EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:111:TOC

 

ISSN 1725-5090

doi:10.3000/17255090.L_2009.111.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 111

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

52. évfolyam
2009. május 5.


Tartalom

 

I   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

 

A Bizottság 361/2009/EK rendelete (2009. május 4.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

 

A Bizottság 362/2009/EK rendelete (2009. május 4.) a cukorágazat egyes termékeire a 2008/2009-es gazdasági évben alkalmazandó, a 945/2008/EK rendelettel rögzített irányadó áraknak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

3

 

*

A Bizottság 363/2009/EK rendelete (2009. május 4.) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló 1974/2006/EK rendelet módosításáról

5

 

 

A Bizottság 364/2009/EK rendelete (2009. május 4.) a gabonaágazatban 2009. május 1-jétől alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról szóló 360/2009/EK rendelet módosításáról

13

 

 

IRÁNYELVEK

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács 2009/24/EK irányelve (2009. április 23.) a számítógépi programok jogi védelméről (kodifikált változat) ( 1 )

16

 

 

II   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 

 

HATÁROZATOK

 

 

Bizottság

 

 

2009/364/EK

 

*

A Bizottság határozata (2008. október 8.) a Németország által az IBG Beteiligungsgesellschaft Sachsen-Anhalt mbH révén végrehajtani szándékozott C 33/07 (korábbi N 339/06 és N 729/06) intézkedésről (az értesítés a C(2008) 5581. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

23

 

 

2009/365/EK

 

*

A Bizottság határozata (2009. április 28.) a 258/97/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében a Blakeslea trisporából származó likopin új élelmiszer-összetevőként történő forgalomba hozatalának engedélyezéséről (az értesítés a C(2009) 3039. számú dokumentummal történt)

31

 

 

2009/366/EK

 

*

A Bizottság határozata (2009. április 29.) a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia kifizető ügynökségeinek az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból (EMGA) finanszírozott, vidékfejlesztési intézkedések keretében tett kiadásokra vonatkozó 2008. pénzügyi évi számláinak elszámolásáról (az értesítés a C(2009) 3199. számú dokumentummal történt)

35

 

 

2009/367/EK

 

*

A Bizottság határozata (2009. április 29.) a tagállami kifizető ügynökségeknek az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból (EMGA) finanszírozott kiadásokra vonatkozó 2008-as pénzügyi évi számláinak elszámolásáról (az értesítés a C(2009) 3217. számú dokumentummal történt)

44

 

 

2009/368/EK

 

*

A Bizottság határozata (2009. május 4.) a Közösség cukoriparának szerkezetátalakítására szolgáló ideiglenes rendszer keretében nyújtandó diverzifikációs támogatás és kiegészítő diverzifikációs támogatás összegének a 2009/2010. gazdasági évre történő meghatározásáról (az értesítés a C(2009) 3158. számú dokumentummal történt)

50

 

 

Helyesbítések

 

*

Helyesbítés a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a mikroorganizmusok hatóanyagként való felvétele tekintetében történő módosításáról szóló, 2008. december 8-i 2008/113/EK bizottsági irányelvhez ( HL L 330., 2008.12.9. )

51

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.

Top