EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Az egységes piac átláthatósági irányelve

Az egységes piac átláthatósági irányelve

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMOKRÓL:

(EU) 2015/1535 irányelv – a műszaki szabályokkal és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárásról

ÖSSZEFOGLALÓ

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

  • Megköveteli a nemzeti hatóságoktól, hogy tájékoztassák az Európai Bizottságot minden termékkel és az információs társadalom szolgáltatásaival kapcsolatos műszakiszabály-tervezetről, mielőtt azt nemzeti jogszabályként elfogadnák. Az irányelv lehetővé tesz néhány kivételes esetet is.
  • Segít az új kereskedelmi akadályok létrejöttének megelőzésében.

FŐBB PONTOK

  • Az uniós országoknak tájékoztatniuk kell az Európai Bizottságot minden bevezetni kívánt műszakiszabály-tervezetről.
  • A Bizottság azonnal tájékoztatja a többi uniós országot a műszaki szabályozások információs rendszerén (TRIS) keresztül.
  • Megkezdődik a három hónapos ideiglenes szünetelési időtartam, amely időtartam alatt az illető ország nem fogadhatja el a műszakiszabály-tervezetet. Ezt az időtartamot a körülményektől függően négy, hat, tizenkét vagy akár tizennyolc hónapra is meghosszabbíthatják.
  • Ez idő alatt a Bizottság és a többi uniós ország megvizsgálja a javasolt műszakiszabály-tervezetet, és ennek megfelelően cselekszik.
  • Sürgős esetekben, amelyet komoly és előre nem látott körülmények idéznek elő, egy uniós ország a szünetelési időtartam tiszteletben tartása nélkül is elfogadhatja a tervezetet („sürgősségi eljárás”).
  • A Bizottság kétévente jelentést tesz az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak az irányelv végrehajtásának eredményeiről.
  • A jogszabály egy nemzeti tisztviselőkből álló állandó bizottságot hoz létre a Bizottság elnöklete alatt.
  • A bizottság évente legalább kétszer ülésezik. Javaslatokat tesz az Európai Bizottságnak a kereskedelmi akadályok elkerülésére, valamint megvizsgálja az irányelv végrehajtásából származó problémákat.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZEN IRÁNYELV?

Az (EU) 2015/1535 irányelv 2015. október 7-től hatályon kívül helyezte és felváltotta a 98/34/EK irányelvet.

HÁTTÉR

A 2015/1535 eljárás célja

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/1535 irányelve (2015. szeptember 9.) a műszaki szabályokkal és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról (HL L 241., 2015.9.17., 1–15. o.)

utolsó frissítés 27.01.2016

Top