EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Értékpapírok short ügyletei

Értékpapírok short ügyletei

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

A short ügyletekről és a hitel-nemteljesítési csereügyletekkel kapcsolatos egyes szempontokról szóló 236/2012/EU rendelet

MI E RENDELET CÉLJA?

A rendelet célja a short ügyletek* és hitel-nemteljesítési csereügyletek (CDS)* bizonyos szempontjainak szabályozása az Európai Unióban (EU).

FŐBB PONTOK

A pénzügyi instabilitási időszakokban bizonyos pénzügyi tranzakciók, mint például a short ügyletek, a fedezetlen short ügyletek*, valamint a hitel-nemteljesítési csereügyletek erősíthetik a részvényárfolyamok lefelé irányuló spirálját, különösen a bankok esetében, veszélyeztetve életképességüket, valamint rendszerszintű kockázatokat vonva maguk után.

A pénzügyi piacok ilyen típusú instabilitása átterjedhet a reálgazdaságra.

A rendelet szigorú szabályokat állapít meg a short ügyletekre és a hitel-nemteljesítési csereügyletek bizonyos szempontjaira vonatkozóan – a hozzájuk kapcsolódó kockázatokkal arányosan, például:

  • a kormányok által kibocsátott részvényekkel és kölcsönökkel (állampapírokkal) kapcsolatos fedezetlen short ügyletek megelőzése;
  • a fedezetlen hitel-nemteljesítési csereügyletekkel (többek között az állampapírokkal) kapcsolatos tranzakciók tilalma.

Közzétételi előírások: a pénzügyi intézmények kötelesek bizonyos short ügyletekről tájékoztatni a bankfelügyeleti hatóságokat. A nagyobb, meghatározott küszöbértéket meghaladó ügyleteket közzé kell tenni a piacokon.

Kivételes pénzügyi instabilitás időszakában bármely uniós ország illetékes hatósága ideiglenesen korlátozhatja a short ügyleteket, amennyiben az érintett értékpapírok ára jelentős mértékben csökken.

A javasolt felfüggesztésről tájékoztatni kell a többi nemzeti hatóságot és az Európai Értékpapír-piaci Hatóságot is, amely ezután véleményt ad ki ezzel kapcsolatban.

MIKORTÓL HATÁLYOS E RENDELET?

A rendelet 2012. november 1 -jén lépett hatályba.

* KULCSFOGALMAK

Short ügylet: olyan tranzakció, amelynek során egy pénzügyi intézmény értékesíti az általa kölcsönvett pénzügyi terméket azzal a céllal, hogy később visszavásárolja. Az intézmény abban reménykedik, hogy idővel csökken a termék ára, így kevesebbet kell majd fizetnie az értékesítési árnál.

Hitel-nemteljesítési csereügyletek (CDS): rendkívül kockázatos, nem szabályozott származtatott pénzügyi eszközök.

Fedezetlen short ügylet: kockázatosabb a rendes short ügyletnél – az eladó még csak nem is kölcsönözte a pénzügyi terméket.

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és a Tanács 236/2012/EU rendelete (2012. március 14.) a short ügyletekről és a hitel-nemteljesítési csereügyletekkel kapcsolatos egyes szempontokról (HL L 86., 2012.3.24., 1–24. o.)

A 236/2012/EU rendelet későbbi módosításait belefoglalták az eredeti szövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/1033 rendelete (2016. június 23.) a pénzügyi eszközök piacairól szóló 600/2014/EU rendelet, a piaci visszaélésekről szóló 596/2014/EU rendelet és az Európai Unión belüli értékpapír-kiegyenlítés javításáról és a központi értéktárakról szóló 909/2014/EU rendelet módosításáról (HL L 175., 2016.6.30.,1–7. o.)

utolsó frissítés 04.11.2016

Top