EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Schengen (Megállapodás és Egyezmény)

Glosszárium az összefoglalókhoz

SCHENGEN (MEGÁLLAPODÁS ÉS EGYEZMÉNY)

Belgium, Franciaország, Hollandia, Luxemburg és Németország az 1985. június 14-én aláírt Schengeni Megállapodásban hozzájárult a belső határaikon gyakorolt ellenőrzés fokozatos megszüntetéséhez és az aláíró országok, másik uniós tagállamok és egyes EU-n kívüli országok valamennyi állampolgárára vonatkozó szabad mozgás bevezetéséhez.

A Schengeni Egyezmény kiegészíti a megállapodást, és meghatározza a belső határellenőrzés nélküli térség létrehozására vonatkozó rendelkezéseket és biztosítékokat. A fent említett öt ország 1990. június 19-én írta alá az Egyezményt, amely 1995-ben lépett hatályba. A megállapodás, az egyezmény, valamint a kapcsolódó megállapodások és szabályok együttesen alkotják a „schengeni vívmányokat”, amelyet 1999-ben illesztettek be az EU keretébe és vált uniós jogszabállyá. A Lisszaboni Szerződés uniós célkitűzéssé tette a „belső határok nélküli térséget, amelyben (...) biztosított az áruk, a személyek, a szolgáltatások és a tőke szabad mozgása”.

Ma 26 európai ország – köztük a 27 uniós tagállamból 22 – tagja a schengeni térségnek.

Bulgária, Horvátország, Ciprus és Románia a csatlakozási okmányaiknak megfelelően szintén a schengeni térség részei, de a belső határaikon még nem szüntették meg az ellenőrzéseket.

Írország az egyetlen olyan tagállam, amely nem tagja a schengeni térségnek. Bár részt vesz a schengeni rendőrségi együttműködésben és a büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködésben, nem része a belső határellenőrzés nélküli térségnek, és határellenőrzést tart fenn a schengeni országokkal.

Négy további ország, Izland, Liechtenstein, Norvégia és Svájc az EU-val kötött schengeni társulási megállapodásuk révén szintén csatlakozott a schengeni vívmányokhoz, így ők is a schengeni térség részét képezik.

Az EU tagjelölt országainak csatlakozásukkor el kell fogadniuk a teljes schengeni vívmányokat. A belső határokon azonban a határellenőrzéseket (a Tanács egyhangú döntése alapján) csak egy olyan értékelés után szüntetik meg, amely:

  • az alkalmazandó schengeni értékelési mechanizmussal összhangban történik;
  • megállapítja, hogy valamennyi feltétel adott azon schengeni vívmányok helyes alkalmazásához, amelyek lehetővé teszik a belső határellenőrzések megszüntetését.

LÁSD MÉG

Top