EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Határokon átnyúló, euróban történő fizetések

Határokon átnyúló, euróban történő fizetések

Az egységes eurófizetési térség (SEPA) célja annak biztosítása, hogy az egész euróövezetben ugyanolyan könnyű legyen az elektronikus fizetés, mint a készpénzes, és ne legyen többletköltsége az elektronikus fizetésnek akkor, ha az egy másik európai (uniós) országban történik.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 924/2009/EK rendelete (2009. szeptember 16.) a Közösségben történő határokon átnyúló fizetésekről és a 2560/2001/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről.

ÖSSZEFOGLALÓ

Az egységes eurófizetési térség (SEPA) célja annak biztosítása, hogy az egész euróövezetben ugyanolyan könnyű legyen az elektronikus fizetés, mint a készpénzes, és ne legyen többletköltsége az elektronikus fizetésnek akkor, ha az egy másik európai (uniós) országban történik.

MI A RENDELET CÉLJA?

A szabályozás értelmében a bankok kötelesek ugyanazt a díjszabást kiróni a két európai ország határain átnyúló, euróalapú elektronikus fizetési tranzakcióknál, mint amelyet az ugyanazon európai ország határain belül végrehajtott, megfelelő euróalapú elektronikus fizetési műveletekre* alkalmaznak.

FŐBB PONTOK

Az elektronikus fizetési műveletek körébe tartoznak az átutalások, a beszedési megbízások, a bankautomatáknál történő készpénzfelvételek, a bankkártyás és hitelkártyás fizetések, valamint a készpénzátutalások is.

Az érintett fizetéseket euróban vagy olyan uniós országok nemzeti valutájában kell megtenni, amelyek alkalmazni kívánják a rendeletet. Ezért például egy Svédországból érkezett kérelem alapján a díjszabások egyenlőségének elve érvényes a svéd koronában megtett fizetések esetében is.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a bankoknak nemzetközi bankszámlaszámmal (IBAN) kell ellátniuk az ügyfeleiket, amelyet a határokon átnyúló elektronikus fizetési műveletek során használhatnak. A bankoknak banki azonosító kódot (BIC) is kell adniuk az ügyfeleiknek. Ezek a műveletek így nem kerülnek többe, mint az ugyanazon országon belül végzett tranzakciók.

Kötelezettségek teljesítése

Amennyiben egy bank nem tartja be a díjszabásra vonatkozó szabályozást, az ügyfelei vagy bármely érdekelt fél panaszt nyújthat be a nemzeti hatóságnál.

A bankok és ügyfelek között felmerülő viták biztos rendezése érdekében az uniós országoknak hatékony peren kívüli panasztételi és jogorvoslati eljárásokat kell kidolgozniuk. A szabályok megszegésekor bírságok róhatók ki.

MIKORTÓL HATÁLYOS E RENDELET?

2009. november 1-jétől.

KULCSFOGALMAK

*Megfelelő fizetések: hasonló jellemzőkkel rendelkező fizetések, mint például ugyanannak az összegnek, fizetési csatornának - ATM (bankautomata), online fizetés stb. - vagy fizetési eszköznek - kártya, csekk, beszedési megbízás vagy átutalás - a használata.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

924/2009/EK rendelet

2009.11.1.

-

HL L 266., 2009.10.9., 11-18. o.

Módosító jogszabályok

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

260/2012/EU rendelet

2012.3.31.

-

HL L 94., 2012.3.30., 22-37. o.

248/2014/EU rendelet

2014.3.21.

-

HL L 84., 2014.3.20., 1-3. o.

Utolsó frissítés: 19.06.2015

Top