EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Büntetőeljárásokban érintett kiszolgáltatott személyekre vonatkozó eljárási biztosítékok

Büntetőeljárásokban érintett kiszolgáltatott személyekre vonatkozó eljárási biztosítékok

Ez az ajánlás arra hívja fel a tagállamokat, hogy javítsák az olyan, valamely okból kiszolgáltatott személyek eljárási jogait, akik büntetőeljárásokban gyanúsítottként vagy vádlottként érintettek.

JOGI AKTUS

A Bizottság ajánlása (2013. november 27.) a büntetőeljárás során gyanúsított és vádolt kiszolgáltatott személyekre vonatkozó eljárási biztosítékokról.

ÖSSZEFOGLALÓ

Az ajánlás célja, hogy megerősítse azon gyanúsítottak vagy vádlottak eljárási jogait, akik életkoruk, szellemi vagy fizikai állapotuk, illetve fogyatékosságuk miatt nem képesek megérteni a büntetőeljárást, és hatékonyan részt venni abban (a továbbiakban kiszolgáltatott személyek). Az ajánlás vonatkozik az európai elfogatóparancs eljárásának alávetett, kiszolgáltatott személyekre is.

A kiszolgáltatott személyek azonosítása

A kiszolgáltatott személyeket késedelem nélkül azonosítani kell. A bűnüldöző vagy igazságügyi hatóságok által elvégzett előzetes elemzést követően egy független szakértőnek kell meghatároznia ezen személyek kiszolgáltatottságának mértékét, szükségleteiket, valamint a velük kapcsolatosan meghozott vagy tervezett intézkedések célszerűségét.

A kiszolgáltatott személyek jogai

  • A kiszolgáltatott személyekkel szemben, eljárási jogaik gyakorlása során nem alkalmazható semmiféle hátrányos megkülönböztetés.
  • A súlyos lelki vagy fizikai/érzékszervi fogyatékossággal rendelkező személyek esetében vélelmezni kell kiszolgáltatottságukat.
  • A kiszolgáltatott személyeket és jogi képviselőjüket (pl. a bíróság által kinevezett gondnokot) vagy egy megfelelő felnőtt személyt (pl. rokont) tájékoztatni kell az eljárási jogaikról. Ez utóbbi személynek a rendőrség épületében és bírósági tárgyalások során is jelen kell lennie.
  • Az ügyvédi segítség igénybevételéhez való jogról nem lehet lemondani abban az esetben, ha a kiszolgáltatott személy nem képes megérteni az eljárást.
  • A kiszolgáltatott személyeknek orvosi segítséget kell kapniuk a büntetőeljárás során, amennyiben megfosztják őket a szabadságuktól.
  • A kiszolgáltatott személyek rendőrségi kihallgatásait audiovizuális felvételen kell rögzíteni.
  • A kiszolgáltatott személyek büntetőjogi felelősséget megállapító ítélet meghozatala előtti szabadságtól való megfosztására csak a legvégső esetben, arányosan, és az adott személy szükségleteinek megfelelő feltételek mellett kerülhet sor.
  • Magánéletük, személyi sérthetetlenségük és személyes adataik védelméről gondoskodni kell a teljes büntetőeljárás során.

A kiszolgáltatott személyekkel szemben folytatott büntetőeljárásokban illetékes bűnüldöző és igazságügyi hatóságoknak megfelelő képzésben kell részesülniük.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Bizottsági ajánlás

-

-

HL C 378., 2013.12.24.

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Az Európai Parlament és a Tanács 2013. október 22-i 2013/48/EU irányelve a büntetőeljárás során és az európai elfogatóparancshoz kapcsolódó eljárásokban ügyvédi segítség igénybevételéhez való jogról, valamint valamely harmadik félnek a szabadságelvonáskor történő tájékoztatásához való jogról és a szabadságelvonás ideje alatt harmadik felekkel és a konzuli hatóságokkal való kommunikációhoz való jogról (HL L 294., 2013.11.6.).

Utolsó frissítés: 17.06.2014

Top