Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Nukleáris reaktorok Bulgáriában és Szlovákiában - a leszerelést segítő uniós támogatás

Nukleáris reaktorok Bulgáriában és Szlovákiában - a leszerelést segítő uniós támogatás

Az uniós csatlakozásról folytatott tárgyalások során Bulgária és Szlovákia vállalta, hogy egyeztetett határidőre lezárják a felépítésükben a csernobilihez hasonló atomerőműveket. Az EU vállalta, hogy segítséget nyújt ezen országoknak a leszerelési* folyamat magas költségeinek fedezéséhez.

JOGI AKTUS

A Tanács 1368/2013/Euratom rendelete (2013. december 13.) a bulgáriai és szlovákiai atomerőművek leszerelését segítő támogatási programokhoz nyújtott uniós támogatásról, valamint az 549/2007/Euratom és 647/20106/Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről.

ÖSSZEFOGLALÓ

Az uniós csatlakozásról folytatott tárgyalások során Bulgária és Szlovákia vállalta, hogy egyeztetett határidőre lezárják a felépítésükben a csernobilihez hasonló atomerőműveket. Az EU vállalta, hogy segítséget nyújt ezen országoknak a leszerelési* folyamat magas költségeinek fedezéséhez.

MI A RENDELET CÉLJA?

A rendelet a bulgáriai Kozloduj atomerőmű 1-4. blokkjai, valamint a szlovákiai Bohunice V1 atomerőmű 1. és 2. blokkja leszerelésének egyes területeihez nyújtandó pénzügyi támogatás uniós programját részletezi.

FŐBB PONTOK

A program konkrét célkitűzései a következők:

Kozloduj:

  • az 1-4. blokkok turbinatermének és a melléképületeknek a leszerelése;
  • a nagyméretű alkotóelemek és berendezések leszerelése az 1-4. blokkok reaktorépületeiben;
  • a leszerelésből származó hulladék biztonságos kezelése.

Bohunice:

  • a V1 reaktor turbinatermének és melléképületeinek a leszerelése;
  • a nagyméretű alkotóelemek és berendezések leszerelése a V1 reaktorépületekben;
  • a leszerelésből származó hulladéknak a részletes hulladékkezelési terv szerinti biztonságos kezelése.

Mindkét program tartalmaz a blokkok - és a személyzet - leszerelés ideje alatti magas szintű biztonságának a fenntartására irányuló intézkedéseket is.

Közös éves munkaprogramok

Az Európai Bizottság a 2014 és 2020 közötti időszakban minden évben elfogadja a Kozloduj- és a Bohunice-programra vonatkozó közös éves munkaprogramot, amelyben az egyes évekre vonatkozólag meghatározza a pénzeszközök felhasználásával kapcsolatos célkitűzéseket, az elvárt eredményeket, a mutatókat és a határidőket.

A célkitűzések megvalósítása érdekében mindkét program tekintetében - alkalmazás és ellenőrzés céljából - pontos mutatókat határoztak meg.

Költségvetés

Az EU a következő támogatást nyújtja ehhez a programhoz:

  • 293 032 000 EUR a Kozloduj-programhoz; és
  • 225 410 000 EUR a Bohunice-programhoz.

MIKORTÓL HATÁLYOS E RENDELET?

2014. január 1-jétől. A rendelet - ettől a dátumtól kezdődően - hatályon kívül helyezi az 549/2007/Euratom és a 647/2010/Euratom tanácsi rendeletet.

KULCSFOGALOM

Leszerelés: az erőművekhez vagy kutatóreaktorokhoz hasonló nukleáris létesítmények életciklusának végső szakasza. A létesítmény lezárásától kezdve a nukleáris anyag eltávolításán keresztül a környezetnek a telepen és a telep körül történő helyreállításáig minden beletartozik. A folyamat 30 évet is igénybe vehet.

További információkért lásd az Európai Bizottságnak a nukleáris létesítmények leszereléséről szóló honlapját.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

1368/2013/Euratom tanácsi rendelet

2013.12.21.

-

HL L 346., 2013.12.20., 1-6. o.

Helyesbítés

-

-

HL L 8., 2014.1.11., 31-31. o.

utolsó frissítés 17.03.2015

Top