Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0754

A Bizottság 754/2005/EK rendelete (2005. május 18.) a 2005. május 19-től alkalmazandó export-visszatérítések rögzítéséről a tojáságazatban

OJ L 126, 19.5.2005, p. 32–33 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/754/oj

19.5.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 126/32


A BIZOTTSÁG 754/2005/EK RENDELETE

(2005. május 18.)

a 2005. május 19-től alkalmazandó export-visszatérítések rögzítéséről a tojáságazatban

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a tojáságazat piacának közös szervezéséről szóló, 1975. október 29-i 2771/75/EGK tanácsi rendeletre (1), és különösen annak 8. cikke (3) bekezdés harmadik albekezdésére,

mivel:

(1)

A 2771/75/EGK rendelet 8. cikkének értelmében, a fenti rendelet 1. cikke (1) bekezdésében említett termékek világpiaci ára és közösségi ára közötti különbség export-visszatérítéssel kiegyenlíthető.

(2)

E szabályok és kritériumok a tojáságazat piacainak jelenlegi helyzetére való alkalmazásának eredményeként a visszatérítést egy olyan összegben kell megállapítani, mely lehetővé teszi, hogy a Közösség részt vegyen a nemzetközi kereskedelemben, figyelembe veszi továbbá e termékek exportjának jellegét, valamint annak jelenlegi fontosságát.

(3)

Az egyes harmadik országokban jelenleg fennálló piaci helyzet, valamint az ott érvényesülő gazdasági verseny jelenlegi helyzete miatt a tojáságazat egyes termékeire a rendeltetési hely szerint differenciált visszatérítést kell rögzíteni.

(4)

A mezőgazdasági termékek export-visszatérítési rendszerének közösségi végrehajtási szabályairól szóló, 1999. április 15-i 800/1999/EK bizottsági rendelet 21. cikke (2) előírja, hogy amennyiben a kiviteli nyilatkozat elfogadásának napján a termékek nem megbízható, kifogástalan kereskedelmi minőségűek, visszatérítés nem kerül odaítélésre. A hatályban lévő szabályozás egységes alkalmazásának biztosítása végett le kell szögezni, hogy a visszatérítés elnyerése érdekében a 2771/75/EGK tanácsi rendelet 1. cikkében említett tojástermékeken fel kell tüntetni a tojástermékek előállítása és forgalomba hozatala során előforduló higiéniai és egészségügyi problémákról szóló, 1989. június 20-i 89/437/EGK tanácsi irányelv (3) szerinti állat-egészségügyi jelölést.

(5)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Baromfihús- és Tojáspiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2771/75/EGK rendelet 8. cikkében említett export-visszatérítésben részesített termékek kódjait, továbbá e visszatérítés összegét a jelen rendelet melléklete rögzíti.

A visszatérítés elnyerésének érdekében ugyanakkor a 89/437/EGK irányelv melléklete XI. fejezetének alkalmazása alá tartozó termékeknek meg kell felelniük az ezen irányelvben előírt állategészségügyi jelölési feltételeknek is.

2. cikk

Ez a rendelet 2005. május 19-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. május 18-án.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 282., 1975.11.1., 49. o. A legutóbb a 806/2003/EK rendelettel (HL L 122., 2003.5.16., 1. o.) módosított rendeletet.

(2)  HL L 102., 1999.4.17., 11. o. A legutóbb a 671/2004/EK rendelettel (HL L 105., 2004.4.14., 5. o.) módosított rendeletet.

(3)  HL L 212., 1989.7.22., 87. o. A legutóbb a 806/2003/EK rendelettel módosított rendeletet.


MELLÉKLET

Export-visszatérítések a tojáságazatban 2005. május 19-től

Termékkód

Rendeltetési hely

Mértékegység

A visszatérítés összege

0407 00 11 9000

E16

EUR/100 db

1,70

0407 00 19 9000

E16

EUR/100 db

0,80

0407 00 30 9000

E09

EUR/100 kg

12,00

E10

EUR/100 kg

25,00

E17

EUR/100 kg

6,00

0408 11 80 9100

E18

EUR/100 kg

40,00

0408 19 81 9100

E18

EUR/100 kg

20,00

0408 19 89 9100

E18

EUR/100 kg

20,00

0408 91 80 9100

E18

EUR/100 kg

75,00

0408 99 80 9100

E18

EUR/100 kg

19,00

N.B.: A termékkódok és az „A« sorozatú rendeltetésihely-kódok a módosított 3846/87/EGK rendeletben (HL L 366., 1987.12.24., 1. o.) kerültek meghatározásra.

A numerikus rendeltetésihely-kódok a 2081/2003/EK rendeletben (HL L 313., 2003.11.28., 11. o.) kerültek meghatározásra.

A többi rendeltetési hely meghatározása a következő:

E09

Kuvait, Bahrein, Omán, Katar, Egyesült Arab Emirátusok, Jemen, Hongkong SAR, Oroszország, Törökország.

E10

Dél-Korea, Japán, Malajzia, Thaiföld, Taivan, Fülöp-szigetek.

E16

minden rendeltetési hely, kivéve az Amerikai Egyesült Államok és Bulgária.

E17

minden rendeltetési hely, kivéve Svájc, Bulgária valamint az E09 és E10 alá tartozó rendeltetési helyek.

E18

minden rendeltetési hely, kivéve Svájc és Bulgária.


Top