Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001L0095

Termékbiztonság: általános szabályok

Termékbiztonság: általános szabályok

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

A 2001/95/EK irányelv az általános termékbiztonságról

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

Az irányelv – más néven az általános termékbiztonságról szóló irányelv – annak a biztosítására kötelezi a vállalatokat, hogy az eladásra kínált árucikkek biztonságosak legyenek, és tegyenek korrekciós intézkedéseket, amennyiben ennek az ellenkezője megállapításra kerül.

Bevezeti az uniós gyors riasztási rendszert a nem élelmezési célú veszélyes termékekre* vonatkozóan. Ez lehetővé teszi a nemzeti hatóságok számára, hogy gyorsan megosszanak adatokat minden olyan intézkedésről, amelyet az ilyen termékek visszavonása végett tesznek.

FŐBB PONTOK

 • Az uniós piacon forgalomba hozott termékeknek biztonságosnak kell lenniük.
 • Rendelkezniük kell a nyomon követésükre alkalmas információkkal, így például a gyártó és a termék megnevezésével és adataival. A terméket – amennyiben biztonságos használatához szükséges – el kell látni a használatából eredő bármely esetleges veszélyre vonatkozó figyelmeztetéssel és tájékoztatással.
 • Egy termék akkor tekinthető biztonságosnak, ha megfelel az egyedi nemzeti követelményeknek vagy az uniós szabványoknak. E követelmények vagy szabványok hiányában a biztonsági értékelés alapját a következők képezik:
  • a Bizottság iránymutatásai;
  • az érintett ágazat bevált gyakorlata;
  • a tudomány és a technológia állása az adott időpontban;
  • a fogyasztó által elvárható, észszerű biztonság.
 • A nemzeti felügyeleti hatóságok illetékesek a termékbiztonság nyomon követésére és a nem biztonságos termékekkel szembeni megfelelő intézkedések meghozatalára.
 • A Bizottság irányítása alatt álló RAPEX riasztási rendszer lehetővé teszi a nemzeti hatóságok számára, hogy azonnal figyelmeztessék partnereiket a súlyos egészségügyi vagy biztonsági veszélyt jelentő bármely termékre. Az (EU) 2019/417 végrehajtási határozat megállapítja az általános termékbiztonságról szóló 2001/95/EK irányelv alapján létrehozott Európai Uniós Gyors Tájékoztatási Rendszer (RAPEX) és annak értesítési rendszere irányítására vonatkozó iránymutatásokat. Az élelmiszerekre, gyógyszerekre és gyógyászati termékekre külön rendelkezések vonatkoznak.
 • A nemzeti hatóságoknak a gyors riasztási rendszer alkalmazása során olyan információkat kell közölniük, amelyek azonosítják az adott terméket, valamint meghatározzák annak Európa egyéb területein való fellelhetőségét, a termék jelentette veszélyt és a lakosság védelmére irányuló bármely intézkedést.
 • A Bizottság legfeljebb egy évre szóló (megújítható), azonnali uniós szintű intézkedéseket hozhat, amennyiben valamely egyedi termék súlyos veszélyt jelent.
 • A jogszabály nem vonatkozik régiségekre vagy javításra/újrafeldolgozásra szoruló árucikkekre.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZ AZ IRÁNYELV?

Az irányelv 2002. január 15. óta hatályos, és az uniós országokban 2004. január 15-ig kellett törvénybe foglalni.

HÁTTÉR

További információk:

KULCSFOGALMAK

Termék: minden olyan árucikk, amelyet fogyasztóknak szántak, vagy a fogyasztók valószínűsíthetően használnak és új, használt vagy újrafeldolgozott állapotban bocsátottak rendelkezésre.

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és a Tanács 2001/95/EK irányelve (2001. december 3.) az általános termékbiztonságról (HL L 11., 2002.1.15., 4–17. o.)

A 2001/95/EK irányelv későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

A Bizottság (EU) 2019/417 végrehajtási határozata (2018. november 8.) az általános termékbiztonságról szóló 2001/95/EK irányelv 12. cikke alapján létrehozott Európai Uniós Gyors Tájékoztatási Rendszer (RAPEX) és annak értesítési rendszere alkalmazására vonatkozó iránymutatások megállapításáról (HL L 73., 2019.3.15., 121–187. o.)

A Bizottság 2010/15/EU határozata (2009. december 16.) a 2001/95/EK irányelv (az általános termékbiztonságról szóló irányelv) 12. cikke alapján létrehozott Közösségi Gyors Tájékoztatási Rendszer (RAPEX) és a 11. cikke alapján létrehozott értesítési eljárás irányítására vonatkozó iránymutatások megállapításáról (HL L 22., 2010.1.26., 1–64. o.)

A Bizottság közleménye az általános termékbiztonságról szóló 2001/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv végrehajtása keretében (HL C 38., 2009.2.17., 11–14. o.)

A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az általános termékbiztonságról szóló 2001. december 3-i 2001/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv végrehajtásáról (COM(2008) 905 végleges, 2009. január 14.)

utolsó frissítés 14.09.2015

Az oldal tetejére