Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Az emberi fogyasztásra szánt vízben található radioaktív anyagok: a lakosság egészségének védelme

Az emberi fogyasztásra szánt vízben található radioaktív anyagok: a lakosság egészségének védelme

Ezen irányelv a lakosság egészségének az ivóvízben előforduló esetlegesen ártalmas radioaktív anyagokkal szembeni védelmére vonatkozó különféle követelményeket határozza meg.

JOGI AKTUS

A lakosság egészségének az emberi fogyasztásra szánt vízben található radioaktív anyagokkal szembeni védelmére vonatkozó követelmények meghatározásáról szóló, 2013. október 22-i 2013/51/Euratom tanácsi irányelv

ÖSSZEFOGLALÓ

A szokásos ivóvíz fogyasztása az egyik lehetséges módja annak, hogy radioaktív anyagok kerüljenek az emberi testbe létfontosságú szerveket károsítva. E kockázat lehető legalacsonyabbra való csökkentése érdekében a jogszabály parametrikus értékeket állapít meg a radonhoz és a tríciumhoz hasonló anyagok tekintetében. A nemzeti hatóságoknak ellenőriznie kell ezeket, valamint el kell végezniük az ivóvíz rendszeres mintavételezését a mennyiségtől függően rendszeres időközönként.

A jogszabály valamennyi emberi fogyasztásra szánt vízre vonatkozik. Ide tartozik minden, eredeti állapotában vagy kezelés utáni állapotban levő, ivásra, főzésre, ételkészítésre vagy egyéb háztartási célokra szánt víz, függetlenül az eredetétől és attól, hogy szolgáltatása elosztóhálózatról, tartálykocsiból vagy palackozott formában vagy tartályokból történik-e.

Az irányelv kiterjed továbbá a vállalkozások által, emberi fogyasztásra szánt termékek vagy anyagok gyártásához, feldolgozásához, tartósításához vagy forgalmazásához használt valamennyi vízre, hacsak a nemzeti hatóságok nem győződnek meg arról, hogy a víz minősége megfelelő, és nem befolyásolhatja károsan a végtermék formában lévő élelmiszerek biztonságosságát.

A természetes ásványvizek és a gyógyszernek minősülő vizek nem tartoznak ezen irányelv hatálya alá. Ezeket egy különálló uniós jogszabály szabályozza. A nemzeti hatóságok kivonhatják ezen irányelv hatálya alól a napi átlagban 10 m3-nél kevesebb vizet szolgáltató vagy 50 személynél kevesebbet kiszolgáló egyedi ellátásból származó ivóvizet, kivéve, ha kereskedelmi vagy közszolgáltatáshoz kapcsolódó tevékenység keretében szolgáltatják.

Amennyiben az egészséget fenyegető potenciális veszélyt azonosították, az érintett lakosságot megfelelő tanácsokkal kell ellátni a lehetséges kockázatokról és bármely esetlegesen szükséges óvintézkedésről. Haladéktalanul intézkedni kell a víz megfelelő minőségének helyreállítása céljából.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2013/51/Euratom irányelv

2013.11.27.

2015.11.28.

HL L 296., 2013.11.7.

Utolsó frissítés: 22.04.2014

Top