EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62003CJ0168

Az ítélet összefoglalása

A Bíróság (második tanács) 2004. szeptember 14-i ítélete.
az Európai Közösségek Bizottsága kontra Spanyol Királyság.
Tagállami kötelezettségszegés - 89/655/EGK és 95/63/EK irányelvek - Hiányos átültetés - Kiegészítő átmeneti időszak.
C-168/03. sz. ügy

Keywords
Summary

Keywords

Szociálpolitika – A munkavállalók biztonságának és egészségének védelme – A munkavállalók által a munkájuk során használt munkaeszközök biztonsági és egészségvédelmi minimumkövetelményeiről szóló 89/655 irányelv – A minimumkövetelményeknek való megfeleltetés – Használatban álló munkaeszközök – Kiegészítő átmeneti időszak biztosítása – Feltételek

(a 95/63 irányelvvel módosított 89/655 tanácsi irányelv, 4. cikk, (1) bekezdés, b) pont, és I. melléklet, 1. pont, második bekezdés)

Summary

A 95/63 tanácsi irányelvvel módosított, a munkavállalók által a munkájuk során használt munkaeszközök biztonsági és egészségvédelmi minimumkövetelményeiről szóló 89/655 tanácsi irányelv I. melléklete 1. pontjának második bekezdését, amely szerint a benne rögzített minimumkövetelmények, amennyiben használatban lévő munkaeszközökre vonatkoznak, nem igénylik feltétlenül ugyanazokat az intézkedéseket, mint az új munkaeszközökre vonatkozó lényegi követelmények, úgy kell érteni, hogy az bizonyos mértékben módosítja a 89/655 irányelv 4. cikke (1) bekezdése b) pontjának eredeti szövege szerinti hatályát, amelynek értelmében a munkáltatónak be kell szereznie, illetve használnia kell azt a munkaeszközt, amely amennyiben 1992. december 31-ig már biztosították a vállalkozás, illetve telephely munkavállalói számára, legkésőbb az említett időpont után négy éven belül megfelel az irányelv mellékletében megállapított minimumkövetelményeknek.

Az 1996. december 31. után használatban lévő munkaeszközök elfogadhatóságát tehát a módosított 89/655 irányelv I. melléklete előírásainak fényében kell megvizsgálni, amelyek azok tekintetében az e melléklet 1. pontjának második bekezdése szerint továbbra is alkalmazandóak. Amennyiben ez utóbbi rendelkezés előírja, hogy a minimumkövetelmények, amennyiben használatban lévő munkaeszközökre vonatkoznak, nem igénylik feltétlenül ugyanazokat az intézkedéseket, mint az új munkaeszközökre vonatkozó lényegi követelmények, azt úgy kell értelmezni, hogy nagyobb szabadságot enged a műszaki megoldások terén, ha a megtett intézkedések alkalmasak az előbb említett előírások szerinti védelem biztosítására.

Nem világosan és pontosan ülteti át a módosított 89/655 irányelvet az a nemzeti jogszabály, amely semmilyen hivatkozást nem tartalmaz az említett irányelv I. mellékletében foglalt szabályokra, és amely emiatt de facto kiegészítő átmeneti időszakot biztosít a vállalkozásnál és/vagy telephelyen 1997. augusztus 27-e előtt már a munkavállalók rendelkezésére bocsátott munkaeszközök tekintetében.

(vö. 33–38. pont)

Top