Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:013:TOC

 

ISSN 1725-518X

doi:10.3000/1725518X.C_2011.013.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 13

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

54. évfolyam
2011. január 15.


Közleményszám

Tartalom

Oldal

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2011/C 013/01

Az Európai Unió Bíróságá utolsó kiadványa az Európai Unió Hivatalos LapjábanHL C 346., 2010.12.18.

1


 

V   Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2011/C 013/02

C-137/08. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2010. november 9-i ítélete (a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság (Magyar Köztársaság) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — VB Pénzügyi Lízing Zrt. kontra Schneider Ferenc (A 93/13/EGK irányelv — A fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételek — Értékelési szempontok — Az illetékességi kikötés tisztességtelen voltának a nemzeti bíróság által hivatalból történő vizsgálata — A Bíróság alapokmányának 23. cikke)

2

2011/C 013/03

C-458/08. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2010. november 18-i ítélete — Európai Bizottság kontra Portugál Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — Az EK 49. cikk megsértése — Építési ágazat — A tevékenység végzésének engedélykötelezettsége ebben az ágazatban — Igazolás)

2

2011/C 013/04

C-540/08. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2010. november 9-i ítélete (az Oberster Gerichtshof (Ausztria) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG kontra „Österreich”-Zeitungsverlag GmbH (2005/29/EK irányelv — Tisztességtelen piaci gyakorlatok — Bónusznak a fogyasztók részére történő kínálását javak megszerzéséhez vagy szolgáltatások igénybe vételéhez kapcsoló kereskedelmi gyakorlatok főszabály szerinti tilalmát előíró nemzeti szabályozás)

3

2011/C 013/05

C-543/08. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2010. november 11-i ítélete — Európai Bizottság kontra Portugál Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — EK 56. cikk és EK 43. cikk — A tőke szabad mozgása — A portugál államnak az EDP — Energias de Portugalban fennálló elsőbbségi részvényei (»aranyrészvények«) — Privatizált társaságban való részesedésszerzésre és annak irányítására vonatkozó korlátozások)

3

2011/C 013/06

C-36/09. P. sz. ügy: A Bíróság (hetedik tanács) 2010. november 11-i ítélete — Transportes Evaristo Molina, SA kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — Kartellek — A töltőállomások spanyol piaca — Üzemanyagok kizárólagos beszerzéséről szóló hosszú távú szerződések — Bizottsági határozat — Egyes töltőállomásoknak biztosított visszavásárlási jog — A Repsol általi ellátás feltételei — Az érintett töltőállomások listája — Megsemmisítés iránti kereset — Keresetindítási határidők — Kiindulópont)

4

2011/C 013/07

C-57/09. és C-101/09. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (nagytanács) 2010. november 9-i ítélete (a Bundesverwaltunggericht — Németország előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Bundesrepublik Deutschland kontra B (C-57/09. sz. ügy), D (C-101/09. sz. ügy) (2004/83/EK irányelv — A menekült jogállás vagy a kiegészítő védelmi jogállás nyújtásának feltételeire vonatkozó minimumszabályok — 12. cikk — A menekült jogállás kizárása — A 12. cikk (2) bekezdésének b) és c) pontja — A „súlyos, nem politikai bűncselekmény” fogalma — Az „Egyesült Nemzetek céljaiba és elveibe ütköző cselekmények” fogalma — Terrorcselekményekben közreműködő szervezetbeli tagság — E szervezetnek a személyeknek, csoportoknak és szervezeteknek a 2001/931/KKBP közös álláspont mellékletét képező listájára való utólagos felvétele — Az említett szervezet által elkövetett cselekmények egy része tekintetében fennálló egyéni felelősség — Feltételek — A nemzeti alkotmányjog szerinti menedékjog — A 2004/83/EK irányelvvel való összeegyeztethetőség)

4

2011/C 013/08

C-84/09. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2010. november 18-i ítélete (a Regeringsrätten (Svédország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — X kontra Skatteverket (HÉA — 2006/112/EK irányelv — 2. cikk, 20. cikk, (1) bekezdés, és 138. cikk, (1) bekezdés — Új vitorlás hajó Közösségen belüli beszerzése — A megvásárolt terméknek a végleges rendeltetési helyére való szállítás előtti, azonnali használatbavétele a termékbeszerzés helye szerinti tagállamban vagy más tagállamban — A rendeltetési helyre történő termékszállítás megkezdésének határideje — A szállítás maximális időtartama — A közlekedési eszköz adóztatási szempontból történő újnak minősülésére irányadó időpont)

5

2011/C 013/09

C-92/09 és C-93/09. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (nagytanács) 2010. november 9-i ítélete (a Verwaltungsgericht Wiesbaden (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Volker und Markus Schecke GbR (C-92/09), Hartmut Eifert (C-93/09) kontra Land Hessen (A természetes személyek védelme a személyes adatok kezelése vonatkozásában — Mezőgazdasági támogatások kedvezményezettjeire vonatkozó információk közzététele — Az e közzétételről szóló és annak módját megállapító uniós jogi rendelkezések érvényessége — Az Európai Unió alapjogi chartája — 7. és 8. cikk — 95/46/EK irányelv — A 18. és a 20. cikk értelmezése)

6

2011/C 013/10

C-142/09. sz. ügy: A Rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde (Belgium) által 2010. november 18-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — V. W. Lahousse, Lavichy BVBA elleni büntetőeljárás (92/61/EGK és 2002/24/EK irányelv — Két- vagy háromkerekű gépjárművek típusjóváhagyása — Közúton vagy terepen való versenyzésre szánt járművek — A segédmotoros kerékpárok motorteljesítményének és/vagy sebességének növelésére alkalmas készülékek gyártását, forgalomba hozatalát és használatát tiltó nemzeti rendelkezés)

7

2011/C 013/11

C-152/09. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2010. november 11-i ítélete (a Verwaltungsgericht Schwerin (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — André Grootes kontra Amt für Landwirtschaft Parchim (Közös agrárpolitika — Egyes támogatási programok integrált igazgatási és ellenőrzési rendszere — Egységes támogatási rendszer — 1782/2003/EK rendelet — A támogatási jogosultság összegének kiszámítása — A 40. cikk (5) bekezdése — A bázisidőszakban agrár-környezetvédelmi kötelezettségvállalások hatálya alatt álló mezőgazdasági termelők — Az 59. cikk (3) bekezdése — Az egységes támogatási rendszer regionális végrehajtása — 61. cikk — Különböző egységértékek az állandó legelőként használt és egyéb támogatható hektárok tekintetében)

7

2011/C 013/12

C-156/09. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2010. november 18-i ítélete (a Bundesfinanzhof (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Finanzamt Leverkusen kontra Verigen Transplantation Service International AG (A hatodik HÉA-irányelv — A 13. cikk A. része (1) bekezdésének c) pontja — Közhasznú tevékenységek adómentessége — Egészségügyi ellátások — Porcsejteknek a betegbe való visszaültetés céljából történő kioldása és szaporítása)

8

2011/C 013/13

C-159/09. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2010. november 18-i ítélete (a Tribunal de commerce de Bourges (Franciaország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Lidl SNC kontra Vierzon Distribution SA (84/450/EGK és 97/55/EK irányelv — Az összehasonlító reklám megengedhetőségének feltételei — Két versenytárs áruházlánc által forgalmazott, meghatározott élelmiszerek árának összehasonlítása — Azonos szükségleteket kielégítő vagy azonos rendeltetésű áruk — Megtévesztő reklám — Ellenőrizhető tulajdonságra vonatkozó összehasonlítás)

9

2011/C 013/14

C-164/09. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2010. november 11-i ítélete — Európai Bizottság kontra Olasz Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — A vadon élő madarak védelme — 79/409/EGK irányelv — Eltérés a vadon élő madarak védelmének rendszerétől — Vadászat)

9

2011/C 013/15

C-226/09. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2010. november 18-i ítélete — Európai Bizottság kontra Írország (Tagállami kötelezettségszegés — 2004/18/EK irányelv — Közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásai — Tolmácsolási és fordítási szolgáltatások nyújtására irányuló közbeszerzési szerződés odaítélése — Az említett irányelv IIB. melléklete szerinti szolgáltatások — Szolgáltatások, amelyekre nem vonatkozik az említett irányelv valamennyi követelménye — Az odaítélési szempontoknak az ajánlatok benyújtását követő súlyozása — A súlyozás módosítása a benyújtott ajánlatok első vizsgálatát követően — Az egyenlő bánásmód elve és az átláthatósági kötelezettség tiszteletben tartása)

10

2011/C 013/16

C-229/09. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2010. november 11-i ítélete (a Bundespatentgericht (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Hogan Lovells International LLP kontra Bayer CropScience AG (Szabadalmi jog — Növényvédő szerek — 1610/96/EK rendelet — 91/414/EGK irányelv — A növényvédő szerek kiegészítő oltalmi tanúsítványa — A tanúsítvány olyan termék tekintetében történő megadása, amelyre vonatkozóan ideiglenes forgalombahozatali engedélyt bocsátottak ki)

10

2011/C 013/17

C-232/09. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2010. november 11-i ítélete (az Augstākās tiesas Senāts (Lett Köztársaság) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Dita Danosa kontra LKB Līzings SIA (Szociálpolitika — 92/85/EGK irányelv — A várandós, a gyermekágyas vagy szoptató munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések — 2. cikk, a) pont és 10. cikk — A »várandós munkavállaló« fogalma — A várandós munkavállaló terhessége kezdetétől a szülési szabadsága végéig tartó időszak alatti elbocsátásának tilalma — 76/207/EGK irányelv — A férfiak és nők közötti egyenlő bánásmód — Tőketársaság igazgatótanácsának tagja — Ilyen tag korlátozás nélküli elbocsátását megengedő nemzeti szabályozás)

11

2011/C 013/18

C-247/09. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2010. november 18-i ítélete (a Finanzgericht Baden-Württemberg (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Alketa Xhymshiti kontra Bundesagentur für Arbeit — Familienkasse Lörrach (Az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Svájci Államszövetség között létrejött, a személyek szabad mozgásáról szóló megállapodás — 1408/71/EGK és 574/72/EGK rendelet, valamint 859/2003/EK rendelet — Migráns munkavállalók szociális biztonsága — Családi ellátások — Svájcban dolgozó, és gyermekeivel együtt valamely tagállamban lakóhellyel rendelkező, olyan harmadik országbeli állampolgár, akinek gyermekei állampolgársággal rendelkeznek)

11

2011/C 013/19

A Bíróság (második tanács) 2010. november 18-i ítélete (a Rayonen sad Plovdiv — (Bulgária) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Vasil Ivanov Georgiev kontra Tehnicheski universitet — Sofia, filial Plovdiv (C-250/09. és C-268/09. sz. egyesített ügy) (2000/78/EK irányelv — A 6. cikk (1) bekezdése — Az életkoron alapuló hátrányos megkülönböztetés tilalma — Egyetemi tanárok — A 65. életév betöltését követően határozott idejű munkaszerződés kötését előíró nemzeti rendelkezés — A 68. életév betöltésekor történő kötelező nyugdíjazás — Az életkoron alapuló eltérő bánásmód igazolása)

12

2011/C 013/20

C-261/09. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2010. november 16-i ítélete (Oberlandesgericht Stuttgart (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Gaetano Mantello elleni büntetőeljárás (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés — Európai elfogatóparancs — A 2002/584/IB kerethatározat — A 3. cikk 2. pontja — Ne bis in idem — Az „ugyanazon cselekmény” fogalma — A végrehajtó igazságügyi hatóság lehetősége az európai elfogatóparancs végrehajtásának megtagadására — A kibocsátó tagállamban hozott jogerős ítélet — Kábítószer birtoklása — Kábítószer-kereskedelem — Bűnszervezet)

13

2011/C 013/21

C-317/09. P. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2010. november 18-i ítélete — Architecture, microclimat, énergies douces — Europe et Sud SARL (ArchiMEDES) kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — Különböző jogrendszereken alapuló követelések kiegyenlítése — Előlegek visszafizetése iránti kérelem — A harmadik személyek perbehívására vonatkozó szabály — A védelemhez való jog és a tisztességes eljáráshoz való jog)

13

2011/C 013/22

C-322/09. P. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2010. november 18-i ítélete — NDSHT Nya Destination Stockholm Hotell & Teaterpaket AB kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — Állami támogatás — Versenytárs panasza — Elfogadhatóság — 659/1999/EK rendelet — 4., 10., 13. és 20. cikk — A Bizottság arra vonatkozó határozata, hogy nem folytatja a panasz vizsgálatát — Az intézkedéseknek a Bizottság által részben állami támogatásnak nem minősülővé, részben a közös piaccal összeegyeztethető, létező támogatássá nyilvánítása — EK 230. cikk — A „megtámadható aktus” fogalma)

14

2011/C 013/23

C-356/09. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2010. november 18-i ítélete (az Oberster Gerichtshof (Ausztria) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Pensionsversicherungsanstalt kontra Christine Kleist (Szociálpolitika — A férfiak és a nők közötti egyenlő bánásmód a munkavállalás és a munka területén — 76/207/EGK irányelv — A 3. cikk 1) bekezdésének c) pontja — A nyugdíjjogosulttá vált munkavállalók elbocsátását megkönnyítő nemzeti szabályozás — A fiatalabbak foglalkoztatása elősegítésének a célja — Nemzeti szabályozás, amelynek előírásai szerint a nyugdíjkorhatár a nők esetében a 60. életév, a férfiak esetében pedig a 65. életév)

14

2011/C 013/24

C-48/10. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2010. november 18-i ítélete — Európai Bizottság kontra Spanyol Királyság (Tagállami kötelezettségszegés — Környezet — 2008/1/EK irányelv — A környezetszennyezés integrált megelőzése és csökkentése — A meglévő létesítmények engedélyezésének feltételei — Az ilyen létesítményeknek az irányelv követelményeivel összhangban történő működtetésére vonatkozó kötelezettség)

15

2011/C 013/25

C-296/10. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2010. november 9-i ítélete (Amtsgericht Stuttgart (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Bianca Purrucker kontra Guillermo Vallés Pérez (Polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés — Joghatóság, valamint a határozatok elismerése és végrehajtása a házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban — 2201/2003/EK rendelet — Perfüggőség — A gyermek feletti felügyeleti jogra vonatkozó érdemi kereset és az ugyanezen gyermek feletti felügyeleti jogra vonatkozó ideiglenes intézkedés iránti kérelem)

15

2011/C 013/26

C-339/10. sz. ügy: A Varhoven administrativen sad (Bulgária) által 2010. július 7-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Krasimir Asparuhov Estov, Monika Lyusien Ivanova és „KEMKO INTERNATIONAL” EAD kontra Ministerski savet na Republika Balgaria

16

2011/C 013/27

C-474/10. sz. ügy: A Court of Appeal in Northern Ireland (Egyesült Királyság) által 2010. szeptember 29-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Seaport (NI) Ltd, Magherafelt district Council, F P McCann (Developments) Ltd, Younger Homes Ltd, Heron Brothers Ltd, G Small Contracts, Creagh Concrete Products Ltd kontra Department of the Environment for Northern Ireland, Department of the Environment for Northern Ireland

16

2011/C 013/28

C-486/10. sz. ügy: 2010. október 8-án benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Németországi Szövetségi Köztársaság

17

2011/C 013/29

C-489/10. sz. ügy: A Sąd Najwyższy (Lengyel Köztársaság) által 2010. október 12-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Łukasz Marcin Bonda elleni büntetőeljárás

17

2011/C 013/30

C-490/10. sz. ügy: 2010. október 12-én benyújtott kereset — Európai Parlament kontra az Európai Unió Tanácsa

18

2011/C 013/31

C-492/10. sz. ügy: Az Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Linz (Ausztria) által 2010. október 14-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Immobilien Linz GmbH & Co KG kontra Finanzamt Freistadt Rohrbach Urfahr

18

2011/C 013/32

C-493/10. sz. ügy: A High Court of Ireland (Írország) által 2010. október 15-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — M. E. és társai kontra Refugee Applications Commissioner, Minister for Justice, Equality and Law Reform

18

2011/C 013/33

C-498/10. sz. ügy: A Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) által 2010. október 14-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — X NV kontra Staatssecretaris van Financiën

19

2011/C 013/34

C-499/10. sz. ügy: A Rechtbank van eerste aanleg te Brugge (Belgium) által 2010. október 19-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Vlaamse Oliemaatschappij kontra F.O.D. Financiën

19

2011/C 013/35

C-505/10. sz. ügy: A Højesteret (Dánia) által 2010. október 21-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Partrederiet Sea Fighter kontra Skatteministeriet

20

2011/C 013/36

C-507/10. sz. ügy: Tribunale di Firenze (Olaszország) által 2010. október 25-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Denise Bernardi kontra Fabio Bernardi

20

2011/C 013/37

C-514/10. sz. ügy: A Nejvyšší soud České republiky (Cseh Köztársaság) által 2010. november 2-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Wolf Naturprodukte GmbH kontra Sewar spol. s.r.o.

20

2011/C 013/38

C-516/10. sz. ügy: 2010. október 29-én benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Osztrák Köztársaság

21

2011/C 013/39

C-518/10. sz. ügy: A Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) által 2010. november 2-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Yeda Research and Development Company Ltd, Aventis Holdings Inc kontra Comptroller-General of Patents

21

2011/C 013/40

C-519/10. sz. ügy: A Tribunale di Bari (Olaszország) által 2010. október 27-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Giovanni Colapietro kontra Ispettorato Centrale Repressioni Frodi

21

2011/C 013/41

C-537/10. P. sz. ügy: A Törvényszék (negyedik tanács) T-29/05. sz., Deltafina kontra Bizottság ügyben 2010. szeptember 8-án hozott ítélete ellen a Deltafina SpA által 2010. november 19-én benyújtott fellebbezés

22

 

Törvényszék

2011/C 013/42

T-35/08. sz. ügy: A Törvényszék 2010. november 23-i ítélete — Codorniu Napa kontra OHIM — Bodegas Ontañón (ARTESA NAPA VALLEY) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — Az ARTESA NAPA VALLEY közösségi ábrás védjegy bejelentése — Az ARTESO korábbi ábrás közösségi védjegy és a LA ARTESA korábbi nemzeti szóvédjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 40/94/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja (jelenleg a 207/2009 EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja)”)

23

2011/C 013/43

T-95/08. sz. ügy: A Törvényszék 2010. november 12-i ítélete — Olaszország kontra Bizottság („EMOGA — Garanciarészleg — A közösségi finanszírozásból kizárt kiadások — A feldolgozott gyümölcs- és zöldségtermékek ágazatának támogatási rendszere — A marhahúságazatra alkalmazandó kivételes támogatási intézkedések — A dohány támogatásának rendszere”)

23

2011/C 013/44

T-113/08. sz. ügy: A Törvényszék 2010. november 12-i ítélete — Spanyolország kontra Bizottság („EMOGA — Garanciarészleg — A közösségi finanszírozásból kizárt kiadások — Az olívaolaj termelési támogatása — A szántóföldi növények területalapú támogatása”)

23

2011/C 013/45

T-9/09. P. sz. ügy: A Törvényszék 2010. november 24-i ítélete — Marcuccio kontra Bizottság (Fellebbezés — Közszolgálat — Tisztviselők — Az elsőfokú eljárásban benyújtott kereset nyilvánvalóan elfogadhatatlankénti elutasítása — Személyes vagyontárgyak visszaadása iránti kérelem — A panaszt elutasító határozatnak a panasz nyelvétől eltérő nyelven közlése — Késedelmesen benyújtott kereset — Az elsőfokú eljárásban előterjesztett valamely kereseti kérelem elbírálásának elmulasztása)

24

2011/C 013/46

T-137/09. sz. ügy: A Törvényszék 2010. november 24-i ítélete — Nike International kontra OHIM — Muñoz Molina (R10) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — Az R10 közösségi szóvédjegy bejelentése — Az R10 nem lajstromozott nemzeti szóvédjegy — A nemzeti védjegy átruházása — Eljárási szabálytalanság”)

24

2011/C 013/47

T-260/09. P. sz. ügy: A Törvényszék 2010. november 10-i ítélete — OHIM kontra Simões Dos Santos (Fellebbezés — Csatlakozó fellebbezés — Közszolgálat — Köztisztviselők — Előléptetés — A 2003. évi előléptetési időszak — Az érdempontok összegének lenullázása és újbóli számítása — A Törvényszék ítéletének végrehajtása — Ítélt dolog ereje — Jogi alap — A visszaható hatály tilalma — Jogos bizalom — Vagyoni kár — Az előléptetés lehetőségének elvesztése — Nem vagyoni kár)

24

2011/C 013/48

T-404/09. sz. ügy: A Törvényszék 2010. november 12-i ítélete — Deutsche Bahn AG kontra OHIM (Szürke és piros horizontális színkombináció) („Közösségi védjegy — Szürke és piros horizontális színkombinációból álló közösségi védjegy bejelentése — Feltétlen kizáró ok — A megkülönböztető képesség hiánya — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja”)

25

2011/C 013/49

T-405/09. sz. ügy: A Törvényszék 2010. november 12-i ítélete — Deutsche Bahn AG kontra OHIM (Szürke és piros horizontális színkombináció) („Közösségi védjegy — Szürke és piros horizontális színkombinációból álló közösségi védjegy bejelentése — Feltétlen kizáró ok — A megkülönböztető képesség hiánya — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja”)

25

2011/C 013/50

T-61/10. sz. ügy: A Törvényszék 2010. november 17-i végzése — Victoria Sánchez kontra Parlament és Bizottság („Intézményi mulasztás megállapítása iránti kereset — Intézkedések meghozatalának elmulasztása — Meghagyás kibocsátására irányuló kérelem — Védintézkedések iránti kérelem — Részben nyilvánvalóan elfogadhatatlan és részben nyilvánvalóan minden alapot nélkülöző kereset”)

25

2011/C 013/51

T-101/09. sz. ügy: 2010. szeptember 1-jén benyújtott kereset — Maftah kontra Bizottság

26

2011/C 013/52

T-102/09. sz. ügy: 2010. szeptember 1-jén benyújtott kereset — Elosta kontra Bizottság

26

2011/C 013/53

T-488/10. sz. ügy: 2010. október 11-én benyújtott kereset — Franciaország kontra Bizottság

27

2011/C 013/54

T-491/10. sz. ügy: 2010. október 15-én benyújtott kereset — SNCF kontra OHIM — Infotrafic (infotrafic)

28

2011/C 013/55

T-507/10. sz. ügy: 2010. október 28-án benyújtott kereset — Viktor Uspaskich kontra Európai Parlament

28

2011/C 013/56

T-511/10. sz. ügy: 2010. október 22-én benyújtott kereset — Evropaïki Dynamiki kontra Bizottság

29

2011/C 013/57

T-513/10. sz. ügy: 2010. november 1-jén benyújtott kereset — Hamberger Industriewerke kontra OHIM (Atrium)

29

2011/C 013/58

T-514/10. sz. ügy: 2010. november 1-jén benyújtott kereset — Fruit of the Loom kontra OHIM — Blueshore Management (FRUIT)

30

2011/C 013/59

T-516/10. sz. ügy: 2010. november 3-án benyújtott kereset — Franciaország kontra Bizottság

30

2011/C 013/60

T-517/10. sz. ügy: 2010. november 4-én benyújtott kereset — Pharmazeutische Fabrik Evers kontra OHIM — Ozone Laboratories Pharma (HYPOCHOL)

31

2011/C 013/61

T-519/10. sz. ügy: 2010. november 8-án benyújtott kereset — Seikoh Giken kontra OHIM — Seiko (SG SEIKOH GIKEN)

32

2011/C 013/62

T-520/10. sz. ügy: 2010. november 10-én benyújtott kereset — Comunidad Autónoma de Galicia kontra Bizottság

32

2011/C 013/63

T-522/10. sz. ügy: 2010. november 8-án benyújtott kereset — Hell Energy kontra OHIM — Hansa Mineralbrunnen (HELL)

33

2011/C 013/64

T-523/10. sz. ügy: 2010. november 8-án benyújtott kereset — Interkobo kontra OHIM — XXXLutz Marken (mybaby)

33

2011/C 013/65

T-525/10. sz. ügy: 2010. november 5-én benyújtott kereset — Azienda Agricola Colsaliz di Faganello Antonio kontra OHIM — Weinkellerei Lenz Moser (SERVO SUO)

34

2011/C 013/66

T-526/10. sz. ügy: 2010. november 9-én benyújtott kereset — Inuit Tapiriit Kanatami és társai kontra Bizottság

34

2011/C 013/67

T-25/08. sz. ügy: A Törvényszék 2010. november 11-i végzése — Katjes Fassin kontra OHIM (Yoghurt-Gums)

35

 

Közszolgálati Törvényszék

2011/C 013/68

F-77/08. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2010. október 28-i ítélete — Vicente Carbajosa és társai kontra Bizottság (Közszolgálat — A csalás elleni küzdelem területén meghirdetett EPSO/AD/116/08 és ESPO/AD/117/08 versenyvizsga — A pályázók kizárása az előválogató teszten elért eredményük alapján — A kinevezésre jogosult hatóság határozata — Panasz benyújtásának elmaradása — A kereset elfogadhatatlansága)

36

2011/C 013/69

F-84/08. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2010. október 28-i ítélete — Cerafogli kontra Európai Központi Bank (Közszolgálat — Az EKB személyi állománya — A foglalkoztatási feltételek és a személyi állományra vonatkozó szabályok állítólagos jogellenességéből közvetlenül eredő kár megtérítése iránti kereset — A Közszolgálati Törvényszék hatáskörének hiánya — Elfogadhatatlanság — A személyi állomány képviselete érdekében a munkavégzési kötelezettség alóli felmentés — A munkateher hozzáigazításának hiánya — Kötelességszegés)

36

2011/C 013/70

F-96/08. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2010. október 28-i ítélete — Cerafogli kontra Európai Központi Bank (Közszolgálat — Az EKB személyi állománya — Díjazás — A díjazás további emelése — Ad personam előléptetés — A díjazás további emelésének odaítélésére vonatkozó kritériumok meghatározása érdekében a személyzeti bizottsággal folytatott konzultáció)

37

2011/C 013/71

F-9/09. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2010. október 28-i ítélete — Vicente Carbajosa és társai kontra Bizottság (Közszolgálat — A csalás elleni küzdelem területén meghirdetett EPSO/AD/116/08 és EPSO/AD/117/08 versenyvizsga — Sérelmet okozó aktus — A pályázók kizárása az előválogató teszten elért eredményük alapján — Az EPSO hatáskörének hiánya)

37

2011/C 013/72

F-49/09. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2010. október 12-i ítélete — Wendler kontra Bizottság (Közszolgálat — Tisztviselők — Öregségi nyugdíj — A nyugdíj folyósítása — A lakóhely szerinti országban történő bankszámlanyitásra vonatkozó kötelezettség — A szolgáltatásnyújtás szabadsága — Eljárásgátló okra alapított jogalap — Az egyenlőség elve)

37

2011/C 013/73

F-3/10. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék első tanácsának 2010. október 26-i végzése — AB kontra Bizottság (Tisztviselők — Szerződéses alkalmazottak — Határozott idejű szerződés meghosszabbításának elmaradása — Elkésett panasz — Nyilvánvaló elfogadhatatlanság)

38

2011/C 013/74

F-82/10. sz. ügy: 2010. szeptember 22-én benyújtott kereset — Nolin kontra Bizottság

38

2011/C 013/75

F-83/10. sz. ügy: 2010. szeptember 23-án benyújtott kereset — Giannakouris kontra Bizottság

38

2011/C 013/76

F-84/10. sz. ügy: 2010. szeptember 23-án benyújtott kereset — Chatzidoukakis kontra Bizottság

39

2011/C 013/77

F-85/10. sz. ügy: 2010. szeptember 23-án benyújtott kereset — AI kontra Bíróság

39

2011/C 013/78

F-87/10. sz. ügy: 2010. szeptember 24-én benyújtott kereset — Adriaens és társai kontra Bizottság

40

2011/C 013/79

F-91/10. sz. ügy: 2010. szeptember 30-án benyújtott kereset — AK kontra Bizottság

40

2011/C 013/80

F-92/10. sz. ügy: 2010. október 1-jén benyújtott kereset — Dricot-Daniele és társai kontra Bizottság

40

2011/C 013/81

F-94/10. sz. ügy: 2010. október 4-én benyújtott kereset — Carpenito kontra Tanács

41

2011/C 013/82

F-97/10. sz. ügy: 2010. október 4-én benyújtott kereset — Kerstens kontra Bizottság

41

2011/C 013/83

F-98/10. sz. ügy: 2010. október 7-én benyújtott kereset — Cervelli kontra Bizottság

42

2011/C 013/84

F-99/10. sz. ügy: 2010. október 5-én benyújtott kereset — Ashbrook és társai kontra Bizottság

42

2011/C 013/85

F-104/10. sz. ügy: 2010. október 21-én benyújtott kereset — De Pretis Cagnodo és Trampuz kontra Európai Bizottság

42

2011/C 013/86

F-109/10. sz. ügy: 2010. október 26-án benyújtott kereset — Schätzel kontra Bizottság

43

2011/C 013/87

F-110/10. sz. ügy: 2010. október 29-én benyújtott kereset — Couyoufa kontra Bizottság

43

2011/C 013/88

F-112/10. sz. ügy: 2010. november 2-án benyújtott kereset — Trentea kontra Európai Unió Alapjogi Ügynöksége

43

2011/C 013/89

F-17/06. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék 2010. november 18-i végzése — Vereecken kontra Bizottság

44


HU

 

Top