Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Az Unió költségvetésére vonatkozó új pénzügyi szabályok (költségvetési rendelet)

Az Unió költségvetésére vonatkozó új pénzügyi szabályok (költségvetési rendelet)

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

(EU, Euratom) 2018/1046 rendelet – az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályok

MI A RENDELET CÉLJA?

 • A rendelet naprakésszé teszi és egyszerűsíti az EU és az Európai Atomenergia-közösség (Euratom) éves költségvetésének a kidolgozására és végrehajtására irányuló szabályokat.
 • Felére csökkenti a szabályok teljes számát, így azok tömörebbé és könnyebben alkalmazhatóvá válnak.
 • A módosítások a teljes költségvetési eljárást felhasználóbarátabbá teszik az uniós források kedvezményezettjei és kezelői számára egyaránt.

FŐBB PONTOK

Az új EU-s költségvetési rendelet:

 • egy egységes szabálykönyv és kevesebb bürokrácia bevezetésével felváltja az eddigi összetett szabályokat és eljárásokat;
 • azáltal segít az uniós forrásokra pályázóknak, hogy:
  • kevesebb információt követel tőlük
  • lehetővé teszi, hogy a benyújtott információk és bizonyítékok 3 évig érvényesek és újból felhasználhatók legyenek
  • „kiválósági pecsét” elnevezésű tanúsítványt ítél oda a kiemelkedő projekteknek, ez pedig további források bevonását eredményezheti
  • az egyösszegű átalányhoz, százalékos átalányfinanszírozáshoz és egységköltséghez hasonló egyszerűsített támogatási formákat alkalmaz
  • a tényleges költségek és számlák helyett inkább az eredményközpontúságot helyezi előtérbe (például egy adott képzést sikeresen elvégző és munkát találó személyek száma)
  • különböző pénzügyi forrásokat ötvöz, különösen a közlekedési, energetikai, valamint az információs és kommunikációs technológiákkal kapcsolatos projektek esetén;
 • egységes ellenőrzési megközelítést vezet be a párhuzamosságok elkerülése és a többszörös kontrollok megszüntetése érdekében, mégpedig
  • az EU-s intézmények, irányító hatóságok és egyéb szervek számára már rendelkezésre álló információ újbóli felhasználásával
  • a megbízható partnerek, nemzeti hatóságok és nemzetközi szervezetek, mint pl. az Egyesült Nemzetek Szervezete vagy a Világbank által elvégzett ellenőrzések és értékelések figyelembevételével;
 • fokozza a csalás elleni intézkedéseket, mégpedig
  • célzott ellenőrzések és vizsgálatok lefolytatásával a potenciálisan gyanús projektek tekintetében
  • a postafiókcégek* és az adóparadicsomok alkalmazásának a megakadályozása révén az adókijátszás és a pénzmosás elleni védintézkedések életbe léptetésével
  • az összeférhetetlenségi szabályoknak az uniós forrásokban részesülő nemzeti és regionális hatóságokra történő kiterjesztésével
  • a projektek valamennyi részvényese személyazonosságának közzétételével.

Éves költségvetési határidők

 • Július 1.: az uniós intézmények megküldik a Bizottságnak a következő évre vonatkozó bevételeik és kiadásaik tervezetét.
 • Szeptember 1.: a Bizottság benyújtja a költségvetési tervezetet az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.
 • Október 1.: a Tanács benyújtja az Európai Parlamentnek a költségvetési tervezetről alkotott véleményét.
 • December 31.: a Tanács és az Európai Parlament megállapodik a következő év költségvetéséről.

MIKORTÓL HATÁLYOS A RENDELET?

Az új szabályok többsége 2018. augusztus 2. óta hatályos. Az esetleges kivételek a rendelet 282. cikkében találhatók.

HÁTTÉR

 • Az EU éves költségvetése előre jelzi és engedélyezi az EU és az Euratom következő pénzügyi évre (január 1.–december 31.) vonatkozó összes bevételét és kiadását. A bevételeknek és a kiadásoknak egyensúlyban kell lenniük.
 • A széles körű belső és külső ellenőrzések célja az esetleges pénzügyi hibák és csalások megelőzése és kijavítása. Az elkövetőket pénzbírsággal büntetik. Az uniós források kedvezményezettjeinek a személyazonossága nyilvánosan elérhető.
 • További információk:

KULCSFOGALMAK

Postafiókcégek: gyakran üzleti tevékenység nélküli vagy nagyon alacsony tőkével rendelkező vállalatok. Habár ezek a társasági típusok nem feltétlenül jogellenesek, a postafiókcégeket néha adókijátszás, adókikerülés, pénzmosás, illetve egy konkrét cél, mint pl. névtelenség elérése céljára használják.

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és a Tanács (EU, Euratom) 2018/1046 rendelete (2018. július 18.) az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 193., 2018.7.30., 1–222. o.)

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Nyilatkozatok: Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről (első olvasat) – A jogalkotási aktus elfogadása (HL C 267I., 2018.7.30., 1–3. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács 966/2012/EU, Euratom rendelete (2012. október 25.) az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 298., 2012.10.26., 1–96. o.)

A 966/2012/EU, Euratom rendelet későbbi módosításait belefoglalták az eredeti szövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

utolsó frissítés 22.03.2019

Top