Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0399

Az EU határainak átlépésére vonatkozó szabályok

Az EU határainak átlépésére vonatkozó szabályok

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

(EU) 2016/399 rendelet a Schengeni határellenőrzési kódex létrehozásáról

MI A RENDELET CÉLJA?

A „Schengeni határellenőrzési kódexként” is ismert rendelet többek között az alábbiakra vonatkozóan állapít meg szabályokat:

 • az EU külső határainak átlépése; és
 • a határellenőrzés hiánya a belső határokon.

FŐBB PONTOK

A kódex megállapítja az alábbiakra vonatkozó szabályokat:

 • személyekre vonatkozó ellenőrzések a külső határokon;
 • belépési követelmények harmadik országok állampolgárai számára;
 • a határellenőrzés ideiglenes visszaállításának feltételei a schengeni térség (22 európai uniós országot, valamint Izlandot, Liechtensteint, Norvégiát és Svájcot magában foglaló határok nélküli térség) belső határain a közrendet vagy a belső biztonságot fenyegető komoly veszély esetén.

Kire vonatkozik a rendelet?

A „Schengeni határellenőrzési kódex” megállapítja a schengeni térség külső határait átlépő személyekre vonatkozó szabályokat. Bulgária, Ciprus, Horvátország és Románia nem teljes jogú tagjai még a schengeni térségnek, de be kell tartaniuk az ellenőrzésekre vonatkozó szabályokat a külső határokon.

Külső határok

A külső határok átlépésekor az EU-n kívüli országok állampolgárait az adott ország belépési feltételeinek megfelelő alapos ellenőrzésnek kell alávetni, amely magában foglalja a vonatkozó adatbázisok szisztematikus lekérdezését, mint a Schengeni Információs Rendszer (SIS) és a Vízuminformációs Rendszer (VIS) ellenőrzését, vízumkötelezettség alá tartozó személyek esetén.

Amennyiben EU-n kívüli országok állampolgárai bármely 180 napos időszakban 90 napnál nem hosszabb időtartamig szándékoznak egy schengeni ország területén tartózkodni, akkor:

 • rendelkezniük kell érvényes úti okmányokkal és vízummal, ha szükséges;
 • igazolniuk kell a tervezett tartózkodás célját és körülményeit, és igazolniuk kell, hogy megfelelő anyagi fedezettel rendelkeznek;
 • ne álljanak beutazási tilalmat elrendelő figyelmeztető jelzés hatálya alatt a Schengen SIS-ben; és
 • nem szabad veszélyt jelenteniük az Unió közrendjére, belső biztonságára, közegészségügyére vagy bármely uniós ország nemzetközi kapcsolataira.

Egy harmadik országbeli állampolgár beléptetése csak az illetékes nemzeti hatóság határozata útján tagadható meg, a megtagadás indokainak pontos megjelölésével, és ezek a személyek jogorvoslattal élhetnek.

Belső határok

A belső határokon történő határellenőrzés nélküli térségben (azaz a schengeni térségben, Bulgária, Horvátország, Ciprus és Románia kivételével) állampolgárságától függetlenül bármely személy átlépheti a belső határokat anélkül, hogy határellenőrzésnek vetnék alá. Ugyanakkor a nemzeti bűnüldöző hatóságok jogosultak rendőrségi ellenőrzéseket végezni akár a határ menti területeken is, bizonyos szabályok és korlátozások betartása mellett.

A belső határellenőrzés nélküli térség országai a belső határokon megszüntetik a közúti határátkelőhelyeken zajló folyamatos forgalom valamennyi akadályát, különösen a nem kizárólag a közúti közlekedésbiztonság miatt elrendelt sebességkorlátozásokat.

A határellenőrzés ideiglenes visszaállítása a belső határokon

A belső határellenőrzés kivételes esetekben korlátozott ideig visszaállítható a schengeni térségben, amennyiben:

 • a közrendet vagy a belső biztonságot komoly veszély fenyegeti: a belső határellenőrzés visszaállítható az érintett schengeni országokban legfeljebb 6 hónapos időtartamra előre látható rendezvények esetében (pl. fontos sportrendezvények, konferenciák stb.) és legfeljebb 2 hónapos időtartamra azonnali lépéseket igénylő esetekben;
 • a Schengeni értékelési mechanizmus* felfedi, hogy súlyos és tartós hiányosságok állnak fenn a külső határok ellenőrzésében, amelyek a schengeni térség működését általánosan veszélyeztetik. Ilyen esetekben a Tanács javasolhatja, hogy egy vagy több uniós ország újból vezesse be a határellenőrzést belső határai egyes részein vagy egészén legfeljebb 2 éves időtartamra.

A Schengeni határellenőrzési kódex legutóbbi módosításai

Határregisztrációs rendszer

Az (EU) 2017/2225 rendelet módosítja az (EU) 2016/399 rendeletet az (EU) 2017/2226 rendelet elfogadásának figyelembevételével, amely egy olyan központi határregisztrációs rendszert (Entry-exit system – EES) hozott létre, amely rövid távú tartózkodás céljából belépésre jogosult harmadik országbeli állampolgárok belépését és kilépését rögzíti. Az (EU) 2017/2225 rendelet fő célja, hogy az úti okmányok belépéskor és kilépéskor végzett bélyegzését felváltsa a belépés és kilépés elektronikus rögzítése közvetlenül az EES-ben. Bevezetésre kerültek az automatizált határellenőrzési rendszerek az olyan személyek esetében, akiknek belépését az EES-ben regisztrálni kell. A schengeni országok nemzeti könnyítési programokat hozhatnak létre annak érdekében, hogy az előzetes utasvizsgálatnak alávetett harmadik országbeli állampolgárok belépéskor az ellenőrzés bizonyos szempontjai tekintetében eltérésben részesüljenek. Az (EU) 2017/2225 rendeletet az EES működése megkezdésének időpontjától kell alkalmazni.

Az eu-LISA, a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű uniós IT-rendszereinek igazgatását végző szervezet felel a schengeni térség és a határigazgatás számára elengedhetetlen három uniós információtechnológiai rendszer folyamatos működéséért. Ezek a következők:

 • az Eurodac (európai ujjnyomat-azonosító rendszer, amely lehetővé teszi az ujjlenyomatok összehasonlítását),
 • a SIS és
 • a VIS.

Az (EU) 2017/2226 rendelet szerint az eu-LISA további feladata az EES fejlesztése és üzemeltetési igazgatásának a biztosítása.

Az adatbázisok lekérdezésével történő szisztematikus ellenőrzések végzése a külső határokon

2017 áprilisa óta, az (EU) 2016/399 rendelet módosítása megköveteli az adatbázisok lekérdezésével történő szisztematikus ellenőrzések végzését az EU/EGT (Európai Unió/Európai Gazdasági Térség)/Svájc polgárai tekintetében a schengeni térség külső határain, a harmadik országok állampolgárait érintő, már meglévő ellenőrzéseken túlmenően. Az új szabályok válaszként szolgálnak az utóbbi években különböző uniós országokat ért terrortámadásokra, és különösen elősegítik az uniós születésű, külföldre utazó vagy külföldről visszautazó terrorista harcosok fenyegetésének elhárítását. Az ellenőrzéseket a külső határokon keresztül történő be- és kilépéskor végzik. Az ellenőrzéseket olyan adatbázisok felhasználásával végzik, mint a SIS és az Interpol ellopott és elvesztett úti okmányokról szóló adatbázisa.

MIKORTÓL HATÁLYOS E RENDELET?

A rendelet 2016. április 12. óta hatályos. Az (EU) 2016/399 rendelet kodifikálja és felváltja az 562/2006/EK rendeletet (és annak későbbi módosításait). A Schengeni határellenőrzési kódex – amelyet eredetileg 2006. március 15-én fogadtak el (562/2006/EK rendelet) – 2006. október 13-án lépett hatályba.

HÁTTÉR

További információkért lásd:

KULCSFOGALMAK

Schengeni értékelési mechanizmus: egy, az 1053/2013/EU rendelet által létrehozott rendszer, amellyel az uniós országoknak és a Bizottságnak közösen rendszeres értékeléseket kell folytatniuk annak ellenőrzésére, hogy a Schengeni határellenőrzési kódexet megfelelően alkalmazzák-e. Amennyiben súlyos hiányosságokat találnak a külső határok ellenőrzésének végzésében, az Európai Bizottság ajánlást tehet arra, hogy egy uniós ország konkrét intézkedéseket vezessen be. Súlyos és ismétlődő hiányosságok esetén végső eszközként visszaállítható a belső határellenőrzés.

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/399 rendelete (2016. március 9.) a személyek határátlépésére irányadó szabályok uniós kódexéről (Schengeni határellenőrzési kódex) (kodifikált szöveg) (HL L 77., 2016.3.23., 1–52. o.)

Az (EU) 2016/399 rendelet későbbi módosításait belefoglalták az eredeti szövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt szöveg kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/2225 rendelete (2017. november 30.) az (EU) 2016/399 rendeletnek a határregisztrációs rendszer (EES) alkalmazása tekintetében történő módosításáról (HL L 327., 2017.12.9., 1–19. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/2226 rendelete (2017. november 30.) a tagállamok külső határait átlépő harmadik országbeli állampolgárok belépésére és kilépésére, valamint beléptetésének megtagadására vonatkozó adatok rögzítésére szolgáló határregisztrációs rendszer (EES) létrehozásáról és az EES-hez való bűnüldözési célú hozzáférés feltételeinek meghatározásáról, valamint a Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény, a 767/2008/EK rendelet és az 1077/2011/EU rendelet módosításáról (HL L 327., 2017.12.9., 20–82. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/1624 rendelete (2016. szeptember 14.) az Európai Határ- és Parti Őrségről és az (EU) 2016/399 európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 863/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 2007/2004/EK tanácsi rendelet és a 2005/267/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 251., 2016.9.16., 1–76. o.)

A Tanács 1053/2013/EU rendelete (2013. október 7.) a schengeni vívmányok alkalmazását ellenőrző értékelési és monitoringmechanizmus létrehozásáról és a végrehajtó bizottságnak a Schengent Értékelő és Végrehajtását Felügyelő Állandó Bizottság létrehozásáról szóló 1998. szeptember 16-i határozatának hatályon kívül helyezéséről (HL L 295., 2013.11.6., 27–37. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács 1077/2011/EU rendelete (2011. október 25.) a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai ügynökség létrehozásáról (HL L 286., 2011.11.1., 1–17. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

Az Európai Parlament és a Tanács 562/2006/EK rendelete (2006. március 15.) a személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének (Schengeni határellenőrzési kódex) létrehozásáról (HL L 105., 2006.4.13., 1–32. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

utolsó frissítés 19.06.2018

Az oldal tetejére