Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Szülői szabadság

Szülői szabadság

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

Az európai szociális partnerek között létrejött, felülvizsgált keretmegállapodás a szülői szabadságról - 2010/18/EU tanácsi irányelv

ÖSSZEFOGLALÓ

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

Az irányelv végrehajtja az európai szociális partnerek által 2009. június 18 -án a szülői szabadságról kötött felülvizsgált keretmegállapodást.

FŐBB PONTOK

A munkavállalók gyermek születése, illetve örökbefogadása esetén szülői szabadságra jogosultak. A szülői szabadságot a gyermek nemzeti jogszabályokban és/vagy kollektív szerződésekben meghatározott életkoráig, de legkésőbb a gyermek 8 éves koráig lehet igénybe venni.

Ez az irányelv a munkaszerződésük típusától (határozatlan idejű, határozott idejű, részmunkaidős vagy kölcsönzött munkaerő) függetlenül egyformán alkalmazandó valamennyi női és férfi munkavállalóra.

A szülői szabadság mindkét szülő egyéni joga, időtartama legalább 4 hónap. A szabadságot fő szabály szerint minden munkavállalónak teljes mértékben ki kellene tudnia használni, vagyis az egyik szülő nem ruházhatná át az őt megillető szabadságot a szülőtársára. Az átruházás engedélyezhető azonban, ha az átruházó szülő legalább egy hónapot igénybe vesz az őt megillető négy hónap szabadságból annak ösztönzése céljából, hogy a szabadságot a két szülő egyenlőbb mértékben vegye igénybe. Az irányelv a minimumkövetelményeket határozza meg, így az uniós országok kedvezőbb rendelkezéseket is alkalmazhatnak vagy vezethetnek be.

A szabadság igénybevétele

A szabadság igénybevételének feltételeit és felhasználhatóságának körülményeit a nemzeti jogszabályok és/vagy a kollektív szerződések határozzák meg. Ennek megfelelően az Európai Unió (EU) országai és/vagy a szociális partnerek a következőket tehetik:

a szülői szabadságot teljes munkaidőben, részmunkaidőben, részletekben, illetve munkaidő-jóváírásos rendszerben biztosíthatják, figyelembe véve mind munkaadók, mind a munkavállalók igényeit;

a szülői szabadsághoz való jogosultságot a munkáltatónál munkaviszonyban töltött időtartamhoz köthetik, ez azonban nem haladhatja meg az 1 évet. Adott esetben ezt az időtartamot az ugyanazzal a munkáltatóval kötött, egymást követő valamennyi határozott idejű szerződés figyelembevételével kell kiszámítani;

meghatározhatják azon körülményeket, amelyek fennállása esetén a vállalat működéséhez kapcsolódó, megalapozott indokból kifolyólag engedélyezik a munkáltatók részére a szabadság kiadásának elhalasztását;

különleges megoldások alkalmazásának engedélyezése a kisvállalkozások megfelelő működésének biztosítása érdekében.

A szülői szabadságot igénybe venni kívánó munkavállalóknak tiszteletben kell tartaniuk a munkaadójuk megfelelő időben való tájékoztatásának kötelezettségét. Az értesítési időszak meghatározásakor az EU valamennyi országában egyaránt figyelembe veszik a munkavállalók és a munkáltatók érdekeit.

Az irányelv ösztönzi az uniós országokat, illetve a szociális partnereket arra, hogy a szülői szabadság igénybevételére kiegészítő intézkedéseket hozzanak és/vagy különleges feltételeket teremtsenek az örökbefogadó szülők és azon szülők számára, akiknek gyermeke fogyatékossággal él, vagy hosszan tartó betegségben szenved.

Visszatérés a munkába és megkülönböztetésmentesség

A szülői szabadság igénybevétele után a munkavállaló jogosult a korábbi munkahelyére visszatérni. Ha ez nem lehetséges, a munkáltatónak a munkavállaló munkaszerződésével vagy munkaviszonyával megegyező, az előző munkahelyének megfelelő vagy ahhoz hasonló munkahelyet kell a munkavállaló rendelkezésére bocsátania.

Emellett a munkavállaló által megszerzett jogok vagy a szülői szabadság megkezdésekor éppen megszerzés alatt álló jogok:

a szülői szabadság végéig változatlanok kell maradjanak;

a szülői szabadság végével pedig újra érvényesülniük kell. Ugyanígy érvényesülnie kell a nemzeti jogot, kollektív szerződéseket és/vagy a nemzeti gyakorlatot érintő minden változásnak is.

A munkavállalók védelmet élveznek a kedvezőtlenebb bánásmód vagy az elbocsátás ellen is, ha arra a szülői szabadság kérelmezése vagy igénybevétele miatt kerülne sor.

A szülői szabadsághoz kapcsolódó, a szociális biztonságot és a jövedelmeket érintő valamennyi ügyben az EU országai és/vagy a nemzeti szociális partnerek döntenek. A megállapodás tehát nem tartalmaz a szülői szabadság időtartama alatti fizetésre vagy ellentételezésre vonatkozó szabályokat.

Végezetül, a munkavállalók a szabadságról való visszatérésükkor bizonyos időtartamra kérhetik a munkaidejük és/vagy a munkarendjük megváltoztatását. A munkáltatóknak meg kell vizsgálniuk a kérést, és válaszolniuk kell rá, számításba véve mind a munkáltató, mind a munkavállaló igényeit.

Szabadság vis maior (előre nem látható körülmények) következtében

A munkavállalók sürgős családi okokból vis maior alapján is kérhetnek szabadságot. A szabadság főként a munkavállaló azonnali jelenlétét követelő, a családjában bekövetkező betegség vagy baleset esetén kérelmezhető.

MIKORTÓL HATÁLYOS AZ IRÁNYELV?

Az irányelv 2010. április 7-én lépett hatályba, az uniós országoknak pedig 2012. március 8 -ig kellett átültetniük a nemzeti jogba.

HÁTTÉR

A megállapodás az 1995. december 14 -én a szülői szabadságról megkötött keretmegállapodás helyébe lép, amelyet a 96/34/EK tanácsi irányelv emelt jogerőre.

A megállapodás hozzájárul a dolgozó szülők munkahelyi és családi kötelezettségeinek jobb összeegyeztethetőségéhez, valamint a férfiak és a nők közötti egyenlő bánásmód népszerűsítéséhez.

A megállapodás végrehajtásáról - az Európai Unió működéséről szóló szerződés 155. cikke (2) bekezdésének értelmében - tanácsi irányelv gondosodik.

JOGI AKTUS

A Tanács 2010/18/EU irányelve (2010. március 8.) a BUSINESSEUROPE, az UEAPME, a CEEP és az ESZSZ által a szülői szabadságról kötött, felülvizsgált keretmegállapodás végrehajtásáról és a 96/34/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 68., 2010.3.18., 13–20. o.)

A 2010/18/EU irányelv későbbi módosításait és helyesbítéseit belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat csak tájékoztató jellegű.

utolsó frissítés 09.11.2015

Top