Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62010CJ0616

Az ítélet összefoglalása

A Bíróság ítélete (harmadik tanács), 2012. július 12.
Solvay SA kontra Honeywell Fluorine Products Europe BV és társai.
A Rechtbank ’s-Gravenhage (Hollandia) által benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem.
Polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés – Joghatóság, a határozatok elismerése és végrehajtása – 44/2001/EK rendelet – Európai szabadalomra vonatkozó bitorlási kereset – Különös és kizárólagos joghatóság – A 6. cikk 1. pontja – Több alperes – A 22. cikk 4. pontja – A szabadalom érvényességének vitatása – 31. cikk – Ideiglenes, illetve biztosítási intézkedések.
C‑616/10. sz. ügy.

C-616/10. sz. ügy

Solvay SA

kontra

Honeywell Fluorine Products Europe BV és társai

(a Rechtbank ’s-Gravenhage [Hollandia] által benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem)

„Polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés — Joghatóság, a határozatok elismerése és végrehajtása — 44/2001/EK rendelet — Európai szabadalomra vonatkozó bitorlási kereset — Különös és kizárólagos joghatóság — A 6. cikk 1. pontja — Több alperes — A 22. cikk 4. pontja — A szabadalom érvényességének vitatása — 31. cikk — Ideiglenes, illetve biztosítási intézkedések”

Az ítélet összefoglalása

 1. Polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés – Joghatóság és a határozatok elismerése a polgári és kereskedelmi ügyekben – 44/2001 rendelet – Különös joghatóságok – Több alperes – Az egyik alperesre vonatkozó joghatóság – Feltétel –Összefüggés – Egymásnak ellentmondó határozatok meghozatala veszélyének fennállása – Terjedelem – Különböző tagállamokban székhellyel rendelkező társaságok, amelyeknek e tagállamok egyikének bírósága előtt folyamatban levő eljárásban külön–külön azt róják fel, hogy ugyanarra a termékre vonatkozó jogosulatlan tevékenységeik folytatásával megsértették egy európai szabadalom ugyanazon nemzeti részét – Bennfoglaltság – A nemzeti bíróságra háruló értékelés

  (44/2001 tanácsi rendelet, 6. cikk, 1. pont)

 2. Polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés – Joghatóság és a határozatok elismerése a polgári és kereskedelmi ügyekben – 44/2001 rendelet – Kizárólagos joghatóság – Olyan jogviták, amelyek tárgya szabadalom lajstromozása vagy érvényessége – Terjedelem – Ideiglenes és védelmi intézkedések – Azon európai szabadalom semmissége, amelyre járulékosan, határokon átnyúló bitorlástól való eltiltásra irányuló ideiglenes intézkedés elrendelésével szembeni védekezési jogalapként hivatkoztak – Az ideiglenes intézkedésről határozó bíróság hatáskörére való kihatás hiánya

  (44/2001 tanácsi rendelet, 22. cikk, 4. és 31. pont)

 1.  A polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló 44/2001 rendelet 6. cikkének 1. pontját úgy kell értelmezni, hogy e rendelkezés értelmében vett, elkülönített eljárásokban hozott, egymásnak ellentmondó határozatokat eredményezhet, amikor különböző tagállamokban székhellyel rendelkező két vagy több társaság mindegyikének e tagállamok egyikének bírósága előtt külön-külön azt róják fel, hogy ugyanarra a termékre vonatkozó jogosulatlan tevékenységeik folytatásával megsértették egy másik tagállamban érvényben lévő európai szabadalomnak ugyanazt a nemzeti részét. A nemzeti bíróságnak kell az iratok valamennyi releváns elemét figyelembe véve mérlegelnie azt, hogy ennek veszélye fennáll-e.

  (vö. 30. pont és a rendelkező rész 1. pontja)

 2.  A polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló 44/2001 rendelet 22. cikkének 4. pontját úgy kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes a rendelet 31. cikkének alkalmazása az olyan helyzetben, amikor olyan szabadalombitorlási keresetről van szó, amelynek keretében járulékosan, határokon átnyúló bitorlástól való eltiltásra irányuló ideiglenes intézkedés elrendelésével szembeni védekezési jogalapként egy európai szabadalom semmisségére hivatkoztak.

  Először ugyanis ezek a rendelkezések különböző helyzeteket szabályoznak, és eltérő alkalmazási körrel bírnak. Így, míg a 22. cikk 4. pontja egy pontosan meghatározott területre vonatkozó jogvitákban történő érdemi határozathozatalra irányuló joghatóság kikötését tartalmazza, addig a 31. cikk az ügy érdemére vonatkozó bármely joghatóságtól függetlenül alkalmazandó. Semmi nem utal másfelől arra, hogy a szóban forgó rendelkezések közül az egyik általánosnak vagy különösnek minősülhetne a másikhoz képest. A 44/2001 rendelet 31. cikke ebből következően a rendelet 22. cikkének 4. pontjához képest önálló alkalmazási körrel rendelkezik. A 31. cikk akkor alkalmazandó, amikor az ügy érdemére vonatkozóan joghatósággal rendelkezőtől eltérő bíróság egy ideiglenes, illetve biztosítási intézkedés iránti kérelemmel kapcsolatban jár el, és így az említett 22. cikk 4. pontja – amely az ügy érdemére vonatkozó joghatóságra irányul – főszabály szerint nem értelmezhető úgy, hogy leronthatná az említett 31. cikket, és következésképpen kizárhatná annak alkalmazását.

  Másodszor az ideiglenes intézkedéssel kapcsolatban eljáró bíróság nem dönt véglegesen az érvényesített szabadalom érvényességéről, hanem csak felméri, hogy a 44/2001 rendelet 22. cikkének 4. pontja alapján joghatósággal rendelkező bíróság erre vonatkozóan milyen döntést hozna, és ha az eljáró bíróság véleménye szerint fennáll az ésszerű, nem elhanyagolható lehetősége annak, hogy a joghatósággal rendelkező bíróság az érvényesített szabadalmat semmisnek nyilvánítja, az ideiglenes intézkedés elrendelése iránti kérelmet elutasítja. Ilyen körülmények között nem áll fenn a határozatok ellentmondásosságának veszélye, mivel a közbenső eljárásban eljáró bíróság által hozott ideiglenes határozat semmiképpen nem dönti el előre annak a határozatnak a tartalmát, amelyet a 44/2001 rendelet 22. cikkének 4. pontja alapján joghatósággal rendelkező bíróságnak az ügy érdemében meg kell hoznia.

  (vö. 36., 39., 40., 48–51. pont és a rendelkező rész 2. pontja)

Top

C-616/10. sz. ügy

Solvay SA

kontra

Honeywell Fluorine Products Europe BV és társai

(a Rechtbank ’s-Gravenhage [Hollandia] által benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem)

„Polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés — Joghatóság, a határozatok elismerése és végrehajtása — 44/2001/EK rendelet — Európai szabadalomra vonatkozó bitorlási kereset — Különös és kizárólagos joghatóság — A 6. cikk 1. pontja — Több alperes — A 22. cikk 4. pontja — A szabadalom érvényességének vitatása — 31. cikk — Ideiglenes, illetve biztosítási intézkedések”

Az ítélet összefoglalása

 1. Polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés — Joghatóság és a határozatok elismerése a polgári és kereskedelmi ügyekben — 44/2001 rendelet — Különös joghatóságok — Több alperes — Az egyik alperesre vonatkozó joghatóság — Feltétel –Összefüggés — Egymásnak ellentmondó határozatok meghozatala veszélyének fennállása — Terjedelem — Különböző tagállamokban székhellyel rendelkező társaságok, amelyeknek e tagállamok egyikének bírósága előtt folyamatban levő eljárásban külön–külön azt róják fel, hogy ugyanarra a termékre vonatkozó jogosulatlan tevékenységeik folytatásával megsértették egy európai szabadalom ugyanazon nemzeti részét — Bennfoglaltság — A nemzeti bíróságra háruló értékelés

  (44/2001 tanácsi rendelet, 6. cikk, 1. pont)

 2. Polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés — Joghatóság és a határozatok elismerése a polgári és kereskedelmi ügyekben — 44/2001 rendelet — Kizárólagos joghatóság — Olyan jogviták, amelyek tárgya szabadalom lajstromozása vagy érvényessége — Terjedelem — Ideiglenes és védelmi intézkedések — Azon európai szabadalom semmissége, amelyre járulékosan, határokon átnyúló bitorlástól való eltiltásra irányuló ideiglenes intézkedés elrendelésével szembeni védekezési jogalapként hivatkoztak — Az ideiglenes intézkedésről határozó bíróság hatáskörére való kihatás hiánya

  (44/2001 tanácsi rendelet, 22. cikk, 4. és 31. pont)

 1.  A polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló 44/2001 rendelet 6. cikkének 1. pontját úgy kell értelmezni, hogy e rendelkezés értelmében vett, elkülönített eljárásokban hozott, egymásnak ellentmondó határozatokat eredményezhet, amikor különböző tagállamokban székhellyel rendelkező két vagy több társaság mindegyikének e tagállamok egyikének bírósága előtt külön-külön azt róják fel, hogy ugyanarra a termékre vonatkozó jogosulatlan tevékenységeik folytatásával megsértették egy másik tagállamban érvényben lévő európai szabadalomnak ugyanazt a nemzeti részét. A nemzeti bíróságnak kell az iratok valamennyi releváns elemét figyelembe véve mérlegelnie azt, hogy ennek veszélye fennáll-e.

  (vö. 30. pont és a rendelkező rész 1. pontja)

 2.  A polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló 44/2001 rendelet 22. cikkének 4. pontját úgy kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes a rendelet 31. cikkének alkalmazása az olyan helyzetben, amikor olyan szabadalombitorlási keresetről van szó, amelynek keretében járulékosan, határokon átnyúló bitorlástól való eltiltásra irányuló ideiglenes intézkedés elrendelésével szembeni védekezési jogalapként egy európai szabadalom semmisségére hivatkoztak.

  Először ugyanis ezek a rendelkezések különböző helyzeteket szabályoznak, és eltérő alkalmazási körrel bírnak. Így, míg a 22. cikk 4. pontja egy pontosan meghatározott területre vonatkozó jogvitákban történő érdemi határozathozatalra irányuló joghatóság kikötését tartalmazza, addig a 31. cikk az ügy érdemére vonatkozó bármely joghatóságtól függetlenül alkalmazandó. Semmi nem utal másfelől arra, hogy a szóban forgó rendelkezések közül az egyik általánosnak vagy különösnek minősülhetne a másikhoz képest. A 44/2001 rendelet 31. cikke ebből következően a rendelet 22. cikkének 4. pontjához képest önálló alkalmazási körrel rendelkezik. A 31. cikk akkor alkalmazandó, amikor az ügy érdemére vonatkozóan joghatósággal rendelkezőtől eltérő bíróság egy ideiglenes, illetve biztosítási intézkedés iránti kérelemmel kapcsolatban jár el, és így az említett 22. cikk 4. pontja – amely az ügy érdemére vonatkozó joghatóságra irányul – főszabály szerint nem értelmezhető úgy, hogy leronthatná az említett 31. cikket, és következésképpen kizárhatná annak alkalmazását.

  Másodszor az ideiglenes intézkedéssel kapcsolatban eljáró bíróság nem dönt véglegesen az érvényesített szabadalom érvényességéről, hanem csak felméri, hogy a 44/2001 rendelet 22. cikkének 4. pontja alapján joghatósággal rendelkező bíróság erre vonatkozóan milyen döntést hozna, és ha az eljáró bíróság véleménye szerint fennáll az ésszerű, nem elhanyagolható lehetősége annak, hogy a joghatósággal rendelkező bíróság az érvényesített szabadalmat semmisnek nyilvánítja, az ideiglenes intézkedés elrendelése iránti kérelmet elutasítja. Ilyen körülmények között nem áll fenn a határozatok ellentmondásosságának veszélye, mivel a közbenső eljárásban eljáró bíróság által hozott ideiglenes határozat semmiképpen nem dönti el előre annak a határozatnak a tartalmát, amelyet a 44/2001 rendelet 22. cikkének 4. pontja alapján joghatósággal rendelkező bíróságnak az ügy érdemében meg kell hoznia.

  (vö. 36., 39., 40., 48–51. pont és a rendelkező rész 2. pontja)

Top