EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

A jövedelmekre és életkörülményekre vonatkozó uniós statisztikák

This summary has been archived and will not be updated. See 'Az oktatással és az egész életen át tartó tanulással kapcsolatos statisztikák' , 'A személyekre és háztartásokra vonatkozó európai statisztikák' for an updated information about the subject.

A jövedelmekre és életkörülményekre vonatkozó uniós statisztikák

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

1177/2003/EK rendelet – a jövedelmekre és életkörülményekre vonatkozó uniós statisztikák

MI A RENDELET CÉLJA?

 • A rendelet az Európai Unión belüli jövedelmekre és életkörülményekre vonatkozó uniós statisztikák gyűjtésére és készítésére szolgáló rendszert hoz létre, az EU-SILC-et.
 • Ezek az adatok az Európa 2020 stratégia keretében – különösen annak a szegénység csökkentésére irányuló célkitűzésére vonatkozóan – elért előrehaladás nyomon követésére szolgálnak, ez indokolja az összegyűjtött adatok összehasonlíthatósága biztosításának fontosságát, amely a gyűjtésükre és elkészítésükre vonatkozó harmonizált szabályok biztosításával valósítható meg.

FŐBB PONTOK

 • Az EU-SILC célja, hogy aktuális keresztmetszeti* és longitudinális* adatokat gyűjtsön a jövedelmekre, valamint a szegénység és társadalmi kirekesztés szintjére és összetételére vonatkozóan nemzeti és európai szinten egyaránt.
 • Az EU-SILC hatálya a jövedelmekre, a szegénységre, a társadalmi kirekesztésre és az egyéb, életkörülményekre vonatkozó keresztmetszeti adatokra, valamint a jövedelmekre, a munkaerőre és a társadalmi kirekesztés korlátozott számú, nem monetáris jellegű mutatójára korlátozódó longitudinális adatokra terjed ki (például az adott pénzügyi keretekből történő megélhetéssel kapcsolatos problémákra, a tartozások mértékére és az alapvető szükségletek kényszerű hiányára).
 • A keresztmetszeti és longitudinális adatoknak országosan reprezentatív valószínűségi mintákon kell alapulniuk.
 • A rendelet megállapít számos olyan szabályt, amelyek meghatározzák azon elsődleges és másodlagos célváltozók harmonizált jegyzékét, amelyeket az uniós országoknak az Európai Bizottság statisztikai hivatala felé, az Eurostat részére kell továbbítaniuk:
  • az elsődleges célváltozókat évente gyűjtik, és a háztartások szintjén többek között alapvető adatokat, a lakhatással, anyagi nélkülözéssel és jövedelemmel kapcsolatos adatokat, az egyének szintjén pedig alapvető, illetve az oktatással, egészséggel, munkaerővel és jövedelmekkel kapcsolatos adatokat tartalmaz;
  • a másodlagos célváltozók, amelyek gyűjtésére négyévente vagy annál ritkábban kerül sor, olyan aspektusokkal kapcsolatos információkat tartalmaznak a háztartások vagy egyének szintjén, mint például a lakhatás, a generációról generációra öröklődő szegénység és az anyagi nélkülözés.
 • Annak érdekében, hogy a háztartások és személyek szintjén és különösen a legfontosabb, új és egyedi kutatást igénylő társadalmi témájú kérdések vizsgálata során többdimenziós elemzést lehessen készíteni, a keresztmetszeti komponensen belül a háztartásokra és az egyénekre vonatkozó valamennyi adatnak egymással összekapcsolhatónak kell lennie.
 • Az uniós országok annak biztosítására törekednek, hogy az adatgyűjtés időzítése minden évben azonos legyen.
 • Az EU az uniós országokat az adatgyűjtéssel kapcsolatos tevékenységek költségeinek fedezése céljából az EU-SILC első négy évében pénzügyi támogatásban részesítette.
 • Az Eurostat helyiségeiben tudományos célból hozzáférést biztosíthat a bizalmas adatokhoz, vagy az EU-SILC forrásából származó névtelen mikroadat-sorozatokat hozhat nyilvánosságra.
 • Az Európai Statisztikai Rendszer Bizottsága nemzeti szakértőkből áll, elnöke pedig a Bizottság. A lefedett másodlagos célterületekhez hasonló kérdésekről határoz.
 • A rendeletet három alkalommal módosították, hogy összehangolják:
  • 2004-ben az EU tíz új országgal történő bővítésével;
  • 2007-ben az EU Bulgáriával és Romániával történő bővítésével;
  • 2013-ban pedig Horvátország csatlakozásával.

MIKORTÓL HATÁLYOS E RENDELET?

A rendelet 2003. július 23 -án lépett hatályba.

HÁTTÉR

Az EU-SILC 2003-ban indult útjára, amikor is hatálya hat uniós országra (Belgium, Dánia, Görögország, Írország, Luxembourg és Ausztria), illetve Norvégiára terjedt ki; az európai statisztikai rendszer szerves részét képezi. Az évek során hatályát kiterjesztették mind a 28 uniós országra, az Európai Szabadkereskedelmi Társulás három országára (Izland, Norvégia és Svájc), valamint Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságra, Szerbiára és Törökországra.

* KULCSFOGALMAK

Keresztmetszeti adatok: adott időpontra vagy meghatározott időszakra vonatkozó adatok. Ezek az adatok keresztmetszeti felméréssel nyerhetők, és nyilvántartási adatokkal (azaz egyénekre, háztartásokra vagy lakóhelyekre vonatkozó közigazgatási vagy statisztikai nyilvántartásból összeállított adatokkal) is kombinálhatók.

Longitudinális adatok: meghatározott időközönként megfigyelt, az egyén szintjén bizonyos időintervallum alatt bekövetkezett változásokra vonatkozó adatok. A longitudinális adatok származhatnak rotációs mintával végzett keresztmetszeti mérésből, ahol a már kiválasztott egyéneket kísérik figyelemmel, vagy pedig tiszta panelvizsgálatból. Ez nyilvántartási adatokkal is kombinálható.

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és a Tanács 1177/2003/EK rendelete (2003. június 16.) a jövedelmekre és életkörülményekre vonatkozó közösségi statisztikáról (EU-SILC) (HL L 165., 2003.7.3., 1–9. o.)

Az 1177/2003/EK rendelet későbbi módosításait belefoglalták az eredeti szövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság 1980/2003/EK rendelete (2003. október 21.) a jövedelmekre és életkörülményekre vonatkozó közösségi statisztikáról (EU-SILC) szóló 1177/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a meghatározások és frissített meghatározások tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 298., 2003.11.17., 1–22. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

A Bizottság 1981/2003/EK rendelete (2003. október 21.) a jövedelmekre és életkörülményekre vonatkozó közösségi statisztikáról (EU-SILC) szóló 1177/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a terepmunka szempontjai és az imputálási eljárások tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 298., 2003.11.17., 23–28. o.)

A Bizottság 1982/2003/EK rendelete (2003. október 21.) a jövedelmekre és életkörülményekre vonatkozó közösségi statisztikáról (EU-SILC) szóló 1177/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a mintavételi és követési szabályok tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 298., 2003.11.17., 29–33. o.)

A Bizottság 1983/2003/EK rendelete (2003. november 7.) a jövedelmekre és életkörülményekre vonatkozó közösségi statisztikáról (EU-SILC) szóló 1177/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az elsődleges célváltozók felsorolása tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 298., 2003.11.17., 34–85. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

A Bizottság 28/2004/EK rendelete (2004. január 5.) az időközi és záró minőségi jelentések részletes tartalma tekintetében a jövedelmekre és életkörülményekre vonatkozó közösségi statisztikáról (EU-SILC) szóló 1177/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról (HL L 5., 2004.1.9., 42–56. o.)

utolsó frissítés 18.11.2016

Top