EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

A hajók és a kikötőlétesítmények védelme

A hajók és a kikötőlétesítmények védelme

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

2004/725/EK rendelet a hajók és kikötőlétesítmények védelmének fokozásáról

MI A RENDELET CÉLJA?

FŐBB PONTOK

 • 2004. július 1-jére valamennyi uniós országnak maradéktalanul alkalmaznia kell a módosított SOLAS-egyezményt és a Hajók és kikötőlétesítmények nemzetközi biztonsági szabályzatát a nemzetközi hajózás tekintetében. A fő belföldi utasszállító hajók tekintetében 2005. július 1. a határidő.
 • 2007. július 1-jére egy kötelező biztonsági kockázatértékelés elvégzése után valamennyi uniós országnak meg kell határoznia, hogy milyen mértékben alkalmazza az intézkedéseket a belföldi hajózás más kategóriáira vonatkozóan.
 • Minden uniós ország tájékoztatja az IMO-t, az Európai Bizottságot és a többi uniós országot az általa tett intézkedésekről. Idetartoznak az uniós országok által kijelölt tengeri védelmi kapcsolattartási pontokra vonatkozó adatok is.
 • A különleges intézkedések hatálya alá tartozó hajóknak, amelyek valamely uniós kikötőbe kívánnak belépni, biztonsági információkat kell megadniuk az illetékes nemzeti hatóságoknak:
  • legalább 24 órával a kikötőbe lépés előtt; vagy
  • legkésőbb az előző kikötő elhagyásának időpontjában, amennyiben az út időtartama kevesebb mint 24 óra; vagy
  • amint a következő felkeresni kívánt kikötő ismert lesz, ha az az elinduláskor még nem volt az.
 • A valamely uniós ország saját felségterületén belüli vagy két uniós ország közötti, menetrend szerinti hajózási szolgáltatások mentességet élvezhetnek az érkezés előtti adatszolgáltatási kötelezettség alól, ha biztosítják, hogy a hatóságok kérésére az ilyen adatszolgáltatás megtörténjen.
 • A nemzeti hatóságok listát vezetnek a mentességet élvező társaságokról és hajókról, és azt rendszeresen frissítik.
 • 2004. július 1-jére az uniós országoknak ki kell jelölniük egy tengeri védelmi kapcsolattartási pontot.

A Covid19-világjárvány következményei

 • Mivel a jelenlegi közegészségügyi válság megnehezíti az uniós országok nemzeti hatóságai által végzett tengeri védelmi ellenőrzéseket és felméréseket, amelyek a tengerbiztonság területén bizonyos okmányok megújításához szükségesek, az (EU) 2020/698 rendelet a kikötői létesítményekre és kikötőkre vonatkozó védelmi felmérések és védelmi tervek felülvizsgálatára vonatkozó határidőket meghosszabbítja annak érdekében, hogy az uniós országok és a hajózási ágazat – a biztonság veszélyeztetése nélkül – rugalmas és pragmatikus megközelítést alkalmazhasson, és a létfontosságú beszállítói láncokat nyitva tarthassa.
 • Az (EU) 2020/698 rendelet bizonyos mértékű rugalmasságot biztosít a tengerhajózási biztonsági oktatások és gyakorlatok esetében is, amelyeket az uniós tengerhajózási biztonsági jogi aktusok – például a 2005/65/EK irányelv (lásd az összefoglalót) – szerint bizonyos határidőkön belül kell elvégezni.

MIKORTÓL ALKALMAZANDÓ A RENDELET?

A rendelet 2004. július 1. óta alkalmazandó.

HÁTTÉR

További információk:

KULCSFOGALMAK

Tengeri védelmi biztonság: olyan megelőző intézkedések összessége, amelyek célja a tengeri közlekedés és a kikötőlétesítmények védelme a szándékos jogellenes cselekmények fenyegetéseivel szemben.

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/725/EK rendelete (2004. március 31.) a hajók és kikötőlétesítmények védelmének fokozásáról (HL L 129., 2004.4.29., 6–91. o.)

A 2004/725/EK rendelet későbbi módosításait belefoglalták az eredeti szövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2020/698 rendelete (2020. május 25.) a közlekedésre vonatkozó szabályozás bizonyos területein egyes bizonyítványok és engedélyek megújításával és meghosszabbításával, valamint egyes időszakos ellenőrzések és továbbképzések elhalasztásával kapcsolatos egyedi és átmeneti intézkedéseknek a Covid19-járványra tekintettel történő megállapításáról (HL L 165., 2020.5.27., 10–24. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács 2005/65/EK irányelve (2005. október 26.) a kikötővédelem fokozásáról (HL L 310., 2005.11.25., 28–39. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

utolsó frissítés 08.07.2020

Top