EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62009CJ0158

Az ítélet összefoglalása

A Bíróság (ötödik tanács) 2010. május 20-i ítélete.
Európai Bizottság kontra Spanyol Királyság.
Tagállami kötelezettségszegés – 2003/88/EK irányelv – Munkaidő-szervezés – A közigazgatásban dolgozó nem civil állomány – Az előírt határidőn belüli átültetés elmulasztása.
C-158/09. sz. ügy.

Keywords
Subject of the case
Rendelkező rész

Keywords

Kötelezettségszegés megállapítása iránti kereset

A megalapozottság Bíróság általi vizsgálata

Figyelembe veendő helyzet

Az indokolással ellátott véleményben meghatározott határidő lejártakor fennálló helyzet (EK 226. cikk; 2003/88 európai parlamenti és tanácsi irányelv) (vö. 7

10. pont)

Subject of the case

Tárgy

Tagállami kötelezettségszegés – A munkaidő-szervezés egyes szempontjairól szóló, 2003. november 4‑i 2003/88/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 299., 9. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 4. kötet, 381. o.) 1. cikke (3) bekezdésének és a 2003/88 irányelv 27. cikkének (1) bekezdése által hatályban tartott, ugyanezen irányelv I. mellékletének B. részével együttesen értelmezendő, a munkaidő-szervezés egyes szempontjairól szóló, 1993. november 23‑i 93/104/EK tanácsi irányelv (HL L 307., 18. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 2. kötet, 197. o.) 18. cikke a) pontjának megsértése – A közigazgatásban dolgozó nem civil állomány.

Rendelkező rész

Rendelkező rész

1) A Spanyol Királyság – mivel az előírt határidőn belül nem fogadta el a közigazgatásban dolgozó nem civil állomány tekintetében a munkaidő-szervezés egyes szempontjairól szóló, 2003. november 4‑i 2003/88/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv átültetéséhez szükséges törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket – nem teljesítette az említett irányelv 1. cikkének (3) bekezdéséből eredő kötelezettségeit.

2) A Bíróság a Spanyol Királyságot kötelezi a költségek viselésére.

Top