Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52010DC0546

Egy Innovatív Unió

Tovább az összefoglalók nyitólapjára

FELMÉRÉS: Mondja el nekünk, mit gondol az összefoglalókról!

Az összefoglalót archiváltuk és tartalmát a továbbiakban már nem frissítjük, mert az alapjául szolgáló dokumentum már hatályát vesztette vagy nem tükrözi az aktuális helyzetet.

Egy Innovatív Unió

Az Európai Unió újfajta innovációs stratégiai megközelítést fogad el. A Bizottság által az Európa 2020 stratégia keretében bemutatott javaslat az innováció feltételeinek a kutatás és fejlesztés valamennyi lépésén keresztül történő javítását célozza. Ennek a kezdeményezésnek 2020-ra pozitív hatással kell lennie a foglalkoztatásra, a környezetbarát növekedésre és az EU-n belüli társadalmi fejlődésre.

JOGI AKTUS

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának (2010. október 6.) – Az Európa 2020 stratégia kiemelt kezdeményezése: Innovatív Unió [COM(2010) 546 – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

ÖSSZEFOGLALÓ

Az Európai Unió új kutatási és innovációs politikát dolgoz ki az Európa 2020 stratégia keretein belül. Ez az új megközelítés különösen az európai társadalom számára kihívást jelentő olyan területeken történő innovációt kívánja támogatni, mint például az éghajlatváltozás, az energiahatékonyság, az élelmiszer-biztonság, az egészségügy és a népesség öregedése.

A 2020-ig elérendő célkitűzések egyike értelmében az EU bruttó hazai termékének 3%-át kutatás-fejlesztésre kell fordítani.

Az ismeretek és a kompetenciák fejlesztése

Az oktatási és képzési rendszereket modernizálni kell, különösen a tudományos oktatás, az interdiszciplináris egyetemi programok és az e-készségek ösztönzése érdekében.

2014 előtt továbbá létre kell hozni az európai kutatási térséget (DE) (EN) (FR) azzal, hogy meg kell könnyíteni a kutatók mobilitását és együttműködését. Az Uniónak és a tagállamoknak össze kell fogniuk a kiemelt európai kutatási infrastruktúrák kiépítése érdekében, valamint a nemzetközi tudományos és technológiai együttműködés terén.

Az innovatív vállalkozások támogatása

Az innovatív vállalkozások számára könnyebb hozzáférést kell biztosítani a piacokhoz és a finanszírozásokhoz. Ennek megfelelően diverzifikált finanszírozási forrásokat kell számukra ajánlani, többek között egy európai kockázati tőkealap felállításával. A határokon átnyúló tevékenységeket nem fékezhetik adóügyi akadályok.

A vállalkozások belső piacon belüli tevékenységét meg kell könnyíteni, különösen az uniós szabadalom és a vitarendezés egységes rendezése bevezetésével, valamint a termékek és innovatív rendszerek átjárhatóságának javításával.

A kreativitás előnyben részesítése

Az Innovatív Unió támogatja a közös kutatási kezdeményezéseket és a tagállamok közötti technológiaátadást. A szellemi tulajdonhoz fűződő jogoknak, valamint a kutatási eredményekhez való szabad hozzáférésnek is a kreativitás támogatását kell szolgálniuk.

A társadalmi és területi kohézió növelése

A strukturális alapok jelenlegi és jövőbeni finanszírozási eszközeit úgyszintén az innováció szolgálatába kell állítani. Ezeket az eszközöket különösen a nemzeti innovációs rendszerek, az intelligens szakosodási stratégiák, a határokon átnyúló projektek és a társadalmi innováció finanszírozására kell felhasználni.

Innovációs partnerségek kialakítása

Az Innovatív Unió előnyben részesíti a kutatási és innovációs láncban érintett regionális, nemzeti és uniós szereplők partnerségén alapuló új megközelítést.

E partnerségek azokat a területeket fedik le, amelyekben a kormányzati beavatkozás egyértelműen indokolt, és amelyekben a résztvevők együttműködése hatékonyabb. A Bizottság számos olyan független feltételt határozott meg, amelyek a partnerségek sikeres megvalósulásához szükségesek. A partnerségeknek az alábbiaknak kell megfelelniük:

  • olyan közös uniós problematikára kell koncentrálniuk, amelyek világos és mérhető célkitűzéseket jelentenek;
  • az érintett résztvevőket hosszú távon kell bevonniuk;
  • európai szintű megvalósítással hatékonyabbnak kell lenniük;
  • a meghatározott célkitűzéseknek megfelelően eredményorientáltnak kell lenniük;
  • elégséges pénzügyi támogatásban kell részesedniük.

A külső együttműködés hatásának növelése

Az Uniónak vonzó hellyé kell válnia a tudósok, a kutatók és harmadik országok magasan képzett állampolgárai számára. Emellett az európai külkapcsolati politikának előnyben kell részesítenie a tudományos együttműködést, valamint a nemzetközi kutatási stratégiákat.

See also

  • Európai Bizottság, Innovatív Unió (EN).

Utolsó frissítés: 04.03.2011

Az oldal tetejére