Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

A folyamatosan külföldön működő ügyvédekre vonatkozó uniós szabályok

A folyamatosan külföldön működő ügyvédekre vonatkozó uniós szabályok

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

98/5/EK irányelv – az ügyvédi hivatásnak a képesítés megszerzése országától eltérő uniós országban történő folyamatos gyakorlása

ÖSSZEFOGLALÓ

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

Az irányelv lehetővé teszi valamely uniós országban képesítéssel rendelkező ügyvédek számára, hogy a saját országuk szakmai címeit viselve folyamatos jelleggel működhessenek valamely másik uniós országban. Az irányelv az „ügyvéd” szakmai címet viselő uniós polgárokra vonatkozik, de a rendszer kiterjed az Európai Gazdasági Térség országai és Svájc minden állampolgárára.

FŐBB PONTOK

Az ügyvédi hivatás gyakorlásának joga

  • Az ügyvédek jogosultak állandó jelleggel bármely más uniós országban a saját állampolgárságuk szerinti uniós országban megszerzett szakmai címmel gyakorolni hivatásukat.
  • Ehhez az adott ország hatáskörrel rendelkező hatóságánál be kell jegyeztetniük magukat.

Tevékenységi körök

  • Bizonyos kivételekkel a saját országuk szakmai címét használva működő ügyvédek ugyanolyan ügyvédi tevékenységet folytathatnak, mint a fogadó ország ügyvédjei.
  • Jogi tanácsot nyújthatnak saját és a fogadó uniós ország jogáról, valamint az uniós és a nemzetközi jogról. A jogi eljárásokban az ügyfelek képviseletének vagy védelmének ellátása vonatkozásában, a fogadó ország előírhatja a más országban képesítést szerzett ügyvédeknek, hogy egy helyi ügyvéddel együttműködve járjanak el.

Egyenlő státusz

  • Más uniós országokban képesített ügyvédek bizonyos feltételek mellett megszerezhetik a fogadó uniós ország szakmai címét is. Ehhez legalább 3 évig ténylegesen és rendszeresen aktív tevékenységet kell folytatniuk a fogadó országban és ezen időszak alatt elegendő gyakorlatot kell szerezniük a fogadó ország jogában.
  • Amennyiben a fogadó ország jogában folytatott tevékenység nem elégséges, a más országokban képesítést szerzett ügyvédek olyan módon is megszerezhetik a fogadó ország szakmai címét, hogy igazolják a hatáskörrel rendelkező hatóság részére, hogy más módon szert tettek a szükséges ismeretekre (pl. releváns előadások vagy szemináriumok látogatása útján).

Közös ügyvédi működés

Amennyiben egy fogadó uniós ország engedélyezi a közösen folytatott működést, a saját országukban azonos ügyvédi társuláshoz tartozó egy vagy több ügyvéd a fogadó országban működő ügyvédi társulás tagjaként folytathatja tevékenységét.

Ügyvédi működés

Az állandó jelleggel valamely más uniós országban működő ügyvédeknek be kell tartaniuk a fogadó ország működési szabályait, annak ellenére, hogy a saját országuk szakmai etikai szabályai is változatlanul vonatkoznak rájuk.

Fegyelmi eljárások

A saját országuk szakmai címét használva működő ügyvédekre a fogadó uniós ország fegyelmi eljárásai vonatkoznak.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZ AZ IRÁNYELV?

1998. március 14-től. Az uniós országoknak 2000. március 14 -től kell az irányelvet átültetni nemzeti jogukba.

HÁTTÉR

A jogi szakmára más uniós jogi aktusok is alkalmazandók. Ezek a következőkre vonatkoznak:

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 98/5/EK irányelve (1998. február 16.) az ügyvédi hivatásnak a képesítés megszerzése országától eltérő tagállamokban történő folyamatos gyakorlásának elősegítéséről (HL L 77., 1998.3.14., 36–43. o.)

A 98/5/EK irányelv későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Tanács 77/249/EGK irányelve (1977. március 22.) az ügyvédi szolgáltatásnyújtás szabadsága tényleges gyakorlásának elősegítéséről (HL L 78., 1977.3.26., 17–18. o.). Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

Az Európai Parlament és a Tanács 2005/36/EK irányelve (2005. szeptember 7.) a szakmai képesítések elismeréséről (HL L 255., 2005.9.30., 22–42. o.). Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

utolsó frissítés 28.10.2015

Top