EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62007CJ0553

Az ítélet összefoglalása

A Bíróság (harmadik tanács) 2009. május 7-i ítélete.
College van burgemeester en wethouders van Rotterdam kontra M. E. E. Rijkeboer.
Előzetes döntéshozatal iránti kérelem: Raad van State - Hollandia.
Az egyének védelme a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában - 95/46/EK irányelv - A magánélet tiszteletben tartása - Adatok törlése - Az adatokhoz és az adatok címzettjeire vonatkozó információkhoz való hozzáférés joga - A hozzáféréshez való jog gyakorlásának határideje.
C-553/07. sz. ügy.

C-553/07. sz. ügy

College van burgemeester en wethouders van Rotterdam

kontra

M. E. E. Rijkeboer

(a Raad van State [Hollandia] által benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem)

„Az egyének védelme a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában — 95/46/EK irányelv — A magánélet tiszteletben tartása — Adatok törlése — Az adatokhoz és az adatok címzettjeire vonatkozó információkhoz való hozzáférés joga — A hozzáféréshez való jog gyakorlásának határideje”

D. Ruiz-Jarabo Colomer főtanácsnok indítványa, az ismertetés napja: 2008. december 22.   I ‐ 3891

A Bíróság ítélete (harmadik tanács), 2009. május 7.   I ‐ 3919

Az ítélet összefoglalása

Jogszabályok közelítése – A természetes személyek védelme a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában – 95/46 irányelv

(95/46 európai parlamenti és tanácsi irányelv, 12. cikk, a) pont)

A személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 95/46 irányelv 1. cikkének (1) bekezdésében előírt, a magánélet tiszteletben tartásához való jog magában foglalja, hogy az érintett személy megbizonyosodhasson arról, hogy személyes adatait helyesen és jogszerűen dolgozzák fel, vagyis különösen arról, hogy alapvető adatai helyesek, és azokat arra jogosult személyeknek továbbítják. Ahogyan az az irányelv (41) preambulumbekezdésében szerepel, a szükséges ellenőrzések elvégzése céljából minden személynek lehetővé kell tenni a rá vonatkozó, adatfeldolgozás alatt álló adatokhoz való hozzáférés jogának gyakorlását.

A 95/46 irányelv 12. cikkének a) pontja kötelezi a tagállamokat, hogy nem csupán a jelenre, de a múltra nézve is rendelkezzenek az adatok címzettjeire vagy a címzettek kategóriáira, valamint a továbbított adatok tartalmára vonatkozó információkhoz való hozzáférés jogáról. A tagállamok feladata, hogy meghatározzák ezen információ tárolásának határidejét, valamint ennek függvényében az adatokhoz való hozzáférést oly módon, hogy megfelelő egyensúly jöjjön létre egyrészt az érintett személynek ahhoz fűződő érdeke között, hogy különösen az irányelvben előírt beavatkozási lehetőségek és a keresetindításhoz való jog révén magánéletét megvédje, másfelől az adatkezelő számára az ezen információk tárolásának kötelezettsége által jelentett teher között.

Az olyan szabályozás, amely az adatok címzettjeire vagy a címzettek kategóriáira, valamint a továbbított adatok tartalmára vonatkozó információk tárolásának időtartamát, és ezzel összefüggésben az ezen információkhoz való hozzáférést is egy évre korlátozza, miközben az alapvető adatokat ennél jóval hosszabb ideig tárolják, nem hoz létre megfelelő egyensúlyt a szóban forgó érdek és kötelezettség között, kivéve ha bizonyítást nyer, hogy ezen információ hosszabb idejű tárolása túlzott terhet jelentene az adatkezelő számára. A nemzeti bíróság feladata, hogy elvégezze a szükséges vizsgálatokat.

(vö. 49., 70. pont és a rendelkező rész)

Top