EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62005CJ0124

Az ítélet összefoglalása

A Bíróság (első tanács) 2006. április 6-i ítélete.
Federatie Nederlandse Vakbeweging kontra Staat der Nederlanden.
Előzetes döntéshozatal iránti kérelem: Gerechtshof te 's-Gravenhage - Hollandia.
Szociálpolitika - A munkavállalók biztonságának és egészségének védelme - 93/104/EK irányelv - Rendes szabadsághoz való jog - A rendes szabadság legrövidebb időtartamának ki nem adása miatt nyújtott pénzbeli juttatás.
C-124/05. sz. ügy

Keywords
Summary

Keywords

Szociálpolitika – A munkavállalók biztonságának és egészségének védelme – A munkaidő-szervezés egyes szempontjairól szóló 93/104 irányelv

(93/104 tanácsi irányelv, 7. cikk)

Summary

A 2000/34 irányelvvel módosított, a munkaidő-szervezés egyes szempontjairól szóló 93/104 irányelv 7. cikkét akként kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az a nemzeti rendelkezé, amely – a munkaviszony fennállása alatt – lehetővé teszi az e 7. cikk (1) bekezdése szerinti rendes szabadság adott évben fel nem használt napjainak egy későbbi évben pénzbeli juttatással való helyettesítését.

A munkavállalók rendes szabadsághoz való joga ugyanis a közösségi szociális jog olyan különös jelentőségű alapelvének tekintendő, amelytől nem lehet eltérni, és amelynek a hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságok általi végrehajtása kizárólag a magában az irányelvben rögzített korlátok között történhet. Ez az irányelv a munkavállalók biztonságának és egészségének hatékony védelme érdekében ezenkívül kimondja, hogy a munkavállalónak tényleges pihenéshez van joga, ugyanis az irányelv 7. cikkének (2) bekezdése csak a munkaviszony megszűnése esetén teszi lehetővé a rendes szabadság pénzbeli juttatással történő helyettesítését.

(vö. 28–29., 35. pont és a rendelkező rész)

Top