Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Elektronikus pénz: tevékenységek folytatása és prudenciális felügyelet

Go to the summaries’ table of contents

Elektronikus pénz: tevékenységek folytatása és prudenciális felügyelet

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

2009/110/EK irányelv – az elektronikus pénzzel kapcsolatos tevékenységek és felügyelet

ÖSSZEFOGLALÓ

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

  • Az elektronikus pénzről* szóló irányelv rögzíti az elektronikuspénz-kibocsátó intézmények tevékenységére és felügyeletére vonatkozó szabályokat annak érdekében, hogy hozzájáruljon az elektronikuspénz-szolgáltatások valódi egységes piacának kialakulásához az Európai Unióban (EU).
  • Törekszik továbbá arra, hogy biztosítsa a következetességet az EU pénzforgalmi szolgáltatásokról szóló irányelvével (2007/64/EK irányelv), ezáltal hozzájárulva egy egységes európai uniós fizetési piac kialakításához a fogyasztók, vállalkozások és a tágabb uniós gazdaság javát szolgálva.

FŐBB PONTOK

Az elektronikuspénz-irányelv általános céljai:

  • az új, innovatív és biztonságos elektronikuspénz-szolgáltatások megjelenésének előmozdítása;
  • a piacra jutás biztosítása az új vállalkozások számára;
  • a hatékony verseny ösztönzése az összes piaci résztvevő között.

Konkrétan az irányelv modernizálja az EU elektronikus pénzre vonatkozó szabályait, különösen azáltal, hogy összhangba hozza az elektronikuspénz-kibocsátó intézményekre* vonatkozó prudenciális rendszert a fizetési szolgáltatásokról szóló irányelv hatálya alá tartozó intézményekre vonatkozó követelményekkel.

Arányos prudenciális követelményeket vezet be annak érdekében, hogy megkönnyítse az újonnan érkezettek piacra jutását. Ennek része az indulótőkére vonatkozó követelmények leszállítása 350 000 euróra, valamint a szavatolótőke kiszámítására vonatkozó új szabályok.

Az elektronikuspénz-irányelv hatálya alá tartozó intézmények közé tartoznak a bankok, az elektronikuspénz-kibocsátó intézmények, az Európai Központi Bank, valamint a nemzeti központi bankok.

Az elektronikuspénz-kibocsátó intézmények többek között a következő tevékenységek végzésére jogosultak: pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása és hitelek folyósítása ezen pénzforgalmi szolgáltatásokhoz kapcsolódóan.

2015 októberében az EU elfogadott egy új irányelvet a fizetési szolgáltatásokról. Ez 2018. január 13 -tól hatályon kívül helyezi a 2007/64/EK irányelvet. Az új irányelv célja, hogy javítsa a biztonságot, szélesebb választási lehetőségeket nyújtson a fogyasztóknak, valamint lépést tartson az innovációval.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZEN IRÁNYELV?

Az irányelv 2009. október 30-án lépett hatályba. Az uniós országoknak 2011. április 30 -ig kellett átültetni nemzeti jogukba.

HÁTTÉR

Az Európai Bizottság elektronikus pénzről szóló honlapja

KULCSFOGALMAK

* Elektronikus pénz: a készpénz digitális alternatívája, amely lehetővé teszi a felhasználók részére, hogy pénzeszközöket tároljanak egy eszközön (kártyán vagy telefonon) vagy az interneten keresztül elérhető módon, és azokkal fizetési műveleteket végezzenek.

* Elektronikuspénz-kibocsátó intézmények: elektronikus pénz kibocsátására feljogosított szervezetek.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2009/110/EK irányelve (2009. szeptember 16.) az elektronikuspénz-kibocsátó intézmények tevékenységének megkezdéséről, folytatásáról és prudenciális felügyeletéről, a 2005/60/EK és a 2006/48/EK irányelv módosításáról, valamint a 2000/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 267., 2009.10.10., 7–17. o.)

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Az Európai Parlament és a Tanács 2007/64/EK irányelve (2007. november 13.) a belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról és a 97/7/EK, a 2002/65/EK, a 2005/60/EK és a 2006/48/EK irányelv módosításáról és a 97/5/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 319., 2007.12.5., 1–36. o.). A 2007/64/EK irányelv későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/2366 irányelve (2015. november 25.) a belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról és a 2002/65/EK, a 2009/110/EK és a 2013/36/EU irányelv és a 1093/2010/EU rendelet módosításáról, valamint a 2007/64/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 337., 2015.12.23., 35–127. o.)

utolsó frissítés 21.03.2016

Top