Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

A vállalkozásoktatás és -képzés előmozdítása

Go to the summaries’ table of contents

A vállalkozásoktatás és -képzés előmozdítása

A vállalkozói szellem kialakítása jelentős haszonnal jár mind az Európai Unió (EU), mind polgárai számára. Az Európai Unió Tanácsának e következtetései megmutatják, hogy a vállalkozói kompetenciát miként lehetne beépíteni az oktatásba és a képzésbe.

JOGI AKTUS

A Tanács következtetései: „Vállalkozásoktatás és -képzés” (2015/C 17/02) (Hivatalos Lap C 17., 2015.1.20., 2-7. o.).

ÖSSZEFOGLALÓ

A vállalkozói szellem kialakítása jelentős haszonnal jár mind az Európai Unió (EU), mind polgárai számára. Az Európai Unió Tanácsának e következtetései megmutatják, hogy a vállalkozói kompetenciát miként lehetne beépíteni az oktatásba és a képzésbe.

MI E TANÁCSI KÖVETKEZTETÉSEK CÉLJA?

E következtetések hangsúlyozzák a vállalkozásoktatás és -képzés előmozdításának jelentőségét és hasznosságát, továbbá felhívják az uniós országokat és az Európai Bizottságot, hogy ösztönözzék, támogassák és tárják fel azokat az intézkedéseket, amelyek megkönnyítik a vállalkozói kompetenciák elsajátítását a tanulási környezetben.

FŐBB PONTOK

A vállalkozói kompetencia meghatározása

E tanácsi következtetések a vállalkozói kompetenciának az egész életen át tartó tanulásról szóló 2006. évi ajánlásban szereplő átfogó meghatározását használják, amely szerint az az egyén azon képessége, hogy elképzeléseit meg tudja valósítani kreativitás, innováció, kockázatvállalás, valamint tervek készítése és véghez vitele segítségével.

Az uniós országok intézkedései

A következtetésekben a Tanács a következőkre kéri az uniós országokat:

  • létesítsenek összeköttetést az oktatási minisztériumok és más érintett minisztériumok között,
  • támogassák a hallgatói vállalkozási kezdeményezéseket, például a potenciális vállalkozókat segítő mentori és üzleti inkubációs tevékenységet,
  • vonják be a vállalkozókat a tanulási folyamatba, és
  • a vállalkozásoktatás és -képzés minőségének és hatékonyságának értékelése során támaszkodjanak a hallgatók későbbi életútjáról rendelkezésre álló információkra.

Az Európai Bizottságot és az uniós országokat érintő intézkedések

A Tanács felhívja az uniós országokat és a Bizottságot, hogy:

  • hozzanak létre referenciakeretet,
  • könnyítsék meg az elképzelések és a bevált gyakorlatok nemzeti és európai szintű cseréjét,
  • használják ki maradéktalanul azokat a lehetőségeket, amelyeket az Erasmus+ program kínál a vállalkozásoktatás támogatására,
  • támogassák, hogy a vállalkozói készségek oktatása a tanár- és szakoktatóképzésben is kellő hangsúlyt kapjon,
  • vizsgálják meg, miként lehetne felhasználni más forrásokat, így például az Európai Szociális Alapot a vállalkozói kompetenciák támogatására, és
  • tárják fel, hogy milyen lehetőségek kínálkoznak olyan ingyenes és nyílt digitális és online eszközök kifejlesztésére, amelyek erősítik a vállalkozói és innovációs készségek megszerzését.

HÁTTÉR

E tanácsi következtetések számos olyan kérdéssel foglalkoznak, amelyek az oktatás és képzés terén folytatott európai együttműködés stratégiai keretrendszeréről szóló korábbi tanácsi következtetésekben vetődtek fel: a felsőoktatás modernizációjával, a fiatalok vállalkozói készségének társadalmi beilleszkedésüket szolgáló előmozdításával és a hatékony tanárképzéssel.

További információk az Európai Bizottság vállalkozásoktatással foglalkozó honlapján találhatók.

utolsó frissítés 10.06.2015

Top