Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009F0315

A bűnügyi nyilvántartásból származó adatok uniós országok közötti cseréje

A bűnügyi nyilvántartásból származó adatok uniós országok közötti cseréje

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

2009/315/IB kerethatározat – a bűnügyi nyilvántartásból származó információk uniós országok közötti cseréjéről

MI A KERETHATÁROZAT CÉLJA?

 • A kerethatározat az Európai Bűnügyi Nyilvántartási Információs Rendszert (ECRIS) létrehozó 2009/316/IB tanácsi határozattal egyetemben megállapítja a bűnügyi nyilvántartási adatok uniós országok közötti cseréjének általános elveit.
 • Meg kívánja akadályozni, hogy a bűnelkövetők ne tagadhassák le múltjukat azzal, hogy az elítélésük helyétől különböző uniós országba költöznek. Ezt azzal éri el, hogy biztosítja minden elítélésükkel kapcsolatos információ elérhetőségét függetlenül attól, hogy ezen ítéleteket melyik uniós országban hozták meg.

FŐBB PONTOK

Fő célok

A kerethatározat fő céljai a következők:

 • kötelezi az uniós országokat arra, hogy továbbítsák egy másik uniós ország állampolgárának elítéléséről szóló információkat az utóbbi országnak;
 • a személy állampolgársága szerinti uniós ország ítéletekről szóló információk megőrzésével kapcsolatos kötelezettségének meghatározása, valamint azon eljárások megállapítása, amelyeket a szóban forgó országnak be kell tartana az állampolgáraira vonatkozó tájékoztatásra irányuló megkeresés megválaszolásakor;
 • az ítéletekkel kapcsolatos információk cseréjét szolgáló számítógépes rendszer fejlesztését lehetővé tevő szabályok megállapítása.

A hatóságok kijelölése

Az uniós országoknak központi hatóságot kell kijelölniük az információcserével összefüggő feladatok ellátására.

Az ítéletek nyilvántartása és az információk tárolása

Az ítéletet meghozó uniós országnak nyilvántartásba kell vennie az elítélt személy állampolgárságát, és értesítenie kell az állampolgárság szerinti uniós országot/országokat az adott személyt érintő ítélet adatairól, többek között az alábbi információkról:

 • az elítélt személye,
 • az ítélet jellege és tartalma, továbbá
 • az elítéléséhez vezető bűncselekmény.

Annak az uniós országnak, amelynek az elítélt személy az állampolgára, meg kell őriznie a számára megküldött információt, hogy meg tudja válaszolni az állampolgárainak elítélésével kapcsolatos tájékoztatás iránti megkereséseket. E válasznak:

 • tartalmaznia kell az ország területén, más uniós országban vagy harmadik országban hozott ítéletekre vonatkozó információkat;
 • 10 munkanapon belül el kell készülnie; illetve 20 munkanapon belül, ha valaki a saját bűnügyi nyilvántartási adatairól érdeklődik.

Információcsere

 • Az információt büntetőeljárás céljából, de bármely más célból is lehet cserélni, például foglalkoztatást megelőző átvilágításra. Míg a büntetőeljárási célú megkeresésekre kötelező válaszolni, a más célra irányuló megkereséseket a nemzeti joggal összhangban kell megválaszolni.
 • Ha egy uniós ország központi hatóságához tájékoztatás iránti megkeresés érkezik bármely megfelelő nemzeti hatóságtól, e központi hatóság információt kérhet más uniós országoktól, különösen az érintett személy állampolgársága szerinti országtól.
 • Ha valamely uniós ország központi hatóságához megkeresés érkezik egy másik uniós ország állampolgárától a rá vonatkozó bűnügyi nyilvántartási adatokat illetően, ezeket az információkat be kell kérnie az állampolgárság szerinti uniós országtól és fel kell tüntetnie a kiadott bizonyítványon.

Az Egyesült Királyság részvétele

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 36. jegyzőkönyvében biztosított jogával összefüggésben az Egyesült Királyság úgy határozott, hogy 2014. december 1-jétől továbbra is részt vesz az ECRIS-ben. Ezt a 2014/858/EU bizottsági határozat megerősítette.

Végrehajtás

 • Az Európai Bizottság 2016-ban kiadott jelentése értékeli a kerethatározat végrehajtását az uniós országokban. Általánosságban jelentős fejlődést állapít meg a bűnügyi nyilvántartási adatokkal kapcsolatos információk uniós országok közötti cseréjére vonatkozóan.
 • 22 uniós ország értesítette az Európai Bizottságot arról, hogy milyen intézkedéseket tett a kerethatározat nemzeti jogba történő átültetése érdekében. Hat ország nem értesítette a Bizottságot az intézkedésekről, közülük öt azonban kicseréli a bűnügyi nyilvántartási információkat az ECRIS rendszeren keresztül.
 • Néhány esetben a kerethatározatot bizonyos vonatkozásaiban nem teljesen vagy nem megfelelően ültették át a nemzeti jogba, ezért a Bizottság sürgős intézkedések megtételére szólít fel.

MIKORTÓL HATÁLYOS E KERETHATÁROZAT?

2009. április 27-én lépett hatályba. Az uniós országoknak 2012. április 27 -ig kellett átültetniük nemzeti jogukba.

HÁTTÉR

További információk a következő oldalon állnak rendelkezésre:

FŐ DOKUMENTUM

A Tanács 2009/315/IB kerethatározata (2009. február 26.) a bűnügyi nyilvántartásból származó információk tagállamok közötti cseréjének megszervezéséről és azok tartalmáról (HL L 93., 2009.4.7., 23–32. o.)

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Tanács 2009/316/IB határozata (2009. április 6.) a 2009/315/IB kerethatározat 11. cikke alkalmazásában az Európai Bűnügyi Nyilvántartási Információs Rendszer (ECRIS) létrehozásáról (HL L 93., 2009.4.7., 33–48. o.)

A Bizottság 2014/858/EU határozata (2014. december 1.) a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának a Lisszaboni Szerződés hatálybalépése előtt elfogadott, a schengeni vívmányoknak nem részét képező, a büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés területére vonatkozó uniós jogi aktusokban való részvételi szándékára vonatkozó bejelentésről (HL L 345., 2014.12.1., 6–9. o.)

A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a bűnügyi nyilvántartásból származó információk tagállamok közötti cseréjének megszervezéséről és azok tartalmáról szóló, 2009. február 26-i 2009/315/IB tanácsi kerethatározat végrehajtásáról (COM(2016) 6 final, 2016.1.19.)

utolsó frissítés 10.01.2017

Az oldal tetejére