Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Fókatermékek kereskedelme

Fókatermékek kereskedelme

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

1007/2009/EK rendelet a fókatermékek kereskedelméről

ÖSSZEFOGLALÓ

MI A RENDELET CÉLJA?

A rendelet összehangolja a fókatermékek uniós piacon belüli forgalomba hozatalára vonatkozó szabályokat.

FŐBB PONTOK

 • A fókatermékek EU-n belüli forgalomba hozatala kizárólag akkor megengedett, ha azok az inuitok* vagy egyéb őslakos közösségek által folytatott fókavadászatból származnak. A fókavadászatnak meg kell felelnie az alábbi feltételeknek:
  • a közösség által hagyományosan folytatott tevékenység;
  • élelmet és bevételt biztosítva hozzájárul a közösség létfenntartásához, és elsősorban nem kereskedelmi célból folytatják;
  • megfelelő figyelmet fordít az állatok jólétére, miközben figyelembe veszi a közösség életmódját és a vadászat létfenntartásban betöltött szerepét.
 • A forgalomba hozott fókatermékeknek tanúsítvánnyal kell rendelkezniük, amely igazolja valamennyi fent említett feltétel teljesítését.
 • A tanúsítvány kibocsátására az Európai Bizottság által felhatalmazott szervek jogosultak.
 • Az utazók és családjuk személyes használat céljára behozhatnak fókatermékeket az Unióba. Amennyiben a fókatermékeket egy későbbi időpontban hozzák be, az utazóknak rendelkezniük kell a szükséges dokumentumokkal.
 • Amennyiben a Bizottság bizonyítékkal rendelkezik arról, hogy a termékek elsősorban kereskedelmi célból folytatott vadászatból származnak, akkor betilthatja vagy korlátozhatja az uniós piacon belüli forgalomba hozatalukat.
 • A Bizottság tájékoztatja a nyilvánosságot, az illetékes hatóságokat és a vámhatóságokat azon feltételektől, amelyek teljesítése esetén a fókatermékek forgalomba hozhatók az EU piacán.
 • Az uniós országok 2018. december 31-ig, majd azt követően négyévente jelentést tesznek a Bizottságnak a jogszabály végrehajtása érdekében hozott intézkedéseikről.
 • A Bizottság pedig a nemzeti jelentések kézhez vételétől számított egy éven belül átfogó jelentést készít az Európai Parlament és a Tanács számára. Az első átfogó jelentés benyújtására 2019. december 31-ig kerül sor.

MIKORTÓL HATÁLYOS E RENDELET?

A rendelet 2009. november 20-án lépett hatályba.

HÁTTÉR

Az Unión belül és kívül számos célból vadásznak fókára. Hasznosításra kerül a húsuk, olajuk, zsírjuk, szerveik és prémjük, illetve számos további terméket állítanak elő belőlük, például Omega-3 kapszulát és ruházati cikkeket.

KULCSFOGALOM

* Inuit: az inuit szülőföld őslakos tagjai, nevezetesen azokon a sarkvidéki vagy szubarktikus területeken élők, ahol jelenleg vagy hagyományosan az inuitok az őslakosokat megillető jogokkal és érdekekkel rendelkeznek, és akiket az inuitok saját népük tagjaként ismernek el. A fogalom magában foglalja a következő népcsoportokat: inupiat, jupik (Alaszka), inuit, inuvialuit (Kanada), kalaallit (Grönland) és jupik (Oroszország).

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 1007/2009/EK rendelete (2009. szeptember 16.) a fókatermékek kereskedelméről (HL L 286., 2009.10.31., 36–39. o.)

Az 1007/2009/EK rendelet későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság (EU)2015/1850 végrehajtási rendelete (2015. október 13.) a fókatermékek kereskedelméről szóló 1007/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról (HL L 271., 2015.10.16., 1–11. o.)

utolsó frissítés 31.03.2016

Top