EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Az eredeti műalkotás szerzőjét megillető követő jogról

Az eredeti műalkotás szerzőjét megillető követő jogról

 

ÖSSZEFOGLALÓ A KÖVETKEZŐ DOKUMENTUMRÓL:

2001/84/EK irányelv az eredeti műalkotás szerzőjét megillető követő jogról

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

Az irányelv célja a kötelező követő jog* bevezetése, az eredeti műalkotások szerzőinek javára, bárhol az EU-ban.

FŐBB PONTOK

A követő jog alá tartozó alkotások köre

Feltéve, hogy az alkotásokat a művész készítette el, vagy azok korlátozott számban készült másolatok – amelyek a szakmai szóhasználat szerint eredeti műalkotásoknak minősülnek (korlátozott számban elkészített vagy aláírással ellátott művek, például) –, a követő jogot alkalmazzák a művekre, ami lehet:

 • kép;
 • kollázs;
 • festmény;
 • rajz;
 • metszet;
 • nyomat;
 • litográfia;
 • szobor;
 • falikárpit;
 • kerámia;
 • üvegtárgy; és
 • fotóművészeti alkotás.

A követő jog az írók vagy zeneszerzők eredeti kézirataira nem vonatkozik.

A követő jog tárgya

 • A követő jogot rendszerint az eladó fizeti. Mindazonáltal az uniós országok elfogadhatnak olyan törvényeket, amelyek megengedik, hogy egy szakember – aki nem az eladó – legyen az egyetlen személy, aki vagy amely a követő jogot megfizeti, vagy ezt a felelősséget az eladóval megosztja.
 • Az uniós országok határozhatnak úgy is, hogy a követő jog nem érvényes a következő esetekben:
  • amikor az eladó a művet közvetlenül a szerzőtől szerezte meg, az újraeladás előtt kevesebb mint 3 évvel; és
  • amikor az újraeladási ár a 10 000 €-t nem haladja meg.

A követő jog védelmi ideje

A védelmi időt a 2006/116/EK irányelv állapítja meg, a szerzői jog védelmének idejével és bizonyos kapcsolódó jogokkal és terhekkel összhangban, amely időszak a szerző halála után 70 évig tart.

A követő jog kiszámítása

 • A követő jog hatálya alá tartozó értékesítésekre az EU-országoknak meg kell állapítaniuk egy minimális eladási árat. Ez a minimális eladási ár a 3 000 €-t nem haladhatja meg.
 • A művészek a jogdíjakat műveik eladási árának százalékában kapják. Az eladási árat öt hányadra bontják, és a jogdíjak mértéke 4% és 0,25% között van, az adott hányadtól függően.
 • A jogdíj teljes összege azonban nem haladhatja meg a 12 500 €-t.

Kedvezményezettek

 • A követő jog hasznot jelent a mű szerzője számára, halála után pedig a jogosultak számára.
 • Azok a szerzők, akik nem uniós országok állampolgárai, a követő jog révén országukban akkor tehetnek szert haszonra, ha abban az országban a jogszabályok elismerik a követő jog védelmét az uniós országok szerzői számára.
 • Az uniós országok azonban dönthetnek úgy, hogy alkalmazzák ezt az irányelvet azokra a szerzőkre, akik nem uniós országok állampolgárai, de szokásos tartózkodási helyük az érintett uniós országban van.

Az információszerzéshez való jog

Az újraeladást követő 3 éven belül a jogdíjra jogosult személyek a művészeti piac bármely képviselőjétől követelhetik mindazon információk megadását, amelyek az újraeladással kapcsolatos követő jogi díj fizetésének biztosításához szükségesek lehetnek.

Jelentés az irányelv végrehajtásáról, valamint a legfontosabb elvekről és ajánlásokról

2011-ben az Európai Bizottság elfogadta az irányelv végrehajtásáról szóló jelentést. Ebben javaslatot tett az érintettek párbeszédének kialakítására (ideértve a jogérvényesítés kezelését végző szervezeteket, a szerzőket és a művészeti piac szakembereit, mint például a műkereskedőket, a galériákat, aukciósházakat), amelyek feladata, hogy ajánlásokat tegyenek a követő jog érvényesítési és megosztási rendszerének javítására az EU-ban. 2014-ben ezeknek a szervezeteknek a képviselői aláírták „a szerzői követő jog kezelésére vonatkozó legfontosabb elveket és ajánlásokat”.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZ AZ IRÁNYELV?

 • Ez az irányelv mindazokra az eredeti műalkotásokra vonatkozik, amelyek 2006. január 1-jén:
  • az uniós országok szerzői joga szerint védelem alatt álltak; vagy
  • megfeleltek az irányelv szerinti védelem kritériumainak.
 • Az irányelvet 2001. október 13. óta alkalmazzák, és az uniós országokban 2006. január 1-ig törvénybe kellett foglalni.

HÁTTÉR

Bár az irodalmi és művészeti alkotások védelméről szóló berni egyezmény egy eredeti műalkotás szerzője számára megadja a követő jogot, ez nem kötelező érvényű, ami azt jelenti, hogy bizonyos EU-országok nem alkalmazzák azt. Ennek eredményeként vannak korlátai a belső piacnak, és torzul a verseny, valamint hiányzik a védelem az eredeti művészeti alkotások szerzői számára.

KULCSFOGALMAK

Követő jog: az eredeti műalkotás szerzőjét megillető jog, amely szerint bármely újraeladás esetén az ár egy bizonyos százaléka megilleti az alkotás szerzőjét, feltéve, hogy ez a művészeti piac képviselőinek (aukciós házak, galériák vagy a művészeti piac más szereplőinek) közreműködésével történt.

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és a Tanács 2001/84/EK irányelve (2001. szeptember 27.) az eredeti műalkotás szerzőjét megillető követő jogról (HL L 272., 2001.10.13., 32–36. o.)

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

A Bizottság jelentése a Tanácsnak, az Európai Parlamentnek és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak: Jelentés a követő jogról szóló irányelv (2001/84/EK) végrehajtásáról és hatásairól (COM(2011) 878 végleges, 2011.12.14.)

Az Európai Parlament és a Tanács 2006/116/EK irányelve (2006. december 12.) a szerzői jog és egyes szomszédos jogok védelmi idejéről (kodifikált változat) (HL L 372., 2006.12.27., 12–18. o.)

A 2006/116/EK irányelv későbbi módosításait beépítették az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

utolsó frissítés 11.01.2019

Top