Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:086:TOC

 

ISSN 1725-518X

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 86

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

49. évfolyam
2006. április 8.


Közleményszám

Tartalom

Oldal

 

I   Tájékoztatások

 

A Bíróság

 

A BÍRÓSÁG

2006/C 086/1

A Bíróság ítélete (nagytanács) (2005. október 25.) a C-465/02 és C-466/02. sz., Németországi Szövetségi Köztársaság, Dán Királyság kontra Európai Közösségek Bizottsága egyesített ügyekben (Mezőgazdaság – A mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzései és eredetmegjelölései – „Feta” elnevezés – 1829/2002/EK rendelet – Érvényesség)

1

2006/C 086/2

A Bíróság ítélete (harmadik tanács) 2005. október 6. a C-234/03. sz., az Európai Közösségek Bizottsága kontra Francia Köztársaság ügyben (HÉA – Az előzetesen felszámított adó levonása – Támogatásból finanszírozott tárgyi eszközök)

1

2006/C 086/3

A Bíróság ítélete (harmadik tanács) (2006. február 9.) a C-305/03. sz., az Európai Közösségek Bizottsága kontra Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága ügyben (Tagállami kötelezettségszegés – Hatodik HÉA-irányelv – A 2. cikk 1. pontja, az 5. cikk (4) bekezdésének c) pontja, a 12. cikk (3) bekezdése és a 16. cikk (1) bekezdése – Belföldi ügylet – Ideiglenes behozatali eljárásban behozott művészeti tárgyak árverése – Az árverezők jutaléka)

2

2006/C 086/4

A Bíróság ítélete (nagytanács) (2005. október 25.) a C-350/03. sz. (a Landgericht Bochum előzetes döntéshozatal iránti kérelme) Elisabeth Schulte, Wolfgang Schulte kontra Deutsche Bausparkasse Badenia AG ügyben („Fogyasztóvédelem – Házaló kereskedelem – Ingatlanvásárlás – Jelzáloghitel-alapú befektetés – Elállási jog – Az elállás jogkövetkezményei”)

2

2006/C 086/5

A Bíróság ítélete (nagytanács) (2006. január 31.) a C-503/03. sz., az Európai Közösségek Bizottsága kontra Spanyol Királyság ügyben (Személyek szabad mozgása – 64/221/EGK irányelv – Tagállami állampolgár harmadik állam állampolgárságával rendelkező házastársa – Beutazási és tartózkodási jog – Közrendi okból történő korlátozás – Schengeni Információs Rendszer – Beléptetési tilalmat elrendelő figyelmeztető jelzés)

3

2006/C 086/6

A Bíróság ítélete (első tanács) (2006. január 26.) a C-514/03. sz. az Európai Közösségek Bizottsága kontra a Spanyol Királyság ügyben (Tagállami kötelezettségszegés – EK 43. és 49. cikk – A letelepedés és a szolgáltatásnyújtás szabadságának korlátozása – Személy- és vagyonvédelmi vállalkozások és szolgáltatások – Feltételek – Jogi személyiség – A társasági tőke legalacsonyabb összege – Biztosíték – Alkalmazottak legkisebb létszáma – 89/48/EGK és 92/51/EGK irányelv – Szakképesítések elismerése)

4

2006/C 086/7

A Bíróság ítélete (második tanács) (2006. január 26.) a C-533/03. sz. az Európai Közösségek Bizottsága kontra az Európai Unió Tanácsa ügyben (1798/2003/EK rendelet – 2003/93/EK irányelv – A jogalap megválasztása)

4

2006/C 086/8

A Bíróság ítélete (második tanács) (2006. február 9.) a C-23/04–C-25/04. sz., (a Dioikitiko Protodikeio Athinon előzetes döntéshozatal iránti kérelme) Sfakianakis AEVE kontra Elliniko Dimosio egyesített ügyekben (A Közösség és Magyarország közötti Társulási Megállapodás – A vámhatóságok kölcsönös segítségnyújtási kötelezettsége – A behozatali vámok utólagos beszedése a behozott termékek szállítási bizonyítványainak az exportáló államban történt visszavonását követően)

5

2006/C 086/9

A Bíróság ítélete (első tanács) (2006. február 9.) a C-127/04. sz., (a High Court of Justice (Anglia és Wales), Queen's Bench Division előzetes döntéshozatal iránti kérelme) Declan O'Byrne kontra Sanofi Pasteur MSD Ltd, Sanofi Pasteur SA ügyben (85/374/EGK irányelv – Hibás termékért való felelősség – A termék „forgalomba hozatalának” fogalma – A gyártó és egyszemélyes leányvállalata közötti forgalom)

5

2006/C 086/10

A Bíróság ítélete (első tanács) (2006. február 16.) a C-215/04. sz. (az Østre Landsret előzetes döntéshozatal iránti kérelme) Marius Pedersen A/S kontra Miljøstyrelsen ügyben (Hulladék – Hulladékszállítás – Hasznosítási műveletekre szánt hulladékok – A „bejelentő” fogalma – A bejelentőt terhelő kötelezettségek)

6

2006/C 086/11

A Bíróság ítélete (első tanács) (2006. február 9.) a C-226/04. és C-228/04. sz., (a Tribunale amministrativo regionale del Lazio előzetes döntéshozatal iránti kérelmei) La Cascina Soc. coop. arl és társai kontra Ministero della Difesa és társai, valamint Consorzio G. f. M kontra Ministero della Difesa és társai egyesített ügyekben (Szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések – 92/50/EGK irányelv – A 29. cikk első bekezdésének e) és f) pontja – A szolgáltatók kötelezettségei – Társadalombiztosítási járulékok, valamint adók fizetése)

7

2006/C 086/12

A Bíróság ítélete (második tanács) (2005. október 25.) a C-229/04. sz., (a Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen előzetes döntéshozatal iránti kérelme): Crailsheimer Volksbank eG kontra Klaus Conrads, Frank Schulzke és Petra Schulzke-Lösche, Joachim Nitschke (Fogyasztóvédelem – Üzlethelyiségen kívül kötött szerződések – Ingatlan megszerzésével összefüggésben házaló kereskedelemben kötött kölcsönszerződés – Elállási jog)

7

2006/C 086/13

A Bíróság ítélete (második tanács) (2005. október 20.) a C-247/04. sz., (a College van Beroep voor het bedrijfsleven előzetes döntéshozatal iránti kérelme) Transport Maatschappij Traffic BV kontra Staatssecretaris van Economische Zaken ügyben (Közösségi Vámkódex – Behozatali vagy kiviteli vámok visszafizetése vagy elengedése – A „jogszabály szerinti” kifejezés jelentése)

8

2006/C 086/14

A Bíróság ítélete (harmadik tanács) (2006. február 9.) a C-415/04. sz., (a Hoge Raad der Nederlanden előzetes döntéshozatal iránti kérelme) Staatssecretaris van Financiën kontra Stichting Kinderopvang Enschede ügyben (Hatodik HÉA-irányelv – Adómentességek – A szociális gondozással és a szociális biztonsággal, valamint a gyermek- és ifjúságvédelemmel, illetőleg a gyermek- és ifjúságneveléssel összefüggő szolgáltatásnyújtás)

8

2006/C 086/15

A Bíróság ítélete (harmadik tanács) (2006. február 9.) a C-473/04. sz. (a Hof van Cassatie előzetes döntéshozatal iránti kérelme) Plumex kontra Young Sports NV ügyben (Igazságügyi együttműködés – 1348/2000/EK rendelet – 4-11. és 14. cikk – Bírósági iratok kézbesítése – Intézményközi továbbítással történő kézbesítés – Postai kézbesítés – A továbbítási és a kézbesítési módok viszonya – Elsőbbség – Fellebbezési határidő)

9

2006/C 086/16

A Bíróság ítélete (negyedik tanács) (2006. január 26.) a C-2/05. sz. (az Arbeidshof te Brussel (Belgium) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) Rijksdienst voor Sociale Zekerheid kontra Herbosch Kiere NV ügyben (Migráns munkavállalók szociális biztonsága – Az alkalmazandó jog meghatározása – Másik tagállamba kiküldött munkavállalók – Az E 101-es igazolás hatálya)

9

2006/C 086/17

C-456/05. sz. ügy: Az Európai Közösségek Bizottsága által a Németországi Szövetségi Köztársaság ellen 2005. december 23-án benyújtott kereset

10

2006/C 086/18

C-14/06. sz. ügy: Az Európai Parlament által az Európai Közösségek Bizottsága ellen 2006. január 11-én benyújtott kereset

11

2006/C 086/19

C-40/06. sz. ügy: A Finanzgericht München 2005. december 8-i végzésével a Juers Pharma Import-Export GmbH kontra Oberfinanzdirektion Nürnberg ügyben benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem

11

2006/C 086/20

C-43/06. sz. ügy: Az Európai Közösségek Bizottsága által a Portugál Köztársaság ellen 2006. január 27-én benyújtott kereset

12

2006/C 086/21

C-44/06. sz. ügy: A Finanzgericht des Landes Brandenburg 2005. október 12-i végzésével a Gerlach & Co. mbH kontra Hauptzollamt Frankfurt (Oder) ügyben benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem

12

2006/C 086/22

C-51/06. sz. ügy: A Tribunale di Livorno 2006. január 13-i végzésével az Alberto Bianchi kontra De Robert Calzature Srl ügyben benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem

13

2006/C 086/23

C-56/06. sz. ügy: A Finanzgericht Düsseldorf 2006. január 31-én végzésével az Euro Tex Textilverwertung GmbH kontra Hauptzollamt Duisburg ügyben benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem

13

2006/C 086/24

C-61/06. sz. ügy: Az Európai Közösségek Bizottsága által az Olasz Köztársaság ellen 2006. február 3-án benyújtott kereset

13

2006/C 086/25

C-62/06. sz. ügy: A Supremo Tribunal Administrativo 2006. január 11-i végzésével Fazenda Pública – Director Geral das Alfândegas kontra Z.F. ZEFESER – Importaçao e Exportaçao de Produtos Alimentares, Lda. ügyben benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem

14

2006/C 086/26

C-63/06. sz. ügy: A Lietuvos Vyriausiasis Administracinis Teismas 2005. december 20-i végzésével az USB Profisa kontra Muitines Departamentas prie Lietuvos Respublikos Finansų Ministerijos ügyben benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem

14

2006/C 086/27

C-65/06. sz. ügy: Az Európai Közösségek Bizottsága által a Belga Királyság ellen 2006. február 6-án benyújtott kereset

15

2006/C 086/28

C-70/06. sz. ügy: Az Európai Közösségek Bizottsága által a Portugál Köztársaság ellen 2006. február 7-én benyújtott kereset

15

2006/C 086/29

C-75/06. sz. ügy: Az Európai Közösségek Bizottsága által a Portugál Köztársaság ellen 2006. február 8-án benyújtott kereset

16

2006/C 086/30

C-79/06. sz. ügy: Az Európai Közösségek Bizottsága által a Francia Köztársaság ellen 2006. február 10-én benyújtott kereset

16

2006/C 086/31

C-81/06. sz. ügy: Az Európai Közösségek Bizottsága által az Olasz Köztársaság ellen 2006. február 8-án benyújtott kereset

17

2006/C 086/32

C-82/06. sz. ügy: Az Európai Közösségek Bizottsága által az Olasz Köztársaság ellen 2006. február 8-án benyújtott kereset

17

2006/C 086/33

C-83/06. sz. ügy: Az Európai Közösségek Bizottsága által az Olasz Köztársaság ellen 2005. február 9-én benyújtott kereset

18

2006/C 086/34

C-89/06. sz. ügy: Az Európai Közösségek Bizottsága által a Portugál Köztársaság ellen 2006. február 14-én benyújtott kereset

18

2006/C 086/35

C-90/06. sz. ügy: Az Európai Közösségek Bizottsága által a Portugál Köztársaság ellen 2006. február 14-én benyújtott kereset

19

2006/C 086/36

C-93/06. sz. ügy: Az Európai Közösségek Bizottsága által az Osztrák Köztársaság ellen 2006. február 14-én benyújtott kereset

19

2006/C 086/37

C-94/06. sz. ügy: Az Európai Közösségek Bizottsága által az Osztrák Köztársaság ellen 2006. február 14-én benyújtott kereset

19

2006/C 086/38

C-98/06. sz. ügy: A Högsta Domstolen (Svédország) 2006. február 8-i végzésével a Freeport PLC kontra Olle Arnoldsson ügyben benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem

20

2006/C 086/39

C-100/06. sz. ügy: Az Európai Közösségek Bizottsága által a Luxemburgi Nagyhercegség ellen 2006. február 21-én benyújtott kereset

20

2006/C 086/40

C-101/06. sz. ügy: Az Európai Közösségek Bizottsága által a Francia Köztársaság ellen 2006. február 21-én benyújtott kereset

21

2006/C 086/41

C-105/06. sz. ügy: Az Európai Közösségek Bizottsága által a Luxemburgi Nagyhercegség ellen 2006. február 22-én benyújtott kereset

21

2006/C 086/42

C-106/06. sz. ügy: Az Európai Közösségek Bizottsága által a Luxemburgi Nagyhercegség ellen 2006. február 22-én benyújtott kereset

21

2006/C 086/43

C-107/06. sz. ügy: Az Európai Közösségek Bizottsága által a Görög Köztársaság ellen 2006. február 22-én benyújtott kereset

22

2006/C 086/44

C-110/06. sz. ügy: Az Európai Közösségek Bizottsága által a Belga Királyság ellen 2006. február 23-án benyújtott kereset

22

2006/C 086/45

C-113/06. sz. ügy: Az Európai Közösségek Bizottsága által a Luxemburgi Nagyhercegség ellen 2006. február 27-én benyújtott kereset

23

 

ELSŐFOKÚ BÍRÓSÁG

2006/C 086/46

T-202/03. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2006. február 7-i ítélete – Alecansan kontra OHIM („Közösségi védjegy – Felszólalási eljárás – A COMP USA ábrás közösségi védjegybejelentés – A COMP USA korábbi nemzeti ábrás védjegy – Az áruk és szolgáltatások hasonlóságának hiánya – A felszólalás elutasítása – A 40/94/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontja”)

24

2006/C 086/47

T-251/03. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2006. január 31-i ítélete – Albrecht és társai kontra Bizottság („Állat-egészségügy – Állatgyógyászati készítmények – Benzatin-benzilpenicillin tartalmú készítmények – Forgalomba hozatali engedélyek felfüggesztését elrendelő bizottsági határozat – Hatáskör”)

24

2006/C 086/48

T-273/03. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2006. január 31-i ítélete – Merck Sharp & Dohme és társai kontra General Electric kontra Bizottság („Emberi felhasználásra szánt gyógyszerek – Enalapril tartalmú gyógyszerek forgalomba hozatalának engedélyezése – Termék alkalmazási előírása módosítását elrendelő bizottsági határozat – Hatáskör”)

25

2006/C 086/49

T-293/03. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2006. január 31-i ítélete – Giulietti kontra Bizottság („Tisztviselők – Nyílt versenyvizsga – A versenyvizsgából való kizárás – Jogellenes versenyvizsga-kiírás – Elfogadhatatlanság – Szakmai tapasztalat – Teljes munkaidős tevékenység”)

25

2006/C 086/50

T-206/04. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2006. február 1-jei ítélete – Rodrigues Carvalhais kontra OHIM („Közösségi védjegy – Felszólalási eljárás – A »PERFIX« szóelemet tartalmazó ábrás védjegy – A »cerfix« szóelemet tartalmazó, korábbi közösségi ábrás védjegy – Viszonylagos kizáró ok – Összetéveszthetőség – A 40/94/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontja”)

26

2006/C 086/51

T-466/04. és T-467/04. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2006. február 1-jei ítélete – Elisabetta Dami kontra OHIM („Közösségi védjegy – A GERONIMO STILTON szóvédjegy – Felszólalás – Az eljárás felfüggesztése – A bejelentett védjegy árujegyzékének korlátozása – A felszólalás visszavonása”)

26

2006/C 086/52

T-376/05. és T-383/05. sz. egyesített ügyek: Az Elsőfokú Bíróság 2006. február 14-i ítélete – TEA-CEGOS és társai kontra Bizottság („Közbeszerzés – Közösségi közbeszerzési eljárás – Szakértők rövid idejű alkalmazása külső segítségnyújtásban részesülő harmadik országok műszaki támogatása céljából – Ajánlat elutasítása”)

27

2006/C 086/53

T-249/02. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2005. október 13-i végzése – Fintecna kontra Bizottság („Európai Szociális Alap – Pénzügyi támogatás csökkentése – Megsemmisítés iránti kereset – Jogorvoslatra okot adó jogi aktus – Előkészítő aktus – Elfogadhatatlanság”)

27

2006/C 086/54

T-48/03. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2006. január 31-i végzése – Schneider Electric SA kontra Európai Közösségek Bizottsága (Verseny – Összefonódások – Az ellenőrzési eljárás újbóli megindítása az összefonódást megtiltó határozat Elsőfokú Bíróság általi megsemmisítését követően – A második fázisú vizsgálati eljárás megindítása – Lemondás az összefonódásról – Az ellenőrzési eljárás lezárása – Megsemmisítés iránti kereset – Sérelmet okozó aktusok – Eljáráshoz fűződő érdek – Elfogadhatatlanság)

27

2006/C 086/55

T-278/03. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2006. január 27-i végzése – Van Mannekus kontra Tanács (Dömping – Kínából származó magnéziumoxid-behozatal – Korábban meghozott dömpingellenes intézkedések módosítása – Megsemmisítés iránti kereset – Elfogadhatatlansági kifogás)

28

2006/C 086/56

T-280/03. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2006. január 27-i végzése – Van Mannekus kontra Tanács (Dömping – Kínából származó kiégetett (szinterezett) magnézia-behozatal – Korábban meghozott dömpingellenes intézkedések módosítása – Megsemmisítés iránti kereset – Elfogadhatatlansági kifogás)

28

2006/C 086/57

T-42/04. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2006. január 13-i végzése – Komninou és társai kontra Bizottság („Kártérítés iránti kereset – Szerződésen kívüli felelősség – Kötelezettségszegés megállapítása iránti eljárás megindítására okot adó tagállami magatartását kifogásoló panasz besorolása – A panasz Bizottság általi elintézése – Gondos ügyintézés elve”)

29

2006/C 086/58

T-396/05. R. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2006. január 10-i végzése – ArchiMEDES kontra Bizottság (Ideiglenes intézkedés iránti eljárás – Ideiglenes intézkedés iránti kérelem – Választottbírósági kikötés – Elfogadhatóság – Sürgősség – A sürgősség hiánya)

29

2006/C 086/59

T-397/05. R. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2006. január 10-i végzése – ArchiMEDES kontra Bizottság (Ideiglenes intézkedés iránti eljárás – Ideiglenes intézkedés iránti kérelem – Választottbírósági kikötés – Sürgősség – A sürgősség hiánya)

29

2006/C 086/60

T-417/05. R. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2006. február 1-i végzése – Endesa kontra Bizottság (Ideiglenes intézkedés – Összefonódások ellenőrzése – Sürgősség)

30

2006/C 086/61

T-437/05. R. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság elnökének 2006. február 7-i végzése – Brink's Security Luxembourg kontra Bizottság („Ideiglenes intézkedés – Sürgősség – Hiány”)

30

2006/C 086/62

T-8/06. sz. ügy: 2006. január 12-én benyújtott kereset – FAB Fernsehen aus Berlin kontra Bizottság

31

2006/C 086/63

T-14/06. sz. ügy: 2006. január 16-án benyújtott kereset – K-Swiss kontra OHIM

31

2006/C 086/64

T-18/06. sz. ügy: 2006. január 23-án benyújtott kereset – Deutsche Telekom kontra OHIM

32

2006/C 086/65

T-21/06. sz. ügy: 2006. január 21-én benyújtott kereset – Németország kontra Bizottság

32

2006/C 086/66

T-24/06. sz. ügy: 2006. január 24-án benyújtott kereset – Medienanstalt Berlin-Brandenburg kontra Bizottság

32

2006/C 086/67

T-28/06. sz. ügy: 2006. január 24-én benyújtott kereset – RheinfelsQuellen H. Hövelmann kontra OHIM

33

2006/C 086/68

T-29/06. sz. ügy: 2006. január 24-én benyújtott kereset – Procter & Gamble kontra OHIM

33

2006/C 086/69

T-30/06. sz. ügy: 2006. január 24-én benyújtott kereset – Procter & Gamble kontra OHIM

34

2006/C 086/70

T-31/06. sz. ügy: 2006. január 24-én benyújtott kereset – Procter & Gamble kontra OHIM

34

2006/C 086/71

T-35/06. sz. ügy: 2006. január 30–án benyújtott kereset – Honig-Verband kontra Bizottság

35

2006/C 086/72

T-39/06. sz. ügy: 2006. február 3-án benyújtott kereset – Transcatab kontra Bizottság

35

2006/C 086/73

T-42/06. sz. ügy: 2006. február 13-án benyújtott kereset – Gollnisch kontra Parlament

36

2006/C 086/74

T-43/06. sz. ügy: 2006. február 9-én benyújtott kereset – Cofira SAC kontra Bizottság

37

2006/C 086/75

T-44/06. sz. ügy: 2006. február 14-én benyújtott kereset – Bizottság kontra Hellenic Ventures és öt társa

37

2006/C 086/76

T-45/06. sz. ügy: 2006. február 13-án benyújtott kereset – Reliance Industries kontra Tanács és Bizottság

38

2006/C 086/77

T-46/06. sz. ügy: 2006. február 13-án benyújtott kereset – Galileo Lebensmittel kontra Bizottság

39

2006/C 086/78

T-48/06. sz. ügy: 2006. február 17-én benyújtott kereset – Astex Therapeutics kontra OHIM

40

2006/C 086/79

T-50/06. sz. ügy: 2006. február 17-én benyújtott kereset – Írország kontra Bizottság

40

2006/C 086/80

T-53/06. sz. ügy: 2006. február 21-én benyújtott kereset – UPM-Kimmene Oyj kontra Bizottság

41

2006/C 086/81

T-59/06. sz. ügy: 2006. február 23-án benyújtott kereset – Low & Bonar és Bonar Technical Fabrics kontra Bizottság

42

2006/C 086/82

T-61/06. sz. ügy: 2006. február 13-án benyújtott kereset – Olasz Köztársaság kontra Bizottság

43

2006/C 086/83

T-62/06. sz. ügy: 2006. február 23-án benyújtott kereset – Eurallumina kontra Bizottság

44

2006/C 086/84

T-63/06. sz. ügy: 2006. február 16–án benyújtott kereset – Eyropaïki Dynamiki kontra KKEM

45

2006/C 086/85

T-330/05. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2006. február 8-i végzése – Aqua-Terra Bioprodukt kontra OHIM

46

 

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉKE

2006/C 086/86

F-124/05. sz. ügy: 2005. december 16-án benyújtott kereset – A kontra Bizottság

47

2006/C 086/87

F-2/06. sz. ügy: 2006. január 31-én benyújtott kereset – Marcuccio kontra Bizottság

48

2006/C 086/88

F-12/06. sz. ügy: 2006. február 3-án benyújtott kereset – Suleimanova kontra Régiók Bizottsága

48


 

III   Közlemények

2006/C 086/89

A Bíróság utolsó kiadványa az Európai Unió Hivatalos Lapjában HL C 74., 2006.3.25 .

49


HU

 

Top