EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02004R0852-20090420

Élelmiszer-biztonság – a gazdaságtól az asztalig

Élelmiszer-biztonság – a gazdaságtól az asztalig

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

Az Európai Parlament és a Tanács 852/2004/EK rendelete az élelmiszer-higiéniáról

ÖSSZEFOGLALÓ

Az EU célja az élelmiszer-higiénia biztosítása az élelmiszer-termelés folyamatának valamennyi szakaszában, az elsődleges termelési szakasztól (azaz főképp a gazdálkodástól, a vadászattól és a halászattól) kezdve egészen a végső felhasználóig. Az uniós jogszabály nem szabályozza a táplálkozással, az összetétellel vagy a minőséggel, illetve az élelmiszerek házi termelésével és előkészítésével kapcsolatos kérdéseket.

MI A RENDELET CÉLJA?

A rendelet és mellékletei az élelmiszerekkel foglalkozó vállalkozások által teljesítendő élelmiszer-biztonsági célkitűzéseket határoznak meg.

FŐBB PONTOK

A fő elv az, hogy mindenkinek, aki élelmiszerekkel kapcsolatos vállalkozást folytat, biztosítania kell a higiéniai gyakorlatok betartását az élelmiszer-termelés valamennyi szakaszában.

A rendelet I. melléklete az elsődleges termeléssel (azaz a gazdálkodással, a vadászattal és a halászattal) kapcsolatos tevékenységekre vonatkozik, és részét képezi még az elsődleges termékek szállítása, kezelése és tárolása, valamint az élő állatok szállítása.

A II. mellékletben meghatározott általános higiéniai célkitűzések a következőkhöz hasonló területeket fednek le:

élelmiszer-termelő és -feldolgozó helyek és berendezések,

szállítási feltételek,

élelmiszer-hulladékok,

vízellátás,

személyi higiénia és az élelmiszer-ipari dolgozók képzése,

gyűjtőcsomagolás és csomagolás,

hőkezelési eljárások.

Ezenkívül valamennyi élelmiszer-ipari vállalkozásnak meg kell felelnie a 853/2004/EK rendeletnek, amely az állati eredetű élelmiszerekre vonatkozó szabályokat határoz meg.

Egyes esetekben, például a helyi vásárlókat közvetlenül kiszolgáló kisvállalkozások esetében, engedélyezhetők a szabályok alóli kivételek. Az uniós országok elfogadhatnak olyan szabályokat, amelyekkel bizonyos helyi körülményekhez tudnak igazodni, amennyiben azok nem veszélyeztetik az élelmiszer-biztonságot.

A HACCP-rendszer

Az élelmiszer-ipari vállalkozásoknak (de nem a szántóföldi növénytermesztéssel vagy élőállat-tenyésztéssel, vadászattal, illetve halászattal foglalkozó vállalkozásoknak) alkalmazniuk kell a Codex Alimentariusban szereplő veszélyelemzési és kritikus szabályozási pontok elveit (a HACCP-elveket). Ezek az elvek azonban nem helyettesítik a hivatalos ellenőrzéseket. A cél a következő:

a kritikus ellenőrzési pontok és nyomonkövetési eljárások meghatározása;

kiigazító intézkedések kidolgozása;

az intézkedések hatékonyságának ellenőrzésére irányuló eljárások végrehajtása;

nyilvántartás vezetése.

Az uniós országoknak elő kell mozdítaniuk a HACCP-elveken alapuló nemzeti irányelvek – szükség esetén – uniós szintű irányelvek lehetősége melletti kidolgozását.

Amennyiben azt nemzeti vagy uniós jogszabályok előírják, az élelmiszer-ipari vállalkozásokat a megfelelő hatóságnak jóvá kell hagynia, a létesítményeket pedig nyilvántartásba kell vennie.

Az EU-ba behozott élelmiszereknek és az EU-ból kivitt állati eredetű élelmiszereknek uniós szabványoknak vagy azokkal egyenértékű előírásoknak, továbbá az importáló ország által esetlegesen kiszabott valamennyi előírásnak eleget kell tenniük.

A 178/2002/EK rendelet által bevezetett nyomonkövethetőségi* szabályok – bizonyos új feltételek mellett – ma már az EU-ba behozott és az EU-ból kivitt élelmiszerekre is vonatkoznak.

Ha valamely élelmiszer-ipari vállalkozás felfedezi, hogy egy élelmiszer súlyos egészségügyi kockázatot jelent, azonnal ki kell vonnia azt a terméket az élelmiszerpiacról, a fogyasztókat és az illetékes hatóságot pedig értesítenie kell.

MIKORTÓL HATÁLYOS E RENDELET?

2004. május 20-án lépett hatályba.

KULCSFOGALOM

*Nyomonkövethetőség: valamely élelmiszernek vagy élelmiszer-termelő állatnak a termelés, a feldolgozás és a forgalmazás valamennyi szakaszában történő nyomon követésére irányuló képesség.

HÁTTÉR

Élelmiszer-higiénia – alapvető jogszabályok az Európai Bizottság honlapján

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 852/2004/EK rendelete (2004. április 29.) az élelmiszer-higiéniáról (HL L 139., 2004.4.30., 1–54. o.)

A 852/2004/EK rendelet későbbi módosításait és helyesbítéseit belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság 2073/2005/EK rendelete (2005. november 15.) az élelmiszerek mikrobiológiai kritériumairól (HL L 338., 2005.12.22., 1–26. o.). Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

A Bizottság 2074/2005/EK rendelete (2005. december 5.) a 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti bizonyos termékekre és a 854/2004/EK és a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti hatósági ellenőrzések megszervezésére vonatkozó végrehajtási intézkedések megállapításáról, a 852/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettől való eltérésről, valamint a 853/2004/EK és 854/2004/EK rendelet módosításáról (HL L 338., 2005.12.22., 27–59. o.). Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

utolsó frissítés 24.11.2015

Az oldal tetejére