lakosságának élelmiszerekkel vagy állati takarmányokkal kapcsolatos egészségügyi kockázatoknak való kitettségéről rendelkezésre álló adatok gyűjtését és/vagy elemzését,

amelyek olyan adatokat vagy tudományos munkákat eredményeznek, amelyek hozzájárulnak a Hatóság felelősségi körébe tartozó kockázatok értékeléséhez, beleértve az európai jogszabályozással összefüggésben az emberi táplálkozás területén végzett értékelési feladatokat; az ilyen típusú feladatok a Hatóság, nevezetesen az állandó tudományos bizottságok és munkacsoportok működése keretében azonosított pontos meghatározott problémákra kell, hogy válaszoljanak, és nem vezethetnek átfedésekhez akár a közösségi kutatóprojektekkel, akár az ipar által, például az engedélyezési eljárások keretében szolgáltatandó adatokkal vagy munkákkal összevetve,

amelyek célja a Hatóság tudományos véleményét előkészítő munkák végzése, beleértve az engedélyezési dokumentációk értékelésével kapcsolatos előkészítő munkákat,

amelyek célja előkészítő munkák végzése a kockázatelemzésben megvalósítandó módszertani harmonizáció megvalósítására,

amelyek célja a közös érdeklődésre számot tartó adatok megosztása, úgymint egy adatbázis létrehozása,

a fent említett 1829/2003/EK rendelet 6. cikkében és 18. cikke (3) bekezdése b) pontjában előírt feladatok.

5. cikk

Pénzügyi támogatás

(1)   A Hatóság dönthet úgy, hogy pénzügyi támogatást rendel a listán szereplő intézményre bízott feladatokhoz, abban az esetben, ha az különös jelentőséggel bír a Hatóság feladatai teljesítésének segítésében vagy a munkaprogramjaiban meghatározott prioritások megvalósításában, vagy azokban az esetekben, amikor a Hatóság segítségét a Bizottság sürgősen igényli, mint például a válsághelyzetekre való reagálás lehetővé tételében.

(2)   A pénzügyi támogatás formája a Hatóság pénzügyi szabályzata és annak végrehajtási utasítása rendelkezéseinek megfelelően kialakított és odaítélt szubvenciók kifizetése.

6. cikk

Egységesített minőségi kritériumok és végrehajtási feltételek

(1)   A Bizottsággal folytatott konzultációt követően a Hatóság a listán szereplő szervezetekre bízott feladatok végrehajtására érvényes olyan egységesített minőségi kritériumokat határoz meg:

a)

mint amelyek jellegüknél fogva képesek biztosítani a feladatok magas tudományos és műszaki szintvonalon történő végrehajtását, többek között a feladatokkal megbízott személyzet tudományos és/vagy műszaki képzettségének a vonatkozásában;

b)

mint amelyek az e feladatok teljesítéséhez rendelhető forrásokat és eszközöket érintik, és lehetővé teszik, többek között, hogy egy adott feladatot előre meghatározott határidőn belül végezzenek el;

c)

mint amelyek olyan szabályokra és eljárásokra vonatkoznak, amelyek célja, egy bizonyos feladatkategória keretében, elősegíteni annak biztosítását, hogy a feladatokat függetlenül és az etikai normákat, valamint a titkossági követelményeket betartva teljesítsék.

(2)   A listán szereplő intézményekre bízott feladatok végrehajtásának pontos feltételeit specifikus megállapodásokban rögzítik, amelyeket a Hatóság külön-külön az érintett intézményekkel köt meg.

7. cikk

A feladatok végrehajtásának ellenőrzése

A Hatóság ügyel az általa a listán szereplő intézményekre bízott feladatok jó végrehajtására. Megtesz minden szükséges intézkedést, hogy biztosítsa a 6. cikkben rögzített kritériumok és feltételek teljesítését. Amennyiben ezeket a kritériumokat és feltételeket nem teljesítenék, a Hatóság korrekciós intézkedéseket alkalmaz. Ha szükséges, intézkedhet az intézmény lecseréléséről.

A szubvenciókkal támogatott feladatok esetében a Hatóság pénzügyi szabályzata és annak végrehajtási utasítása által előírt szankciók alkalmazandók.

8. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő megjelenését követő […] napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2004. december 23-án.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 31., 2002.2.1., 1. o. Az 1642/2003/EK rendelettel (HL L 245., 2003.9.29., 4. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 268., 2003.10.18., 1. o.


Top