EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62001CJ0465

Az ítélet összefoglalása

Keywords
Summary

Keywords

1. Személyek szabad mozgása – Munkavállalók – Egyenlő bánásmód – Szakszervezeti jogok gyakorlása – Az Unió vagy az Európai Gazdasági Térség más tagállamának állampolgárságával rendelkező munkavállalót a szakmai tanácsokba való választhatóságból kizáró nemzeti szabályozás – Megengedhetetlenség – A közhatalom gyakorlásában való esetleges részvételre alapított igazolás – Hiány

(EK 39. cikk; EGT-megállapodás, 28. cikk; 1612/68/EGK tanácsi rendelet, 8. cikk)

2. Nemzetközi megállapodások – A Közösség társulási vagy együttműködési megállapodásai – Személyek szabad mozgása – Munkavállalók – Egyenlő bánásmód – Szakszervezeti jogok gyakorlása – A Közösséggel megállapodást kötött harmadik ország állampolgárságával rendelkező munkavállalókat a szakmai és az üzemi tanácsokba való választhatóságból kizáró nemzeti szabályozás – Megengedhetetlenség

Summary

1. Az a tagállam, amely az Európai Unió vagy az EGT más tagállamainak állampolgáraitól megtagadja a munkavállalói érdekképviseleti és érdekvédelmi szervezetekbe való választhatóságot, nem teljesíti az EK 39. cikkből és a 2434/92 rendelettel módosított, a munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgásáról szóló1612/68 rendelet 8. cikkéből, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás 28. cikkéből eredő kötelezettségeit.

Egy ilyen szabályozás ugyanis ellentétes az állampolgárság alapján történő bármilyen megkülönböztetés tilalmának alapelvével, amelyen az említett rendelkezések is alapulnak.

Ezt a szabályozást nem lehet igazolni sem a szóban forgó szervezetek nemzeti jog által meghatározott jogi jellegével, sem azzal a körülménnyel, hogy az említett szervezetek egyes funkciói a közhatalom gyakorlásában való részvétellel járhatnak.

(vö. 30., 33., 40., 56. pont és a rendelkező rész)

2. Az a tagállam, amely megtagadja az említett munkavállalóktól a munkástanácsokhoz és üzemi tanácsokhoz hasonló munkavállalói érdekképviseleti és érdekvédelmi szervezetekbe való választhatóságot, nem teljesíti a Közösség és harmadik országok között kötött megállapodásokból eredő kötelezettségeit, amely megállapodások előírják a valamely tagállamban jogszerűen foglalkoztatott munkavállalók munka- és foglalkoztatási feltételekkel kapcsolatos hátrányos megkülönböztetése tilalmának elvét.

A kérdéses megállapodásokban megfogalmazott állampolgárság alapján történő hátrányos megkülönböztetés tilalmának elve ugyanis azt jelenti, hogy minden munkavállaló – akár állampolgár, akár valamely érintett harmadik országból származik – azonos munka- és foglalkoztatási feltételekben részesül, és többek között egyenlő módon vehet részt az e szervezetekbe való választásokon. Az állampolgárság alapján történő eltérő bánásmód ellentétes ezzel az alapelvvel.

(vö. 48–49., 56. pont és a rendelkező rész)

Top