Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0245

Fénycsövek és nagy intenzitású kisülőlámpák – környezetbarát tervezési követelmények

Tovább az összefoglalók nyitólapjára

Fénycsövek és nagy intenzitású kisülőlámpák – környezetbarát tervezési követelmények

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

245/2009/EK rendelet – a fénycsövek és nagy intenzitású kisülőlámpák környezetbarát tervezési követelményei

MI A RENDELET CÉLJA?

Megállapítja az általános világításra használt bizonyos típusú lámpákra vonatkozó környezetbarát tervezési szabályokat, a környezeti hatásuk csökkentésére való tekintettel.

FŐBB PONTOK

A rendelet hatálya különösen a következőkre terjed ki:

 • beépített előtét nélküli fénycsövek*;
 • nagy intenzitású kisülőlámpák*;
 • az ilyen lámpák működtetésére alkalmas előtétek* és lámpatestek*.

Környezetbarát tervezési követelmények

Ez a rendelet a környezetbarát tervezés követelményeit hat, egymásra épülő szakaszban határozza meg (amelyek közül az utolsó, még hátralevő szakasz 2018-tól lép hatályba), amelyek mindegyike fokozatosan emeli a célokat és/vagy terjeszti ki a követelményeket a termékek új alkategóriáira. E követelmények az alábbiakkal foglalkoznak:

 • lámpák – meg kell felelniük a hatásfokra, teljesítményre vonatkozó, valamint a termékinformációs követelményeknek. A különböző típusú lámpáknak teljesíteniük kell bizonyos fényhasznosítási követelményeket minden egyes teljesítménykategóriában, valamint meg kell felelniük a lámpa élettartamára és a fényáram-stabilitásra vonatkozó előírásoknak. A gyártóknak továbbá számos elemről kell tájékoztatást adniuk, köztük az alábbiakról:
  • a lámpák teljesítménye (a búra megvilágításához szükséges energia mennyisége);
  • fényárama (a búra által előállított fény mennyisége);
  • fényhasznosítása;
  • stabilitási tényezője;
  • higanytartalma; és
  • színhőmérséklete;
 • előtétek – meg kell felelniük energetikai és termékinformációs követelményeknek. A lámpák bekapcsolásakor az előtéteknek meg kell felelniük minimális fényhasznosítási küszöbértékeknek. Az előtétek gyártóinak információkat kell biztosítaniuk a termékek energiahatékonysági mutatóiról;
 • lámpatestek – meg kell felelniük energetikai, kompatibilitási és termékinformációs követelményeknek. A lámpatestek energiafogyasztása nem haladhatja meg a beépített előtétekét, amikor nem bocsátanak ki fényt. A lámpatestek gyártóinak információkat kell biztosítaniuk valamely lámpatesttel értékesített minden előtét és lámpa hatékonyságáról, valamint karbantartási és szétszerelési utasításokat is kell adniuk.

Megfelelőség

Energiafelhasználó termékek forgalomba hozatala előtt a gyártók vagy azok képviselői kötelesek megfelelőségértékelést végezni.

Piacfelügyeleti vizsgálati eljárás

Az uniós országok nemzeti hatóságainak piacfelügyeleti vizsgálati eljárást kell alkalmazniuk az alábbiakra vonatkozóan:

 • lámpák – a vizsgálatokat ugyanazon gyártótól származó ugyanazon modellből vett, legalább húsz lámpából álló mintán végzik el. Az átlagos eredmények nem térhetnek el 10 %-nál nagyobb mértékben a határértékektől, a küszöbértékektől vagy a bejelentett értékektől;
 • előtétek és lámpatestek – a vizsgálatokat egy darab terméken végzik el. A kapott eredmények nem haladhatják meg a határértékeket. Ellenkező esetben további három terméket kell megvizsgálni.

MIKORTÓL HATÁLYOS E RENDELET?

A rendelet 2009. április 13 -án lépett hatályba.

HÁTTÉR

További információkért lásd:

* KULCSFOGALMAK

Beépített előtét nélküli fénycsövek: olyan kisnyomású, higany típusú kisülőlámpák, amelyekben a fény nagy részét egy vagy több, a kisülésből származó ultraibolya sugárzás által gerjesztett foszforréteg bocsátja ki. Egy vagy két végükön fejeltek és beépített előtétet nem tartalmaznak.

Nagy intenzitású kisülőlámpák: olyan lámpa, amelyben a fényt közvetlenül vagy közvetve gázban, fémgőzben vagy több gáz és gőz elegyében elektromos kisülés útján állítják elő, és amelyekben a fényt előállító ívet a fal hőmérséklete stabilizálja, és az ív által a búra falára kifejtett terhelés meghaladja a négyzetcentiméterenkénti 3 W-ot.

Előtétek: olyan eszközök, amelyek fő feladata a lámpa, illetve a lámpák áramfelvételének a meghatározott értékre történő korlátozása.

Lámpatestek: az egy vagy több fényforrás által kibocsátott fény elosztását, szűrését vagy átalakítását végző szerkezetek, amelyek tartalmazzák a fényforrások megtartásához, rögzítéséhez és védelméhez szükséges alkatrészeket.

FŐ DOKUMENTUM

A Bizottság 245/2009/EK rendelete (2009. március 18.) a 2005/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a beépített előtét nélküli fénycsövek, nagy intenzitású kisülőlámpák és az ilyen lámpák működtetésére alkalmas előtétek és lámpatestek környezetbarát tervezési követelményei tekintetében történő végrehajtásáról, valamint a 2000/55/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 76., 2009.3.24., 17–44. o.)

A 245/2009/EK rendelet későbbi módosításait és helyesbítéseit belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Az Európai Parlament és a Tanács 2009/125/EK irányelve (2009. október 21.) az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények megállapítási kereteinek létrehozásáról (HL L 285., 2009.10.31., 10–35. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

utolsó frissítés 13.12.2016

Az oldal tetejére