EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Az euró pénzhamisítás elleni védelme – Europol

Az euró pénzhamisítás elleni védelme – Europol

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

2005/511/IB határozat az Europolnak az euró-hamisítás elleni küzdelem központi hivatalává történő kijelöléséről

MI A HATÁROZAT CÉLJA?

A határozat kijelöli az Europolt az euró-hamisítás elleni küzdelem központi hivatalává az 1929. évi, pénzhamisítás visszaszorítására irányuló nemzetközi egyezmény (a továbbiakban: a genfi egyezmény) hatékony alkalmazása, és az európai uniós (EU-s) országok közötti, valamint az uniós országok, az Europol és az EU-n kívüli országok közötti együttműködés fokozása céljából.

FŐBB PONTOK

Az EU fokozza az uniós országok közötti, valamint az uniós országok és az Europol közötti együttműködést az euró pénzhamisítás elleni védelme céljából nemzetközi szinten. Az EU-n kívüli országoknak a hamis euróval kapcsolatos információk tekintetében központi kapcsolattartóra van szükségük. Valamennyi ilyen információt össze kell gyűjteni az Europolnál történő elemzésre, amely központi hivatalként működik az euró hamisítása elleni genfi egyezmény szerinti küzdelem céljából.

Az Europol szerepe

 • Az Europol az euró-hamisítás elleni küzdelem központi hivatalaként működik a genfi egyezmény 12. cikke értelmében, amely megállapítja, hogy „minden országban – annak nemzeti joga keretében – a hamisítással kapcsolatos bármely vizsgálatot egy központi hivatalnak kell megszerveznie.”
 • Az Europol megbízatása keretében:
  • központosít minden, az euro-hamisítással kapcsolatos nyomozást, megelőzést és küzdelmet elősegítő információt, és haladéktalanul továbbítja az uniós országok nemzeti központi hivatalaihoz;
  • közvetlenül tart kapcsolatot az EU-n kívüli országok központi hivatalaival a személyes adatok továbbítására vonatkozó szabályokkal összhangban;
  • amennyiben hasznosnak ítéli, az EU-n kívüli országok központi hivatalai részére egy euró-bankjegyekből és -érmékből álló mintakészletet továbbít;
  • rendszeresen tájékoztatja az EU-n kívüli országok központi hivatalait az új pénzkibocsátásokkal és a pénzek forgalomból való kivonásával, bármely hamis vagy meghamisított euró felfedésével, a pénzhamisítás felfedésének részleteivel stb. kapcsolatosan.
 • Minden egyéb pénznem hamisításával kapcsolatban a nemzeti központi hivatalok rendelkeznek hatáskörrel.

Az 1929. évi genfi egyezmény hatékony alkalmazása

 • A genfi egyezményt hatékonyabban kell alkalmazni. Hatékony szabályokat határoz meg a hamisítási jogsértések megelőzésére és leküzdésére vonatkozóan. A „pénznem” szó olyan bankjegyekre és -érmékre vonatkozik, amelyek törvényes fizetőeszközként szolgálnak.
 • A Tanács hasznosnak ítéli, hogy valamennyi uniós ország az egyezmény részes felévé váljon.

MIKORTÓL HATÁLYOS E HATÁROZAT?

A határozat 2005. július 16 -án lépett hatályba.

FŐ DOKUMENTUM

A Tanács 2005/511/IB határozata (2005. július 12.) az euró pénzhamisítás elleni, az Europolnak az euró-hamisítás elleni küzdelem központi hivatalává történő kijelölése általi védelméről (HL L 185., 2005.7.16., 35–36. o.)

utolsó frissítés 23.03.2017

Top