Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Az EU szolgáltatási irányelve

Az EU szolgáltatási irányelve

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

2006/123/EK irányelv – szolgáltatási irányelv

ÖSSZEFOGLALÓ

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

Az irányelv célja a szolgáltatások kereskedelmének útjában álló akadályok felszámolása az EU-ban, mégpedig a következők révén:

a szolgáltatókat érintő közigazgatási eljárások egyszerűsítése;

a szolgáltatásokat igénybe vevő fogyasztók és vállalkozások jogainak erősítése; valamint

az uniós országok közötti együttműködés fokozása.

FŐBB PONTOK

Az irányelv hatályát tekintve számos szolgáltatásra kiterjed, amelyek többek között a következőket ölelik fel:

termékek és szolgáltatások kis- és nagykereskedelme;

a jogi, illetve adótanácsadókhoz, építészekhez és mérnökökhöz hasonló leginkább szabályozott szakmák tevékenységei;

építőipari szolgáltatások;

üzleti jellegű szolgáltatások, például irodafenntartás, vállalatvezetési tanácsadás és rendezvényszervezés, valamint

turizmus és szabadidős szolgáltatások.

Bizonyos szolgáltatások nem tartoznak az irányelv hatálya alá. Ezek többek között a következők: pénzügyi szolgáltatások, bizonyos elektronikus hírközlési szolgáltatások, munkaerő-kölcsönzők szolgáltatásai, magán biztonsági szolgáltatások és szerencsejáték.

Az irányelv lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy a sajátjuktól eltérő uniós országban telepedjenek le. Ehhez az uniós országoknak többek között a következő intézkedésekről kell gondoskodniuk:

egyablakos ügyintézési pontok létrehozása a közigazgatási eljárásokkal kapcsolatos tájékoztatás és támogatás, valamint annak biztosítása céljából, hogy ezek az eljárások elektronikus módon is elvégezhetők legyenek;

a szolgáltatásokhoz való hozzáférést érintő valamennyi engedélyezési rendszer felülvizsgálata és egyszerűsítése;

az uniós országok arra való kötelezése, hogy felszámolják a – például az állampolgárságra vagy a lakóhelyre vonatkozó – megkülönböztető jellegű követelményeiket, valamint a korlátozó követelményeiket, így például a piaci igények felmérésére irányuló vizsgálatot, amely megköveteli a vállalkozásoktól annak bizonyítását, hogy az általuk nyújtott szolgáltatásra igény van.

Ehhez hasonló garanciákat biztosítanak a szolgáltatások igénybevevőinek (fogyasztók vagy vállalkozások) jogai tekintetében az egységes piacba fektetett bizalmuk erősítése céljából. Az uniós országokat ennélfogva a következőkre kérik fel:

másik uniós országban letelepedett szolgáltatók által nyújtott szolgáltatások igénybevevőit érintő akadályok – például engedély megszerzésére irányuló kötelezettségek – felszámolása;

az igénybevevő állampolgárságán vagy lakóhelyén alapuló megkülönböztető jellegű követelmények megszüntetése;

általános tájékoztatás és segítségnyújtás biztosítása a jogi követelményekkel – különösen a fogyasztóvédelmi szabályokkal –, valamint a többi uniós országban alkalmazandó jogorvoslati eljárásokkal kapcsolatban.

A szolgáltatási irányelvet 2009. december 28-ig kellett az uniós országok nemzeti jogszabályaiba átültetni. Az Európai Bizottság 2012-ben elfogadta a szolgáltatási irányelv végrehajtásáról szóló közleményt. E közlemény:

számot vet az uniós országok által a szolgáltatások egységes piacának útjában álló indokolatlan akadályok felszámolása terén elért eredményekről;

meghatározza az eleddig meg nem szüntetett – a lakóhelyre vonatkozó követelményekhez vagy a piaci igények felmérésére irányuló vizsgálatokhoz hasonló – korlátozásokat; valamint

javaslatot tesz a szolgáltatások egységes piaca működésének javítására irányuló intézkedésekre.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZEN IRÁNYELV?

2006. december 28-tól. Az uniós országok nemzeti jogába történő átültetés határideje 2009. december 28. volt.

HÁTTÉR

Szolgáltatási irányelv

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelve (2006. december 12.) a belső piaci szolgáltatásokról (HL L 376., 2006.12.27., 36–68. o.)

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának: Úton a szolgáltatások jobban működő egységes piaca felé – a szolgáltatási irányelv kölcsönös értékelési folyamatának eredményeire építve (COM(2011) 20 végleges, 2011.1.27.)

A Bizottság 2011/130/EU határozata (2011. február 25.) az illetékes hatóságok által a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján elektronikusan aláírt dokumentumok országhatáron átnyúló feldolgozására vonatkozó minimumkövetelményekről (HL L 53., 2011.2.26., 66–72. o.)

A 2011/130/EU irányelv későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának a szolgáltatási irányelv végrehajtásáról – Partnerség a szolgáltatások új növekedéséért 2012–2015 (COM(2012) 261 final, 2012. június 8.)

A Bizottság 2014/148/EU végrehajtási határozata (2014. március 17.) az illetékes hatóságok által a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján elektronikusan aláírt dokumentumok országhatáron átnyúló feldolgozására vonatkozó minimumkövetelményekről szóló 2011/130/EU határozat módosításáról (HL L 80., 2014.3.19., 7–9. o.)

utolsó frissítés 09.11.2015

Top