EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

A vegyi anyagok nemzetközi kereskedelme (Rotterdami egyezmény)

A vegyi anyagok nemzetközi kereskedelme (Rotterdami egyezmény)

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMOKRÓL:

Rotterdami egyezmény

2003/106/EK határozat a rotterdami egyezmény jóváhagyásáról

2006/730/EK határozat a rotterdami egyezmény megkötéséről

MI AZ EGYEZMÉNY ÉS A HATÁROZATOK CÉLJA?

 • Az egyezmény előzetes tájékoztatáson alapuló jóváhagyási eljárást ír elő bizonyos veszélyes vegyi anyagok és növényvédő szerek nemzetközi kereskedelme tekintetében.
 • A határozatok biztosítják a Rotterdami egyezmény EU általi jóváhagyását, megkötését és abban történő részvételét azt követően, hogy a Bíróság megsemmisítette az eredeti jogalkotási határozatot egy adott jogkérdésre vonatkozóan.

FŐBB PONTOK

Az egyezmény:

 • 52 veszélyes vegyi anyag és növényvédő szer behozatalát és kivitelét szabályozza;
 • az importőr előzetes jóváhagyásának követelményét írja elő az egyezményben szereplő bármely vegyi anyag tekintetében azok esetleges exportálását megelőzően;
 • létrehozza az importáló országok döntéseivel kapcsolatos információcserére vonatkozó eljárást;
 • az egyezmény valamennyi aláíróját arra kötelezi, hogy jelöljék ki az egyezmény teljes mértékű végrehajtásáért felelős nemzeti hatóságot;
 • felkéri az összes aláírót, hogy fogadja el az egyezményben szereplő vegyi anyagok és növényvédő szerek behozatalát – függetlenül attól, hogy arra felkészültek-e vagy sem;
 • arra kötelezi az exportáló feleket, hogy akadályozzák meg a felsorolt vegyi anyagok exportálását az importáló ország hivatalos jóváhagyásának hiányában;
 • arra kéri a bizonyos vegyi anyagot tiltó vagy szigorúan korlátozó feleket, hogy döntésükről értesítsék az egyezmény titkárságát;
 • rendelkezik a felsorolt vegyi anyagokra vonatkozó tudományos, technikai, gazdasági és jogi információk cseréjéről, valamint a fejlődő országoknak a vegyi anyagokra vonatkozó szabályozás területén nyújtható technikai segítségnyújtás lehetőségéről;
 • lehetővé teszi az aláíró számára, hogy kilépjen az egyezményből az erre vonatkozóan megküldött értesítés kézhezvételétől számított egy éven belül;
 • az egyezmény nem vonatkozik a következőkre: kábítószerek, radioaktív anyagok, hulladékok, vegyi fegyverek, élelmiszer és élelmiszer-adalékanyagok, géntechnológiával módosított szervezetek vagy kutatási célból exportált vegyi anyagok.

HATÁLYBALÉPÉS

Az egyezmény 2004. február 24-én lépett hatályba.

HÁTTÉR

 • A Bíróság 2006. január 10-én ítéletet hozott a C-94/03. sz. ügyben Az Európai Bizottság az ügyet a Tanács ellen nyújtotta be, arra kérve a Bíróságot, hogy semmisítse meg a Tanács 2003/106/EK határozatát, amely az EU nevében jóváhagyta a Rotterdami egyezményt.
 • A Bizottság úgy érvelt, hogy a határozat alapját kizárólag a Szerződés közös kereskedelmi politikával kapcsolatos cikkének (akkor az Amszterdami Szerződés 133. cikke) kellett volna képeznie a környezetvédelmi politikára vonatkozó, alkalmazott cikk (ugyanazon szerződés 175. cikke) helyett.
 • A Bíróság úgy határozott, hogy a szükséges jogalap biztosításához mindkét cikkre szükség volt, és megsemmisítette a Tanács eredeti határozatát. Az elődje elfogadáskor hatályba lépő új határozat biztosítja a joghézag elkerülését.

További információk:

FŐ DOKUMENTUMOK

Rotterdami egyezmény a nemzetközi kereskedelemben forgalmazott egyes veszélyes vegyi anyagok és növényvédő szerek előzetes tájékoztatáson alapuló jóváhagyási eljárásáról (HL L 63., 2003.3.6., 29–47. o.)

A Tanács 2003/106/EK határozata (2002. december 19.) a nemzetközi kereskedelemben forgalmazott egyes veszélyes vegyi anyagok és növényvédő szerek előzetes tájékoztatáson alapuló jóváhagyási eljárásáról szóló rotterdami egyezménynek a Közösség nevében való jóváhagyásáról (HL L 63., 2003.3.6., 27–28. o.)

A Tanács 2006/730/EK határozata (2006. szeptember 25.) a nemzetközi kereskedelemben forgalmazott egyes veszélyes vegyi anyagok és növényvédő szerek előzetes tájékoztatáson alapuló jóváhagyási eljárásáról szóló rotterdami egyezménynek az Európai Közösség részéről történő megkötéséről (HL L 299., 2006.10.28., 23–25. o.)

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Az Európai Parlament és a Tanács 649/2012/EU rendelete (2012. július 4.) a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról (HL L 201., 2012.7.27., 60–106. o.)

A 649/2012/EU rendelet későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

utolsó frissítés 06.08.2020

Top