EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62016CJ0393

A Bíróság ítélete (második tanács), 2017. december 20.
Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne kontra Aldi Süd Dienstleistungs-GmbH & Co.OHG.
Előzetes döntéshozatal – A mezőgazdasági termékpiacok közös szervezése – Az oltalom alatt álló eredetmegjelölések (OEM) oltalma – 1234/2007/EK rendelet – A 118m. cikk (2) bekezdése a) pontjának ii. alpontja, valamint b) és c) pontja – 1308/2013/EU rendelet – A 103. cikk (2) bekezdése a) pontjának ii. alpontja, valamint b) és c) pontja – Hatály – Valamely OEM hírnevével való visszaélés – OEM visszaélésszerű használata, utánzása vagy idézése – Hamis vagy félrevezető jelzés – Élelmiszer megnevezésében használt »Champagne« OEM – »Champagner Sorbet« megnevezés – Összetevőként pezsgőt tartalmazó élelmiszer – Az élelmiszernek alapvető jellemzőt kölcsönző összetevő.
C-393/16. sz. ügy.

A Bíróság ítélete (második tanács), 2017. december 20.
Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne kontra Aldi Süd Dienstleistungs-GmbH & Co.OHG.
A Bundesgerichtshof (Németország) által benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem.
Előzetes döntéshozatal – A mezőgazdasági termékpiacok közös szervezése – Az oltalom alatt álló eredetmegjelölések (OEM) oltalma – 1234/2007/EK rendelet – A 118m. cikk (2) bekezdése a) pontjának ii. alpontja, valamint b) és c) pontja – 1308/2013/EU rendelet – A 103. cikk (2) bekezdése a) pontjának ii. alpontja, valamint b) és c) pontja – Hatály – Valamely OEM hírnevével való visszaélés – OEM visszaélésszerű használata, utánzása vagy idézése – Hamis vagy félrevezető jelzés – Élelmiszer megnevezésében használt »Champagne« OEM – »Champagner Sorbet« megnevezés – Összetevőként pezsgőt tartalmazó élelmiszer – Az élelmiszernek alapvető jellemzőt kölcsönző összetevő.
C-393/16. sz. ügy.

Digital reports (Court Reports - general - 'Information on unpublished decisions' section)

C‑393/16. sz. ügy

Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne

kontra

Aldi Süd Dienstleistungs‑GmbH & Co. OHG

(a Bundesgerichtshof [Németország] által benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem)

„Előzetes döntéshozatal – A mezőgazdasági termékpiacok közös szervezése – Az oltalom alatt álló eredetmegjelölések (OEM) oltalma – 1234/2007/EK rendelet – A 118m. cikk (2) bekezdése a) pontjának ii. alpontja, valamint b) és c) pontja – 1308/2013/EU rendelet – A 103. cikk (2) bekezdése a) pontjának ii. alpontja, valamint b) és c) pontja – Hatály – Valamely OEM hírnevével való visszaélés – OEM visszaélésszerű használata, utánzása vagy idézése – Hamis vagy félrevezető jelzés – Élelmiszer megnevezésében használt »Champagne« OEM – »Champagner Sorbet« megnevezés – Összetevőként pezsgőt tartalmazó élelmiszer – Az élelmiszernek alapvető jellemzőt kölcsönző összetevő”

Összefoglaló – A Bíróság ítélete (második tanács), 2017. december 20.

 1. Mezőgazdaság–Közös piacszervezés–Bor–Borok leírása és kiszerelése–Oltalom alatt álló eredetmegjelölések és oltalom alatt álló földrajzi jelzések–Oltalom–Hatály–Az oltalom alatt álló eredetmegjelölésnek egy olyan élelmiszer megnevezésének részeként történő használata, amely az ezen eredetmegjelölésre vonatkozó termékleírásnak megfelelő összetevőt tartalmaz–Bennfoglaltság

  (A 491/2009 rendelettel módosított 1234/2007 tanácsi rendelet, 118m. cikk, (2) bekezdés, a) pont, ii. alpont; 1308/2013 európai parlamenti és tanácsi rendelet, 103. cikk, (2) bekezdés, a) pont, ii. alpont)

 2. Mezőgazdaság–Közös piacszervezés–Bor–Borok leírása és kiszerelése–Oltalom alatt álló eredetmegjelölések és oltalom alatt álló földrajzi jelzések–Oltalom alatt álló eredetmegjelölés hírnevével való visszaélés–Fogalom–Oltalom alatt álló eredetmegjelölés azon célból történő használata, hogy annak hírneve révén jogtalanul előnyhöz jussanak

  (A 491/2009 rendelettel módosított 1234/2007 tanácsi rendelet, 118m. cikk, (2) bekezdés, a) pont, ii. alpont; 1308/2013 európai parlamenti és tanácsi rendelet, 103. cikk, (2) bekezdés, a) pont, ii. alpont)

 3. Mezőgazdaság–Közös piacszervezés–Bor–Borok leírása és kiszerelése–Oltalom alatt álló eredetmegjelölések és oltalom alatt álló földrajzi jelzések–Oltalom–Oltalom alatt álló eredetmegjelölés hírnevével való visszaélés–Fogalom–Valamely eredetmegjelölésnek egy olyan élelmiszer megnevezésének részeként történő használata, amely az ezen eredetmegjelölésre vonatkozó termékleírásnak megfelelő összetevőt tartalmaz–Bennfoglaltság–Feltételek–Annak hiánya, hogy alapvető jellemzőként az élelmiszer ízét elsősorban az adja, hogy az említett élelmiszer összetételében jelen van ezen összetevő

  (A 491/2009 rendelettel módosított 1234/2007 tanácsi rendelet, 118m. cikk, (2) bekezdés, a) pont, ii. alpont; 1308/2013 európai parlamenti és tanácsi rendelet, 103. cikk, (2) bekezdés, a) pont, ii. alpont)

 4. Mezőgazdaság–Közös piacszervezés–Bor–Borok leírása és kiszerelése–Oltalom alatt álló eredetmegjelölések és oltalom alatt álló földrajzi jelzések–Az oltalom alatt álló eredetmegjelölés visszaélésszerű használata, utánzása vagy idézése–Fogalom–Az oltalom alatt álló eredetmegjelölésnek egy olyan élelmiszer megnevezésének részeként történő használata, amely az ezen eredetmegjelölésre vonatkozó termékleírásnak megfelelő összetevőt tartalmaz–Kizártság

  (A 491/2009 rendelettel módosított 1234/2007 tanácsi rendelet, 118m. cikk, (2) bekezdés, b) pont; 1308/2013 európai parlamenti és tanácsi rendelet, 103. cikk, (2) bekezdés, b) pont)

 5. Mezőgazdaság–Közös piacszervezés–Bor–Borok leírása és kiszerelése–Oltalom alatt álló eredetmegjelölések és oltalom alatt álló földrajzi jelzések–A hamis vagy félrevezető jelzésekkel szembeni védelem–Terjedelem

  (A 491/2009 rendelettel módosított 1234/2007 tanácsi rendelet, 118m. cikk, (2) bekezdés, c) pont; 1308/2013 európai parlamenti és tanácsi rendelet, 103. cikk, (2) bekezdés, c) pont)

 1.  A 2009. május 25‑i 491/2009/EK tanácsi rendelettel módosított, a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22‑i 1234/2007/EK tanácsi rendelet („az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet”) 118m. cikke (2) bekezdése a) pontjának ii. alpontját, valamint a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/E[G]K, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17‑i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 103. cikke (2) bekezdése a) pontjának ii. alpontját úgy kell értelmezni, hogy e rendelkezések hatálya alá tartozik azon eset, amelyben egy olyan oltalom alatt álló eredetmegjelölést, mint a „Champagne”, egy olyan élelmiszer kereskedelmi megnevezésének részeként használnak, mint a „Champagner Sorbet”, amely nem felel meg az ezen oltalom alatt álló eredetmegjelölésre vonatkozó termékleírásnak, de amely az említett termékleírásnak megfelelő összetevőt tartalmaz.

  (lásd: 36. pont és a rendelkező rész 1. pontja)

 2.  Lásd a határozat szövegét.

  (lásd: 40. pont)

 3.  A 491/2009 rendelettel módosított 1234/2007 rendelet 118m. cikke (2) bekezdése a) pontjának ii. alpontját és az 1308/2013 rendelet 103. cikke (2) bekezdése a) pontjának ii. alpontját úgy kell értelmezni, hogy valamely oltalom alatt álló eredetmegjelölésnek egy olyan élelmiszer kereskedelmi megnevezésének részeként történő használata, mint a „Champagner Sorbet”, amely nem felel meg az ezen oltalom alatt álló eredetmegjelölésre vonatkozó termékleírásnak, de amely az említett termékleírásnak megfelelő összetevőt tartalmaz, e rendelkezések értelmében az oltalom alatt álló eredetmegjelölés hírnevével való visszaélésnek minősül akkor, ha ezen élelmiszer ízét – alapvető jellemzőként – elsősorban nem az adja, hogy összetételében jelen van ezen összetevő.

  E tekintetben meg kell állapítani, hogy valamely OEM‑nek egy olyan élelmiszer kereskedelmi megnevezésének részeként történő használata, amely nem felel meg az ezen OEM‑re vonatkozó termékleírásnak, de amely az említett termékleírásnak megfelelő összetevőt tartalmaz, az ezen OEM hírneve révén való jogtalan előnyszerzésre irányul, amennyiben ezen összetevő nem képezi az említett élelmiszer alapvető jellemzőjét. Annak eldöntését illetően, hogy a szóban forgó összetevő az érintett élelmiszer alapvető jellemzőjét képezi‑e, ezen összetevőnek az érintett élelmiszer összetételében való mennyisége fontos, de nem elegendő kritériumnak minősül. Ezen értékelés függ az érintett termékektől, és minőségi értékelést is el kell végezni. Amennyiben az élelmiszer megnevezése, amint az alapügyben is, azt jelzi, hogy ezen élelmiszer egy olyan OEM‑mel ellátott összetevőt tartalmaz, amely ezen élelmiszer ízének meghatározására hivatott, az ezen összetevő által kölcsönzött íznek az említett élelmiszer alapvető jellemzőjének kell minősülnie.

  (lásd: 50–53. pont és a rendelkező rész 2. pontja)

 4.  A 491/2009 rendelettel módosított 1234/2007 rendelet 118m. cikke (2) bekezdésének b) pontját és az 1308/2013 rendelet 103. cikke (2) bekezdésének b) pontját úgy kell értelmezni, hogy valamely oltalom alatt álló eredetmegjelölésnek egy olyan élelmiszer kereskedelmi megnevezésének részeként történő használata, mint a „Champagner Sorbet”, amely nem felel meg az ezen oltalom alatt álló eredetmegjelölésre vonatkozó termékleírásnak, de amely az említett termékleírásnak megfelelő összetevőt tartalmaz, nem minősül e rendelkezések értelmében vett visszaélésszerű használatnak, utánzásnak vagy idézésnek.

  Azáltal ugyanis, hogy a szóban forgó élelmiszer megnevezésébe felvették az OEM‑mel ellátott összetevő nevét, ezen OEM‑et közvetlenül használják annak érdekében, hogy nyíltan utaljanak az OEM‑hez köthető ízbeli minőségre, ami nem minősül sem visszaélésszerű használatnak, sem utánzásnak, sem pedig idézésnek.

  (lásd: 57., 59. pont és a rendelkező rész 3. pontja)

 5.  A 491/2009 rendelettel módosított 1234/2007 rendelet 118m. cikke (2) bekezdésének c) pontját és az 1308/2013 rendelet 103. cikke (2) bekezdésének c) pontját úgy kell értelmezni, hogy e rendelkezések mind az érintett termék eredetét illetően hamis benyomás keltésére alkalmas hamis vagy félrevezető jelzésekre, mind pedig az e termék jellegére vagy alapvető tulajdonságaira vonatkozó hamis vagy félrevezető jelzésekre alkalmazandók.

  (lásd: 64. pont és a rendelkező rész 4. pontja)

Top