Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0454

Az Európai Parlament és a Tanács 454/2008/EK rendelete ( 2008. május 21. ) a kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgására vonatkozó állat-egészségügyi követelményekről szóló 998/2003/EK rendeletnek az átmeneti időszak meghosszabbítása tekintetében történő módosításáról

OJ L 145, 4.6.2008, p. 238–239 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 052 P. 5 - 6

No longer in force, Date of end of validity: 28/12/2014; hatályon kívül helyezte: 32013R0576

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/454/oj

4.6.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 145/238


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 454/2008/EK RENDELETE

(2008. május 21.)

a kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgására vonatkozó állat-egészségügyi követelményekről szóló 998/2003/EK rendeletnek az átmeneti időszak meghosszabbítása tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 37. cikkére és 152. cikke (4) bekezdésének b) pontjára,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárással összhangban (2),

mivel:

(1)

A 998/2003/EK rendelet (3) meghatározza a kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgása esetében alkalmazandó állat-egészségügyi követelményeket és az ilyen mozgás ellenőrzésére vonatkozó szabályokat.

(2)

Ezenkívül a 998/2003/EK rendelet 6. cikke előírja, hogy az említett rendelet hatálybalépésétől számított ötéves átmeneti időszakban a kedvtelésből tartott kutyák és macskák Írország, Málta, Svédország és az Egyesült Királyság területére akkor léphetnek be, ha a fenti tagállamokban a veszettségre vonatkozó, adott helyzethez kapcsolódó különleges követelményeknek megfelelnek.

(3)

A 998/2003/EK rendelet 16. cikke előírja, hogy a hatálybalépésétől számított ötéves átmeneti időszakra vonatkozóan azon tagállamok, melyek a hólyagférgesség és a kullancsok leküzdésére szolgáló különleges szabályokkal rendelkeznek az említett rendelet hatálybalépésének időpontjában, a kedvtelésből tartott állatok területükre történő belépését a fenti követelmények teljesítéséhez köthetik. Finnország, Írország, Málta, Svédország és az Egyesült Királyság a hólyagférgességet illetően különleges belépési szabályokat alkalmaz; Írország, Málta és az Egyesült Királyság pedig a kutyák és macskák esetében kullancsok elleni további kezelést ír elő, amelyet az állatok útlevelében kell igazolni.

(4)

A 998/2003/EK rendelet 6. és 16. cikkében előírt átmeneti szabályozások 2008. július 3-án lejárnak. A szóban forgó rendelet 23. cikke előírja, hogy az átmeneti időszak lejárta előtt felül kell vizsgálni az átmeneti szabályozásokat.

(5)

Ebből a célból a 998/2003/EK rendelet 23. cikke értelmében felkérték a Bizottságot, hogy 2007. február 1-je előtt nyújtson be javaslatot az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a szerológiai vizsgálatok folytatásának szükségességéről, az említett rendelet 6., 8. és 16. cikkében előírt átmeneti szabályozások lejártát követően alkalmazandó szabályozás meghatározására vonatkozó megfelelő javaslatokkal együtt. A jelentésnek az addig szerzett tapasztalatokra és az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság (EFSA) tudományos véleményén alapuló kockázatértékelésre kell támaszkodnia.

(6)

A Bizottság kérésére az EFSA tudományos véleményt adott ki, mely segítette a Bizottságot abban, hogy megfelelő, tudományosan megalapozott módosításokat javasoljon a 998/2003/EK rendelethez. Ezenkívül a Bizottságnak figyelembe kellett vennie a rendelet 6., 8. és 16. cikkének végrehajtása során szerzett tapasztalatokról szóló tagállami jelentéseket is.

(7)

Mivel azonban a tervezettnél hosszabb ideig tartott a tudományos vizsgálat, késett a Bizottság jelentése. Annak érdekében, hogy kellőképpen figyelembe lehessen venni a jelentés következtetéseit, az átmeneti szabályozások hatályát meg kell hosszabbítani.

(8)

A 998/2003/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 998/2003/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 6. cikk (1) bekezdésében a bevezető mondat helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   2010. június 30-ig az I. melléklet A. részében felsorolt, kedvtelésből tartott állatok, Írország, Málta, Svédország és az Egyesült Királyság területére akkor léphetnek be, ha a következő követelményeknek megfelelnek:”

2.

A 16. cikk első bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„2010. június 30-ig Finnország, Írország, Málta, Svédország és az Egyesült Királyság a hólyagférgességet illetően, Írország, Málta és az Egyesült Királyság pedig a kullancsokat illetően a kedvtelésből tartott állatok területükre történő belépését az e rendelet hatálybalépésének időpontjában érvényes különleges szabályoknak való megfeleléshez köthetik.”

3.

A 23. cikkben a „2008. január 1-jétől” időpont helyébe a „2010. július 1-jétől” időpont lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Strasbourgban, 2008. május 21-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

H.-G. PÖTTERING

a Tanács részéről

az elnök

J. LENARČIČ


(1)  2007. december 12-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2)  Az Európai Parlament 2008. április 10-i véleménye (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2008. május 19-i határozata.

(3)  HL L 146., 2003.6.13., 1. o. A legutóbb a 245/2007/EK bizottsági rendelettel (HL L 73., 2007.3.13., 9. o.) módosított rendelet.


Top