Help Print this page 

Document L:2012:327:TOC

Title and reference
Az Európai Unió Hivatalos Lapja, L 327, 2012. november 27.

Display all documents published in this Official Journal
Dates
  • Date of document: 27/11/2012
Miscellaneous information
  • Author: Európai Unió
  • Form: Hivatalos Lap
Text
 

ISSN 1977-0731

doi:10.3000/19770731.L_2012.327.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 327

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

55. évfolyam
2012. november 27.


Tartalom

 

I   Jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

IRÁNYELVEK

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács 2012/33/EU irányelve (2012. november 21.) az 1999/32/EK tanácsi irányelvnek a tengeri hajózásban használatos tüzelő- és üzemanyagok kéntartalma tekintetében történő módosításáról

1

 

 

II   Nem jogalkotási aktusok

 

 

RENDELETEK

 

*

A Tanács 1099/2012/EU rendelete (2012. november 26.) az egyiptomi helyzet tekintetében egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről szóló 270/2011/EU rendelet módosításáról

14

 

*

A Tanács 1100/2012/EU rendelete (2012. november 26.) a tunéziai helyzetre tekintettel egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről szóló 101/2011/EU rendelet módosításáról

16

 

*

A Bizottság 1101/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. november 26.) a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló 2454/93/EGK rendelet módosításáról (1)

18

 

 

A Bizottság 1102/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. november 26.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

20

 

 

A Bizottság 1103/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. november 26.) a cukorágazat egyes termékeire a 2012/13-as gazdasági évben alkalmazandó, a 892/2012/EU végrehajtási rendeletben rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok módosításáról

22

 

 

IRÁNYELVEK

 

*

A Bizottság 2012/39/EU irányelve (2012. november 26.) a 2006/17/EK irányelvnek az emberi szövetek és sejtek vizsgálatára vonatkozó egyes technikai követelmények tekintetében történő módosításáról (1)

24

 

*

A Bizottság 2012/40/EU irányelve (2012. november 26.) a biocid termékek forgalomba hozataláról szóló 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének helyesbítéséről (1)

26

 

*

A Bizottság 2012/41/EU irányelve (2012. november 26.) a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az annak I. mellékletébe hatóanyagként felvett nonánsav felhasználási körének a 2. terméktípusra való kiterjesztése céljából történő módosításáról (1)

28

 

*

A Bizottság 2012/42/EU irányelve (2012. november 26.) a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének a hidrogén-cianid hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról (1)

31

 

*

A Bizottság 2012/43/EU irányelve (2012. november 26.) a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének a címsor egyes elemei tekintetében történő módosításáról (1)

34

 

*

A Bizottság 2012/44/EU végrehajtási irányelve (2012. november 26.) a 2002/53/EK és 2002/55/EK tanácsi irányelv 7. cikkéhez végrehajtási intézkedéseket előíró 2003/90/EK és 2003/91/EK irányelvnek az egyes mezőgazdasági növényfajok és zöldségfajok fajtáinak vizsgálata keretében minimálisan vizsgálandó jellemzők és a vizsgálat minimumfeltételei tekintetében történő módosításáról (1)

37

 

 

HATÁROZATOK

 

*

A Tanács 2012/723/KKBP határozata (2012. november 26.) az egyiptomi helyzet tekintetében egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2011/172/KKBP határozat módosításáról

44

 

*

A Tanács 2012/724/KKBP határozata (2012. november 26.) a tunéziai helyzet tekintetében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2011/72/KKBP határozat módosításáról

45

 

 

2012/725/EU

 

*

A Bizottság végrehajtási határozata (2012. november 22.) a szarvasmarhából származó laktoferrinnek a 258/97/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti új élelmiszer-összetevőként való forgalomba hozatalának engedélyezéséről (Morinaga) (az értesítés a C(2012) 8390. számú dokumentummal történt)

46

 

 

2012/726/EU

 

*

A Bizottság végrehajtási határozata (2012. november 22.) a dihidrokapsziátnak a 258/97/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti új élelmiszer-összetevőként való forgalomba hozatalának engedélyezéséről (az értesítés a C(2012) 8391. számú dokumentummal történt)

49

 

 

2012/727/EU

 

*

A Bizottság végrehajtási határozata (2012. november 22.) a szarvasmarhából származó laktoferrinnek a 258/97/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti új élelmiszer-összetevőként való forgalomba hozatalának engedélyezéséről (FrieslandCampina) (az értesítés a C(2012) 8404. számú dokumentummal történt)

52

 

 

2012/728/EU

 

*

A Bizottság határozata (2012. november 23.) a bifentrinnek a biocid termékek forgalomba hozataláról szóló 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I., IA. vagy IB. mellékletébe a 18. terméktípus vonatkozásában történő felvétele megtagadásáról (az értesítés a C(2012) 8442. számú dokumentummal történt)  (1)

55

 

 

2012/729/EU

 

*

A Bizottság végrehajtási határozata (2012. november 23.) az egyes, emberi fogyasztásra szánt kéthéjú kagylók Peruból történő behozatalának felfüggesztését célzó sürgősségi intézkedésekről szóló 2008/866/EK bizottsági határozatnak az időbeli hatálya tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2012) 8459. számú dokumentummal történt)  (1)

56

 

 

Helyesbítések

 

 

Helyesbítés az 1484/95/EK rendeletnek a baromfihús- és tojáságazatban alkalmazandó, valamint a tojásalbuminra vonatkozó irányadó árak tekintetében történő módosításáról szóló, 2012. november 22-i 1095/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelethez (HL L 325., 2012.11.23.)

57

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.

Top