Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Hozzáférés a közszektorbeli webhelyekhez és mobil alkalmazásokhoz

Hozzáférés a közszektorbeli webhelyekhez és mobil alkalmazásokhoz

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

(EU) 2016/2102 irányelv a közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről

MI ENNEK AZ IRÁNYELVNEK A CÉLJA?

Az irányelv célja, hogy a közszférabeli honlapokat és mobilalkalmazásokat akadálymentesebbé tegye, és hogy harmonizálja a különböző szabványokat az EU-n belül, csökkentve ezzel az akadálymentesítéssel kapcsolatos termékek és szolgáltatások fejlesztői előtt álló akadályokat.

Lehetővé teszi az uniós polgárik, különösen a fogyatékkal élők számára, hogy jobban hozzáférjenek a közszolgáltatásokhoz, ami az EU Európai digitális menetrendjének és az Uniós e-kormányzati cselekvési terv 2016–2020 alapelve.

FŐBB PONTOK

Az uniós országok biztosítják, hogy a közszférabeli szervezetek megtegyék a megfelelő intézkedéseket honlapjaik és mobilalkalmazásaik „akadálymentesebbé” tétele érdekében azok „érzékelhetővé, kezelhetővé, érthetővé és stabilabbá” tételével. Az akadálymentességi normákat egy harmonizált uniós szabvány határozza meg. Harmonizált szabvány hiányában az EN 301 549 V1.1.2 (2015-04) európai szabvány vonatkozó részei képezik a vonatkozó akadálymentességi normákat, amelyeket kiegészítenek a mobilalkalmazások műszaki előírásai.

A közszférabeli szervezetek részletes, érthető és világos akadálymentesítési nyilatkozatot tesznek honlapjaik és mobilalkalmazásaik ezen irányelvnek való megfeleléséről, amely az alábbiakat tartalmazza:

 • a tartalom azon részeinek leírását, amelyek nem akadálymentesek, és a nyújtott akadálymentes alternatívákat;
 • annak leírását, hogy a felhasználó miként tudja jelenteni az irányelvben foglaltaknak való meg nem felelést, valamint kérelmezni az irányelv hatálya alól kizárt információt;
 • elégtelen válasz esetén igénybe vehető panaszkezelési mechanizmusra mutató linket.

Az uniós országok továbbá:

 • megkönnyítik az akadálymentesítési követelmények alkalmazását nemzeti jogszabályok hatálya alá tartozó egyéb típusú honlapok és mobilalkalmazások esetében is;
 • elősegítik a honlapok és mobilalkalmazások akadálymentesítésére irányuló képzési programokat;
 • felhívják a figyelmet az akadálymentesítési követelményekre;
 • megosztják a bevált gyakorlatokat, amit az Európai Bizottság segít elő;
 • biztosítják, hogy rendelkezésre álljon egy hatékony végrehajtási eljárás;
 • 2018. szeptember 23-ig hatályba léptetik az ezen irányelvnek való megfeleléshez szükséges jogszabályokat.

Az uniós országok ezen irányelv minimumkövetelményeinél szigorúbb jogszabályi rendelkezést is elfogadhatnak vagy hatályban tarthatnak.

Az irányelv hatálya alá nem tartozó esetek

Az irányelv nem vonatkozik a közszolgálati műsorszolgáltatókra és azon nem kormányzati szervezetekre, amelyek nem nyújtanak a lakosság, vagy kifejezetten a fogyatékossággal élő személyek számára alapvető szolgáltatásnak minősülő szolgáltatásokat. Nem vonatkozik továbbá a következő tartalmi elemekre:

 • a 2018. szeptember 23. előtt irodai fájlformátumokban közzétett tartalmak, kivéve, ha azok az érintett közszférabeli szervezet adminisztratív folyamataihoz szükségesek;
 • a 2020. szeptember 23. előtt közzétett audio vagy videótartalmak;
 • valós idejű audio vagy videótartalmak;
 • online térképek, feltéve, hogy az alapvető navigációs információkat akadálymentes formában is rendelkezésre bocsátják;
 • harmadik fél tulajdonát képező olyan tartalmak, amelyek nem az érintett közszférabeli szervezet irányítása alá tartoznak;
 • gyűjteményi darabok reprodukciói vagy kéziratai bizonyos körülmények között;
 • a 2019. szeptember 23. előtt közzétett extranet- és intranet-tartalmak, amelyek csak egy zárt csoport számára elérhetők, ezek jelentős átdolgozásáig;
 • 2019. szeptember 23-át követően nem frissítet vagy szerkesztett honlapok (archívumok), ha tartalmuk nem szükséges adminisztratív folyamatokhoz.

Az uniós országok kizárhatják ezen irányelv alkalmazásából az iskolák, az óvodák és a bölcsődék honlapjait és mobilalkalmazásait, az alapvető online adminisztratív funkciókkal kapcsolatos tartalmak kivételével.

Ellenőrzés

Az uniós országok kötelesek ellenőrizni az irányelvnek való megfelelést a Bizottság által 2018. december 23-ig elfogadott módszertan alkalmazásával. A módszertan a következőket tartalmazza:

 • az ellenőrzés gyakoriságát és a honlapokra vonatkozó mintavételt;
 • a honlapok esetében az egyes oldalakon történő és tartalmukkal kapcsolatos mintavételt, valamint a mobilalkalmazások tartalmával kapcsolatos mintavételt;
 • annak leírását, hogy milyen módon kell a követelményeknek való megfelelést megállapítani;
 • amennyiben hiányosságokra derül fény, egy mechanizmus, amely segíti a közszférabeli szervezetek számára, hogy pótolják a hiányosságokat; és
 • az automatikus, manuális és felhasználhatósági tesztekre vonatkozó szabályok.

Jelentéstétel

2021. december 23-ig, majd azt követően háromévente az uniós országok a Bizottságnak jelentést nyújtanak be, amely bemutatja az ellenőrzés eredményét és a végrehajtási eljárás igénybe vételéről szóló információkat. Az első jelentésnek tartalmaznia kell továbbá a következőket:

 • az érdekelt felekkel (fogyatékkal élők vagy idősek szervezetei) a honlapok és a mobilalkalmazások akadálymentességéről folytatott konzultációra szolgáló eljárások;
 • az akadálymentességgel kapcsolatos szakpolitika terén történt fejlemények közzétételére szolgáló eljárások;
 • az irányelv végrehajtása során szerezett tapasztalatok és tanulságok;
 • a képzési és tájékoztatási tevékenységekre vonatkozó információk.

Az összes jelentés tartalmát akadálymentes formában közzé kell tenni. A Bizottság 2022. június 23-ig felülvizsgálja az irányelv alkalmazását.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZ AZ IRÁNYELV?

Az irányelv 2016. december 22. óta hatályos. Az uniós országoknak 2018. szeptember 23-ig kell átültetniük nemzeti jogukba. Az intézkedéseket az alábbiak szerint alkalmazzák:

 • a 2018. szeptember 22. után közzétett honlapok esetében: 2019. szeptember 23-tól;
 • közszférabeli szervezetek minden egyéb honlapja esetében: 2020. szeptember 23-tól;
 • közszférabeli szervezetek mobilalkalmazásai esetében: 2021. június 23-tól.

HÁTTÉR

További információk:

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/2102 irányelve (2016. október 26.) a közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről (HL L 327., 2016.12.2., 1–15. o.)

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának: Uniós e-kormányzati cselekvési terv 2016–2020: A közigazgatás digitális átalakításának felgyorsítása (COM(2016) 179 final, 2016.4.19.)

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának: Európai fogyatékosságügyi stratégia 2010–2020: megújított elkötelezettség az akadálymentes Európa megvalósítása iránt (COM(2010) 636 végleges, 2010.11.15.)

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának: Az európai digitális menetrend (COM(2010) 245 végleges/2, 2010.8.26.)

utolsó frissítés 18.01.2018

Top