Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Az euró pénzhamisítás elleni védelme — az Európai Műszaki és Tudományos Központ

Az euró pénzhamisítás elleni védelme — az Európai Műszaki és Tudományos Központ

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

2005/37/EK határozat az Európai Műszaki és Tudományos Központ (CTSE) létrehozásáról és az euróérmék hamisítás elleni védelme érdekében tett intézkedések összehangolásáról

MI A HATÁROZAT CÉLJA?

 • A határozat létrehozza Brüsszelben az Európai Bizottságon belül a CTSE-t.
 • A CTSE feladata az euróérmék hamisítás elleni védelme. E célból elemzi és osztályozza a hamis euróérméket, valamint segíti az európai uniós országok nemzeti hatóságait.

FŐBB PONTOK

A Központ feladatai

A CTSE:

 • elemzi és osztályozza a hamis euróérmék valamennyi új típusát az euró pénzhamisítással szembeni védelméről szóló rendelettel összhangban;
 • hozzájárul a Periklész program célkitűzéseinek teljesítéséhez;
 • segíti a nemzeti érmeszakértői központokat és a bűnüldöző hatóságokat;
 • együttműködik az érintett hatóságokkal a hamis euróérmék elemzésében és a védelem megerősítésében.

A Párizsi Pénzverdében való tevékenység

A CTSE a hamis euróérmék műszaki és tudományos elemzése céljából a Párizsi Pénzverde által biztosított laboratórium személyzetét és helységeit használja. A Bizottság a személyzetből e célra szakosodott tagokat nevez ki. A CTSE tevékenységeivel kapcsolatos egyéb költségek az EU általános költségvetését terhelik.

Koordináció és tájékoztatási tevékenységek

A Bizottság koordinálja az euróérmék védelme tekintetében illetékes műszaki hatóságok fellépéseit, különösen a pénzérmék hamisítása területén szakosodott szakértői csoport rendszeres üléseinek keretében. Ez a csoport a Bizottság elnökletével lehetővé teszi az uniós országok euróérmék hamisításával kapcsolatos tapasztalatainak és szakértelmének összegyűjtését, valamint az euró védelméhez szükséges műszaki fellépések összehangolását.

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság, az Európai Központi Bank, az Europol (Európai Rendőrségi Hivatal), valamint az illetékes nemzeti hatóságok rendszeres tájékoztatásban részesülnek a Központ tevékenységeiről, valamint az érmék hamisítására vonatkozó aktuális helyzetről.

Az érmék valódiságának ellenőrzése

Az 1210/2010/EU rendelet az euróövezeten belül közös szabályokat és eljárásokat vezet be a forgalomban lévő euróérmék hitelességének ellenőrzése céljából, valamint a pénzforgalom céljára alkalmatlan euróérmék kezelése és beváltása tekintetében.

Megállapítja, hogy a CTSE felel többek között a következők meghatározásáért:

 • az euróérmék valódiságának ellenőrzésére alkalmazott, érmefeldolgozásra használt gépek tesztelésére vonatkozó műszaki előírások;
 • képzési gyakorlatok az euróérmék ellenőrzésével foglalkozó személyzet számára;
 • a tesztekre vonatkozó jelentések érvényességi időtartama;
 • azon érmefeldolgozásra használt gépekre vonatkozó – a Bizottság honlapján közzétett – listával kapcsolatos információk, amelyek az érzékelési tesztnek megfeleltek;
 • a készpénzkezeléssel foglalkozók euróérmék hitelesítésére vonatkozó kapacitásának éves helyszíni ellenőrzésére vonatkozó iránymutatások;
 • a készpénzkezeléssel foglalkozó személyzet e rendeletnek való meg nem felelésének megszüntetésére vonatkozó szabályok.

A 2003/861/EK és a 2003/862/EK határozatok rendelkeznek a CTSE Bizottság általi létrehozásáról és annak az euróövezeti, illetve az euróövezeten kívüli uniós országok területein való működéséről.

MIKORTÓL HATÁLYOS E HATÁROZAT?

A határozat 2005. február 10 -én lépett hatályba.

HÁTTÉR

További információkért lásd:

FŐ DOKUMENTUM

A Bizottság 2005/37/EK határozata (2004. október 29.) az Európai Műszaki és Tudományos Központ (CTSE) létrehozásáról és az euro-érmék hamisítás elleni védelme érdekében tett technikai intézkedések összehangolásáról (HL L 19., 2005.1.21., 73–74. o.)

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Az Európai Parlament és a Tanács 1210/2010/EU rendelete (2010. december 15.) az euroérmék hitelesítéséről és a pénzforgalom céljára alkalmatlan euroérmék kezeléséről (HL L 339., 2010.12.22., 1–5. o.)

A Tanács 2003/861/EK határozata (2003. december 8.) a hamis euro-érmékkel kapcsolatos vizsgálatról és együttműködésről (HL L 325., 2003.12.12., 44. o.)

A Tanács 2003/862/EK határozata (2003. december 8.) a hamis euro-érmékkel kapcsolatos vizsgálatról és együttműködésről szóló 2003/861/EK határozat hatályának az eurót közös valutaként be nem vezető országokra történő kiterjesztéséről (HL L 325., 2003.12.12., 45. o.)

utolsó frissítés 04.04.2017

Top